Dosje javnega naročila 001575/2022
Naročnik: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica
Gradnje: PLEZALNI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.862.613,88 EUR

JN001575/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2022
JN001575/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.03.2022
JN001575/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2022
JN001575/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN001575/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2022
JN001575/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.09.2022
JN001575/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001575/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
maja.tic@slov-bistrica.si, Maja Tic
maja.tic@slov-bistrica.si
+386 28432840

Internetni naslovi
https://www.slovenska-bistrica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438587/jnobjava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11844
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PLEZALNI CENTER SLOVENSKA BISTRICA
Referenčna številka dokumenta: JN-11844
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja Plezalnega centra Slovenska Bistrica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja Plezalnega centra Slovenska Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 23.05.2022
Konec: 22.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2022   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska ulica 10
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.03.2022   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo podatek kakšna je toplotna prevodnost za kupole in detajl oziroma shemo kupol.


ODGOVOR
Za kupole je predvideno, da je U po veljavnem PURES-u, oziroma pripadajoči tehnični smernici, kar pomeni, da ne sme presegati vrednosti 1,4 W/(m2K).

Proizvajalci kupol to dosežejo z različnimi kombinacijami slojev.

Vgradni venec je predviden raven, kot je navedeno.

Datum objave: 22.03.2022   14:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim za dopolnitev opisov zunanje AB ploščadi in klančin iz pranega betona ( Okolje post.5 in 6) s kličinami za vse sestavne elemente
izkop
geotekstil
nasutje
opaži
armatura
beton
zavlačevalec ?
prani tlaki
dilatacijeODGOVOR
Podana je celotna procedura izvedbe z debelinami in kvadratura končnega proizvoda.

Armatura je prišteta skupni rekapitulaciji.
Datum objave: 22.03.2022   14:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se je projekt kaj spremenil od projekta za katerega je bilo javno naročilo objavljeno lansko leto?
če da, v katerem delu?

lep pozdrav!

ODGOVOR
Projekt je bil spremenjen. Resne ponudnike prosimo, da ponovno pregledajo vse postavke popisa del.Datum objave: 22.03.2022   14:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.


ODGOVOR

V skladu z razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 30.03.2022   15:55
VPRAŠANJE
Lep pozdrav!
Prosimo za spremembo referenc za vodjo del na vsaj dve referenci .
Investitor bo s tem pridobil na konkurenčnosti.

ODGOVOR


V skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 30.03.2022   15:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Naročnika pozivamo naj spremeni referenčni pogoj.
Smo mnenja, da je dovolj ena zahtevana referenca v višini 850.000 brez DDV in ne tri.
S tem dosežete tudi večjo konkurenčnost.
Hvala,
lp

ODGOVOR


V skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 30.03.2022   16:47
Naročnik bo objavil popravek popisa del v excel datoteki.
OPREMA -PLEZALNA OPREMA, vrstrica 38; Plezalni sistemi različnih dolžin, brez kroglice; kos; 1.350

Datum objave: 12.04.2022   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za podatek kakšna so zagotovljena sredstva, ker ste v novembru imeli zagotovljenih sredstev samo za polovico investicije, da se ne trudimo zaman s pripravo ponudbe, da bo ponovno razveljavljen razpis.

ODGOVOR
Naročnik ima zagotovljena sredstva v skladu z investicijsko dokumentacijo.Datum objave: 12.04.2022   12:51
VPRAŠANJE
Zdravo, zanima nas projektantska ocena investicije brez DDV.

Hvala

ODGOVOR

Projektantska ocena investicije brez DDV ; 3.900.000,00 EUR .


Datum objave: 12.04.2022   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani !
Zaradi povečanja konkurenčnosti in ravnanja z javnimi financami - sredstvi, vas pozivamo, da spremenite referenčne pogoje za izvajalca in vodjo del , oziroma vodjo gradnje, na eno referenco, saj izvajalec , ki je že izvedel vsaj en podoben objekt, oziroma objekt po vaših zahtevah, je tudi sposoben izvesti nadaljnjega kot ga imate razpisanega.

V kolikor ne boste spremenili razpisnih pogojev, bomo primorani, da uporabimo vsa pravna sredstva, da z njimi negiramo vašo samovoljo in ne smotrno uporabo javnih sredstev , da preferirate svojega, oziroma zmanjšate krog morebitnih ponudnikov, oziroma izvajalcev.

ODGOVOR
Naročnik je dolžan da deluje v skladu z načeli natančnosti, gospodarnosti in uspešnosti. Pogoji so sorazmerni s predmetom javnega naročila.
Pogoji ostajajo v skladu z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 12.04.2022   12:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zakaj ne odgovarjate sproti na vprašanja? Čakate končni datum da ne bo več potrebno odgovarjati?

LP

ODGOVOR


Naročnik odgovarja na vprašanja v zakonskem roku.

Datum objave: 12.04.2022   12:59
VPRAŠANJE
Kakšne so spodnje cevi?

SN4 /SN8?
VSE UKC?
KAKŠNA DRENAŽA - KOLUTI-PALICE?


Meteorna kanalizacija:
premer cevi 110 mm m1 55,00
premer cevi 125 mm m1 15,00
premer cevi 160 mm m1 55,00
premer cevi 200 mm m1 120,00
drenažna cev 160 mm m1 250,00
Fekalna kanalizacija:
premer cevi 125 mm m1 40,00
premer cevi 160 mm m1 65,00

Dobava in montaža tipskega PVC revizijskega jaška globine do 260 cm z izkopom, zasipom, izdelavo dna in venca z opažem, finalno obdelavo vtokov in iztokov ter povoznim tipskim pokrovom.
meteorni jašek Ø 40 kom. 1,00
meteorni jašek Ø 60 kom. 5,00
meteorni jašek Ø 80 kom. 6,00
fekalni jašek Ø 60 kom. 4,00
fekalni jašek Ø 80 kom. 4,00ODGOVOR
Vse cevi so predvidene SN/8 in vse PVC (glej tloris kanalizacije).

Drenaža palice.

Datum objave: 12.04.2022   13:00
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo da zaradi kompleksnosti ponudbe podaljša rok za oddajo ponudbe
hvalaODGOVOR


Rok za oddajo ponudbe ostaja enak.