Dosje javnega naročila 001532/2022
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Blago: Nabava stroja za upogibanje pločevine za Zasavski podjetniški inkubator v Trbovljah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 149.450,00 EUR

JN001532/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.03.2022
JN001532/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2022
JN001532/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.08.2022
JN001532/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001532/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4
1420
SI
Trbovlje
Slovenija
Zvezdana Lamovšek
zvezdana.lamovsek@trbovlje.si
+386 35634788
+386 35627986

Internetni naslovi
http://www.trbovlje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438457/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Navodila_ponudnikom.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11809
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava stroja za upogibanje pločevine za Zasavski podjetniški inkubator v Trbovljah
Referenčna številka dokumenta: 430-24/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta se bo izvedla nabava upogibnega stroja za upogibanje pločevine s pomočjo različnih izmenljivih upogibalnih orodij. Stroj vključuje računalniško krmiljene osi (CNC), vključno s programom za krmiljenje stroja. Vključena je tudi programska oprema za programiranje stroja na stroju samem, kot tudi na računalniku v pisarni (offline). Nabava stroja bo vključevala tudi montažo, programiranje in zagon stroja, izobraževanje osebja ter testiranje stroja v prostorih Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

Zasavski podjetniški inkubator je projekt, ki bo obstoječim in novonastalim prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom nudil podporno okolje za njihov razvoj. Lastnica in investitor gradnje objekta Zasavski podjetniški inkubator je Občina Trbovlje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42000000
42600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Trbovlje
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta se bo izvedla nabava upogibnega stroja za upogibanje pločevine s pomočjo različnih izmenljivih upogibalnih orodij. Stroj vključuje računalniško krmiljene osi (CNC), vključno s programom za krmiljenje stroja. Vključena je tudi programska oprema za programiranje stroja na stroju samem, kot tudi na računalniku v pisarni (offline). Nabava stroja bo vključevala tudi montažo, programiranje in zagon stroja, izobraževanje osebja ter testiranje stroja v prostorih Zasavskega podjetniškega inkubatorja.

Zasavski podjetniški inkubator je projekt, ki bo obstoječim in novonastalim prodornim podjetjem ter inovativnim posameznikom nudil podporno okolje za njihov razvoj. Lastnica in investitor gradnje objekta Zasavski podjetniški inkubator je Občina Trbovlje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 29.04.2022
Konec: 01.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zakonom o javnem naročanju.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
OP20.06032/9 - NPO - DRR Zasavski podjetniški inkubator (Pogodba o sofinanciranju C2130-20-333019)


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz razpisne dokumentacije in morebitnih dopolnitev le-te (vključno s pojasnili).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.03.2022   11:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2022