Dosje javnega naročila 001892/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in prilagoditve aplikativne programske opreme e-Notranja revizija
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001892/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2022
JN001892/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2022
JN001892/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001892/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA
Fajfarjeva ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Staša Zupančič Verbič
stasa.zupancic@gov.si
+386 13696925

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-nadzor-proracuna/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439847/RD_Koncna_23_3_2022_P.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439847/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12264
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in prilagoditve aplikativne programske opreme e-Notranja revizija
Referenčna številka dokumenta: JN-12264
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja in prilagoditev aplikativne programske opreme e-Notranja revizija, vključno s pripravo navodil za nove/spremenjene/optimizirane funkcionalnosti. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Tehnične specifikacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja in prilagoditev aplikativne programske opreme e-Notranja revizija, vključno s pripravo navodil za nove/spremenjene/optimizirane funkcionalnosti. Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu Tehnične specifikacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Poleg pogojev za izključitev po 75. členu ZJN-3, veljajo še naslednji pogoji za sodelovanje:
- Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, pravočasno in kakovostno izvedel ali zaključil vsaj en (1) projekt, katerega predmet je bil razvoj in vzpostavitev programske opreme, ki vsebuje aplikacijsko rešitev na .NET tehnologiji v zalednem sistemu ter HTML5/CSS/JS uporabniški del (lahko tudi v kombinaciji z ASP.NET MVC oz. ASP.NET Core MVC), katerega vrednost je znašala vsaj 200.000,00 EUR z DDV ter je v produkcijskem delovanju. Referenčna programska oprema mora imeti naslednje lastnosti:
­ velikostni razred vsaj 200 podatkovnih tabel,
­ vsaj 75 hkratnih uporabnikov,
­ podatkovno bazo Oracle.
- Ponudnik mora imeti v času izvajanja predmeta tega naročila na voljo vsaj pet (5) oseb, ki bodo na razpolago ves čas izvajanja predvidenih nalog v okviru projekta ter morajo aktivno pokrivati delo za naslednje profile:
1. Vodja projekta
2. Sistemski analitik
3. Programer zalednega dela aplikacije
4. Programer spletnega uporabniškega vmesnika aplikacije
5. Sistemski administrator


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.04.2022   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2022