Dosje javnega naročila 002213/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava strokovnih podlag za pobudo zagotovitve zadostnih zmogljivosti za železniško vozlišče Koper - tovorna postaja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002213/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.04.2022
JN002213/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2022
JN002213/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2022
JN002213/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN002213/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341440

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441044/Objava-Izdelava_strokov_podlag_Koper_-_tovorna_postaja.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12686
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Investicije v cestno in železniško infrastrukturo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava strokovnih podlag za pobudo zagotovitve zadostnih zmogljivosti za železniško vozlišče Koper - tovorna postaja
Referenčna številka dokumenta: 62/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava strokovnih podlag za pobudo zagotovitve zadostnih zmogljivosti za železniško vozlišče Koper - tovorna postaja
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava strokovnih podlag za pobudo zagotovitve zadostnih zmogljivosti za železniško vozlišče Koper - tovorna postaja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2022   12:25
VPRAŠANJE
V navodilih za pripravo ponudbe ste v točki 3.2.3.2 (kadrovske zmogljivosti), v tabeli za kader pod št. 6 (strokovnjak s področja geodezije) zapisali, da strokovnjak potrebuje -»Najmanj 1 referenco kot odgovorni izdelovalec ali odgovorni vodja projekta izdelave geodetske študije z območjem obdelave najmanj 10 km2 v zadnjih 5 letih od dneva objave naročila«.

Kaj ima naročnik v mislih pod izrazom »geodetska študija«?

Ali bo naročnik pod tem izrazom priznal tudi izdelavo geodetskega načrta za ustrezno veliko območje?

Zakaj naročnik zahteva velikost referenčnega območja izdelave »geodetske študije«, ki je več kot 10-krat večje kot je območje sedanje pa tudi načrtovane postaje Koper tovorna?

Po kakšni logiki naročnik enači referenčni kader v vlogi izdelovalca »geodetske študije« z vlogo odgovornega vodje projekta pri »geodetski študiji«? V kolikor je bil nekdo zgolj v vlogi vodje projekta pri izdelavi »geodetske študije«, še ne pomeni, da jo je dejansko sposoben izdelati, ampak je le vodil in koordiniral delo na njej.

Prosimo naročnika, da ustrezno popravi referenčni pogoj za strokovnjaka s področja geodezije.

Predlagamo, da za strokovnjaka s področja geodezije zahteva referenco odgovornega izdelovalca geodetskega načrta za območje velikosti 1 km2.

ODGOVOR (1):
Naročnik spreminja referenčni pogoj za strokovnjaka s področja geodezije, v prvi alineji pod zaporedno št. 6 točke 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe.