Dosje javnega naročila 001903/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izbira izvajalca za obnovo Gledališča Glej
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001903/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2022
JN001903/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN001903/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001903/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439779/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_obnova_gledalisca_Glej.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12248
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za obnovo Gledališča Glej
Referenčna številka dokumenta: 430-149/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izbira izvajalca za obnovo Gledališča Glej. Dvorana oziroma prostori Gledališča Glej so delno nefunkcionalni za sodobno gledališče, saj se tehnične zahteve projektov s časom spreminjajo in zahtevajo veliko več zmožnosti in kapacitet. Smiselna je delna prenova in manjše prestrukturiranje prostorske funkcionalnosti, kar bo omogočalo boljšo izvedbo programa ter tehnično kakovost. Celotna investicija je zasnovana tako, da s čim manjšimi posegi v prostor pridobimo čim večjo funkcionalnost.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izbira izvajalca za obnovo Gledališča Glej. Dvorana oziroma prostori Gledališča Glej so delno nefunkcionalni za sodobno gledališče, saj se tehnične zahteve projektov s časom spreminjajo in zahtevajo veliko več zmožnosti in kapacitet. Smiselna je delna prenova in manjše prestrukturiranje prostorske funkcionalnosti, kar bo omogočalo boljšo izvedbo programa ter tehnično kakovost. Celotna investicija je zasnovana tako, da s čim manjšimi posegi v prostor pridobimo čim večjo funkcionalnost.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Navedeno v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2022