Dosje javnega naročila 001816/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Tiskanje revije SV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.554,53 EUR

JN001816/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2022
JN001816/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2022
JN001816/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2022
JN001816/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001816/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 12305225
+386 14319035/4711730

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439064/JN_VAB_102_JNMV_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12009
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje revije SV
Referenčna številka dokumenta: MORS 102/2022-JNMV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskanje revije SV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
tiskanje revije SV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 32
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2022   14:37

Vprašanje 1:
Spoštovani,
Kakšen je dobavni rok od prejema revije po elektronski pošti?
Je potrebno tisk opraviti v enem dnevu?

Lep pozdrav

Odgovor:
Izvajalec ima od prejema pdf-ja na voljo najmanj dva delovna dneva za tisk in distribucijo, vendar pa mora biti revija na uradni dan izida že na poti k naročnikom oz. v dostavljanju na MORS.

Vprašanje 2:
Spoštovani!

V lanskem in letošnjem letu se je papir podražil za več kot 100 %.
Cena za papir v naslednjih treh letih je nepredvidljiva.
Ali je možno popraviti povpraševanje za 1 leto z možnostjo aneksa?
Kaj bo v primeru, če se papir podraži za novih 100%.

Hvala za odgovor.

Odgovor: Naročnik je v 3. členu osnutka pogodbe navedel: »Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu (dejavnost C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja in C18 - Tiskarstvo in razmnoževanje). Naročnik in izvajalec bosta v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.«