Dosje javnega naročila 000412/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov za registracijo delovnega časa in kontrole pristopa
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.113,99 EUR

JN000412/2022-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN000412/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.04.2022
JN000412/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000412/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnja sistemov za registracijo delovnega časa in kontrole pristopa
Referenčna številka dokumenta: 000248/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadgradnja sistemov za registracijo delovnega časa in kontrole pristopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 83.699,99 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48450000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnja sistemov za registracijo delovnega časa in kontrole pristopa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Trenutno sistem RDČ omogoča enoten postopek registracije delovne prisotnosti ter pregledno in enostavno pripravo podatkov za obračun osebnih dohodkov z visoko stopnjo avtomatizacije, skladno z zakonodajo in določili kolektivne pogodbe, sistem KP omogoča kontrolo dostopa na zaščitenih območjih (prostori, arhivi, lokacije, zapornice na lokacijah cestninskega nadzora ipd.). Prav tako je sistem tesno povezan z informacijskim sistemom Navision ter novim kadrovskim sistemom eHrm.

Zaradi tesnega medsebojnega prepletanja v delovanju vseh aplikacij ter iz razloga, da je Četrta pot, d.o.o., Kranj razvijalec strojne opreme in programske rešitve, ki je predmet stalnega razvoja tako funkcionalnosti kot tudi varnostnih popravkov, je Četrta pot, d.o.o., Kranj edini možni ponudnik za razpisane storitve. Naročnik ni lastnik programske kode in z njo ne razpolaga.

Drug izvajalec bi moral ponovno opraviti celotno analizo obstoječega stanja, prepis podatkov, vključno z analizo strukture podatkovnih virov, procesov obračuna, poslovne logike, poročil. Prav tako, bi bilo potrebno zamenjati vso strojno opremo - kontrolerje, čitalce in terminale za registracijo, ki komunicirajo s podatkovno bazo.

Podlaga za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave je v drugi v povezavi s tretjo alinejo c. točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi tehnično usposobljen ponudnik Četrta pot, d.o.o., Kranj.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000412/2022-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.01.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000248/2021
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.03.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o.
Planina 3
4000
SI
Kranj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 86.370,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 83.699,99 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2022