Dosje javnega naročila 002141/2022
Naročnik: OBČINA ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Storitve: Zakup medijskega prostora v reviji za Občino Škofja Loka
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 44.424,53 EUR

JN002141/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2022
JN002141/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2022
JN002141/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2022
JN002141/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2022
JN002141/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.10.2022
JN002141/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.04.2023
JN002141/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2023
JN002141/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002141/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFJA LOKA
Mestni trg 15
4220
SI
Škofja Loka
Slovenija
vložišče
obcina@skofjaloka.si
+386 45112300
+386 45112301

Internetni naslovi
http://www.skofjaloka.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440860/Navodila_in_obrazci_zakup_medijskega_prostora_v_reviji.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10531
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zakup medijskega prostora v reviji za Občino Škofja Loka
Referenčna številka dokumenta: JN-10531
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79980000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka v reviji.
Namen predmetnega javnega naročila je zagotoviti naročniku določen obseg medijskega prostora v reviji, ki bo namenjen dogajanju v Občini Škofja Loka.
V okviru svojih storitev bo izbrani ponudnik namenil medijski prostor aktualnim dogajanjem in tematikam v zvezi z naročnikom, županovi mesečni kolumni oziroma intervjuju, uradnim občinskim obvestilom in sporočilom ter drugim objavam v povezavi z naročnikom.
Izbrani ponudnik bo redno in profesionalno spremljal aktualne gospodarske, izobraževalne, kulturne, športne in druge družbene dogodke v zvezi z naročnikom in jih objavljal v reviji. Vse svoje objave v povezavi s predmetom tega javnega naročila bo izvajalec objavil tudi preko naročnikovih spletnih strani.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje občine Škofja Loka
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zakup medijskega prostora za Občino Škofja Loka v reviji.
Namen predmetnega javnega naročila je zagotoviti naročniku določen obseg medijskega prostora v reviji, ki bo namenjen dogajanju v Občini Škofja Loka.
V okviru svojih storitev bo izbrani ponudnik namenil medijski prostor aktualnim dogajanjem in tematikam v zvezi z naročnikom, županovi mesečni kolumni oziroma intervjuju, uradnim občinskim obvestilom in sporočilom ter drugim objavam v povezavi z naročnikom.
Izbrani ponudnik bo redno in profesionalno spremljal aktualne gospodarske, izobraževalne, kulturne, športne in druge družbene dogodke v zvezi z naročnikom in jih objavljal v reviji. Vse svoje objave v povezavi s predmetom tega javnega naročila bo izvajalec objavil tudi preko naročnikovih spletnih strani.
Vsebina predmeta javnega naročila:
- Zagotovitev medijskega prostora v obsegu 6 strani na mesec v reviji. Pri tem bo stalni del medijskega prostora namenjen intervjuju z županom naročnika, del prostora bo namenjen osvetlitvi aktualne teme meseca, omogočeno pa bo tudi objavljanje prispevkov funkcionarjev naročnika, na preostalem medijskem prostoru bodo članki in objave (uradna obvestila, sporočila) v povezavi z naročnikom.
- Redno in profesionalno spremljanje aktualnih gospodarskih, izobraževalnih, kulturnih, športnih in drugih družabnih dogodkov v povezavi z naročnikom ter njihove objave v kakovostni reviji, ki ima zaposlenega odgovornega urednika in stalno zaposlene novinarje ter v kateri odstotek oglasnega prostora ne presega več kot tretjino obsega celotne revije.
- Usklajevanje oziroma dogovarjanje z naročnikom glede rokov oddaje in obsega prispevkov za tehnično pripravo vsebin posamezne naklade številke revije.
- Lektoriranje celotnega dela vsebine revije, ki se nanaša na naročnikov zakupljeni medijski prostor.
- Priprava revije za objavo na naročnikovih spletnih straneh.
- Objava pisem bralcev časopisa na naročnikovih spletnih straneh v zvezi z vsebino iz naročnikovega medijskega prostora.
- Brezplačna distribucija revije vsem gospodinjstvom v Občini Škofja Loka.
- Zagotovitev 100 izvodov revije tekočega izida naročniku brez doplačila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2022