Dosje javnega naročila 002421/2022
Naročnik: OBČINA MIRNA, Glavna cesta 28, 8233 Mirna
Gradnje: Nabava modularne enote vrtca Deteljica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002421/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.04.2022
JN002421/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2022
JN002421/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002421/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MIRNA
Glavna cesta 28
8233
SI
Mirna
Slovenija
obcina@mirna.si
+386 73047153

Internetni naslovi
https://www.mirna.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441884/JN_Modularna_enota_vrtca.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13000
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava modularne enote vrtca Deteljica
Referenčna številka dokumenta: JN-13000
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nabava modularne enote vrtca Deteljica vključuje gradbeno obrtniška dela za pripravo lokacije za postavitev modularne enote vrtca ter priklop na vse inštalacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava modularne enote vrtca Deteljica vključuje gradbeno obrtniška dela za pripravo lokacije za postavitev modularne enote vrtca ter priklop na vse inštalacije. Nabava modularne enote vrtca Deteljica vključuje gradbeno obrtniška dela za pripravo lokacije za postavitev modularne enote vrtca ter priklop na vse inštalacije.
Predmet naročila je podrobneje razviden v tehničnih specifikacijah in vzorcu pogodbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Poleg zahtev opredeljenih v drugih delih razpisne dokumentacije, morajo ponudniki upoštevati tudi zahteve zelenega javnega naročanja, ki se nanašajo na predmet naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.04.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2022