Dosje javnega naročila 002383/2022
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.810,26 EUR

JN002383/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2022
JN002383/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN002383/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2022
JN002383/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.05.2022
JN002383/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002383/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441681/ZA_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441681/espd/Narocnik_ESPD(1).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12948
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev upravljanja v večstanovanjskih soseskah POLJE I, POLJE II, POLJE III, POLJE IV
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.04.2022   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12948


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.04.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.04.2022   08:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Od objave javnega naročila do oddaje je samo 5 delovnih dni, kar ne ustreza niti minimalnim rokom, ki jih določa zakonom o javnem naročanju. Predvsem pa je pred nami praznični teden, ki prinaša odsotnosti kadra, tudi kar se tiče potrjevanja referenc, ki jih zahtevate.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik ocenjuje, da je rok za oddajo ponudb primeren in da njegovo podaljšanje ni potrebno.

JSS MOL

Datum objave: 14.04.2022   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot pogoj na predmetnem javnem naročilu zahtevate imetje certifikata zaupanja vreden upravnik, kateri ni podeljen z strani nikakršne akreditirane organizacija ampak je podeljen z strani gospodarske zbornice ki ne dokazije nikakršne certifikacije podjetja. zato tako merilo ni skladno z zjn-3 zato vas naprošamo da zahtevan pogoj umaknete.

lep pozdrav,

ODGOVOR


Zahteva naročnika, da ponudnik razpolaga s certifikatom "Zaupanja vreden upravnik" , ni merilo, ampak pogoj, katerega je določil naročnik in ki je skladen z načeli javnega naročanja.

JSS MOL

Datum objave: 14.04.2022   12:24
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji smo opazili, da ste pod poglavjem C: Tehnična in kadrovska sposobnost navedli, da zahtevate VI. stopnjo izobrazbe za tehnični kader. Medtem, ko imate v prilogi 2 navedeno V. stopnjo izobrazbe. Predlagamo, da zahtevate V. stopnjo izobrazbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik ponudnike seznanja, da se za tehnični kader zahteva VI. stopnja izobrazbe, kakor je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji. V prilogi 2 je tipkarska napaka in velja, da mora tehnični kader imeti VI. stopnjo izobrazbe.

JSS MOL

Datum objave: 14.04.2022   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da pri kadrovskem pogoju namesto elektrotehnične in strojne izobrazbe upoštevate izobrazbo katerekoli tehnične smeri (npr. gradbene).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik se s predlogom strinja in bo o spremembi razpisne dokumentacije objavil obvestilo na Portalu javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 14.04.2022   12:39
Naročnik ponudnike obvešča, da spreminja razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje kadrovskih pogojev z zaposlenimi z najmanj VI. Stopnjo izobrazbe tehnične smeri:

Za izpolnitev kadrovskega pogoja mora ponudnik imeti zaposlene najmanj 3 osebe z najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne ali elektrotehnične ali gradbene smeri.

Ostale zahteve za izpolnjevanje kadrovskih pogojev ostajajo nespremenjene.Naročnik ponudnike obvešča, da se spremeni vrednotenje »socialnega merila« tako, da se glasi:1. »Socialno merilo«
Naročnik je kot kadrovski pogoj za sodelovanje na razpisu določil izobrazbeno strukturo petih kadrov, ki jih mora navesti v razpisu.
Naročnik je določil utež D=30 točk, katere prejme ponudnik, ki ima z vsemi petimi zaposlenimi osebami, navedenimi v ponudbi, sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, oziroma za vsako od petih navedenih oseb, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, prejme ponudnik 6 točk.

Način dokazovanja:
Za vsakega zaposlenega, s katerim ima ponudnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ponudnik dobi naslednje število točk:
- 3 osebe z izobrazbo strojne ali elektrotehnične ali gradbene smeri z najmanj VI. stopnjo izobrazbe - 18 točk
- 1 oseba z VII. stopnjo izobrazbe ekonomske smeri - 6 točk
- 1 oseba z VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri - 6 točk


Ostala določila glede »MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA« ostajajo nespremenjena.


JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   06:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da objavite obrazce v word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Vsi obrazci so pripravljeni v formatu, ki omogačajo elektronsko izpolnjevanje.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali mora S.BON predložiti tudi podizvajalec?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Priložitev S.BON obrazca ni potrebna.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je obvezen ogled lokacije?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Ogled lokacije ni obvezen.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali bodo pogajanja?

Lep pozdrav

ODGOVOR


Pogajanja bodo izvedena skladno z razpisno dokumentacijo.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo ali se referenčna izjava nanaša na en vhod z najmanj 20 stanovanji ali na stavbo kot celoto? Torej, če ima stavba 4 vhode in enoten ID, ali se potemtakem šteje, da ima upravnik 4 referenčne izjave ali se zaradi enotnega IDja, smatra kot ena referenčna izjava?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Referenčna izjava se lahko nanaša na en vhod z najmanj 20 stanovanji.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Vljudno vas prosimo, da podaljšate rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje vsaj do petka 22.4.2022 do 13.ure. Namreč vmes je praznik in dopusti, skrbi nas da nebi pravočasno prejeli potrjenih referenc s strani naročnika.

Hvala in lepo pozdravljeni.ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   08:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je določen tehnični pogoj:
- Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe upravljal z vsaj 20 večstanovanjskimi stavbami pri čemer ima vsaka od teh večstanovanjskih stavb vsaj 20 ali več stanovanj.

Kako so obravnavani primeri, kjer je stavba, ki ima sicer enoten ID stavbe, več samostojnih vhodov, pri čemer imajo vhodi različne upravnike in posledično svoje rezervne sklade ipd. Ali zadoščajo referenčne izjave etažnih lastnikov po posameznih vhodih?

Lep pozdrav


ODGOVOR


Referenčna izjava se lahko nanaša na en vhod z najmanj 20 stanovanji.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   10:36
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas za jasen odgovor glede pogajanj (DA ali NE)? V skladu s 47. členom (2 odstavek) mora biti jasno navedeno ali bodo pogajanja ali jih ne bo.

Prosimo vas za jasen odgovor glede pogajanj (torej odgovorite z DA bodo pogajanja ali NE bo pogajanj)?

V razpisni dokumentaciji je dvoumno navedeno, da morda bodo pogajanja, da si pridružujete pravico glede pogajanj. Torej ni jasnega odgovora. Prosimo za jasen odgovor saj ZJN-3 pravi da pogajanja morajo biti jasno navedena (koliko krogov pogajanj boste izvedli, na kakšen način bodo le-ta izvedena).

Lepo pozdravljeni.ODGOVOR

Naročnik bo izvedel pogajanja o ponudbeni ceni. Protokol pogajanj bo vsem ponudnikom posredovan pred izvedbo pogajanj.

JSS MOL

Datum objave: 15.04.2022   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je potrebno v prilogi št. 2 navesti podatke hišnika ? Kašni so kadrovski pogoji za hišnika (stopnja, smer, izobrazba)?

V kolikor bo hišniška dela opravljal podizvajalec nas zanima ali mora le-ta samostojno izpolniti prilogo št. 2 in navesti podatke hišnika? Ostali kader ima ponudnik (3x osebe z najmanj VI. stopnjo izobrazbe gradbene ali elektrotehnične ali strojne smeri, 1 oseba z VII stopnjo ekonom. izobrazbe, 1 oseba z VII. stopnjo pravne smeri.

Lep pozdrav

ODGOVOR

V prilogo številka 2 je potrebno navesti zahtevane podatke za osebo, ki bo opravljala funkcijo hišnika. Posebnih pogojev za hišnika glede stopnje in smeri izobrazbe ni. Prilogo 2 izpolni izključno ponudnik.

Hišniška dela lahko opravlja tudi podizvajalec. V tem primeru je potrebno izpolniti in ponudbi priložiti obrazce, ki se zahtevajo za podizvajalce.

JSS MOL