Dosje javnega naročila 002046/2022
Naročnik: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodnega javnega razpisa
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.117.778,83 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002046/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2022
JN002046/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2022
JN002046/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2022
JN002046/2022-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 31.03.2022
JN002046/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.05.2022
JN002046/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN002046/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN002046/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN002046/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 18.05.2022
JN002046/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2022
JN002046/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2022
JN002046/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2022
JN002046/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002046/2022-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2022/S 095-263729

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@hse.si
+386 14704100

Internetni naslovi
http://www.hse.si

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
seng@seng.si
+386 53396310

Internetni naslovi
https://www.seng.si

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
matej.helbl@dem.si
+386 23005460

Internetni naslovi
http://www.dem.si

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
info@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
javna.narocila@rlv.si
+386 38996100

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
info@rgp.si
+386 38982170

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@hse-invest.si
+386 23005992

Internetni naslovi
http://www.hse-invest.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN 007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
SKLOP 9: OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE
SKLOP 10: ZAŠČITA OČI
SKLOP 11: DRUGO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 606.500,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
35100000
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 9 je dobava osebne varovalne opreme za varilce in gozdarje, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 10: Zaščita oči
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 10 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti oči, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 11: Drugo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 11 je dobava druge osebne varovalne opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 50 Direktive 2004/25/EU
  • V odziv na postopek s predhodnim javnim razpisom ni bilo prejetih ustreznih ponudb/prijav za sodelovanje

Razlaga:
Ker v predhodno izvedenem postopku v skladu z 45. členom ZJN-3 za sklope 9, 10, in 11 ni bila oddana nobena ponudba ali ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, pod pogojem, da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo, lahko naročnik izvede nov postopek javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z a) točko prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

Naročnik je tako za neoddan sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje, sklop 10: Zaščita oči in sklop 11: Drugo, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave po a) točki prvega odstavka 46. člena ZJN-3.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002046/2022-L01
Številka obvestila v UL: 2022/S 065-172588
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 29.03.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 9
Naslov: sklop 9: Oprema za varilce in gozdarje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.04.2022
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 110.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 110.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 10
Naslov: sklop 10: Zaščita oči

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.04.2022
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 400.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 400.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 3

Številka sklopa: 11
Naslov: sklop 11: Drugo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
25.04.2022
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 96.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 96.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročnik je predmetno naročilo "Dobava osebne varovalne opreme" razdelil na sklope 6 -11, pri čemer je za sklope 6 - 8 sprejel odločitve o neodaji javnega naročila in za sklope 6 - 8 objavil Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL).

Naročnik je v postopku s pogajanji brez predhodne objave tega javnega naročila:
- na podlagi predloženih prijav po sklopih priznal sposobnost za sklenitev okvirnega sporazuma in sklenil okvirni sporazum z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe so bile dopustne in glede na merilo posameznega sklopa najugodnejše. Merilo za izbor posameznega sklopa je bila ekonomsko najugodnejša ponudba, to je najnižja končna skupna ponudbena vrednost brez DDV za posamezen sklop iz prvega naročila (obsega dejanskega blaga za prvo obdobje štiriindvajset (24) mesecev z možnostjo podaljšanja).
- za prvo naročilo odpiral konkurenco po vsakem sklopu. Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe prvega naročila je bila najnižja končna skupna ponudbena vrednost brez DDV za posamezen sklop.

Dodatno k točki "II.2.5 Merila za izbiro ponudbe" za sklope 9, 10 in 11 tega obvestila: V postopkih odpiranja konkurence bo naročnik pri vsakem posameznem naročilu za vsak posamezen sklop uporabil merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, v kateri bo največji ali edini ponder merila predstavljala najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV, pri čemer si naročnik pridržuje pravico dokončne opredelitve merila v vsakem povpraševanju/povabilu.

Dodatno k točki "V.2.1. Datum sklenitve pogodbe" za sklope 9, 10 in 11 tega obvestila: Naročnik je navedel datum sklenitve okvirnih sporazumov.

Dodatno k točki "V.2.2 Informacije o ponudbah" za sklope 9, 10 in 11 tega obvestila: Naročnik je za vsak sklop navedel podatke o prejetih prijavah.

Dodatno k točki "V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve" za sklope 9, 10 in 11: v skladu z usmeritvijo portala javnih naročil je naročnik pri "država porekla izdelka ali storitve" zapisal državo porekla ponudnika/ov.


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2022