Dosje javnega naročila JN5556/2012
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: Odprti postopek

JN5556/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2012
JN7002/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.06.2012
    JN5556/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 101-167950
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 24. 5. 2012
Številka objave: JN5556/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA, Štembalova ulica 2A, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA1, Kontakt: IRENA STOPAR KAVČIČ, V roke: IRENA STOPAR KAVČIČ, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta IRENA.STOPAR@LJUBLJANA.SI.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Oseba javnega prava.
Izobraževanje
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: da.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Oš Milana Šuštaršiča.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 2
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sukcesivni nakup in dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Oš Milana Šuštaršiča
1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop mleko
2. sklop jogurti in fermantirani izdelki
3. sklop kefir
4. sklop smetana,skuta, maslo
5. sklop siri
6. sklop mlečni namazi
7. sklop mlečni pudingi in deserti
8. sklop sladoledi
9. sklop bio mlečni izdelki
2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop junčje meso
2. sklop svinjsko meso
3. sklop telečje meso
4. sklop žrebičje meso
5. sklop perutninsko meso
6. sklop mesnine
7. sklop salame
8. sklop perutninske mesnine in salame
9. sklop paštete
10. sklop bio meso in mesnine
3. SKUPINA RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop sveže ribe
2. sklop zamrznjene ribe
3. sklop konzervirane ribe
4. SKUPINA JAJCA
1. sklop jajca
5. SKUPINA OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
2. sklop majoneze
3. sklop margarine
6. SKUPINA SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop suhe stročnice
5. sklop južno sadje
6. sklop jabolka
7. sklop zgodnje spomladansko sadje
8. sklop ostalo sadje
9. sklop suho sadje
10. sklop bio sadje
7. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1. sklop zamrznjena zelenjava
2. sklop konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop kislo zelje in repa
4. sklop konzervirano sadje
5. sklop marmelade
8. SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop nektarji
2. sklop sok 100%
3. sklop sokovi 2 dcl brez umetnih sladil
4. sklop sadno žitne rezine
5. sklop vode
6. sklop ledeni čaj
7. sklop sirupi
9. SKUPINA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop riž
2. sklop mlevski izdelki
3. sklop instant mlevski izdelki
4. sklop kaše
5. sklop kosmiči
6. sklop testenine
7. sklop polnjene testenine
8. sklop dehidrirani izdelki in zlate kroglice
10. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop zavitki in zamrznjeni deserti
3. sklop polpeti
4. sklop polnjene testenine
5. sklop različni zamrznjeni izdelki
11. SKUPINA KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh
2. sklop kruh s semeni in polnozrnati kruh
3. sklop ostali kruh
4. sklop žemlje in štručke
5. sklop rogljiči-kruhovi
6. sklop ostalo pekovsko pecivo
7. sklop polnjeno pekovsko pecivo
8. sklop keksi
9. sklop slaščičarska peciva-biskvitne rezine in torte
10. sklop slaščičarska peciva-pecivo iz vzahajnega testa in zavitki
11. sklop trajni slaščičarski izdelki
12. sklop bio kruh in pekovski izdelki
12. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila
7. sklop sadne in druge juhe
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15511000 (Mleko)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
03311000 (Ribe)
03142500 (Jajca)
15411200 (Jedilno olje)
03222000 (Sadje in oreški)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
15321000 (Sadni sokovi)
41100000 (Naravna voda)
03211300 (Riž)
15311200 (Na kocke ali rezine narezan krompir in drug zamrznjen krompir)
15811100 (Kruh)
15841000 (Kakav)
03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNO IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2012, Zakljucek 1. 9. 2014.
SKLOP ŠT.
NASLOV MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 1. SKUPINA MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
1. sklop mleko
2. sklop jogurti in fermantirani izdelki
3. sklop kefir
4. sklop smetana,skuta, maslo
5. sklop siri
6. sklop mlečni namazi
7. sklop mlečni pudingi in deserti
8. sklop sladoledi
9. sklop bio mlečni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15511000 (Mleko)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHSKLOP ŠT.
NASLOV MESO IN MESNI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 2. SKUPINA MESO IN MESNI IZDELKI
1. sklop junčje meso
2. sklop svinjsko meso
3. sklop telečje meso
4. sklop žrebičje meso
5. sklop perutninsko meso
6. sklop mesnine
7. sklop salame
8. sklop perutninske mesnine in salame
9. sklop paštete
10. sklop bio meso
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1)KRATEK OPIS 3. SKUPINA RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
1. sklop sveže ribe
2. sklop zamrznjene ribe
3. sklop konzervirane ribe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03311000 (Ribe)
15235000 (Konzervirane ribe)
15221000 (Zamrznjene ribe)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV JAJCA
1)KRATEK OPIS 4. SKUPINA JAJCA
1. sklop jajca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03142500 (Jajca)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV OLJA IN IZDELKI
1)KRATEK OPIS 5. SKUPINA OLJA IN IZDELKI
1. sklop olja
2. sklop majoneze
3. sklop margarine
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15411200 (Jedilno olje)
15871273 (Majoneza)
15431100 (Margarina)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1)KRATEK OPIS 6. SKUPINA SVEŽE SADJE, ZELENJAVA, SUHO SADJE
1. sklop solata
2. sklop ostala zelenjava
3. sklop krompir
4. sklop suhe stročnice
5. sklop južno sadje
6. sklop jabolka
7. sklop zgodnje spomladansko sadje
8. sklop ostalo sadje
9. sklop suho sadje
10. sklop bio sadje
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03220000 (Vrtnine, sadje in lupinarji)
15332410 (Suho sadje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1)KRATEK OPIS 7. SKUPINA ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
1. sklop zamrznjena zelenjava
2. sklop konzervirana in vložena zelenjava
3. sklop kislo zelje in repa
4. sklop konzervirano sadje
5. sklop marmelade
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332400 (Konzervirano sadje)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
15331461 (Kislo zelje v pločevinkah)
03221114 (Repa)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1)KRATEK OPIS 8. SKUPINA SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. sklop nektarji
2. sklop sok 100%
3. sklop sokovi 2 dcl brez umetnih sladil
4. sklop sadno žitne rezine
5. sklop voda
6. sklop ledeni čaj
7. sklop sirupi
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15321000 (Sadni sokovi)
15982100 (Koncentrirani sadni sokovi)
15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
41100000 (Naravna voda)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 9. SKUPINA ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. sklop riž
2. sklop mlevski izdelki
3. sklop instant mlevski izdelki
4. sklop kaše
5. sklop kosmiči
6. sklop testenine
7. sklop polnjene testenine
8. sklop dehidrirani izdelki in zlate kroglice
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 03211300 (Riž)
15610000 (Žitni mlevski izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15850000 (Testenine)
15851220 (Polnjene testenine)
15613313 (Kosmiči ali enakovredno)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1)KRATEK OPIS 10. SKUPINA ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA
1. sklop izdelki iz krompirjevega testa in zdroba
2. sklop zavitki in zamrznjeni deserti
3. sklop polpeti
4. sklop polnjene testenine
5. sklop različni zamrznjeni izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15612300 (Rastlinska moka in zdrob)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1)KRATEK OPIS 11. SKUPINA KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
1. sklop pšenični kruh
2. sklop kruh s semeni in polnozrnati kruh
3. sklop ostali kruh
4. sklop žemlje in štručke
5. sklop rogljiči-kruhovi
6. sklop ostalo pekovsko pecivo
7. sklop polnjeno pekovsko pecivo
8. sklop keksi
9. sklop slaščičarska peciva-biskvitne rezine in torte
10. sklop slaščičarska peciva-pecivo iz vzahajnega testa in zavitki
11. sklop trajni slaščičarski izdelki
12. sklop bio kruh in pekovski izdelki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15811100 (Kruh)
15821200 (Sladki keksi)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
SKLOP ŠT.
NASLOV OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1)KRATEK OPIS 12. SKUPINA OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. sklop kakavovi in kavni izdelki
2. sklop čaji
3. sklop razni praški in začimbe
4. sklop kisi
5. sklop med
6. sklop ostala živila
7. sklop sadne in druge juhe
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15863000 (Čaj)
15841000 (Kakav)
15872200 (Začimbe)
15871000 (Kis; omake; kombinirane začimbe; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica)
15831600 (Med)
3)KOLIČINA ALI OBSEG NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-488/2012-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 5. 7. 2012
Čas: 9:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 5. 7. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 1. 9. 2012
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 5. 7. 2012
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/1946-189964145900448/1-KONCNA_razp
isna-dokumentacija-OSMilanaSustarsica_23.5.2012.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopkeOrgan, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7002/2012, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 28. 6. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.05.2012   10:36
1. Zasledili smo vaš javni razpis JN5556/2012. Zanima nas sklop za mleko. V razpisni dokumentaciji je rečeno, da se lahko da ponudbo za sklop ali skupino. Mi imamo zelo dobro sveže pasteriziran in nehomogenizirano mleko. Ali je možno, da damo ponudbo samo za pasterizirano mleko v rinfuzi in 1/1, ker trajnega mleka mi ne tržimo?

ODGOVOR:
Ne. Ponudnik mora znotraj sklopa 1 – mleko, v skupini 1 – mleko in mlečni izdelki, ponuditi vsa zahtevana živila in oddati ponudbo za celoten sklop.

2. Zanima nas ali lahko pri sklopu SIRUPI ponudimo tudi sirupe v 6L embalaži?

ODGOVOR:
Ne. Naročnik v skupini 8 – sadni sokovi, ledeni čaj, voda, sirupi, 7. sklop - sirupi, zahteva pakiranje v 5 litrih.Datum objave: 15.06.2012   08:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji imate imate nekje napisano, da priložimo EN izvod natisnenega predračuna, drugje pa DVA izvoda. Kaj je pravilno?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudnik priloži en tiskan izvod predračuna.

Datum objave: 15.06.2012   11:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za številko in datum objave v Uradnem listu EU
hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno v Uradnem listu EU pod številko 2012/S 101-167950dne 30.5.2012.

Datum objave: 27.06.2012   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali lahko priložimo kot dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev S.BON-1/P iz katerega je prav tako razvidno, da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih računov in ni starejši od 30 dni.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 28.06.2012   10:31
Oddano: 21.6.2012, 14:32
Pozdravljeni,
pri sklopu 8 - keksi - imate skrito poz.

57 Pariške rožice 40 kg

Zanima nas, ali pozicijo/vrstico razkrijemo ter podamo ceno, ali zbrišemo?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Postavka bo zbrisana. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

Oddano: 22.6.2012, 10:14
Pozdravljeni,
za spodnje skupine nas zanima ali lahko ponudimo naslednja pakiranja (ker ne gre za velika odstopanja, upamo, da boste pakiranja dovolili):

SKUPINA 5: OLJA IN IZDELKI
1. Majoneza 800 -1000 g - ali lahko ponudimo 630g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

2. Margarina porcija 1,5 do 2,5 g; margarina s tako malo gramaturo ne obstaja – ali lahko ponudimo 20g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

SKUPINA 6: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, SUHO SADJE
3. Suhe marelice 250 - 500 g, nežveplane – ali lahko ponudimo 200g pakiranje


ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih

4. Suhe slive brez koščic 250 -500 g, nežveplane - ali lahko ponudimo 200g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih

SKUPINA 7: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA TER SADJE
5. Gorčica 600 - 800 g - ali lahko ponudimo 900g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih

6. Grah vložen 3 - 4 kg - ali lahko ponudimo 2.600g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

7. Koruza 3-4 kg - ali lahko ponudimo 2.150g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

8. Djuveč-mešanica zelenjave 3 - 4 kg - ali lahko ponudimo 4.100g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih

9. Breskov kompot 3-4 kg - ali lahko ponudimo 2.600g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

10. Marelični kompot 3-4 kg - ali lahko ponudimo 2.500g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

11. Slivov kompot 3-4 kg - ali lahko ponudimo 4.200g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

12. Višnjev kompot (brez koščic) 700 - 1000 g - ali lahko ponudimo 680g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.


13. Kompot sadna solata 3-4 kg - ali lahko ponudimo 2.600g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

14. Marmelada marelica 600-800 g - ali lahko ponudimo 850g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

15. Marmelada mešana 600-800 g - ali lahko ponudimo 850g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

16. Džem brusnični, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g - ali lahko ponudimo 450g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

17. Džem borovnica, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-400 g - ali lahko ponudimo 450g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

18. Džem jagoda, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g - ali lahko ponudimo 450g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

19. Džem marelica, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g - ali lahko ponudimo 450g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

SKUPINA 8: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJI, VODA, SIRUPI
20. Jabolčni nektar 1/1 - ali lahko ponudimo 2L pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

21. Pomarančni nektar 1/1 - ali lahko ponudimo 2L pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

SKUPINA 9: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
22. Ovseni kosmiči 200-500 g – ali lahko ponudimo 1000g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

23. Zdrobovi žličniki 1/1 – dobavitelj je iz asortimana izločil 1kg pakiranje ter nadomestil s 1500g pakiranjem - ali lahko ponudimo 1500g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

SKUPINA 12: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
24. Čokoladni namaz-dvobarvni 2do 3kg - ali lahko ponudimo 3500g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

25. Cimet mleti 38 - 200 g – ali lahko ponudimo 500g pakiranje
ODGOVOR:
Ne.

26. Cimet v skorji 10 - 200 g – ali lahko ponudimo 265g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

27. Drobnjak 50 - 200 g - ali lahko ponudimo 45g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

28. Kumina mleta 34 - 100 g - ali lahko ponudimo 300g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

29. Muškat mleti 38- 100 g - ali lahko ponudimo 400g pakiranje

ODGOVOR:
Ne.

30. Origano 14 - 100 g - ali lahko ponudimo 140g pakiranje

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.


31. Vinski kis + Jabolčni kis 4% ,– 3/1 – ali lahko ponudimo 5/1 pakiranje, ki ga preračunamo na 3/1

ODGOVOR:
Ne.

Oddano: 26.6.2012, 13:00
Pozdravljeni!
Za spodnje skupine blaga nas zanima ali lahko ponudimo naslednja pakiranja:

5. SKUPINA: OLJA IN IZDELKI
1. SKLOP: OLJA
32. 1 Jedilno sončnično olje 10/1 – ali lahko ponudimo 5l pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

2. SKLOP: MAJONEZE
33. 6 Majoneza 800-1000 g– ali lahko ponudimo 620g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

3. SKLOP: MARGARINE
34. 8 Margarina za peko 500 g, kvalitete Rama – ali lahko ponudimo 250g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.

35. 9 Margarina porcija 1,5 do 2,5 g – verjetno ste mislisi 15g-25g? Napisane teže artiklov ni mogoče dobaviti. Ali lahko ponudimo 20g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

7. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA TER SADJE
2. SKLOP: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA
36. 20 Ajvar nepekoč 600 - 800 g – ali lahko ponudimo 580g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

37. 22 Grah vložen 3 - 4 kg – ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

38. 23 Grah vložen 600 - 800 g– ali lahko ponudimo 400g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne.
39. 24 Koruza 3-4 kg – ali lahko ponudimo 2150g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

40. 25 Kumarice kis.3-4 kg – ali lahko ponudimo 4250g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

41. 42 Djuveč-mešanica zelenjave 3 - 4 kg – ali lahko ponudimo 4250g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

4. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE
42. 50 Breskov kompot 3-4 kg – ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

43. 54 Marelični kompot 3-4 kg– ali lahko ponudimo 2500g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

44. 55 Slivov kompot 3-4 kg – ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

45. 56 Višnjev kompot (brez koščic) 700 - 1000 g

ODGOVOR:
Ponudnik v tej postavki ni navedel vprašanja.

46. 57 Kompot sadna solata 3-4 kg – ali lahko ponudimo 4200g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

5. SKLOP: MARMELADE
47. 58 Marmelada jagoda 600-800 g – ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.48. 59 Marmelada marelica 600-800 g– ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

49. 63 Marmelada mešana 600-800 g– ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

50. 64 Marmelada višnjeva 600-700 g– ali lahko ponudimo 850g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

51. 66 Džem brusnični, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g – ali lahko ponudimo 450g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

52. 68 Džem višnja, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g – ali lahko ponudimo 700g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

53. 69 Džem jagoda, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g – ali lahko ponudimo 700g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

54. 70 Džem marelica, brez barvil, konzervansov in umetnih sladil z min. 45g sadja na 100g izdelka, 200-300g – ali lahko ponudimo 700g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne


8. SKUPINA: SADNI SOKOVI, LEDENI ČAJ, VODA, SIRUPI
1. SKLOP: NEKTARJI 1/1
55. 5 Jabolčni nektar 1/1 – ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?
ODGOVOR:
Ne

56. 8 Multivitaminski nektar 1/1– ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?
ODGOVOR:
Ne

57. 9 Pomarančni nektar 1/1– ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

3. SKLOP: SOKOVI 2 DCL BREZ UMETNIH SLADIL
58. 14 Jabolčni sok 2 dcl 50% s.d. – ali ste tukaj mislili 100% sok, glede na to, da je pod pozicijo št. 19 zapisan jabolčni nektar?

ODGOVOR:
Ne

59. 17 Pomarančni sok 2 dcl 50% s.d. – ali lahko ponudimo 2,5dcl pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

4. SKLOP: SADNO ŽITNE REZINE
60. 22 Sadno žitna rezina v sestavi žito, marelica in jogurt v kvaliteti Frutabela 30 G – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

61. 23 Sadno žitna rezina v sestavi žita in brusnica v kvaliteti Frutabela 24 g – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

62. 24 Sadno žitna rezina v sestavi žito, višnja in jogurt v kvaliteti Frutabela 30 G – ali lahko ponudimo 25g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

63. 25 Sadno žitna rezina v sestavi žito, jabolko in mleko v kvaliteti Frutabela 22 g – ali lahko ponudimo 30g pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

6. SKLOP: LEDENI ČAJ
64. 28 Ledeni čaj 1 lit. – ali lahko ponudimo 1,5l pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

65. 29 Ledeni čaj 2 dcl. – ali lahko ponudimo 250ml pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
1. SKLOP: RIŽ
66. 1 Beli riž glaziran 1. vrste 15kg – ali lahko ponudimo (2x)5kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

67. 3 Dolgozrnati parboiled riž extra kakov. 1/1- vakumsko pakiranje – ali lahko ponudimo kalsično pakiranje in ne VP?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

5. SKLOP: KOSMIČI
68. 24 Koruzni kosmiči 250g – ali lahko ponudimo 375g pakiranje?
ODGOVOR:
Ne


69. 30 Kosmiči iz žitaric in čokolade kvalitete Čokolino in podobno – 1 kg - ali lahko ponudimo 1800g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

8. SKLOP: DEHIDRIRANI IZDELKI IN ZLATE KROGLICE
70. 51 Zdrobovi žličniki 1/1 – ali lahko ponudimo 1,5kg pakiranje?

ODGOVOR:
Da. Popravek bo viden v popravljenih popisih.

71. 53 Zlate krogljice 100- 500 g – ali lahko ponudimo 1kg pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
1. SKLOP: KAKAVOVI in KAVNI IZDELKI
72. 3 Čokolada v prahu 200 - 500g – ali lahko ponudimo 100g pakiranje?

ODGOVOR:
Ne

3. SKLOP: RAZNI PRAŠKI IN ZAČIMBE
73. 22 Bazilika 14 -200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 340g?

ODGOVOR:
Ne

74. 23 Cimet mleti 38 - 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

ODGOVOR:
Ne

75. 24 Cimet v skorji 10 - 200 g – ali lahko ponudimo pakiranje 265g?

ODGOVOR:
Ne

76. 27 Kumina mleta 34 - 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

ODGOVOR:
Ne

77. 29 Majaron 14 - 100 g– ali lahko ponudimo pakiranje 220g?

ODGOVOR:
Ne

78. 30 Muškat mleti 38- 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 400g?

ODGOVOR:
Ne

79. 31 Origano 14 - 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 340g?

ODGOVOR:
Ne

80. 32 Rožmarin 22 - 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 350g?

ODGOVOR:
Ne

81. 33 Šetraj 13- 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 290g?

ODGOVOR:
Ne

82. 34 Timijan 14- 100 g – ali lahko ponudimo pakiranje 450g?

ODGOVOR:
Ne

4. SKLOP: KISI
83. 38 Vinski kis 4% ,– 3/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 5l?

ODGOVOR:
Ne

84. 41 Jabolčni kis 5% ,–3/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 5l?

ODGOVOR:
Ne

5. SKLOP: MED
85. 42 Cvetlični med 1/1– ali lahko ponudimo pakiranje 900g?

ODGOVOR:
Ne

86. 43 Akacijev med 3/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 900g?

ODGOVOR:
Ne

87. 44 Gozdni med 3/1 – ali lahko ponudimo pakiranje 900g?

ODGOVOR:
Ne


Oddano: 28.6.2012, 07:48
Spoštovani,
dne 22.06.2012 smo na Portalu objavili vprašanja v vezi ponudbe oz. pakiranja blaga.

Odgovora na postavljena vprašanja še vedno niste objavili.

Prosimo, če lahko na vprašanja čim prej odgovorite.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Odgovori so objavljeni.


Datum objave: 28.06.2012   13:37
Pozdravljeni!

Zanima nas, zakaj so se pri kar nekaj strankah JR, ki so vodene preko MO Ljubljana, upoštevali predlogi pakiranja, v tem razpisu pa so zavrnjena. Zakaj?
To so:

1.Majoneza - ni nam poznano pakiranje od 800 - 1000g - do sedaj je bil zahtevek od 620g

ODGOVOR:
Popravek je razviden iz popisov artiklov, ki bodo objavljeni na Portalu JN.

2. Kompoti - v veliki večini imamo ponudniki velika pakiranja kompotov od 2500g dalje; ne razumemo, zakaj tokrat tega ne sprejemate - do sedaj ni bilo nobenega problema

ODGOVOR:
Popravek je razviden iz popisov artiklov, ki bodo objavljeni na Portalu JN.

ODGOVOR:


Datum objave: 28.06.2012   13:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim, če lahko objasnete razlog, zakaj za artikel:

5. SKLOP: MED
42 Cvetlični med 1/1

ni dovoljeno pakiranje 900g?

Smo registrirani pridelovalci eko medu in po smernicah Čebelarske zveze Slovenije polnimo slovenski med lastne pridelave v stekleno embalažo 900 g. Zanima nas, zakaj v tem razpisu ni dovoljeno ponuditi za artikel Cvetlični med 1/1 polnjenje v embalažo 900g, ceno pa preračunati za 1 kg?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Popravek je razviden iz popisov artiklov, ki bodo objavljeni na Portalu JN.Datum objave: 28.06.2012   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za obrazložitev dvoumno zapisanih artiklov (tež) za 4. SKLOP: KISI.

Spodaj navedeni izdelki imajo pred težo zapisano simbol – (na primer: -3/1) ali se to bere: kis vinski 4% do 3 litrov?
38 Vinski kis 4% ,– 3/1
39 Vinski kis 4% , - 1/1
40 Jabolčni kis 5%, - 1/1
41 Jabolčni kis 5% ,–3/1

Hvala za pojasnila.


ODGOVOR:
Ne.