Dosje javnega naročila 008560/2021
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Nabava celičnega razvrščevalca
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 639.890,00 EUR

JN008560/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.12.2021
JN008560/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN008560/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.01.2022
JN008560/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2022
JN008560/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN008560/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008560/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 075-200978

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava celičnega razvrščevalca
Referenčna številka dokumenta: 302/46 - RIUM61-MF 02/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je fluorescenčni celični razvrščevalec- naprava, ki omogoča detekcijo, identifikacijo, kvantifikacijo in izolacijo točno določenih tipov celic (npr. CD14+CD16++ monociti, CD34+CD90+CD38low/- krvotvorne matične celice, itd.) iz bioloških vzorcev (npr. mononuklearne celice periferne krvi, ex vivo primarne celične kulture, in vitro kulture stalnih celičnih linij) na podlagi fluorescenčnih signalov (angl. FACS - Fluorescence-Activated Cell Sorting), ki odražajo izražanje enega ali več tarčnih označevalcev. Ločene (izolirane) tipe celic je možno uporabiti za nadaljnje analize ali eksperimentalno delo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 524.500,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je fluorescenčni celični razvrščevalec- naprava, ki omogoča detekcijo, identifikacijo, kvantifikacijo in izolacijo točno določenih tipov celic (npr. CD14+CD16++ monociti, CD34+CD90+CD38low/- krvotvorne matične celice, itd.) iz bioloških vzorcev (npr. mononuklearne celice periferne krvi, ex vivo primarne celične kulture, in vitro kulture stalnih celičnih linij) na podlagi fluorescenčnih signalov (angl. FACS - Fluorescence-Activated Cell Sorting), ki odražajo izražanje enega ali več tarčnih označevalcev. Ločene (izolirane) tipe celic je možno uporabiti za nadaljnje analize ali eksperimentalno delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Investicijski projekt naziv operacije: "Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM"
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008560/2021-B01
Številka obvestila v UL: 2021/S 247-652540
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.12.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEDIASI, trgovanje in trženje z medicinskim materialom d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 524.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 524.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2022