Dosje javnega naročila 001831/2022
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev parkirišča na Dovjem
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 137.387,52 EUR

JN001831/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.03.2022
JN001831/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2022
JN001831/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.05.2022
JN001831/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001831/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI042
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Omerza
bojana.omerza@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439729/Parkirisce_Dovje.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12222
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev parkirišča na Dovjem
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja parkirišča na zahodnem delu naselja Dovje, med župnijsko cerkvijo s pokopališčem in naseljem.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja parkirišča na zahodnem delu naselja Dovje, med župnijsko cerkvijo s pokopališčem in naseljem.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.04.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 31.03.2022   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Upoštevajoč nastanek okoliščin (primeroma Rusko-Ukrajinski konflikt, COVID-19 itd.) ter samo intenziteto okoliščin, ki jih izvajalci ne moremo preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti vas na podlagi veljavne zakonodaje (primeroma vendar ne izključujoče: ZJN-3, ZPVPJN, OZ, PGU 77', PGU 20' itd.) obveščamo, da je pogodbena klavzula, ki izhaja iz 8. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:

»Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe.«

najmanj neveljavna, izpodbojna oziroma nična, saj je v nasprotju ne samo s temeljnimi načeli (pravičnosti, vzajemnosti dajatev itd.), temveč tudi načeli javnega naročanja. Vse navedeno izrecno predstavlja opozorilo na podlagi 3. odst. 16. člena ZPVPJN.

Že na tem mestu gre nadalje naročnika opozoriti in mu hkrati predlagati, da omenjeno pogodbeno klavzulo spremeni na način, da se v pogodbeni klavzuli izrecno določi, da cene niso fiksne ter da je izvajalec upravičen do podražitev po vnaprej predvidenem sistemu - indeksi GZS .

Sklepno gre navesti, da zgolj predvidljiv način določitve cene, upoštevajoč dnevno spremenjene okoliščine, omogoča ustrezno pripravo oziroma oddajo ponudbe. Že na tem mestu vas torej smiselno in na podlagi določb 4. odst. 112. člena OZ naprošamo za ustrezno spremembo pogodbenih pogojev.

S spoštovanjem,ODGOVOR
Ponudnik lahko, do sedaj znane rizike upošteva v svoji ponudbeni ceni, za vse ostale morebitne rizike po morebitni sklenitvi pogodbe, pa velja obstoječa zakonodaja (OZ).