Dosje javnega naročila 002161/2022
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: DOBAVA PRILETNIH SVETILK
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002161/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2022
JN002161/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2022
JN002161/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002161/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Irma Cof
irma.cof@fraport-slovenija.si
+386 42061373

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440895/RD-JN-2022-B5-CIME_5_MF.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12633
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA PRILETNIH SVETILK
Referenčna številka dokumenta: JN-12633
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava priletnih svetilk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava priletnih svetilk za sistem svetilk natančnega prileta CAT III, s konfiguracijo kodirane razdalje (CAT III approach lighting system, distance coded) na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.04.2022   14:00
Kraj: Elektronsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2022   23:55
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2022   09:02
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razpisnih pogojev v slovenskem jeziku.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je pripravljena v slovenskem jeziku, del tehnične dokumentacije pa tudi v angleškem jeziku. Popisi (BOQ) so pripravljeni samo v angleškem jeziku.Datum objave: 20.04.2022   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani
Na strani 25. in 26. je med tehničnimi zahtemi zahteva, da naj bi svetilke delovale najmanj 50.000 ur in po tej dobi izpolnjevale zahteve EASA/ICAO.
Proizvajalci v svojih dokumentacijah različno navajajo življenjsko dobo svetil, zato pozivamo naročnika da v izogib nesporazumu to zahtevo popraviti oz. uskladi saj je v nasprotnem preferiran le določen proizvajalec.
Življenjske dobe LED svetilk so odvisne od LED diod in ostalih elektronskih komponent, zato večina proizvajalcev označujejo življenjsko dobo do 50.000 ur, kar pa ne pomeni da bodo po 50.000 urah vse sveitlke neuporabne oziroma ne bodo izpolnjevale zahveva EASA/ICAO.
lp

ODGOVOR
Ponudnik lahko pogoj najmanj 50.000 ur delovanja nadomesti s pogojem delovanja do 50.000 ur in izpolnjevanjem zahtev Engineering brief no. 67D, ki vsebuje tudi "burn-in production test" in minimalno garancijsko obdobje 4 leta po datumu inštalacije za elektroniko svetilk. V takem primeru ponudnik k ponudbi priloži izjavo o izpolnjevanju teh dveh zahtev in podaljšanju garancijske dobe.Datum objave: 20.04.2022   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti s pogojom 5. je zahtevano da:
"Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 3. 2019 do roka za oddajo ponudb, najmanj 4 evropskim letališčem uspešno dobavil po najmanj 24 priletnih svetilk, ki jih je ponudil v tej dokumentaciji javnega naročila."
Ali se upošteva za izkazovanje reference dobava svetilk enakega namena (priletna svetilka), saj je proizvajalec posodobil svetilko in je zato priletna svetilka z drugim komercialnim nazivom?

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da se v primeru posodobitve svetilke, kot reference uporabi dobava starejšega tipa svetilke, pri čemer se ponudnik s priloženo izjavo obveže, da bo skladno z Engineering brief no. 67D zagotovil brezplačno zamenjavo ponujenih svetilk zaradi okvare elektronike v obdobju najmanj 4 let po datumu vgradnje. Zamenjavo se izvede po dogovorjenem protokolu med naročnikom in ponudnikom v katerem se definira postopek poročanja okvar in zamenjav, pri čemer v primeru posameznih okvar svetilk (skupno število okvar elektronike svetilk v letu dni do 15%) fizično zamenjavo svetilke izvede naročnik, ponudnik pa dobavi nadomestno svetilko. V primeru množičnih okvar svetilk pa zamenjavo svetilk / elektronskih komponent izvede ponudnik, pri čemer dostop do svetilk koordinira naročnik.Datum objave: 20.04.2022   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti s pogojom 5. je zahtevano da:
"Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 3. 2019 do roka za oddajo ponudb, najmanj 4 evropskim letališčem uspešno dobavil po najmanj 24 priletnih svetilk, ki jih je ponudil v tej dokumentaciji javnega naročila."
S to zahtevo omejujete iskazovanje referenc na izključno na ponudnika in ne na proizvajalca opreme, hkrati pa z pogojem 6. dajete možnost prijave pooblaščenim proizvajalcem.
Prosimo da uskladite zahteve za referenčne skladno z pogojem 6., da ponudnik izkazuje reference proizvajalca s katerim ima sklenjeno veljavno poslovno razmerje.

ODGOVOR
Naročnik dopušča, da se ponudnik izkaže z referencami proizvajalca svetilk, pri čemer mora izkazati sodelovanje s tem proizvajalcem v navedenem obdobju.