Dosje javnega naročila 002292/2022
Naročnik: DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane
Blago: Nakup klicnega sistema za potrebe Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002292/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.04.2022
JN002292/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2022
JN002292/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002292/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
Potrčeva ulica 1
2319
SI032
Poljčane
Slovenija
Urška Zajšek Moder
urska.zajsek-moder@dom-poljcane.si
+386 41480020

Internetni naslovi
http://www.dom-poljcane.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441392/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12843
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup klicnega sistema za potrebe Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup klicnega sistema za potrebe Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup klicnega sistema za potrebe Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 65
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.04.2022   10:00
Kraj: Spletna aplikacija e-Oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2022   09:00

Dodatne informacije:
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše ESS-MZ-OP 2014-2020/3 z dne 11.12.218 v razmerju 80% (EU) in 20% (slovenska udeležba) zagotovljena na proračunskih postavkah:

170263 PN9.2-Operacije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod-EU in
170264 PN9.2-Operacije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod-slovenska udeležba.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2022   23:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Glede na obsežnost projekta je rok za oddajo manj kot 10 dni nesprejemljiv. V teh 10 dni pa je všteto tudi praznično obdobje (tudi v ostalih državah različnih ponudnikov opreme), kar pomeni da je pridobitev ustreznih vstopnih ponudb za nas kot morebitne dobavitelje dodatno onemogočeno. Prosimo, da v izogib postopkov za revizijo upoštevate predlog spremembe dokumentacije v točki podaljšanja roka za postavitev vprašanj kot tudi roka za oddajo ponudb.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik vezano na zastavljeno vprašanje oziroma predlog zastavljavca vprašanja pojasnjuje, da se ta ne upošteva in naročnik ne podaljšuje roka za oddajo ponudb. Uvodoma naročnik pojasnjuje, da je rok v celoti določen skladno z določbami ZJN-3 in ob doslednem upoštevanju kompleksnosti predmeta javnega naročila kot tudi zahtev v zvezi s pripravo ponudbe. V opredeljenem roku je po prepričanju naročnika vsekakor mogoče pripraviti dopustno ponudbo, zato naročnik roka za oddajo ponudb že iz navedenega razloga ne podaljšuje.

Dodatno v zvezi z obravnavanim naročnik pojasnjuje, kot tudi sicer evidentno izhaja iz določb razpisne dokumentacije, da je predmet javnega naročila sofinanciran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše ESS-MZ-OP 2014-2020/3 z dne 11.12.218 v razmerju 80% (EU) in 20% (slovenska udeležba) zagotovljena na proračunskih postavkah:

170263 PN9.2-Operacije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod-EU in
170264 PN9.2-Operacije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod-slovenska udeležba.

Ker je posledično črpanje sredstev za izvedbo predmeta javnega naročila striktno vezano na obdobje upravičenosti stroškov ter je dosledno sledenje finančnemu planu za naročnika bistvenega pomena, saj v primeru da temu ne sledi, izgubi sredstva sofinanciranja, naročnik roka za oddajo ponudb objektivno gledano ne sme in ne more podaljševati, saj bi s tem lahko resno ogrozil celotno realizacijo projekta oziroma predmetnega naročila.

Ob upoštevanju vsega ugotovljenega in utemeljenega se torej predlog ne upošteva in se rok za oddajo ponudb ne podaljšuje.