Dosje javnega naročila 900038/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJNPOV: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.105.883,79 EUR

JN38/2022 - Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL), objavljeno dne 06.04.2022
JN39/2022 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2022
JN44/2022 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.04.2022
JN48/2022 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2022
JN39/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2022
JN39/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2022
JN38/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2022
JN150/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na področju obrambe in varnosti (EU 18 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
JN150/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo
    JN38/2022 Obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti (EU 17 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA PODROČJU OBRAMBE IN VARNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 6. 4. 2022
Številka objave: JN38/2022


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Stropnik Letnik Ingrid, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712106. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIObramba
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: GOI VZDRŽEVALNA DELA “UREDITEV STRELIŠČA B in C, BAČ“
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: STRELIŠČE BAČ B in C
Sifra NUTS: SI038.
II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GOI VZDRŽEVALNA DELA “UREDITEV STRELIŠČA B in C, BAČ“
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
II.1.7)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MORS 125/2022-ON-PSPs
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem prijav za sodelovanje Datum: 9. 5. 2022
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/4/2798-2361111189883243227/JN
_VAB_125_ON-PSPS_2022.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 4. 2022
Čas: 12:00
Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 5. 2022
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 4. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN39/2022, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 8. 4. 2022
  • JN44/2022, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 22. 4. 2022
  • JN48/2022, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 29. 4. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.04.2022   10:09
Excel tabeli sta bili dodatno objavljeni 8.4.2022.

Datum objave: 14.04.2022   13:25
Povezavo do razpisne dokumentacije je možno odpirati z brskalnikoma Internet Explorer ali Mozilla Firefox.

Datum objave: 25.04.2022   15:01
Zadeva: Odgovori na prejeta vprašanja
Zveza: MORS 125/2022-ON-PSPs
Naročnik je na PJN do vključno 22.4.2022 prejel naslednja vprašanja:

1. VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo za več podatkov glede kontejnerja-pisarne. Je zelo splošen opis.
Ali lahko objavite kakšno tlorisno skico- idejno zasnovo, kjer je vidna postavitev elementov,
kot so okna, vrata, vtičnice.
Ali v ponudbo vključimo standardno izolacijo in barvo RAL9002?
ODGOVOR:
Predviden je klasičen kontejner za pisarniško delo s klimo, pisarniško opremo (miza,
stol, omara) in potrebnim napajanjem.

2. VPRAŠANJE:
Res da sta pred nami le dva praznična dneva, vendar iz izkušenj vemo, da bo delovanje
večine podjetij med 25. 4. in 3. 5. zelo okrnjeno, zato vas pozivamo, da podaljšate rok za
oddajo ponudbe za 7 dni, do 17. 5. 2022. Prav tako pričakujemo daljše roke za pridobitev
ponudb iz tujine.
Smatramo, da navedeno podaljšanje roka ne bo imelo vpliva na dokončanje objekta.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

3. VPRAŠANJE:
Pozivamo vas, da objavite dobavitelja balistične obloge Regupol, ki je navedena v popisu
del.
ODGOVOR:
Balistično oblogo, ki je navedena v popisu del (kot npr. Regupol) dobavljajo različni
dobavitelji. Naročnik ne bo objavljal dobaviteljev.

4. VPRAŠANJE:
Ali morajo biti železniški pragovi iz postavke 3.3.1. iz sklopa Strelišče C novi ali so lahko
stari? V kolikor morajo biti novi, v čem je smisel navedbe "železniški pragovi"?
ODGOVOR:
Železniški pragovi navedeni v postavki 3.3.1, ki se bodo namestili kot zaščita za
beton na zaklonih, morajo biti novi. Pomembno je, da je les globinsko impregniran.

5. VPRAŠANJE:
Ali lahko kot ustrezen dokument za izpolnjevanje pogoja v točki 4.3. razpisne dokumentacije,
priložimo že predhodno potrjena referenčna dela na obrazcih, ki se vsebinsko ujemajo z
obrazcem iz priloge 11A?
ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 26.04.2022   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da objavite skico ali idejno zasnovo, pisarniškega kontejnerja kjer je vidna postavitev elementov, kot so okna, vrata, vtičnice,
Ali je oprema kontejnerja del ponudbe? Če da točno opredelite kaj naj bo zajeto v opremi kontejnerja.
kakšna naj bo izolacija kontejnerja in barva po RAL?

lep pozdrav!ODGOVOR
Na podobno vprašanje smo že odgovorili, prosimo oglejte si objavljene odgovore z dne 25.4.2022.Datum objave: 26.04.2022   16:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da objavite skico ali idejno zasnovo, pisarniškega kontejnerja kjer je vidna postavitev elementov, kot so okna, vrata, vtičnice,
Ali je oprema kontejnerja del ponudbe? Če da točno opredelite kaj naj bo zajeto v opremi kontejnerja.
kakšna naj bo izolacija kontejnerja in barva po RAL?

lep pozdrav!ODGOVOR
Na podobno vprašanje glede kontejnerja smo že odgovorili. Prosimo oglejte si vse odgovore objavljene 25.4.2022.
Datum objave: 03.05.2022   10:52
Razpisna dokumentacija v Word obliki je bila objavljena dne 29.4.2022.

Datum objave: 03.05.2022   16:35
Naročnik je na PJN do vključno 29.4.2022 prejel naslednja vprašanja:


1. VPRAŠANJE:
Strelišče C - poglavje 2.1. izkopi - postavka 2.1.5 - Izravnava terena (700m x 200m) - 5. in 6. kategorije z miniranjem in pikiranjem m2 140.000,00.

Naročnika prosimo, da poda globino izravnave terena oziroma spremeni enoto mere postavke v m3.

ODGOVOR:
Globina izravnave terena je 0,4m.


2. VPRAŠANJE:
Strelišče C - poglavje 2.1. izkopi - postavka 2.1.3 - Široki izkop zrnate kamnine - 6. kategorije - ročno, skupaj z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s plačilom vseh taks m3 341,00.

Ali je ta postavka res ročni izkop? 6.ktg se minira, ročno je neizvedljivo, sploh v takih količinah. Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR:
V popisu je prišlo do napake, tako da je pravilno strojno - ročni izkop 5. kategorije. Ponudnik pri postavki 2.1.3 ponudi ceno na enoto za: Široki izkop zrnate kamnine - 5. kategorije - strojno ročno skupaj z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s plačilom vseh taks.


3. VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnitev glede tirnic:
- Ali gre res za 2,5 km pragov in tirnic?
- Detajl pritrditve oz. vsaj kakšno sliko obstoječega stanja zaradi lažje predstave?

ODGOVOR:
Izdelovalec projektne dokumentacije je izmeril obstoječe tirnice in pragove, tako da je številka pravilna.