Dosje javnega naročila 001554/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
Gradnje: GRADNJA ENOTE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA »STARA VRHNIKA« Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001554/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.03.2022
JN001554/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2022
JN001554/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.03.2022
JN001554/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001554/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA
Idrijska cesta 13
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Nika Kavkler Gorenc
info@du-vrhnika.si
+386 17570100

Internetni naslovi
http://www.du-vrhnika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438556/razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438556/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11841
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA ENOTE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA »STARA VRHNIKA« Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV
Referenčna številka dokumenta: JN-11841
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GRADNJA ENOTE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA »STARA VRHNIKA« Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GRADNJA ENOTE DOMA UPOKOJENCEV VRHNIKA »STARA VRHNIKA« Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.06.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.03.2022   13:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.03.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2022   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za objavo še ostalih načrtov elektro in strojne; sheme pohištva....
HVALA

ODGOVOR
Spoštovani!
Zahteve glede elektro in strojnih inštalacij so tekstualno opisane v popisu del. Načrti bodo predani ob uvedbi v delo. V primeru, da ponudnik kljub temu potrebuje dodatne informacije, si način izvedbe posameznih postavk lahko ogleda v okviru sosednjega objekta na lokaciji naročnika, saj so predvidene rešitve enake. Ponudnik naj se za ogled najavi pri Niki Kavkler Gorenc; nika.kavkler@du-vrhnika.si.

Glede sheme pohištva: javno naročilo ni predmet nakupa/izdelave pohištva.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.03.2022   13:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3) javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki. V skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila, pri čemer ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo. Eno izmed načel, ki jih mora naročnik upoštevati pri oblikovanju zahtev je tudi načelo sorazmernosti (8. člen ZJN-3), v skladu s katerim se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnika opozarjamo na kršitev navedenih pravil, saj je zahteva po izkazovanju bonitetne ocene SB5, glede na predmet, obseg del in predviden terminski plan izvedbe del, bistveno pretirana. Pomen bonitetnih ocen je, da se z verjetnostnim razponom od SB1 do SB10 določi možnost nastopa vsaj enega dogodka neplačila, pri čemer je verjetnost za nastop neplačila najmanjša pri bonitetni oceni SB1 in najvišja pri bonitetni oceni SB10. Povprečna verjetnost neplačila nastopi šele pri oceni SB8.

Naročnika opozarjamo, da smernice za javno naročanje gradenj, ki jih je leta 2018 izdalo Ministrstvo za javno upravo določajo, da je, glede na priporočila AJPES, bonitetna ocena SB6 ocena, ki še izkazuje stabilnega ponudnika, zato naj se praviloma ne zahteva višji bonitetni razred.
Naročnika zato pozivamo k odpravi kršitve pravil Zakona o javnem naročanju in predlagamo, da spremeni pogoj, vezan na bonitetno oceno na SB5. Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. V sled navedenemu naročnika pozivamo k odpravi nezakonitosti in upoštevanju predloga, sicer bomo primorani vložiti zahtevo za revizijo zoper razpisno dokumentacijo.


ODGOVOR
Spoštovani!
Določitev višine bonitetne ocene, ki jo ZJN-2 izrecno dopušča kot dokaz za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti, je res v domeni naročnika. Vendar mora le-ta pri tem upoštevati specifičnosti konkretnega javnega naročila. Glede na dejstvo, da bo naročnik ob izvedbi predmetnega javnega naročila črpal sredstva proračuna, bi morebitna insolventnost izbranega ponudnika predstavljala (pre)veliko tveganje zanj. Zato naročnik ostaja pri prvotnih zahtevah opredeljenih v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 17.03.2022   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ko se je to lani februarja projektiralo, je bila v veljavi še stara tehnična smernica za graditev zdravstvenih stavb. 28/12/2021 pa je bila sprejeta nova tehnična smernica za zdravstvene stavbe, ki zahteva tudi drugačne dimenzije dvigala za prevoz bolniške postelje.

Glede na to, da gre za novogradnjo, prosim če preverite ali je potrebno upoštevati novo tehnično smernico? Če bo potrebno to upoštevati, bo potrebna tudi korekcija dvigalnega jaška?

Hvala za hiter odgovor!ODGOVOR
Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za opozorilo o uveljavitvi nove tehnične smernice. Projektant je izvedel prilagoditev dimenzij dvigalnega jaška. Novo skico izvedbe si lahko ogledate in prenesete na naši spletni strani: https://du-vrhnika.si/javna-narocila/.
Lep pozdrav.Datum objave: 18.03.2022   11:35
VPRAŠANJE
Prosim za objavo shem stavbnega pohištva za ALU in PVC izdelke ter mizarski del (vrata, predelne stene...)
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je pripravil in poslal v objavo dopolnitev z želenimi shemami.Datum objave: 18.03.2022   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da objavite prerez dvigalnega jaška s kotiranimi vsemi višinami. Na priloženih risbah namreč prereza dvigalnega jaška ni.
Prav tako vas naprošam, da nam posredujete notranje dimenzije dvigalnega jaška. Na priloženih risbah niso notranje dimenzije jaška nikjer kotirane.
Hvala za posredovano.ODGOVOR
Naročnik je pripravil in poslal v objavo dopolnitev z želenimi shemami.Datum objave: 18.03.2022   11:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji niso objavljene shematski načrti (npr. za stavbno pohištvo).
Na tak način je težko pridobiti ustrezne ponudbe.

Hvala za odgovor.

LP

ODGOVOR
Naročnik je pripravil in poslal v objavo dopolnitev z želenimi shemami.Datum objave: 18.03.2022   11:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ko se je to lani februarja projektiralo, je bila v veljavi še stara tehnična smernica za graditev zdravstvenih stavb. 28/12/2021 pa je bila sprejeta nova tehnična smernica za zdravstvene stavbe, ki zahteva tudi drugačne dimenzije dvigala za prevoz bolniške postelje.

Glede na to, da gre za novogradnjo, prosim če preverite ali je potrebno upoštevati novo tehnično smernico? Če bo potrebno to upoštevati, bo potrebna tudi korekcija dvigalnega jaška?

Hvala za hiter odgovor!ODGOVOR
Naročnik je pripravil in poslal v objavo dopolnitev z želenimi shemami.Datum objave: 21.03.2022   07:29
VPRAŠANJE
Naročnik še vedno ni objavil vseh shem stavbnega pohištva, manjkajo sheme za PVC stavbno pohištvo.
Glede na to, naročnika pozivamo, da poleg tega da doda manjkajoče sheme tudi podaljša rok za oddajo ponudb.
hvala

ODGOVOR
Popravek je objavljen, kjer je objavljena celotna shema stavbnega pohištva.Datum objave: 21.03.2022   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali dobava in vgradnja dvigala ni predmet tega razpisa.
hvala

ODGOVOR

Dobava in vgradnja dvigala je predvidena v postavki 12. Ključavničarska dela.