Dosje javnega naročila 002157/2022
Naročnik: OBČINA ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
Gradnje: Vodovod v naselju Gorenje Blato - 2. faza
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.211.980,87 EUR

JN002157/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2022
JN002157/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2022
JN002157/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2022
JN002157/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002157/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291
SI
Škofljica
Slovenija
Gabrijela Golob
gabrijela.golob@obcina.skofljica.si
+386 13601600
+386 13601610

Internetni naslovi
http://www.skofljica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440982/Dokumentacija_1_2_3_4_del_Obcina_Skofljica_JN_Gorenje_Blato_2_faza.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12665
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovod v naselju Gorenje Blato - 2. faza
Referenčna številka dokumenta: 43004-03/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova vodovoda v naselju Gorenje Blato - 2. faza v občini Škofljica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232151
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Gorenje Blato v občini Škofljica.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova vodovoda v naselju Gorenje Blato - 2. faza v občini Škofljica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvedba gradnje se lahko podaljša samo v primeru, če tako odloči naročnik in ne iz razlogov nastalih na strani izvajalca gradnje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2022   13:30
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.04.2022