Dosje javnega naročila 001573/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-61/22; Rekonstrukcija mostov čez Orehovico (LJ0198, LJ0199) na R1-221/1227 in Rehabilitacija mostu čez Medijo (LJ0186) na R1-221/1218 v Izlakah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.395.998,52 EUR

JN001573/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2022
JN001573/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN001573/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2022
JN001573/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2022
JN001573/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2022
JN001573/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2022
JN001573/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2022
JN001573/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN001573/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.01.2023
JN001573/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 19.01.2023
JN001573/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.09.2023
JN001573/2022-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001573/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000275/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438363/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11787
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-61/22; Rekonstrukcija mostov čez Orehovico (LJ0198, LJ0199) na R1-221/1227 in Rehabilitacija mostu čez Medijo (LJ0186) na R1-221/1218 v Izlakah
Referenčna številka dokumenta: 43001-37/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija mostov čez Orehovico (LJ0198, LJ0199) na R1-221/1227 in Rehabilitacija mostu čez Medijo (LJ0186) na R1-221/1218 v Izlakah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija mostov čez Orehovico (LJ0198, LJ0199) na R1-221/1227 in Rehabilitacija mostu čez Medijo (LJ0186) na R1-221/1218 v Izlakah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.03.2022   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika oziroma projektanta prosimo, da objavljene načrte objavi v PDF obliki.

lp,ODGOVOR

Naročnik objavlja načrte v PDF obliki.


Datum objave: 01.04.2022   07:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za objavo skice/detajla predvidenih začasnih zaščitnih plošč plinovoda pod postavko 11. (sklop Plinovod - MOST LJ0198.

Lp,

ODGOVOR
Objavljamo detajl plošče v PDF obliki.

-zaščitna plošča plinovoda sklop Plinovod - most LJ0198.pdf

Datum objave: 01.04.2022   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo da objavi detalj ali pa poda dimenzije po postavki N70 0002 predvidenih AB plošč za zaščito vodov v sklopu UREDITEV PROMETA V ČASU GRADNJE" MOST LJ0199.

LP,

ODGOVOR

Objavljamo detajl plošče v PDF obliki.

- zaščitna plošča nad komunalnimi vodi - most LJ0199.pdf
Datum objave: 01.04.2022   12:00
VPRAŠANJE
Spoštovani !
1.V dokumentu z naslovom popis del s količinami zahtevate svetilke javne razsvetljave barvne temperatue 2700 K. Ko v popisu zahtevate barvno temperaturo 2700 K za to nimate pravne podlage. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja še ni bila spremenjena. Tudi objave in javne obravnave spremembe omenjene uredbe še ni bilo. Iz tega razloga je bolj gospodarno zahtevati barvno temperaturo od 2700 K do 3000 K. Svetilke barvne temperature 3000 K so pri večini ponudnikov v redni serijski ponudbi, so tekoče dobavljive, imajo prijaznejšo ceno in so učinkovitejše (za okrog 10 %). Svetilke barvne temperature 2700 K so pri večini ponudnikov proizvedene po posebnem naročilu, imajo daljši rok dobave, so dražje in so manj učinkovite ter zanje niso pridbljeni vsi certifikati. Torej smiselno je potrditi, da smejo cestne svetilke biti barvne temperature od 2700 K do 3000 K.
2.V omenjenem dokumentu zahtevate tudi, da svetilke morajo imeti Zhaga ali Nema vtičnico. Ali to drži ? Gre za neobičajno zahtevo in škoda bi bilo, da naročnik plača funkcijo, ki je ne bi uporabil.
3.Objavite svetlobnotehnične izračune ali vhodne podatke, da bomo ponudniki sploh lahko ponudili svetilke drugih proizvajalcev in bo hkrati lahko zagotovljeno izpolnjevanje standarda 13201.
Prosimo za odgovore !


ODGOVOR

Podane so tehnične zahteve s strani investitorja, od katerih investitor ne odstopa. Določene zahteve so podane zaradi predvidene uporabe na daljši časovni rok, ko bo zakonodaja in s tem uporaba spremenjena.
Za namen ponujanja svetilk so podane vse potrebne svetlobno-tehnične zahteve, na podlagi katerih se lahko izdela konkretna ponudba. Lahko pa se ponudijo svetilke, ki imajo enakovredne ali boljše tehnične karakteristike.Datum objave: 01.04.2022   12:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za popravek predračuna, kajti pri določenih postavkah ne moremo vpisati cen in sicer:

-MOST 186
5. Gradbena in obrtniška dela
postavka 51221, 51612, 59996
-59/2 Hidroizolacije
postavka 59 414
-cesta 186
postavka 31 556

Hvala.ODGOVOR

Popis del je popravljen in sedaj omogoča vpis cen za zgornje postavke ter postavke CR-gradbena dela in MOST 199 postavka 13311.

Objavljen je čistopis S4_popis del s količinami.xlsx