Dosje javnega naročila 001997/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava železniškega materiala za potrebe investicijskih in vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi, v Luki Koper za obdobje pet let
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 286.162,57 EUR

JN001997/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.03.2022
JN001997/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2022
JN001997/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN001997/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2022
JN001997/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2022
JN001997/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2022
JN001997/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2022
JN001997/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2022
JN001997/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 18.10.2022
JN001997/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.10.2022
JN001997/2022-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2022
JN001997/2022-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema - Popravek, objavljeno dne 27.10.2022
JN001997/2022-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2022
JN001997/2022-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2022
JN001997/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2023
JN001997/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2023
JN001997/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.01.2023
JN001997/2022-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 26.01.2023
JN001997/2022-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2023
JN001997/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.03.2023
JN001997/2022-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 21.04.2023
JN001997/2022-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljeno dne 11.07.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001997/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 063-167017
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Lar Hernog
lar.hernog@luka-kp.si
+386 56656804

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439912/Objava_JN_50_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12310
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava železniškega materiala za potrebe investicijskih in vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi, v Luki Koper za obdobje pet let
Referenčna številka dokumenta: JN 50/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34940000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Dobava železniškega materiala za potrebe investicijskih in vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi, v Luki Koper za obdobje pet let, ki je razdeljena v 4 kategorije (sklope):
Kategorija oz. sklop 1: Leseni železniški pragovi
Kategorija oz. sklop 2: Tirnice in tirni pribor (tirnice, pritrdilni material, odbojniki, varilne porcije)
Kategorija oz. sklop 3: Kretnice in elementi kretnic
Kategorija oz. sklop 4: Kamniti agregati s prevozom
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.750.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Leseni železniški pragovi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34947000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v tem sklopu so leseni bukovi pragovi impregnirani min. II. KAT. dimenzije 0,26 × 0,16 × 2,6m in kretniški hrastovi pragovi I. KAT različnih dimenzij prereza 0,26 × 0,16 m, ki jih bo naročnik naročal po potrebi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tirnice in tirni pribor (tirnice, pritrdilni material, odbojniki, varilne porcije)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34941000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v tem sklopu so:
Tirnice naslednjih standardnih oblik: 49E1, 57R1, trdnosti: 880 Mpa - R260 oziroma 1.175Mpa-R350HT;
Tirni pribor, kot npr: vezni tirni material (spojke, spojni vijaki z maticami in elastičnimi obročki, ipd.);
Pritrdilni pribor, kot npr.: tog, elastični, elastične vzmeti, elastične ploščice, podložne plošče, pritrdilne ploščice, pritrdilni vijaki z maticami, elastični obročki, tirfoni, ipd.
Drugi tirni pribor, kot npr.: leseni, gumijasti ali plastični vložki, naprave proti vzdolžnemu potovanju tirnic, naprave proti bočnemu pomiku tira, vijaki z matico in podložko za vezanje dvojnih pragov, ipd.
Tirni zaključki: Tirnični tirni zaključek;
Varilne porcije za aluminotermično varjenje tirnic različnih oblik in trdnosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.500.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Kretnice in elementi kretnic
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34941600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v tem sklopu je dobava kretnic tipa 49E1 in 57R1 različnih polmerov ter smeri kretnice, ter elementi kretnic, kot npr.: ostrice, vodilne tirnice, kretniško menjalo, srce kretniško, zvezni drogovi, spojni kretniški vijaki ter razni drobni pritrdilni in vezni material.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1.750.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Kamniti agregati s prevozom
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44912000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila v tem sklopu je dobava kamnitih agregatov za potrebe vzdrževanja in investicij na železniški infrastrukturi v Luki Koper. Predvsem gre za:
tolčenec za gramozno gredo železniških tirov, frakcije od 31.5 do 63 mm;
drobljenec frakcije od 4 do 16mm;
ostala kamnita frakcija, kot npr.: 16-32mm, 11-31.5mm, 0-32mm.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 100.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Glej razpisno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2022   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 60 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.04.2022   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.04.2022   09:04
Pozdravljeni,

naročnik je pripoznal napako na obrazcu OBR-3, v delu, kjer je navedeno "Opis del - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih zahtev" bi bilo pravilneje, da je navedeno "Opis BLAGA - Dokazilo o izpolnjevanju referenčnih zahtev". Iz tega izhaja, da naročnik zahteva, da se v to polje/vrstico vnese vrsto blaga, ki je bilo dobavljeno pri referenčnem poslu.

Datum objave: 05.04.2022   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da je določen zgolj minimalni rok za oddajo prijavne dokumentacije, nas zanima, ali lahko morda rok za oddajo prijav na razpis podaljšate za 7-14 dni. Zaradi priprave vse prijavne dokumentacije, pridobivanje prevodov ipd. bi bil daljši rok ustreznejši.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je odločil, da podaljša rok za oddajo prijav, kot tudi rok za vprašanja oz. dodatna pojasnila, za sedem (7) dni.
Torej je novi rok za vprašanja/dodana pojasnila 22. 4. 2022 do 14-ih in novi rok za oddajo prijave 2. 6. 2022 do 13-ih.

V zvezi s tem bo objavljen tudi obrazec EU-14 Popravek in dodatne info.Datum objave: 05.04.2022   10:45
Pozdravljeni,

naročnik je pripoznal napako v prehodnem odgovoru z dne 05.04.2022 ob uri 10:25, namreč rok za oddajo prijav se podaljša za osem (8) dni, iz česar izhaja, da je novi rok za oddajo prijave 3. 5. 2022 do 13. ure. (in ne 2. 6. 2022 do 13. ih, kot je bilo navedeno v predhodnem odgovoru na vprašanje)

Za napako se opravičujemo.

Datum objave: 13.04.2022   13:50
Pozdravljeni.

Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila dodal obrazec OBR-3a "Potrdilo naročnika referenčnih poslov", ki ga je potrebno izpolnjenega priložiti ponudbeni dokumentaciji. Vse spremembe/dopolnitve razpisne dokumentacije so označene z rumeno barvo.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441865/Objava_JN_50_2022_-_13_4_2022.zip

Datum objave: 15.04.2022   09:14
Pozdravljeni,

naročnik je dopolnil določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v poglavju 4.7. Sklenitev pogodbe, v delu ki se nanaša na Splošne nabevne pogoje Luke Koper, d.d. Dopolnitev je označena z zeleno barvo.
Dopolnjena razpisna dokumentacija je dostopna na sledeči povezavi (URL): https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442128/Objava_JN_50_2022_-_15_4_2022.zip

Datum objave: 19.04.2022   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na razpis "Dobava železniškega materiala za potrebe investicijskih in vzdrževalnih del na železniški infrastrukturi v LK za obdobje 5 let" vas prosim če odgovorite na naslednji vprašanji :

- OBR-3a Potrdilo referenčnih poslov ; Ali prav razumemo, zahtevate, da omenjeno potrdilo podpiše naročnik (npr. železniška uprava v EU) ?
- Ali lahko prosim objavite obrazce v word-u ?

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

pravilno ugotavljate, obrazec OBR-3a potrdi naročnik referenčnega posla (oz. naročnik blaga).
Na predlog/vprašanje druge alineje vam ne moremo ugoditi, namreč obrazcev v word-u ne objavljamo.
Datum objave: 22.04.2022   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali je mogoče določeni rok za oddajo prijav na razpis dne 2. 6. 2022 podaljšati za dodatnih 14 dni. S podaljšanjem roka bi se namreč omogočilo pravočasno pridobivanje vseh zahtevanih razpisnih dokumentov, predvsem dokumentov s strani tujih institucij, prevodov ipd., ki jih ni mogoče pridobiti v tako kratkem času.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

uvodoma vas želimo opozoriti, da napačno navajate rok za oddajo prijav, ki je 3. 5. 2022 do 13. ure in ne 2. 6. 2022 kot navedeno zgoraj.

Naročnik je odločil, da zgoraj navedenemu predlogu ne ugodi, namreč glede na izbran omejeni postopek oddaje javnega naročila z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema (skladno z 49. členom ZJN-3) ima potencialni ponudnik oz. gospodarski subjekt možnost, da se prijavi k sodelovnaju v dinamičnem nabavnem sistemu tudi po roku za oddajo prijave (glej 6. odstavek 49. člena ZJN-3).