Dosje javnega naročila 001927/2022
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Storitve: Premoženjsko zavarovanje - ponovitev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.442.682,20 EUR

JN001927/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001927/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.04.2022
JN001927/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2022
JN001927/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN001927/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001927/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 061-161078
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Tilen Matiš
tilen.matis@sb-ms.si
+386 25123128
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439700/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12215
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Premoženjsko zavarovanje - ponovitev
Referenčna številka dokumenta: JN10/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Premoženjsko zavarovanje« po skupinah:
1. Požarno zavarovanje,
2. Strojelomno zavarovanje,
3. Vlomsko zavarovanje,
4. Zavarovanje stekla,
5. Zavarovanje odgovornosti,
6. Avtomobilsko zavarovanje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Premoženjsko zavarovanje« po skupinah:
1. Požarno zavarovanje,
2. Strojelomno zavarovanje,
3. Vlomsko zavarovanje,
4. Zavarovanje stekla,
5. Zavarovanje odgovornosti,
6. Avtomobilsko zavarovanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2022
Konec: 31.12.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.04.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2022   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Ali so računalniki predmet strojelomnega zavarovanja?
ODGOVOR: Ne, računalniška oprema ni predmet zavarovanja.

2. Prosimo za potrditev, da oprema v garanciji in RTG-cevi niso predmet strojelomnega zavarovanja.
ODGOVOR: Strojna oprema v garanciji ni predmet zavarovanja. RTG cevi, kot samostojne instalacije niso predmet zavarovanja.

3. Pri zavarovanju vloma želite kritje za stvari pritrjene na znanji steni zgradbe in so sestavni del le-teh. Prosim, da podatek o zavarovalni vsoti.
ODGOVOR: Višina ZV na I. riziko znaša 2.500,00 .

4. Pri zavarovanju vloma želite kritje za stvari delavcev in drugih oseb, prevzetih v popravilo, predelavo, prodajo Ali je to kritje enako kritju, ki ga imate vpisano v obrazcu »Podatki za obračun premije« kot stvari zaposlenih, pacientov in obiskovalcev z zavarovalno vsoto I. rizika 1.000 EUR. Če ne, prosim za podatek o zavarovalni vsoti.
ODGOVOR: Da, mišljeno je to kritje.

5. Ali limiti pri dodatnih požarnih nevarnostih, vlomu in steklu, veljajo po posamezni mikro lokaciji znotraj lokacije ali veljajo za posamezno lokacijo skupaj (lokacija 1, lokacija 2).
ODGOVOR: Velja hkratno kritje, tako po višini kot po vsebini, za vse mikrolokacije na lokacji 1 (bolnišnični kompleks).

6. Prosimo za potrditev, da pri zavarovanju odgovornosti velja izključitev za vsakršno škodo, poškodbe, odgovornost, ki jih neposredno ali posredno povzroči korona virus (covid-19) vključno z vsemi mutacijami in sevi ali pandemija ali epidemija, ki jo razglasi svetovna zdravstvena organizacija ali katerikoli vladni organ.
ODGOVOR: Naročnik ne more sprejeti tako široko predlagane izključitve, zato sprejema smiselno izključitev kot sledi:
Pri zavarovanju poklicne odgovornosti je izključena vsakršna škoda, poškodba, odgovornost, izdatki, kazni, sankcije ali vsakršni zneski, katerih neposredni vzrok povzročitve je:
1) koronavirus (COVID-19), vključno z vsemi mutacijami in sevi; ali
2) pandemija ali epidemija, ki jo razglasi Svetovna zdravstvena organizacija ali kateri koli vladni organ.

V kolikor ponudnik, zaradi zahtev pozavarovalnega trga vztraja pri vključitvi predlagane zadevne klavzule bo naročnik tako ponudbo sprejel, kot dopustno. V kolikor pa se kadarkoli kasneje izkaže, da izbrana ali katera koli druga zavarovalnica na slovenskem trgu uporablja pri svojih zavarovancih ugodnejšo klavzulo, se izbirana zavarovalnica zavezuje temu ustrezno spremeniti določilo takšne klavzule.
Navedeno določilo mora biti razvidno iz ponudbene dokumentacije.

7. Prosimo za podatek o številu mesečnih ur, ki jih opravijo pogodbeno zaposleni zdravniki.
ODGOVOR: Velika večina pogodbeno zaposlenih zdravnikov prejme plačilo glede na opravljeno storitev, le majhen del je plačan po urah.

8. Med temeljnimi požarnimi nevarnostmi se navaja udarec motornega vozila - tudi zavarovančevega iz katerega je razbrati da je v osnovi kritje za neznano motorno vozilo. Glede na to da se udarec neznanega motornega vozila zahteva tudi med dodatnimi nevarnostmi prosimo za ustrezen popravek pri osnovnih nevarnostih.
ODGOVOR: Kot je zapisano v dokumentaciji, v kolikor ponudnik tega kritja ne podaja že med temeljnimi požarnimi nevarnostmi, ga mora podati kot dodatno kritje in sicer do višine ZV na I. riziko, vsaj 5.000,00 .

9. Koliko farmacevtov je magistrov in koliko tehnikov?
ODGOVOR: Zaposlenih je 5 farmacevtov magistrov in 11 tehnikov.

Hvala.Datum objave: 13.04.2022   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na pripravo ponudbe za premoženjsko zavarovanje SB Murska Sobota prosimo za sledeča dodatna pojasnila:
1) Prosimo za potrditev, da zavarovanje proti potresu ni predmet povpraševanja?
ODGOVOR: Zavarovanje potresa ni predmet zavarovanja.

2) Ali fasada nosilni zidovi, streha, vsebujejo gorljive snovi oziroma vrsta izolacije?
ODGOVOR: Ne, kamena volna.

3) Najvišja višina zgradbe?
ODGOVOR: 35 metrov.

4) Ali imajo objekti vgrajena požarna vrata in kolikšna je požarna odpornost teh vrat?
ODGOVOR: Da, 60 minut.

5) Ali ima objekt vgrajene detektorje dima, ognja, plinov? Celotno območje ali samo deli zgradb?
ODGOVOR: Večina.

6) Ali obstajajo lopute za odvod dima, avtomatske požarne lopute v prezračevalnih kanalih?
ODGOVOR: Da.

7) Ali so nameščeni gasilni aparati in obstaja hidrantno omrežje? Velja to za celotno območje zgradbe ali samo dele zgradb? Hidrantno omrežje je notranje ali samo zunanje?
ODGOVOR: Da, notranje in zunanje.

8) Ali obstaja avtomatski šprinkler sistem? Povsod ali samo v določenih objektih?
ODGOVOR: Ne.

9) Prosimo vas za potrditev, da pri vseh zavarovalnih vrstah velja splošna izključitev zaradi terorističnega dejanja, ki je vključena v pogojih ponudnika?
ODGOVOR: Potrjujemo.

10) Prosimo vas, da nam sporočite število vseh ležišč / postelj v bolnišnici?
ODGOVOR: 498.

11) Prosim vas za potrditev, da pri zavarovanju odgovornosti veljata izključitvi kritja škode zaradi nalezljivih bolezni in izključitev kibernetske škode?
ODGOVOR: Potrjujemo, da so izključene kibernetske škode in virusne nalezljive bolezni. Odgovor (klavzula) glede virusnih bolezni je že bil podan.

12) Prosimo vas za potrditev, da pri zavarovanju splošne odgovornosti velja »sprožilec kritja« loss occurrence; pri zavarovanju poklicne odgovornosti pa »sprožilec kritja« claims-made?
ODGOVOR: Pri obeh zavarovanjih velja kot je zapisano v zavarovalno tehnični dokumentaciji. Rok za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov mora biti v skladu z določili obligacijskega zakonika oziroma vsaj 3 leta od poteka zavarovanja.

13) Na seznamu zdravnikov imate tudi 8 zdravnikov pod rubriko »brez licence«. Veljavni splošni pogoji ponudnika ne nudijo kritja za zdravnike brez licence. Prosimo vas za pojasnilo zakaj navedene osebe nimajo licence, kakšen je razlog za to in kakšno dela sploh lahko opravljajo?
ODGOVOR: Gre za - zdravniki sekundariji po opravljenem pripravništvu in čakajo na odobritev specializacije. Ti zdravniki ne delajo samostojno, ampak pod nadzorom mentorjev.

14) Prosimo vas za potrditev, da se bonus na doseženi poslovno tehnični rezultat obračuna izključno enkrat, in to po poteku celotnega zavarovalnega / razpisnega obdobja (t. j. v letu 2027)?
ODGOVOR: Potrjujemo. Obračuna se na način in v rokih, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

15) Prosimo za podatek o številu škodnih primerov oziroma številu zahtevkov po posamezni zavarovalni vrsti po letih od 2018 dalje ter tudi podatek o številu rezerviranih škod?
ODGOVOR: Število škod od 2018 do 2021:
Požarno zavarovanje: 6, 3, 2, 4.
Strojelom zavarovanje: 124, 144, 152, 235.
Vlomsko zavarovanje: 0, 0, 0, 0.
Zavarovanje stekla: 5, 8, 4, 8.
Zavarovanje odgovornosti: 3, 5, 4, 4.
Zavarovanje poklicne odg.: 3, 3, 4, 3,
Avtomobilska odgovornost: 2, 3, 0, 3,
Avtomobilski kasko: 2, 6, 6, 5.

16) Prosimo za informacijo o vzroku škode za škodni primer iz leta 2014 in višini izplačila 224.000,00 EUR v letu 2020?
ODGOVOR: Šlo je za strokovno napako iz področja ginekologije.

17) Kateri so najpogostejši vzroki škod tako pri strojelomnemu zavarovanju, kot tudi pri zavarovanju splošne in poklicne odgovornosti?
ODGOVOR: Najpogostejši vzrok za škode pri strojelomu je napaka v konstrukciji, materialu in izdelavi. Pri zavarovanju splošne odgovornosti: padec in materialna škoda. Pri zavarovanju poklicne odgovornosti: strokovna napaka pri opravljanju zdravniške dejavnosti.

18) Kakšna priporočila oziroma odločitve zavarovanec upošteva oziroma jih sprejema, da bi se zmanjšale škode iz naslova strojeloma, splošne in poklicne odgovornosti?
ODGOVOR: Strojelom: kot je že zapisano v razpisni dokumentaciji, rekuperacija na kateri je v letu 2019 nastala škoda 108.000,00 več ni v uporabi, ker se je ogrevanje uredilo na druge način.
Nadpovprečno veliko število škod v letu 2021 pa je posledica preobremenjenosti medicinskih aparatur zaradi kovida. Bolnišnica Murska Sobota je bila v letih 2020 in 2021 dolgo časa najbolj obremenjena splošna bolnišnica v Sloveniji s kovidnimi bolniki.
Z novimi razpisnimi pogoji (po tem razpisu) se je naročnik odločil tudi za višjo odbitno franšizo. Kar bo tudi zmanjšalo število škod v obdelavi in višini izplačil.
Na osnovi navedenega se v naslednjih letih pričakuje, da število škod povprečno ne bo presegalo 80 škodnih primerov (razvidno iz simulacije).
Pri zavarovanju odgovornosti naročnik vse skozi izvaja vse možne preventivne ukrepe, kar jih lahko.
Nenazadnje se to pozna predvsem v zadnjih letih, rezervirane škode iz naslova obeh odgovornosti, v višini 176.000,00 , namreč izhajajo iz obdobja 2018 in prej.

19) Prosimo vas za določitev podlimita pri strojelomnemu zavarovanju za zavarovanje običajnih stroškov iskanja napake in zemeljskih del vključno z asfaltiranjem?
ODGOVOR: Podlimit znaša 30% od zavarovalne vsote za podzemne in nadzemne instalacije izven objektov.

20) Prosimo navedite zavarovalno vsoto za mehansko opremo (višina 12 %), da imamo vsi potencialni ponudniki enako izhodišče?
ODGOVOR: Zavarovalno vsoto si izračuna ponudnik sam na osnovi vrednosti objektov.

21) Prosimo vas za potrditev, da je območje kritja pri zavarovanju splošne in poklicne odgovornosti Republika Slovenija?
ODGOVOR: Potrjujemo, območje kritja za obe zavarovanji je Republika Slovenija.

22) Prosimo naročnika, da razmisli o možnosti, da se v seštevek škod pri izračunu poslovno-tehničnega rezultata upoštevajo tudi rezervirane škode na zadnji dan leta, za katerega se izračunava bonus?
ODGOVOR: Rezervirane škode niso predmet izračuna bonusa na poslovno - tehnični rezultat.

23) Prosimo zavarovalca za pojasnilo kakšne vrste kliničnih raziskav trenutno opravlja? Na kakšen način so v te raziskave vključeni bolniki? Ali gre izključno za klinične raziskave ali gre za klinično testiranje? Ali gre to za samostojne klinične raziskave ali je v to sklopu kliničnih preizkušanj?
ODGOVOR: SB MS izvaja vse tipe kliničnih preizkušanj od 2 do 4. Bolniki so vključeni v skladu s študijskim protokolom po odobritvi regulatornih teles.

24) Prosimo vas, da iz kritja pri poklicni odgovornosti črtate dodatno kritje odgovornosti zaradi okužbe s salmonelo, MRSO, legionelo, HIV, hepatitis, in ostalimi bakterijskimi in virusnimi okužbami? Nekatere izmed okužbe niti ne moremo šteti kot škodni dogodek, ki naj bi bil bodoč, negotov in neodvisen od volje pogodbenikov (922. člen Obligacijskega zakonika)?
ODGOVOR: Iz navedenega se črtajo samo virusne okužbe, ki so že izključene s klavzulo vezano na korona virus. Odgovor na to temo oziroma oblika klavzule je že bila podana.


Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Datum objave: 14.04.2022   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se glede na to, da sta obe pogodbeni stranki samostojna upravljavca in kot taka odgovorna za obdelave osebnih podatkov vsak v svojih procesih, 17. člen vzorca pogodbe ( XI. končna določila) ustrezno popravi z naslednjim besedilom:

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) in veljavna določila zakona o varstvu osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.
Pogodbeni stranki morata kot samostojna upravljavca osebnih podatkov za storitve iz te pogodbe, v skladu z GDPR pri obdelavi osebnih podatkov vsak v svojih poslovnih procesih in sistemih poskrbeti za zakonitost obdelave osebnih podatkov, za ustrezno raven varnosti ter za izpolnjevanje vseh ostalih obveznosti po GDPR.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:
- varujejo prostori, strojna in sistemska programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk,
- omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
Pogodbeni stranki sta seznanjeni z okoliščino, da pri opravljanju storitev po tej pogodbi z vidika varstva osebnih podatkov štejeta za upravljavca in sta nasproti posameznikom, katerih osebne podatke obdelujeta pri izvedbi te pogodbe, samostojno kazensko in civilno odgovorni, prav tako odgovarjata kot samostojni zavezanec v odnosu do nadzornega organa na področju varstva osebnih podatkov v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku.
Pogodbeni stranki bosta posameznikom, vsaka iz svoje obdelave, omogočili izvajanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po predpisih s področja varstva osebnih podatkov.
Naročnik bo sledil zavezi zaupnosti in varstvu osebnih podatkov zavarovalcev/zavarovancev ter bo zavarovalnici za potrebe izvajanja te pogodbe posredoval naslednje podatke ime in priimek zavarovanca/zavarovalca, naslov, datum rojstva.
Pogodbeni stranki izjavljata, da imata vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih podatkov, ki jih predpisujeta veljavna zakonodaja.

Hvala.


ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal določb iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 14.04.2022   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe, vas prosimo za naslednje spremembe oz. dopolnitve v točki VII. Likvidacijski postopek, 13. člen:

1. V tretjem odstavku 13. člena navajate, da je zavarovalnica dolžna izvršiti ogled takoj oziroma najkasneje v roku (3) dni, kar ni vedno izvedljivo, saj je potrebno upoštevati, da se škoda lahko pripeti za vikend oz na dela prost dan. Posledično prosimo, da se tretji odstavek 13. člena spremeni in sicer: V primeru predhodne e-poštne prijave po zgornjem odstavku je zavarovalnica dolžna izvršiti ogled poškodovanega in pripraviti zapisnik takoj oziroma najkasneje v roku treh (3) DELOVNIH dni, če je to tako zahtevano.
ODGOVOR: Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz razpisne dokumentacije.

2. Prosimo, da se peti odstavek 13. člena dopolni: V primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora zavarovalnica o tem obvestiti zavarovanca v roku petih (5) DELOVNIH dni po prejemu dokumentacije, sicer se šteje, da je dostavljena dokumentacija popolna.
ODGOVOR: Potrjujemo navedeno.

3. Dopolnitev 8 odstavka 13. člena: Rok za izplačilo zavarovalnine/odškodnine je 14 (štirinajst) DELOVNIH dni in teče od dneva, ko je zavarovalnici dostavljena potrebna dokumentacija za likvidacijo zavarovalnega primera IN SO ZAVAROVALNICI ZNANA VSA DEJSTVA IN OKOLIŠČINE POTREBNE ZA DOLOČITEV TEMELJA IN VIŠINE IZPLAČILA.
ODGOVOR: Rok za izplačilo zavarovalnine oziroma odškodnine je 14 (štirinajst) delovnih dni in začne teči od dneva, ko je zavarovalnici dostavljena vsa potrebna dokumentacija za likvidacijo zavarovalnega primera. To pomeni, da so zavarovalnici znana vsa dejstva in okoliščine potrebne za določitev temelja in višine izplačila škode.

4. Predlagamo dopolnitev oz. spremembo 9. odstavka 13. člena: V primeru večjih škod zavarovalnica izplača zavarovancu akontacijo v višini 70% (PREDLAGAMO AKONTACIJO V VIŠINI 50%) od prvotno ocenjene škode v roku štirinajst (14) DELOVNIH dni od prejema pisne informativne POPOLNE prijave o obsegu škode in na podlagi podane zahteve naročnika zoper katero zavarovalnica ni ugovarjala. V nasprotnem primeru ima zavarovanec, poleg zamudnih obresti, pravico do povračila NUJNIH stroškov (kreditov) za sanacijo škode. Za velike škode se štejejo škode ocenjene nad 25.000 EUR.
ODGOVOR: V primeru večjih škod zavarovalnica izplača zavarovancu akontacijo v višini 50% od prvotno ocenjene škode v roku 14 (štirinajst) dni od prejema popolne pisne informativne prijave o obsegu škode in na podlagi podane zahteve zavarovanca, zoper katero zavarovalnica ni ugovarjala. V nasprotnem primeru ima zavarovanec, poleg zamudnih obresti, pravico do povračila nujnih stroškov (kreditov) za sanacijo škode. Za velike škode se štejejo škode ocenjene nad 25.000 EUR.

5. Predlagamo spremembo 10. odstavka 13. člena :Zavarovalnica je dolžna zavarovancu sproti posredovati zaključni sporazum za vse zavarovalnine in kopijo poravnave za vse likvidirane odškodninske zahtevke (tudi dopise odklonitve) iz naslova zavarovanja odgovornosti TER OBVESTILO O PORAVNAVI ZA LIKVIDIRANE ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE ALI ODKLONITVI ZAHTEV OZIROMA KOPIJE TEH DOKUMENTOV, VSE BREZ NEUPRAVIČENEGA OZIROMA NEPOOBLAŠČENEGA RAZKRITJA OSEBNIH PODATKOV POSAMEZNIKOV.
ODGOVOR: Zavarovalnica je dolžna zavarovancu sproti posredovati zaključne sporazume in tudi odklonitve za vse priznane zavarovalnine ter kopije poravnav in odklonitev odškodninskih zahtevkov iz naslova zavarovanja odgovornosti. Na kopiji poravnave iz naslova odgovornosti se zaradi varnosti osebnih podatkov izbrišejo vsi osebni podatki o prejemniku (oškodovancu), mora pa biti razviden datum nastanka škode, datum likvidacije in višina odškodnine.Datum objave: 14.04.2022   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri zavarovanju odgovornosti med ostalimi določili navajate da se v primeru potrebe po dokupu letnega agregata, le-ta opravi z enako doplačilo premijo, kot je veljala v zadnjem obračunskem obdobju. Doplačilna premija za dokup agregat je odvisna od mnogih dejavnikov in je ni mogoče determinirati na začetku zavarovalnega obdobja. Predlagamo, da se doda samo določilo da se zavarovalnica obvezuje zavarovancu ponuditi dokup dodatnega letnega agregata.

Hvala.

ODGOVOR: Zavarovalnica se zavezuje ponuditi zavarovancu dokup dodatnega letnega agregata, v kolikor bi to bilo potrebno.