Dosje javnega naročila 002482/2022
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: GLOBALNA DIGITALNA KAMPANJA 2022/23
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.422.972,69 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002482/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN002482/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2022
JN002482/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.07.2022
JN002482/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002482/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 075-202683
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441725/razpisna_dokumentacija_GDK.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12953
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GLOBALNA DIGITALNA KAMPANJA 2022/23
Referenčna številka dokumenta: JNV-0019/2021-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
- zakup oglasnega prostora,
- oblikovanje oglasov in vsebin, nastavitve in tehnično serviranje oglasov, prevajanje in optimiziranje oglasov,
- priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta,
- spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa globalne digitalne kampanje 2022/23,
- koordinarnje izvajanja Globalne digitalne kampanje 2022/23,
- mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih in vmesnih poročil, poročil o aktivnostih 2-7, priprava analiz, priprava večjih poročil,
- prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2022/23.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 2.172.131,15 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
- zakup oglasnega prostora,
- oblikovanje oglasov in vsebin, nastavitve in tehnično serviranje oglasov, prevajanje in optimiziranje oglasov,
- priprava, načrtovanje, organizacija in izvedba sukcesivnega medijskega načrta,
- spremljanje izvajanja digitalnega medijskega zakupa globalne digitalne kampanje 2022/23,
- koordinarnje izvajanja Globalne digitalne kampanje 2022/23,
- mesečno merjenje učinkovitosti, priprava mesečnih in vmesnih poročil, poročil o aktivnostih 2-7, priprava analiz, priprava večjih poročil,
- prilagajanje in optimizacija digitalnega medijskega zakupa 2022/23.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 14
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2023
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2022   15:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2022   15:41
VPRAŠANJE
V razpisu so našteta merila za izbor izvajalca:
Ponujeno število kontaktov za oglaševanje na Facebook Lead
Ponujeno število prikazov za oglašvanje Facebook Video
Ponujeno število prikazov za oglaševanje na Instagram Image in Story
Ponujeno število ogledov daljših od 3 sek. za oglaševanje na YouTubu
Zagotovljeno število klikov za oglaševanje na Googlu (Search, Performance Max, Discovery)
Zagotovljeno število prikazov za oglaševanje na Twiter Video in Image
Agencijska provizija.

V tabeli »Pogodbeni cilji«, ki jo je potrebno izpolniti in priložiti k prijavi, pa je cilje treba izpolniti tudi za kanale Pinterest, Linkedin in TikTok (z različnimi formati). Ker ti kanali niso predmet postopka izbora, prosimo, da se tabela »Pogodbeni cilji« korigira, saj vnos pogodbenih ciljev ne igra vloge pri izboru izvajalca kampanje in se le-ti lahko določijo po izboru oz. so del medijskega plana.


ODGOVOR
Vsi cilji, navedeni v tabeli »Ponujeni cilji« so del predmeta naročila, zato ostajajo v tabeli in jih morajo ponudniki ponuditi. Ponudba in s tem tudi ponujeni cilji, ki so v tabeli »ponudbeni cilji«, so del pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim izvajalcem.