Dosje javnega naročila 001904/2022
Naročnik: SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina
Gradnje: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA-DIJAŠKI DOM AJDOVŠČINA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.085.971,26 EUR

JN001904/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2022
JN001904/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.04.2022
JN001904/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2022
JN001904/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.07.2022
JN001904/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001904/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 12
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
Katja Semolič
katja.semolic@guest.arnes.si
+386 53664119

Internetni naslovi
http://www.ss-venopilon.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439922/Razpisna_in_projektna_dokumentacija_JN_energetska_sanacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439922/espd/Narocnik_ESPD-2.xml.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12313
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA-DIJAŠKI DOM AJDOVŠČINA
Referenčna številka dokumenta: 430-2/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je enrgetska sanacija objektov Srednje šole in dijaškega doma:
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je enrgetska sanacija objektov Srednje šole in dijaškega doma:
Dijaški dom
Streha: proti neogrevanemu podstrešju se prostore dodatno izolira s toplotno izolacijo 20 cm, na topli strani izolacije se izvede parno zaporo.
Fasade: dodatno se fasade izolira z EPS in zaključi s tankoslojnim ometom na armaturni mrežici. Toplotno izolacijo se na obstoječo fasado pritrdi s pritrdilnimi elementi skladno z navodili proizvajalca. Stavbno pohištvo: zamenja se neustrezna okna v etažah objekta, okna se vgradi na poličnike. Predvideni profili so petkomorni PVC profili z dodatno ALU oblogo na zunanji stani okna. Zamenjajo se notranje in zunanje PVC police, špalete se obdela z ESP debeline min 3 cm.
Šolski objekt
Streha: proti neogrevanemu podstrešju se prostore dodatno izolira s toplotno izolacijo 20 cm, na topli strani izolacije se izvede parno zaporo.
Fasade: dodatno se fasade izolira z EPS in zaključi s tankoslojnim ometom na armaturni mrežici. Toplotno izolacijo se na obstoječo fasado pritrdi s pritrdilnimi elementi skladno z navodili proizvajalca. Dele fasad, na katerih ni možna sanacija na zunanji strani, se dodatno izolira na notranji strani objekta s ESP in zaključi s tankoslojnim ometom.
Delavnice
Neizolirano fasado, južna in zahodna fasada, se dodatno izolira z ESP debeline 12 cm, zaključi pa s tankoslojnim ometom na armaturni mrežici.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
- po določilih 42. in 43. člena Posebnih gradbenih uzanc in
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.04.2022   10:00
Kraj: Informacijski sistem eJN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.04.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2022   10:17
VPRAŠANJE
Investicija je določena kot rekonstrukcija. Prosimo, da objavite gradbeno dovoljenje.
Hvala.

ODGOVOR
Investicija je določena kot energetska sanacija, za pripravo ponudb je priložena projektna dokumentacija, gradbeno dovoljenje ni potrebno za pripravo ponudbe, ni pa potrebno niti za izvedbo energetske sanacije.Datum objave: 30.03.2022   17:08
VPRAŠANJE
Spoštovani
Lepo prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 30.03.2022   17:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, imamo nekaj vprašanj za naročnika glede projektne dokumentacije:
1. Prosimo, da objavite Elaborat gradbene fizike s področja učinkovite rabe energije, ki je naveden kot sestavni del projektne dokumentacije.
2. Ali so bili izdelani izračuni PHPP - Passive House Planning Package? Prosimo za objavo.
3. Ali je bil izdelan Načrt požarne varnosti? Prosimo za objavo.
4. Ali je bila pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevana Uredba o zelenem javnem naročanju?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Vse stvari ki jih naštevate niso potrebne pri pripravi ponudbe.
Pri pripravi ponudb upoštevajte objavljene popise del in projektno dokumentacijo ki je bila objavljena.Datum objave: 31.03.2022   16:18
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, katero projektno dokumentacijo PZI je potrebno ponuditi po popisni postavki:
Izdelava projektne dokumentacije, PZI projekt za izvedbo, PID projekt izvedenih del, DZO dokazilo o zanesljivosti objekta
kos 1,00
Hvala.

ODGOVOR
Projektna dokumentacija PZI je seveda že narejena in je deloma priložena razpisni dokumentacija, zato seveda ni del ponudbenega popisa.
Praviloma se postavka glasi:
Izdelava projektne dokumentacije, PID projekt izvedenih del, DZO dokazilo o zanesljivosti objekta
kos 1,00
Datum objave: 01.04.2022   10:21
VPRAŠANJE
V poglavju ogrevanje hlajenje sta v popisu navedena 2 hladilna agregata, projektne dokumentacije pa ni

ODGOVOR
Obstoječa toplotna črpalka in hladilni agregat se zamenjata po sistemu 1 za 1 z reverzibilnimi toplotnimi črpalkami s karakteristikami, kot so navedene v popisu strojnih inštalacij.Datum objave: 08.04.2022   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo, da se opusti številčenje ponudbenih obrazcev, zdaj ko se oddaja ponudba preko e-Jn.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik je oštevilčil obrazce s tekočimi številkami od 1-11. Portal e-JN nima nobene povezave z naročnikovim urejanjem razpisne dokumentacije.


Datum objave: 14.04.2022   07:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

OGREVANJE IN HLAJENJE

Prosimo za podatek koliko KG ODPADNEGA MATERIALA je predvideno v tej poziciji:
3 Odvoz odpadnega materiala na deponijo kpl 1

Iskreno kpl 1 ni noben podatek, če želite pridobiti resno ponudbo

Prosimo za podatek koliko LITROV GLIKOLA je v tej poziciji:
10 Polnjenje sistema hlajenja z mešanico glikola 35% in vode in odzračenje kpl 1
Iskreno kpl 1 ni noben podatek, če želite pridobiti resno ponudbo

V spodnji poziciji ni nobenih podatkov:
13 Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32. kom 1

PREZRAČEVANJE
Kaj je mišljeno v spodnji poziciji 8 vrsta, dimenzije, kje to pride,... )
41 Izvedba revizijskih odprtin kpl 5


ODGOVOR
3 Odvoz odpadnega materiala na deponijo
-Gre za vse demontirane naprave torej: kotel skupaj s gorilcem (masa ni poznana), plinska napeljava znotraj kotlovnice (okrog 100kg), cevi in armature okrog kotla v kotlovnici (okrog 1200kg, dimniških cevi znotraj kotlovnice (okrog 50kg)

10 Polnjenje sistema hlajenja z mešanico glikola 35% in vode in odzračenje
-od nove kotlovnice do razdelilne postaje 4000l (skupna mešanica-glikola 1400l),od nove kotlovnice do razdelilne postaje

13 Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32
-Lokacije so prikazane na tlorisnih risbah prezračevanja. risbi 7 in 8

Kaj je mišljeno v spodnji poziciji 8 vrsta, dimenzije, kje to pride,... )
41 Izvedba revizijskih odprtin kpl 5
-mišljenih je 5 odprtin v prezračevalnih kanalih za potrebe revizije, čiščenja.

Datum objave: 18.04.2022   16:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za objavo spodaj navedenih slik 7 in 8 pri prezračevanju. V PZI-SI-skupno so objavljeni tlorisi št. 002 in 010.
Še lepše bi bilo, če bi definirali spodnjo pozicijo saj iz tega teksta se ne ve kaj sploh želite.

13 Sistem zunanje reverzibilne zračno hlajene ter notranje enote (ali več enot), ti. SPLIT sistema (deljena izvedba) za profesionalno komercialno rabo, za ogrevanje in hlajenje prostorov z ekološkim hladilnim sredstvom R32
-Lokacije so prikazane na tlorisnih risbah prezračevanja. risbi 7 in 8

ODGOVOR
Naročnik ni specificiral tehničnih podatkov, saj izračuni niso bili narejeni ker se gre za občasno uporabo. Potrebno je samo upoštevati robustnost (profesionalno komercialno rabo), ostali podatki pa za naročnika niso pomembni.