Dosje javnega naročila 001838/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-78/22; Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.144.680,65 EUR

JN001838/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.03.2022
JN001838/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.05.2022
JN001838/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2022
JN001838/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2022
JN001838/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 31.08.2022
JN001838/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 31.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001838/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000466/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439689/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12208
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-78/22; Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
Referenčna številka dokumenta: 43001-100/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vozišča na delih odseka R1-202/0234 Državna meja - Rateče in odseka R1- 201/ 0202 Podkoren - Kranjska Gora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2022   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Upoštevajoč nastanek okoliščin (primeroma Rusko-Ukrajinski konflikt, COVID-19 itd.) ter samo intenziteto okoliščin, ki jih izvajalci ne moremo preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti vas na podlagi veljavne zakonodaje (primeroma vendar ne izključujoče: ZJN-3, ZPVPJN, OZ, PGU 77', PGU 20' itd.) obveščamo, da je pogodbena klavzula, ki izhaja iz 9. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:

»Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.«

najmanj neveljavna, izpodbojna oziroma nična, saj je v nasprotju ne samo s temeljnimi načeli (pravičnosti, vzajemnosti dajatev itd.), temveč tudi načeli javnega naročanja. Vse navedeno izrecno predstavlja opozorilo na podlagi 3. odst. 16. člena ZPVPJN.

Že na tem mestu gre nadalje naročnika opozoriti in mu hkrati predlagati, da omenjeno pogodbeno klavzulo spremeni na način, da se v pogodbeni klavzuli izrecno določi, da cene niso fiksne ter da je izvajalec upravičen do podražitev po vnaprej predvidenem sistemu - indeksi GZS.

Sklepno gre navesti, da zgolj predvidljiv način določitve cene, upoštevajoč dnevno spremenjene okoliščine, omogoča ustrezno pripravo oziroma oddajo ponudbe. Že na tem mestu vas torej smiselno in na podlagi določb 4. odst. 112. člena OZ naprošamo za ustrezno spremembo pogodbenih pogojev.

S spoštovanjem,


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Upravičene podražitve je možno uveljaviti v skladu z določili Obligacijskega zakonika in določili FIDIC 1999.