Dosje javnega naročila 001863/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: Sanacije občinskih cest v letu 2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.292,73 EUR

JN001863/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.03.2022
JN001863/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2022
JN001863/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2022
JN001863/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001863/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek, Uroš Bencak
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439782/Dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9817
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacije občinskih cest v letu 2022
Referenčna številka dokumenta: JN-9817
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo del na objektu »SANACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2022« na območju Mestne občine Murska Sobota.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za izvedbo del na objektu »SANACIJA OBČINSKIH CEST V LETU 2022« na območju Mestne občine Murska Sobota.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z RD
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2022   11:00
Kraj: preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2022



   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2022   13:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.



ODGOVOR
Spoštovani.

Naročnik se zaveda trenutnih razmer in okoliščin na trgu, zato je v ta namen tudi predvidel za veljavnost ponudbe 30 dni. Zaradi navedenega naročnik meni, da ni razloga, da bi klavzulo o fiksnosti cen, črtal iz razpisne dokumentacije. Glede morebitnih nadaljnjih sprememb na trgu, bomo ukrepali v skladu z veljavno zakonodajo.