Dosje javnega naročila 002492/2022
Naročnik: Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor
Storitve: Izvajanje sanacij sistema javne kanalizacije z zagotavljanjem vodotesnosti javne kanalizacije - sanacijo z metodo oplaščenja relining metoda
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 438.870,60 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002492/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN002492/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.06.2022
JN002492/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2022
JN002492/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.10.2022
JN002492/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002492/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 075-202692
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
SI
Maribor
Slovenija
Janko Turner
javnanarocila@jhmb.si
+386 24500300

Internetni naslovi
https://www.jhmb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441886/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12994
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izvajanje strokovnih nalog na področju gospodarskih javnih služb


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje sanacij sistema javne kanalizacije z zagotavljanjem vodotesnosti javne kanalizacije - sanacijo z metodo oplaščenja relining metoda
Referenčna številka dokumenta: JN-0011/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
JHMB d.o.o. razpisuje javno naročilo »Izvajanje sanacij sistema javne kanalizacije z zagotavljanjem vodotesnosti javne kanalizacije - sanacijo z metodo oplaščanja - relining metoda in podvrtavanje manjših dolžin in dimenzij« na osnovi pooblastila št. JN-P-19/2022-N izdanega s strani podjetja Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o..
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sanacija kanala s preplastitvijo obstoječe cevi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občine, kjer izvaja izvajalec javno službo odvajanja odpadne vode in druge občine skladno s sklenjeno koncesijo, pogodbo o izvajanju del in zavarovalno premijo predvidoma (Mestna občina Maribor, Občin
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija kanala s preplastitvijo obstoječe cevi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dela povezana pri izvajanju sanacij
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dela povezana pri izvajanju sanacij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Podvrtavanje
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Podvrtavanje pri sanaciji kanalizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb d.o.o.
Zagrebška cesta 30
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2022   08:57
VPRAŠANJE
pozdravljeni!
ali lahko priložimo podpisana referenčna potrdila od prejšnjega javnega naročila JN000207/2022-B01?
lp

ODGOVOR
Da.
Naročnik bo upošteval kot pravilna tudi ta podpisana referenčna potrdila iz javnega naročila JN000207/2022-B01.

Lep pozdrav
JHMBDatum objave: 03.05.2022   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za pojasnitev dokumentacije:
1) Ali lahko ponudnik, če ponuja vse 3 sklope, predloži 1 garancijo za resnost ponudbe v skupni vrednosti 11.000,00 eur ali je potrebno predložiti 3 garancije?
2) Ali se lahko garancija za ponudbo izda v angleščini?
3) Če je garancija za ponudbo izdana s swiftom, ali naj se dostavi po pošti na naslov naročnika ali zadostuje dostava prek elektronskega sistema?
Lep pozdrav.

ODGOVOR


1) Ponudnik lahko predloži samo eno garancijo za vse tri sklope
2) Bančna garancija za resnost ponudbe se lahko predloži tudi v angleškem jeziku.
3) Sporočilo banke naložite v elektronski sistem in ga ob enem pošljete tudi po pošti. Za pravočasno se šteje pošiljanje po pošti najkasneje drugi dan po datumu za odpiranje ponudb.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.


Datum objave: 03.05.2022   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah je navedeno, da: Kompozitno jedro za sanacijo jajčasto cev mora imeti po vgradnji togost cevi več kot 4 kN/m2. Dana togost pomeni, da mora ustrezati togostnemu razredu več kot SN4. Za togost se bodo predložila dokazila po izvedbi sanacije.

Naročnika želimo obvestiti, da se dela iz sklopa 1. sanacija kanala s preplastitvijo obstoječe cevi izvajajo v skladu s standardom EN ISO 11296-4:2018 - Plastični cevni sistem za obnovo podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo, z nanosom strukturiranih duromernih plasti ( 0,1 bar- 16 bar), ki ni navedena v dokumentaciji, in da se vsa potencialna preskušanja vgrajenih cevi izvajajo v skladu s standardom ISO 7685:1998. Vgrajeni material v skladu z zgoraj navedeno normo mora imeti minimalno togost cevi 1500 MPa. V skladu z navedenim Naročnika prosimo, da spremeni tehnične zahteve, da se bodo dela izvajala v skladu z ustreznim standardom in pravili stroke.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


EN ISO 11296-4:2018 je dokument, kateri skupaj s standardom ISO 11296-1 določa zahteve in preskusne metode za cevi in fitinge, utrjene na mestu vgradnje, ki se uporabljajo za obnavljanje podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo, ki obratujejo brez tlaka, s temperaturo med obratovanjem do 50 °C. Uporablja se za različne sisteme s termično utrjenimi smolami v kombinaciji z združljivimi nosilnimi materiali iz vlaken, deli za ojačitev in drugimi plastičnimi komponentami, povezanimi s procesom (glej 5.3).

Standard EN ISO 11296-4:2018 je dopolnjen s SIST EN ISO 11296-4:2018/A1:2021:

Dopolnjen z SIST EN ISO 11296-4:2018/A1:2021 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za obnovo podzemnih omrežij za odvodnjavanje in kanalizacijo za obratovanje brez tlaka (vodi s prosto gladino) - 4. del: Oblaganje s cevmi, utrjenimi na mestu vgradnje - Dopolnilo A1: Posodobljene definicije, zahteve za označevanje in alternativno navajanje rezultatov upogibnega preskusa (ISO 11296-4:2018/Amd 1:2021)

ISO 7685:1998 Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes Determination of initial ring stiffness, kateri pa je tudi nadomeščen s ISO 7685:2019 - Ta dokument določa metode za določanje začetne togosti obroča cevi iz termoreaktivne plastike, ojačane s steklom (GRP). Podani sta dve metodi (konstantna obremenitev in konstanten upogib), v določenih mejah upogiba pa je vsak enako veljaven in se lahko uporablja za kateri koli premer.

Sled navedenega obveščamo, da mora biti obodna togost ustrezna kot je navedeno - več kot SN 4 kN/m2.


Lep pozdrav
JHMB d.o.o.

Datum objave: 04.05.2022   11:30
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Glede pojasnila naročnika, kako se bo po izvedbi sanacije dokazala zahtevana obodna togost, s kakšnimi dokazi?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Dokazilo o zahtevani togosti dokazuje izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi in na vzorcu sanacije, katera se bo morala predati pooblaščenemu laboratoriju na stroške izvajalca.

Potrebno se je zavedati, da se kanalizacija, ki v osnovi ne zagotavlja nosilnosti-stanje 3- tudi ne sanira saj le ta ni skladna s predpisi za sanacijo.

Klasifikacija stanja obrabljenosti oz. stopnje dotrajanosti (ATV M-127-2), kjer se bo izvajala sanacija.

Stanje 1 (cevi so v dobrem stanju) -
Stanje 2 (cevi imajo manjše razpoke, stiki niso vodotesni, material je porozen,) se sanira s sistemom oplaščenja.
Stanje 3 (cevi imajo večje poškodbe, razpoke, cev je porušena,) se ne more sanirati s sistemom oplaščenja.

Lep pozdrav
JHMB d.o.o.