Dosje javnega naročila 008444/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Dane in CP Drnovo ter izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 560.266,79 EUR

JN008444/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.12.2021
JN008444/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2021
JN008444/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN008444/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2022
JN008444/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2022
JN008444/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.03.2022
JN008444/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008444/2021-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
metka.celestina@dars.si
+386 13009959

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
gospodarska družba
I.5 Glavna področja dejavnosti
avtocestna infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Dane in CP Drnovo ter izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
Referenčna številka dokumenta: 000242/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Dane in CP Drnovo ter izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 459.235,07 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravne stavbe na bivši CP Dane in izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
45223300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Drnovo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008444/2021-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.12.2021


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Sklop 1: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravne stavbe na bivši CP Dane in izgradnja dodatnega parkirišča na CP Dane

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 5

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d.
Partizanska cesta 2
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 500.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 459.235,07 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Sklop 2: Preureditev poslovnih in tehničnih prostorov Upravnih stavb na bivši CP Drnovo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.03.2022