Dosje javnega naročila 001553/2022
Naročnik: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto
Storitve: JNMV104/2022 AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE POSEVKOV IN PLODOV TER ZAVAROVANJE ŽIVALI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.467,85 EUR

JN001553/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.03.2022
JN001553/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2022
JN001553/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2022
JN001553/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2022
JN001553/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001553/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma
Sevno 13
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Milena Bartrelj
milena.bartelj@guest.arnes.si
+386 73934713
+386 73934710

Internetni naslovi
http://www.grm-nm.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438560/JNMV104-2022_-_zavarovanja.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438549/espd/Narocnik_ESPD_(34).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11839
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JNMV104/2022 AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE, ZAVAROVANJE POSEVKOV IN PLODOV TER ZAVAROVANJE ŽIVALI
Referenčna številka dokumenta: JN-11839
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STORITEV ZAVAROVANJ AVTOMOBILOV, POSEVKOV, PLODOV IN ŽIVINE
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAVAROVANJE AVTOMOBILI, DELOVNI STROJI, TRAKTORJI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE AVTOMOBILOV, KOMBIJEV, TRAKTORJEV, DELOVNIH STROJEV, PRIKOLIC,..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: POSEVKI IN PLODOVI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE POSEVKOV IN PLODOV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽIVINA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: NOVO MESTO
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAVAROVANJE GOVEDI IN KONJEV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
VSI POGOJI NAVEDENI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2022   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2022   09:00
Kraj: PORTAL EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.03.2022   08:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2022   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na zelo kratek rok za oddajo javnega naročila vas prosimo, da iz ponudbene dokumentacije izločite Menico in menično izjavo za resnost ponudbe, saj jo je nemogoče pridobiti v tako kratkem času.
Najlepša hvala za ugodno rešitev in lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,
v tem hipu pogoj za predložitev menice in menične izjave umaknjen, oziroma, v priloženi kuverti mora zavod Grm Novo mesto prejeti menico in menično izjavo za resnost ponudbe do 25.03.2022
lp

Datum objave: 16.03.2022   11:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sestavni del razpisne dokumentacije je tudi vzorec menične izjave za resnost ponudbe.
Prosim za potrditev, da v skladu z navodili menične izjave za resnost ponudbe ni potrebno predložit.

Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje pa najdemo navodila za izdelavo menice za resnost ponudbe? V sami dokumentaciji nismo zasledili navedenega, kot npr. veljavnost menice, znesek...
Prosim za navodila.
Prosim tudi za informacijo ali bo v nadaljevanju zahtevana, v primeru izbora, menica za dobro izvedbo del?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Menične izjave za resnost ponudbe obrazec 6 ne zahtevamo, je ni potrebno predložiti.

Menična izjava obrazec 6.1 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti samo požigosate in podpišete, (vzorec, naložite v sistem, nič ne pošiljate po ptt) saj se bodo original menice in menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagali ob podpisu pogodbe samo z izbranim ponudnikom.

LP


Datum objave: 18.03.2022   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas za umik določila (9) ZTD 1. sklopa: » V zavarovanje je vključeno doplačilo za odkup izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila. Zavarovalnica pa v tem primeru od voznika nima pravice uveljavljati povračila (regresa).«, saj s to določbo naročnik omejuje pravice zavarovalnice do izvajanja regresa v primeru vožnje pod vplivom prepovedanih substanc.

Hvala.


ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da je enaka določba tudi v obstoječem zavarovalnem obdobju. Zadevna določba: "- V zavarovanje avtomobilskega kaska je vključeno tudi doplačilo za odkup izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa motorna vozila. Zavarovalnica pa v tem primeru od voznika nima pravico uveljavljati povračila (regresa)." je dispozitivne narave in izhaja iz interesov naročnika, zato naročnik v tem delu ne sprejema predloga potencialnega ponudnika. Zavarovalnica pa je seveda upravičena, da sorazmerno zadevnemu določilu ustrezno oblikuje višino svoje ponudbene zavarovalne premije.

Kot smo pojasnili, je enaka določba tudi v obstoječem zavarovalnem obdobju, pri čemer njen namen vsekakor ni zmanjševanje skrbi posameznega voznika za upoštevanje cestno prometnih predpisov ali ščitenje posameznega voznika v njegovem kršenju zakonodaje. Nasprotno, v maksimalni možni meri izvajamo vse aktivnosti upoštevanja vseh predpisov, vendar pa bi bilo predhodno testiranje praktično nemogoče izvajati, da bi s tem lahko zagotovili 100% zagotavljanje vožnje brez vpliva prepovedanih substanc. Kot smo navedli je zadevna določba dispozitivne narave. Uporabniki vozila oziroma vozniki so torej tudi dijaki ter ostali uporabniki vključeni v namene praktičnega usposabljanja, za katere bi bila izvedba regresa preveliko breme, zato naročnik v tem delu ni more sprejeti predloga potencialnega ponudnika. Nenazadnje pa je potrebno upoštevati, da je tudi zakonodajalec za takšne primere omejil pravico do uveljavljanja povračila škode v višini 13.560 EUR iz naslova obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti.
LP