Dosje javnega naročila 001809/2022
Naročnik: OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13B, 3214 Zreče
Gradnje: Obnova krajših odsekov na lokalnih cestah v Občini Zreče
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 255.391,33 EUR

JN001809/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2022
JN001809/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2022
JN001809/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.05.2022
JN001809/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2022
JN001809/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001809/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ZREČE
Cesta na Roglo 13B
3214
SI
Zreče
Slovenija
Polona Matevžič
polona.matevzic@zrece.eu
+386 37571700
+386 35762498

Internetni naslovi
http://www.zrece.eu

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439519/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12140
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova krajših odsekov na lokalnih cestah v Občini Zreče
Referenčna številka dokumenta: 430-0003/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova krajših odsekov na lokalnih cestah v Občini Zreče.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Zreče.
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru tega javnega naročila je predvidena modernizacija naslednjih odsekov:
- LC 485061 ZREČE-GRAČIČ-MALAHORNA, V KM 0,950-1,250,
- LC 485051 PADEŠKI VRH-GORENJE-ZG. ZREČE, V KM 3,350-3,450,
- LC 485051 PADEŠKI VRH-GORENJE-ZG. ZREČE, V KM 2,450-2,750,
- LC 460044 VODONIK-KUMER, V KM 7,200-7,400,
- LC 485081 ZBIČAJNIKOVA ŽAGA-LOŠKA GORA, V KM 4,700-4,900,
- LC 485021 KRIŽEVEC-OSREDEK-ZREČE, V KM 0,190-0,390,
- LC 485021 KRIŽEVEC-OSREDEK-ZREČE, V KM 1,610-1,910.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili in določbami ZJN-3.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz priložene razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.04.2022   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2022