Dosje javnega naročila 001792/2022
Naročnik: Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
Storitve: Prevzem odpadkov v 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.612,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001792/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2022
JN001792/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001792/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2022
JN001792/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.04.2022
JN001792/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001792/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o.
Carl Jakoba ulica 4
5280
SI
Idrija
Slovenija
Ana Knap
ana.knap@komunalaidrija.si
+386 53727219

Internetni naslovi
http://www.komunalaidrija.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439599/NMV-4-2022_Prevzem_odpadkov_v_2022_ponovljen.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12168
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem odpadkov v 2022
Referenčna številka dokumenta: NMV-4-2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
prevzem azbestne kritine, blata iz ČN in ostankov na grabljah in sitih na območju občine idrija
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbeni material, ki vsebuje azbest (št. odpadka 17 06 05)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
gradbeni material, ki vsebuje azbest - prevzem odpadka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.04.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostanki na grabljah in sitih (št. odpadka 19 08 01)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: občina Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
ostanki na grabljah in sitih - prevzem odpadka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.04.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda (št. odpadka 19 08 05)
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513800
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Idrija
II.2.4 Opis javnega naročila
Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda (št. odpadka 19 08 05) - prevzem odpadka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.04.2022
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2022   15:11
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Naročnika vljudno prosim za podaljšanje roka za vprašanja in roka za oddajo ponudb, saj so zadevni roki izjemno kratki in je v teh rokih težko sestaviti ponudbo z vso potrebno dokumentacijo (dokumenti podizvajalcev ipd.). V kolikor je mogoče prosimo za podaljšanje roka za vsaj 7 dni.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

rok za oddajo bomo podaljšali do 6.4. saj se tudi nam mudi z izbiro izvajalca.
Hvala za razumevanje.Datum objave: 01.04.2022   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Naročnik v razpisni dokumentaciji (str. 17) kot pogoj določa, da mora ponudnik zagotavljati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb vsaj za enega (1) referenčnega naročnika, uspešno prevzemal odpadke, ki so predmet tega javnega naročila, kar na poziv naročnika lahko dokaže s predložitvijo ustreznih potrdil.

Naročnika vljudno prosimo za pojasnilo ali se kot izpolnitev tega pogoja šteje tudi primer, če ponudnik v trenutku oddaje ponudbe še izvaja prevzemanja tega odpadka (tj. referenčni posel še časovno ni zaključen, vendar pa je naročnik do tega trenutka uspešno prevzemal odpadke, kar lahko potrdi tudi referenčni naročnik).


ODGOVOR

Spoštovani,

potrjujemo, da vaš navedeni primer tudi šteje kot izpolnjevanje pogoja.

Lep pozdrav.