Dosje javnega naročila 001544/2022
Naročnik: OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki
Gradnje: ENERGETSKA SANACIJA VRTCA V ŠMARTNEM OB PAKI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.550.697,49 EUR

JN001544/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.03.2022
JN001544/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2022
JN001544/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.05.2022
JN001544/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2022
JN001544/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001544/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
Sara Pirnat
sara.pirnat@smartnoobpaki.si
+386 38984965

Internetni naslovi
https://www.smartnoopaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438500/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11830
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ENERGETSKA SANACIJA VRTCA V ŠMARTNEM OB PAKI
Referenčna številka dokumenta: JN-11830
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega projekta so investicijsko vzdrževalna dela na električnih in strelovodni instalaciji
objekta. Dela se izvajajo v sklopu del investicijsko vzdrževalnih del - energetska sanacija, ki
sloni na smernicah Ministrstva za infrastrukturo za toplotno prehodno obodnih konstrukcij
objektov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega projekta so investicijsko vzdrževalna dela na električnih in strelovodni instalaciji
objekta. Dela se izvajajo v sklopu del investicijsko vzdrževalnih del - energetska sanacija, ki
sloni na smernicah Ministrstva za infrastrukturo za toplotno prehodno obodnih konstrukcij
objektov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
JOB_2021
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne
osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje
energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.03.2022   07:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.03.2022   08:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.03.2022   07:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2022   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je ogled lokacije obvezen?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
pogled je obvezen.
Prijazen pozdrav,