Dosje javnega naročila 001827/2022
Naročnik: Javni gospodarski zavod Rinka, Linhartova ulica 3, 3000 Celje
Blago: FITOFARMACEVSTKA SREDSTVA 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 55.812,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001827/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2022
JN001827/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2022
JN001827/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.04.2022
JN001827/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001827/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javni gospodarski zavod Rinka
Linhartova ulica 3
3000
SI
Celje
Slovenija
Irena Želj
i.zelj@kozjak-mb.si
+386 23008511

Internetni naslovi
http://www.jgzrinka.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439659/rd_skropiva_22.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12192
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: FITOFARMACEVSTKA SREDSTVA 2022
Referenčna številka dokumenta: JN-12192
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
ŠKROPIVA ZA POLJEDELSTVO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: PE ROGOZA, NA PRISTAVO 22, 2204 MIKLAVŽ
II.2.4 Opis javnega naročila
ŠKROPIVA PRETEŽNO ZA POLJEDELSTVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V KOLIKOR VREDNOST PRAGA ZA JNMV NE BO DOSEŽENA PO PRETEKU
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
SKLADNO Z RD


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 2
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2022   13:00
Kraj: PREKO PORTALA

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
IRENA ŽELJ - VODJA NOE MARIBOR



Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.03.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2022