Dosje javnega naročila 002569/2022
Naročnik: DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Blago: Sukcesivna dobava zdravil za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let
ZJN-3: Odprti postopek

JN002569/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2022
JN002569/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2022
JN002569/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.05.2022
JN002569/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN002569/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2022
JN002569/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.08.2022

Revizijski zahtevki
18.07.2022 Revizijski postopek v teku Več informacij
18.07.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
03.08.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
08.08.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN002569/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 077-209636
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Kandijska cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Igor Petrović
igor.petrovic@dolenjske-lekarne.si
+386 73932915

Internetni naslovi
https://www.dolenjske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442090/Razpisna_dokumentacija_.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=6254
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravil za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let
Referenčna številka dokumenta: 124/2022-JN04-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil na recept (v nadaljevanju tudi: artikel ali blago) uvrščenih v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer zdravila z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil:
- Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,
- Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,
- H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju;
- ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnosti.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 20.000.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 35
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 16
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: A1 Zdravila za bolezni prebavil in presnove - 60 %
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil na recept (v nadaljevanju tudi: artikel ali blago) uvrščenih v Centralno bazo zdravil (v nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer zdravila z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma izdaje zdravil:
- Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept,
- Rp/Spec - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega pooblaščenega zdravnika,
- H/Rp - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju;
- ZZ - predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: B1 Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov - 60 %
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: C1 Zdravila za bolezni srca in ožilja - 60 %
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: D1 Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva - 60 %
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popust na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: G1 Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni - 60 %
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: H1 Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolnih hormonov in insulinov - 60 %
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 46
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: J1 Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij - 60 %
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: L1 Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatoarji - 60 %
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: M1 Zdravila za bolezni mišično-skeletornega sistema - 60 %
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: N1 Zdravila z delovanjem na živčevje - 60 %
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: P1 Antiparazitiki, insekticidi in repelenti - 60 %
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: R1 Zdravila za bolezni dihal - 60 %
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 40
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: S1 Zdravila za bolezni čutil - 60 %
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: V1 Razna zdravila - 60 %
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: A2 Zdravila za bolezni prebavil in presnove - 40 %
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 37
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: B2 Zdravila za bolezni krvi in krvotvornih organov - 40 %
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 41
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: C2 Zdravila za bolezni srca in ožilja - 40 %
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: D2 Zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva - 40 %
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: G2 Zdravila za bolezni sečil in spolovil ter spolni hormoni - 40 %
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: H2 Hormonska zdravila za sistemsko zdravljenje - razen spolnih hormonov in insulinov - 40 %
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: J2 Zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij - 40 %
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravl
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: L2 Zdravila z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatoarji - 40 %
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdraivl
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: M2 Zdravila za bolezni mišično-skeletornega sistema - 40 %
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdraivl
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: N2-Zdravila z delovanjem na živčevje - 40 %
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: P2 Antiparazitiki, insekticidi in repelenti - 40 %
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: R2 Zdravila za bolezni dihal - 40 %
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: S2 Zdravila za bolezni čutil - 40 %
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: V2 Razna zdravila - 40 %
Številka sklopa: 28
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravl
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice - Zavod RS za transfuzijsko medicino,
Številka sklopa: 29
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice - Kemofarmacija d.d.,
Številka sklopa: 30
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 39
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice - Salus d.d.,
Številka sklopa: 31
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 41
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice - IRIS d.o.o.,
Številka sklopa: 32
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 42
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice - Medis d.o.o.,
Številka sklopa: 33
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 41
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Ekskluzivne pravice Mark medical d.o.o.,
Številka sklopa: 34
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popust na obseg dobav85
Popusti na predčasna plačila10
Popusti na ceno5

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 43
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Zdravila z začasnim dovoljenjem za promet v RS.
Številka sklopa: 35
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zdravil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Popusti na ceno5
Popusti na predčasna plačila10
Popust na obseg dobav85

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o.
Kandijska cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2022   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naši zakoniti zastopniki so tudi osebe, ki nimajo slovenskega državljanstva. V ponudbi bomo predložili potrdila, ki ne bodo starejša od 30 dni. ali moramo kljub temu predložiti soglasja za pridobivanje podatkov o nekaznovanju ( na podlagi izkušenj vemo, da naročnik sam na podlagi soglasja ne more pridobiti potrdil iz tujine).

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je predvidel tudi takšen primer, pojasnilo je navedeno v točki 4.2. "Ponudnika, ki v ponudbi ne bo predložil zgoraj zahtevanih potrdil in pooblastil, naročnik ne bo avtomatično izločil, pač pa ga bo pozval k dopolnitvi ponudbe, in sicer k predložitvi potrdila oz. dokazila pristojnega organa (ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb), da gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež."

Naročnik bo takšne ponudnike naknadno pozval k predložitvi dokazil o izpolnjevanju tega pogoja.

Iz listine mora biti razvidno, da je ponudnik na dan poteka za oddajo ponudbe izpolnjeval ta pogoj (ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3).

Potrdilo staro 30 dni ne zadošča.

S spoštovanjem,

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v luči prihajajočih praznikov in šolskih počitnic, vas prijazno prosimo, da rok za vprašanja in oddajo prestavite, da lahko dokumentacijo pregledamo in podamo ekonomsko ugodno ponudbo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo podaljšal roke za postavitev vprašanj in roke za oddajo ponudbe.

S spoštovanjem,Datum objave: 29.07.2022   17:26
Datum prejema: 20.05.2022 09:38
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik v predmetnem javnem naročilu navaja »Za sklope št 29 do 34 mora ponudnik naročniku zagotoviti, da ima ekskluzivno pravico to zdravilo dobavljati v RS.« To določilo je v neskladju s prakso DKOM- glede ekskluzivnih dobaviteljev. V kolikor ima ponudnik dostop do takšnega zdravila pa zanj nima ekskluzivne pravice ga na predmetnem javnem naročilu tako ne more ponuditi, kar ni skladno s prakso DKOM. Prosimo, da temu ustrezno popravite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Določilo je navedeno iz razloga, da lahko naročnik morebitne nedopustne ponudbe izloči.

Ponudnik je v primeru, da poda ponudbo na navedene sklope dolžan naročniku zagotoviti potrdilo iz katerega izhaja, da ima za ponujeno blago ekskluzivno pravico, v nasprotnem primeru bo iz postopka izločen.

Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 19.05.2022 23:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!

Katere oz. kakšne zneske (Znesek brez davka (EUR) in Znesek davka (EUR)) se predvideva, da ponudniki vpišejo v excelovo tabelo »Ponudbena vrednost« za posamezne sklope, predpripravljeno na portalu eJN?

ODGOVOR:
Ponudnik ponudi popust na cene. Cene so vedno izražene v EUR brez DDV.

Datum prejema: 19.05.2022 21:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani!

Prosimo za odgovore na spodaj navedena vprašanja.
Vnaprej hvala in lep pozdrav.

1. V razpisni dokumentaciji navajate »V sklopih št. 29 do vključno 34 je naročnik uvrstil vsa zdravila za katera ima posamezni ponudnik ekskluzivno pravico v RS in jih nihče drug ne more dobavljati v RS. V sklope od št. 29 do 34 sodijo zdravila, ki jih lahko dobavlja samo dobavitelj, ki ima ekskluzivno pravico za promet s temi zdravili v Republiki Sloveniji.« - prosimo za seznam, katera zdravila v omenjene sklope spadajo, ter za razlago, na podlagi česa oz. kakšne analize trga ste posamezna zdravila uvrstili v omenjene sklope.

ODGOVOR:
Naročnik je sklope oblikoval na način, da je vsak sklop od 29 do 34 rezerviran za ponudnika v RS, ki ima ekskluzivno pravico za dobavo posameznih zdravil v RS. Vsak dobavitelj ve in more tudi skladno s samimi pogoji naročniku dokazati za katera zdravila ima ekskluzivno pravico.

2. Določilo, da lahko zgolj nekateri prodajajo zdravila z ekskluzivno pravico, je neopravičeno diskriminatorno.

ODGOVOR:
Naročnik ne določa, kdo ima ekskluzivno pravico prodajati zdravilo v RS in na to nima voliva.

3. Naročnika prosimo, da nam posreduje register s popisom zdravil z ekskluzivnimi pravicami. V kolikor le-ta ne obstaja, vas prosimo za razlago, na podlagi česa bo naročnik preverjal za katera zdravila ima določen ponudnik ekskluzivno pravico? In kako bo za nova zdravila, ki bodo prišla na trg v času trajanja pogodbe vedel, kdo ima zanj ekskluzivno pravico? V kolikor bi namreč prišlo do tega, da bi naročnik novo zdravilo kupoval pri enem ponudniku, ker bi mislil (ali bil narobe obveščen), da ima omenjeni ponudnik ekskluzivno pravico, pa temu ne bi bilo tako, bi s tem lahko oškodoval drugega ponudnika, ki bi prav tako imel sklenjeno pogodbo za ATC sklop v katerega je zdravilo uvrščeno, ter bi bil zmožen dobaviti taisto zdravilo. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Register zdravil z ekskluzivnimi pravicami ne obstaja. Naročnik ob naročanju preveri obstoj ekskluzivne pravice in si pridržuje tudi pravico zahtevati ustrezna dokazila v zvezi z ekskluzivno naravo tekom izvajanja naročil in že ob sami oddaji ponudbe na portalu eJN, tako da do oškodovanja ne more priti.

4. V razpisni dokumentaciji navajate: »V sklop št. 35 sodijo zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma imajo zgolj začasno dovoljenje za promet, takoj ko takšno zdravilo dobi dovoljenje za promet, se ga uvrsti v enega izmed ACT sklopov.« - prosimo za potrditev, ali razumemo pravilo: v primeru, da se zdravilo iz sklopa 35 nato uvrsti v katerega od sklopov 29 - 34, ga naročnik ne bo kupoval v sklopu tega javnega naročila, ampak ga bo lahko kupoval prosto na trgu, saj takšnega scenarija v razpisni dokumentaciji niste predvideli (predvideli ste namreč samo scenarij, da se zdravilo iz sklopa 35 hipotetično po nekem časovnem obdobju uvrsti v enega od sklopov 1-28)?

ODGOVOR:
V primeru, da se zdravilo uvrsti v katerega od sklopov 29 do 34 in dobavitelj to lahko izkaže s potrebnimi dokazili bo naročnik takšno zdravilo kupoval v tem sklopu.

5. Naročnika prosimo, da priloži seznam zdravil po posameznih sklopih. Ponudniki namreč moramo vedeti, kaj je predmet povpraševanja oz. oddaje ponudbe, še posebej za sklope 29-35. Seznam zdravil pomeni predmet javnega naročila, le ta pa mora biti določen, oz. določljiv. Brez seznama ni jasno, kaj je predmet javnega naročila.

ODGOVOR:
Predmet javnega naročila je določljiv, lekarniški zavodi so dolžni zagotavljati vsa zdravila na tržišču, posledično mora biti dobavitelj sposoben dostaviti vsa registrirana zdravila na tržišču, ki imajo v SLO dovoljenje za promet. Ponudnik mora biti sposoben dostavit vsa zdravila, ki so registrirana in imajo dovoljenje za promet v SLO in spadajo v eno od ATC skupin. Seznam zdravil z ekskluzivnimi pravicami / interventnim uvozom ne obstaja. Naročnik je predmet javnega naročila v sklopih od 29 do 35 določil na določljiv način (34. člen OZ).

6. Naročnika naprošamo, da dopolni razpisno dokumentacijo s podatki o količinah zdravil po posameznih sklopih, saj je sicer ponudbo nemogoče pripraviti.

ODGOVOR:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel celotno vrednost posameznih sklopov, kar bi moralo zadostovati za pripravo ponudbe.

7. Naročnika naprošamo, da poda okvirne vrednosti in količine nabav za preteklo leto tudi za sklope 29-35. Brez omenjenih podatkov je ponudbo nemogoče pripraviti.

ODGOVOR:
Vsak ponudnik, ki ima ekskluzivno pravico za promet z določenim zdravilom v SLO ve kakšne količine le-tega je dostavil naročniku. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

8. V kolikor namerava naročnik skleniti okvirni sporazum z največ petimi ponudniki (tako navajate v razpisni dokumentaciji), katerega ponudnika boste potemtakem izločili, če bo dopustnih in najugodnejših ponudnikov več? Primer: za sklope 1-28 prejmete ponudbe 3 ponudnikov, vsak od teh treh je dobitnik vsaj enega izmed sklopov. Nadalje v sklopih 29, 32, 33 in 34 oddajo ponudbe samo imetniki ekskluzivnih pravic, ki pa niso oddali ponudb v sklopih 1-28. Že samo s tem ste pridobili 7 potencialno sprejemljivih in najugodnejših ponudnikov. Kako boste torej postopali v tem primeru?

ODGOVOR:
Sklopi od 29 do 35 so samostojni sklopi. V vsakem sklopu se izda samostojna odločitev.

9. Razpisna dokumentacija je zelo nejasna in kontradiktorna, saj navajate, da bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ petimi ponudniki, hkrati pa za sklop 35 navajate: »V sklopu 35 (interventni uvoz zdravil) bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so za sklop 35 oddali prijavo, pri čemer v fazi postopka javnega naročila z nobenim kandidatom ne bo sklenil pogodbe o dobavi blaga.« Prosimo za pojasnilo, kako boste torej postopali v primeru, če bo v sklopu 35 oddalo ponudbo več kot 5 ponudnikov. Koga nameravate izločiti, oz. kako boste sklenili sporazum z vsemi, če predvidevate sklenitev samo s petimi?

ODGOVOR:
Ponudniki v sklopu 35 oddajo le prijavo. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so za sklop 35 oddali prijavo.

10. V razpisni dokumentaciji navajate: »Če naročnik na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi zdravil ne bo mogel kupiti zdravila, ki ga naročnik potrebuje pri nobenem od obeh dobaviteljev, s katerima ima sklenjeno pogodbo o dobavi zdravil, bo naročnik zdravilo naročil prosto na trgu.«. Prosimo za dodatno razlago, katera dva dobavitelja imate v mislih, glede na to, da je za določena zdravila predvideno, da boste imeli sklenjeno pogodbo z največ enim dobaviteljem (primer: sklopi 29-34)

ODGOVOR:
Naročnik bo za vsako ATC skupino zdravil sklenil sporazum z dvema ponudnikoma, enim, ki bo za ATC skupino dobavljal zdravila v obsegu 60 % in z enim, ki bo za ATC skupino dobavljal v obsegu 40 % glede na celoten obseg zdravil. V sklopih od 29 do 34 pa se predvideva, da bo naročnik sklenil pogodbo za vsak sklop z enim dobaviteljem, ki ima ekskluzivno pravico za dobava določenih zdravil, tako da jih tako ali tako ne more kupiti prosto na trgu.

11. Naročnik napoveduje, da bo v primeru potrebe po nakupu novih zdravil t.j. zdravil, ki niso bila v prodaji in niso imela dovoljenja za prodajo v trenutku oddaje (prve) ponudbe v okviru tega postopka javnega naročila, posamezni naročnik novo zdravilo naročil pri izbranem ponudniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo o sukcesivni dobavi blaga. Prosimo za pojasnilo, pri kom bo izvedel prvo naročilo v kolikor bo šlo na primer za zdravilo iz skupine ATC M (sklopa 9 in 23) - pri tistem, kjer je predvidel opraviti 60% nabav, ali pri tistem, kjer je predvidel opraviti 40% nabav?

ODGOVOR:
Naročnik bo prvo naročilo opravil pri tistem, ki ima predvidenih 60 % obsega nabave. Bo pa naročnik zdravilo dobavljal od obeh v obsegu 60 % 40 %.

12. Pri pripravi dokumentacije naročnik zahteva, da naj bo dokumentacija na vsaki strani oštevilčena z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; - glede na to, da se ponudbe oddajajo elektronsko, in da se posamezne dokumente odlaga na portalu v za to predvidene razdelke, menimo, da je omenjena zahteva brezpredmetna in prosimo za spremembo razpisne dokumentacije v omenjenem delu.

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da ne nasprotuje spremembi dokumentaciji v tem delu. Številčenje strani ni potrebno.

13. Naročnika pozivamo, da jasno poda merila za izbor ponudnika, saj le ta v obstoječi dokumentaciji niso jasno navedena. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, da bomo potencialni ponudniki vedeli kako bo naročnik preračuna ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Naročnik bo pri izračunu merila upošteval tako kot izhaja iz razpisne dokumentacije, Popust na obseg dobav je naročnik ovrednotil z 85 %, Popust na predčasna plačila je naročnik ovrednotil z 10 % in popust na ceno v CBZ je naročnik ovrednotil z 5 %.

14. V poglavju 3. Merila za izbiro ponudnika so v tabeli v prvem stolpcu navedena 3 različna merila. Vsako od teh meril pa ima v tretjem stolpcu navedene vrednosti v % (merilo Popust na obseg dobav ima vrednost 85%, merilo Popust na predčasna plačila ima vrednost 10%, ter merilo na Popust na ceno zdravil CBZ ima vrednost 5%). Prosimo za pojasnilo, kaj navedene vrednosti v % predstavljajo?

ODGOVOR:
Vrednost merila pri izračunavanju najugodnejšega ponudnika.

15. V poglavju 3. Merila za izbiro ponudnika navajate: Ekonomsko najugodnejša ponudba bo tista ponudba pri kateri bo ponudnik ponudil najvišji popust na skupno dobavo zdravil (cena zdravila v CBZ, popust na obseg dobav in popust na predčasna plačila). Prosimo za obrazložitev kaj pomeni najvišji popust na skupno dobavo zdravil, in kaj je to skupna dobava zdravil? Kako se bo popust na skupno dobavo zdravil izračunal?

ODGOVOR:
Popusti, ki so navedeni v merilih za izbiro so ovrednoteni glede na njihovo pomembnost, popust na obseg dobav je ovrednoten z 85 %, popust na predčasna plačila je ovrednoten z 10 % in popust na ceno v CBZ je ovrednoten z 5 %. Naročnik bo z vrednostmi meril, ki so navedeni v tretjem stolpcu določil najugodnejšega ponudnika. Ponudnik, ki bo po izračunu dosegel največje število točk bo izbran za posamezni sklop.

Št. točk = (popust na obseg dobav x 0,85) + (popust na predčasna plačila x 0,10) + (popust na ceno v CBZ x 0,05)

16. Kakšno vlogo imajo pri izračunu popusta na skupno dobavo zdravil vrednosti v tretjem stolpcu (85%, 10%, 5%) iz tabele v 3. točki?

ODGOVOR:
Prosimo, če si preberete odgovor zgoraj.
17. Naročnika prosimo, da na praktičnem primeru prikaže kako bo potekal izračun ponujenega popusta na skupno dobavo zdravil, ki bo relevanten za izbiro ponudnika.

ODGOVOR:
Prosimo, če si preberete odgovor zgoraj.

18. Na podlagi česa je naročnik določil minimalne popuste posameznih sklopov na obseg dobav? Glede na to, da ni priloženega niti potencialnega seznama zdravil v posameznih sklopih, iz katerih bi bila razvidna struktura v posameznem sklopu (povprečne vrednosti, ), predvideni minimalni popusti nimajo nobene računske podlage. Zato naročnika pozivamo, da dopolni razpisno dokumentacijo z manjkajočimi podatki (vsaj s predvidenimi količinami po posameznih sklopih) oz. ponudnike seznani z načinom izračuna ocenjene vrednosti, saj bo iz tega razvidno, kaj je upošteval. To je pomembno za oddajo dopustne ponudbe.

ODGOVOR:
Pri oblikovanju minimalnih popustov je naročnik sledil k lekarniški praksi in svojim potrebam. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

19. Če torej pravilno sklepamo, je faza oddaje naročila tako faza pridobitve sposobnosti, kot tudi faza izbire najugodnejšega ponudnika za prvo razpisno obdobje (za vse sklope)? Navedeno v razpisni dokumentaciji ni nikjer jasno zapisano, zato prosimo za dodatno pojasnilo oz. popravek razpisne dokumentacije, iz katere bo jasno razbrati kaj se v kateri fazi za posamezne sklope od ponudnikov pričakuje in kaj se bo v kateri fazi oddaje naročila dogajalo.

ODGOVOR:
Naročnik bo ravnal kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Pri oddaji ponudbe na sklope od 1 do 28 bo naročnik z ponudniki sklenil okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev in pogodbo za obdobje 12 mesecev. Vsakih 12 mesecev bo naročnik odpiral ponudbe z ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost oziroma s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum. Za naročila v sklopih št. 29 do 34 bo naročnik s ponudniki sklenil pogodbo o sukcesivni dobavi blaga za obdobje 48 mesecev. V sklopu 35 (interventni uvoz zdravil) bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so za sklop 35 oddali prijavo.

20. V točki 4.4 je pod pogojem 10 navedeno: Ponudnik mora biti sposoben dostaviti vsa zdravila v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ponudnik se zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma zdravila, ki bodo na trg RS prispela tekom izvajanja okvirnega sporazuma oziroma pogodbe. Naročnika opozarjamo, da gre za nemogoč pogoj. Če se namreč pojavi nov imetnik dovoljenja, ki ima hkrati tudi dovoljenje za promet z zdravili na debelo, ki ga izda JAZMP, ter se odloči, da bo zdravilo tržil edino on (govorimo torej na nek način o ekskluzivni pravici), tega zdravila kljub temu, da spada v neko ATC skupino, ne bo imel noben drug ponudnik. Kako bo v takem primeru naročnik vedel kje naročati takšno zdravilo? Naročnika pozivamo, da ustrezno popravi razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Naročnik bo v takem primeru zdravilo kupoval od ekskluzivnega dobavitelja in bo za takšno nabavo izpeljal novi postopek po ZJN-3. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

21. V točki 4.4. je pod pogojem 10 navedeno: Ponudnik mora biti sposoben dostaviti vsa zdravila v sklopu za katerega oddaja ponudbo. Ponudnik se zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma zdravila, ki bodo na trg RS prispela tekom izvajanja okvirnega sporazuma oziroma pogodbe. Naročnika opozarjamo, da gre za nemogoč pogoj, ter prosimo za umik navedene zahteve iz dokumentacije. Poglejmo primer: če se recimo pojavi nov imetnik dovoljenja, z nekim novim zdravilo, njegovo zdravilo pa spada recimo v ATC skupino B (torej sklop 2 in sklop 16). In ta nov imetnik dovoljenja se odloči delati le z 2 veletrgovcema v Sloveniji, oba od teh veletrgovcev pa nimata podpisane pogodbe za sklop 2 ali sklop 16. Za sklop 2 ima recimo podpisano pogodbo eden od veletrgovcev s katerim nov imetnik dovoljena posluje, za sklop 16 pa ima podpisano pogodbo veletrgovec s katerim nov imetnik dovoljenja ne posluje. V kolikor zahtevanega pogoje ne boste spreminjali, prosimo za pojasnilo, kako boste v tem primeru ravnali oz. naročali zdravilo?

ODGOVOR:
V takšnem primeru se zdravilo uvrsti v sklope od 29 do 34, saj gre za prodajo z ekskluzivno pravico.

22. V točki 4.4. je pod pogojem 11 navedeno: Za sklope št 29 do 34 mora ponudnik naročniku zagotovi, da ima ekskluzivno pravico to zdravilo dobavljati v RS. Predmet ponujenega blaga ni jasno določen, saj nikjer ni priloženega seznama zdravil ta omenjene sklope 29 - 34, in ponudniki torej ne moremo vedeti katera zdravila označujete z pojmom »to zdravilo«. Naročnika pozivamo, da jasno določi, kaj je v omenjenih sklopih predmet oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je to že pojasnil.
23. V točki 5. navajate: Naročnik bo JAZMP obvestil o popustu na ceno zdravila v CBZ. Ali torej pravilno razumemo, da bo naročnik JAZMP obveščal o dveh različnih popustih na enako zdravilo? V sklopih 1 - 28 se namreč vsako zdravilo pojavlja 2X (v razmerju 60/40), in kot izhaja iz razpisne dokumentacije bo končni rezultat izbora najverjetneje situacija, kjer boste za enako zdravilo imeli 2 ekonomsko različni ponudbi (oz. 2 različna popusta na ceno enakega zdravila).

ODGOVOR:
Naročnik bo JZMP obvestil o popustih na ceno zdravila v CBZ, ki ga bo ponudnik ponudil. Naročnik nima izbire kot da JZMP obvesti o popustih iz obeh sklopov ATC skupin.

24. V točki 5. navajate: Izbrani ponudnik bo ob dobavi zdravil na dobavnico navedel ceno zdravila v CBZ in popust na to ceno, ki bo cena, ki jo naročnik obračunal ZZZS. Prosimo za dodatno pojasnili, katero ceno je potrebno navesti na dobavnici? Ceno, ki je veljala ob oddaji ponudbe, ceno, ki velja na dan oddaje naročila, ceno ki velja na dan izstavitve računa,?

ODGOVOR:
Trenutno veljavno ceno v CBZ ob vsakem naročilu, ceno brez popusta in ceno s popustom ki jo ponudnik ponudil ob oddaji te ponudbe (oziroma višino popusta, ki ga je ponudnik ponudil ob oddaji ponudbe na to javno naročilo).

25. V točki 5. navajate: Naročnik bo cene zdravil ZZZS zaračunaval skladno z Zakonom o zdravilih (vsakokrat najvišja dovoljena cena). Medtem ko v točki 2.14. navajate: Ponudnik lahko ponudi tudi nižjo ceno zdravila kot je določa s prej navedenim pravilnikom. Prosimo za pojasnilo, ali se bodo torej zdravila obračunavala glede na najvišje dovoljene cene, ali kako drugače?

ODGOVOR:
Cene se bodo na način, da se bo cena v CBZ zmanjšala za popust, ki ga bo ponudil ponudnik oziroma, če bo cena z popustim, ki ga ponuja ponudnik višja od najvišje dovoljene cene po pravilniku, se bo cena obračuna skladno z veljavnim pravilnikom.

26. Naročnik v sklopih od 29 - 35 ni določil minimalnega popusta, kar pomeni da so ponudniki prosti pri določitvi višine popusta, pri čemer je že vnaprej, v samem poimenovanju sklopa (kot tudi z navedenim v razpisni dokumentaciji: »V sklope od št. 29 do 34 sodijo zdravila, ki jih lahko dobavlja samo dobavitelj, ki ima ekskluzivno pravico za promet s temi zdravili v Republiki Sloveniji«) določeno, da so sklopi pripravljen izključno za enega, dotičnega ponudnika. Omenjeno ravnanje ocenjujemo za negospodarno, in naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije na način, da se določijo minimalne vrednosti popustov za omenjene sklope.

ODGOVOR:
Naročnik ponudnikom pušča proste roke pri določanju popustov za navedene sklope. Ker gre za zdravila, kjer konkurenca na trgu ne določa cene, se naročnik ni odločil za minimalne popuste. Ponudnik pa popuste lahko vedno ponudi.

27. V točki 5.2. Minimalni popusti ste v razpredelnici določili minimalne popuste na obseg dobav v % za posamezni sklop. Hkrati pa v besedilu pod tabelo zapisali: Ponudnik mora ponuditi minimalni popust na posamezni sklop, kot je navedeno v prejšnji razpredelnici. Glede na pripravljen obrazec št. 1 pa je razbrati, da ponudniki ločimo popuste znotraj posameznega sklopa na obseg dobav, predčasna plačila in popust na ceno zdravila v CBZ. Ali so torej minimalni popust, ki ste jih določili v razpredelnici pod točko 5.2. Minimalni popusti na celoten sklop ali minimalni popusti znotraj posameznega sklopa na obseg dobav? Razpisna dokumentacija je v delu meril zelo nejasna in kontradiktorna, zato naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije, da bo jasno kaj so kriteriji za izbor posameznega ponudnika in kaj pomenijo minimalne vrednosti popustov. Ker bomo potencialni ponudniki šele po dopolnitvah in razjasnitvah nejasnosti lahko začeli s pripravo ponudb, vas tudi naprošamo, da podaljšate rok za postavitev vprašanj, kot tudi rok za oddajo ponudb.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Iz razpredelnice je jasno razvidno, da gre za minimalne popuste po sklopih od 1 do 35 in ne bi smelo biti nejasnosti. Naročnik roka za postavljanje vprašanj ne bo podaljševal.

28. V poglavju 6.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti navajate: Finančno zavarovanje za sklope od št. 29 do 35 znaša 50.000 EUR za posamezen sklop. Glede na to, da za omenjene sklope niste navedli niti okvirnih vrednosti, kaj šele priložili seznama blaga, višina zneska, ki ste ga določili, nima nobene podlage. Naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
Naročnik umika zavarovanje za te sklope.

29. V poglavju 6.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je navedeno, da je višina zavarovanja za sklope 1-28 10% vrednosti sklopa brez DDV, prav tako pa je v istem poglavju navedeno, da bo moral izbrani ponudnik najkasneje deset dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne pogodbene vrednosti z DDV. Koliko torej znaša zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 10% ali 2%? In ali se to obračuna od zneska z ali brez DDV? Ali je tukaj sploh govora o enakih zavarovanjih?

ODGOVOR:
Naročnik je napravil napako, gre za isto zavarovanje. Višina zavarovanja je 2 % z DDV.

30. V poglavju 6.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je zapisano, da bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če dobavitelj ne sklene pogodbe o sukcesivni dobavi blaga. Na podlagi česa bo naročnik vnovčil zavarovanje za omenjeno, če pogodba sploh še ne bo sklenjena?

ODGOVOR:
Na podlagi okvirnega sporazuma.

31. V prilogi »Urnik dostav po lokacijah« je pri dobavah v vsako od lekarn predvidena tudi Dobava 3. Kaj dobava 3 pomeni? Kdo in v katerih primerih bi naj vozil v sklopu dobave 3?

ODGOVOR:
Dobava 3 bi prišla v poštev, če bi bili na razpisu izbrani trije dobavitelji.
32. Kateri dobavitelj oz. kateri sklopi se bodo dobavljali v skladu z predvidenim urnikom Dobava 1 in kateri v skladu z predvidenim urnikom Dobava 2, ki so navedeni v prilogi »Urnik dostav po lokacijah«?

ODGOVOR:
Pri Dobavi 1 bi se dobavljali vsi sklopi, in sicer dobavitelj, s katerim bi sklenili pogodbo za največ sklopov.
Pri Dobavi 2 bi se dobavljali vsi sklopi, in sicer dobavitelj, s katero bi sklenili pogodbo za drugo največje število sklopov.
Tudi pri Dobavi 3 bi se dobavljali vsi sklopi, ki bi jih dobavljal tretji izbrani dobavitelj, ki bi ponudil najmanjši obseg sklopov.
33. V obrazcu št.: 1 je v tabeli, kamor bi se naj vpisovali popusti, za vsak sklop predviden vpis 3 različnih popustov (popust na obseg dobav zdravil v %, popust na predčasna plačila v %, popust na ceno zdravila v CBZ v %). Prosimo za dodatno razlago, kaj bo merilo za izbor najugodnejšega ponudnik. Ali je to seštevek vseh popustov (in torej celokupni skupni popust na celoten sklop), ali se pri izračunu upoštevajo vrednosti v % (85, 10 in 5) navedene v tabeli poglavja 3. Merila za izbiro ponudnika (in če da, po kakšni formuli bo potekal preračun)? Ali je minimalni popust, ki je naveden v tabeli poglavja 5.2 minimalni popusti potrebno upoštevati samo v stolpcu Popust na obseg dobav zdravil v % (v obrazcu št. 1) ali ga je potrebno upoštevati za izračun na celoten sklop?

ODGOVOR:
Naročnik je že podal pojasnilo.

34. V tabeli obrazca št.: 1 so prav tako pripravljena polja za vnos popustov za sklop št. 35 (Zdravila z začasnim dovoljenjem za promet v RS). Vendar pa če pravilno razumemo vsebino razpisne dokumentacije, se v prvi fazi oddaja samo prijava, ponudbe pa se bodo zbirale naknadno (Poglavje 2.10: V sklopu 35 (interventni uvoz zdravil) bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so za sklop 35 oddali prijavo, pri čemer v fazi postopka javnega naročila z nobenim kandidatom ne bo sklenil pogodbe o dobavi blaga. Naročnik bo namreč v tem sklopu sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki so oddali dopustno ponudbo. Med strankami okvirnega sporazuma bo naročnik odpiral konkurenco, vsakič ko bo nastala potreba po nakupu zdravila, ki ima (le) začasno dovoljenje za promet v RS, pri odpiranju konkurence se bodo upoštevala merila iz te razpisne dokumentacije.). Kako torej ponudniki postopajo pri oddaji ponudbe za omenjen sklop?

ODGOVOR:
Ponudnik poda samo prijavo na sklop 35.

35. S podpisom Obrazca št.: 8 ponudnik med drugim izjavlja:

- »da bomo ves čas trajanja posamezne pogodbe o dobavi zdravil zagotavljali zahtevane in naročene količine artiklov, ki jih ponujamo v ponudbi, kot tudi vse ostale artikle, ki bodo v času trajanja pogodbe dobavljivi na trgu in jih bo naročnik potreboval, ob enakih pogojih, kot smo jih podali v ponudbi,« - navedeno je napisano precej preširoko, saj ponudnik ne more zagotavljati, da bo ponujal in dobavljal tudi vse ostale artikle, ki bodo v času trajanja pogodbe dobavljivi na trgu, saj za vsa zdravila niti ne oddaja ponudbe, ampak oddaja ponudbo po sklopih (torej za omejene nabor zdravil dobavljivih na trgu)

- »da bomo artikle dobavili v času, ki naročniku omogoča izdajo zdravila v ustrezno kratkem času, najpozneje v 24 urah med tednom oziroma najpozneje v 72 urah med vikendom in prazniki od prejetega naročila za zdravila (ne velja za izredne dobave), pri tem pa upoštevali tudi urnik dobav iz priloge C - lokacije in urnik dobav,« - kaj v omenjeni prilogi pomenijo Dobave 3? kako bo posamezni naročnik vedel ali mora dobavljati po urniku Dobav 1 ali po urniku dobav 2 oz. ali po urniku dobav 3, in katera zdravila mora dobavljati po katerem urniku (še bo imel recimo za določena zdravila sklenjeno pogodbo za 60% dobav, za druga zdravila pa bo imel sklenjeno pogodbo za 40% dobav)?
- »da bomo ves čas izvajanja okvirnega sporazuma predstavnika naročnika sproti obveščali o novostih na trgu,« - prosimo za dodatno razlago o kakšnih novostih je govora? O čem je dobavitelj dolžan obveščati naročnika?

ODGOVOR:
Ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vseh morebitnih novostih in spremembah na trgu, ki bi lahko vplivalo na njegovo poslovanje in ki je povezano z okvirnim sporazumom ali pogodbo.

36. Prosimo za dodatno obrazložitev kako bo naročnik preverjal in dokazoval, da je pri nabavi istega zdravila (za sklope 1- 28) upošteval razmerje 60%/40%.

ODGOVOR:
Naročnik bo lahko iz svojih poslovnih knjig zagotavljal razmerje dobav skladno z pogodbo.

37. Kako boste postopali v primeru, da bo tako za sklop št. 1 (A1), kot tudi za sklop št. 15 (A2) ponudbo oddal en sam, isti ponudnik? Bo torej ta ponudnik iz sklopa A2 avtomatsko izločen in boste torej v tem primeru razliko 40% kupovali prosto na trgu, čeprav ste zanjo prejeli ponudbo? Oz. povedano drugače, razlike 40% ne boste kupovali pri ponudniku iz sklopa A1?

ODGOVOR:
V takšnem primeru bo naročnik izvedel ponovno javno naročilo za sklope, ki ne bodo oddani.

38. V 5. odstavku 5. člena okvirnega sporazuma je zapisano, da »Naročnik ne odgovarja ponudniku za nedoseganje količin iz javnega naročila v primeru, da dejansko naročene količine odstopajo od količin v razpisni dokumentaciji.«. O kakšnih količinah je govora, glede na to, da količin v razpisni dokumentaciji niste priložili?

ODGOVOR:
Naročnik peti odstavek 5. člena okvirnega sporazuma črta.

39. V 4. odstavku 7. člena okvirnega sporazuma je navedeno: »Iz računa/dobavnice morajo biti razvidni vsaj naslednji podatki: podatki o proizvajalcu, naziv artikla, rok uporabe, enota mere, količina, cena na enoto iz CBZ v xml. obliki, ki je veljal v trenutku oddaje ponudbe, popust, ki ga prizna ponudnik na ceno zdravila iz CBZ, skupna vrednost, stopnja in vrednost DDV (če se obračunava), številka dobavnice, datum dobave, serijska številka dobavljenega blaga.«. - prosimo za pojasnilo, ali mora dobavitelj zdravilo prodajati po ceni na enoto iz CBZ v xml. obliki, ki je veljala v trenutku oddaje ponudbe, ali po ceni, ki velja v trenutku izstavitve računa, ali po kateri drugi ceni?

ODGOVOR:
Cena se upošteva skladno z 7. členom sporazuma.

40. Zaradi pomanjkljivih podatkov, potrebnih za pripravo ponudbe (Zaradi nejasnosti pri merilih za izbiro ponudnika, nejasnosti glede dobav (Dobava 3), nejasnosti glede finančnih zavarovanj,) prosimo za popravek oz. dopolnitev razpisne dokumentacije ter temu primerno ustrezno podaljšanje rokov za postavitev vprašanj in podaljšanja rokov za oddajo ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je nejasnosti pojasnil. Naročnik rokov ne bo več podaljševal.

41. Naročnik v točki 5.1. navaja: Naročnik si pridržuje pravico, do spremembe urnika dobave in sicer da naročnik poleg obstoječih terminov dobave, v kolikor bi se izkazalo za potrebno, doda nov termin dobave (lahko tudi v soboto). Ponudnik oblikuje ponudben popust upoštevaje zahtevano s strani naročnika navedeno v razpisni dokumentaciji. Navedeno - dodatne zahtevane dostave v soboto bi lahko bistveno vplivale za izračun ponudbene cene česar pa ponudnik zaradi negotovega dejstva v prihodnosti ob oddaji ponudbe ne more upoštevati. Naročnika pozivamo, da v tem delu spremeni razpisno dokumentacijo na način da predmetno črta.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

42. Iz razpisa izhaja: »Naročnik je oblikoval 35 sklopov pri čemer je sklope razdelil po ATC skupinah, ekskluzivnih pravicah in na sklop za zdravila z začasnim dovoljenjem za promet v RS. Glede na ATC skupino je naročnik oblikoval dva sklopa, glede na obseg količine dobave istega zdravila, kar označuje z oznakami A1, A2, B1, B2, in tako naprej. Naročnik bo v sklopih št. 1 do vključno št. 14 nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 60 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %, v sklopih št. 15 do vključno 28 pa bo naročnik nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 40 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %.« Glede na dopustna odstopanja je seštevek večji od 100%. Prosim za pojasnilo.

ODGOVOR:
Odstopanja se nanašajo na nezmožnost dobav enega od dobaviteljev. Npr. če dobavitelj, ki bi bil izbran za dobavo zdravil v obsegu 60 %, le teh dobav ne bi mogel izvesti, bo naročnik razliko nabavil od dobavitelja, ki bo za isto ATC skupino zagotavljal dobavo v obsegu 40 %.

43. V razpisu ste zapisali: »Naročnik je skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije določil še ekonomsko smotrne minimalne popuste, ki jih morajo ponudniki pri izdelavi ponudbe upoštevati. V primeru, da bo ponudnik ponudil manjši popust kot je naveden v spodnji razpredelnici bo iz postopka izločen.« Merila določa naročnik in ne Dkom. Kako ste oz. na podlagi katerih parametrov ste določili »ekonomsko smotrne minimalne popuste«? Po našem mnenju izračunani popusti niso sorazmerni in za njih ni najti opravičljive pravne podlage.

ODGOVOR:
Naročnik je določil merilo za izbor skladno z ZJN-3 in ob upoštevanju prakse Dkom (sklep Dkom št.: 018-096/2021-89), zlasti to velja za določitev minimalnih popustov.
44. »Ponudnik se zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma zdravila, ki bodo na trg RS prispela tekom izvajanja okvirnega sporazuma oziroma pogodbe.« To določilo predstavlja nemogoč pogoj, zato predlagamo, da naročnik ustrezno spremeni razpisni dokumentacijo na način da navedeno zahtevo črta.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

45. Glede na situacijo na trgu predlagamo, da v skladu s prvo točko 95. člena ZJN3 že vnaprej predvidite vse možne spremembe pogodbe. Prepis določb zakona nič ne pove.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 19.05.2022 13:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,

Ponudniki moramo na portal e-JN oddati podatke o ponudbeni vrednosti sklopa. Prosimo vas, da nam na konkretnem primeru pojasnite katero ceno ponudnik vpiše v pripravljen seznam?
Primer: (Sklop 1 - A1 Zdravila za bolezni prebavil in presnove - 60 %) potrebno je vpisati znesek brez davka in znesek davka

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi ponujenih popustov. V sistem eJN se vpišejo cene 0.

Datum prejema: 19.05.2022 12:48
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
VPRAŠANJI JN002569/2022-B01

Spoštovani!

1. Vezano na točko 2.6. razpisne dokumentacije prosimo, da potrdite, da nam prevoznih podjetij, ki za nas (ne samo za predmetno javno naročilo, ampak ves čas) opravljajo transportne storitve, ni treba nominirati za podizvajalce. Razlogi so zapisani v nadaljevanju.

Ponudniki ne sklepajo specifičnih pogodb s prevoznimi podjetji, prav za potrebe specifičnih javnih naročil, ampak gre za dolgotrajno poslovno razmerje, na podlagi katerega prevozna podjetja opravljajo širok spekter prevoznih storitev, in ne zgolj storitev prevoza blaga za posameznega naročnika na podlagi posameznega javnega naročila. Tako se tudi ne sklepajo individualne podizvajalske pogodbe za posamezno javno naročilo, ampak se prevoz izvaja na podlagi dolgoročno sklenjene pogodbe.

V dosedanji praksi javnih naročil na področju dobave zdravil prevozna podjetja nikoli niso štela za podizvajalce niti se niso nominirala kot podizvajalci, pa kljub temu sistem funkcionira in na trgu ni težav s plačili prevoznim podjetjem, čemur v prvi vrsti (to je varovanje plačil podizvajalcem) služijo določbe o nominaciji podizvajalcev. Namen uvedbe "nominacije" podizvajalcev je bil namreč reševanje problemov neplačila podizvajalcev v gradbenem sektorju, ne pa na splošno in vsekakor ne v primerih visoko reguliranih dejavnosti.

Prav tako prevozna podjetja nimajo statusa veletrgovca. Ponudnik je tisti, ki ima status veletrgovca. Dovoljenje na debelo vključuje tako nakup, vnos, shranjevanje kot tudi prevoz blaga. Prevoz je del dovoljenja za promet na debelo in tudi odgovornost veletrgovca. To je še en argument, da v kontekstu dobave zdravil prevozniki ne štejejo za podizvajalce.

Če bi naročnik zavzel stališče, da je treba prevozna podjetja priglasiti kot podizvajalce, potem po mnenju ponudnika to pomeni tudi, da mora ponudnik kot podizvajalce prijaviti tudi vse proizvajalce zdravil, pri katerih kupuje blago, ki je specifično za potrebe predmetnega javnega naročila. Po mnenju ponudnika namreč ni popolnoma nobene razlike med prevoznim podjetjem, ki vozi blago (hkrati tako za druge naročnike kot blago, ki je predmet tega javnega naročila) na podlagi splošne dolgoročne pogodbe o opravljanju prevoznih storitev, in proizvajalcem, ki ponudniku dobavlja blago (tako tisto, ki je specifično potrebno za to naročilo kot tudi drugo blago za druge naročnike), prav tako na podlagi splošne dolgoročne pogodbe o dobavi blaga.

Naročnika zato pozivamo, iz razlogov zapisanih zgoraj kot tudi upoštevaje dejstvo, da v dosedanji večletni praksi na področju dobave zdravil preko javnih naročil prevozna podjetja nikoli niso bila nominirana kot podizvajalci, da pritrdi zgoraj zapisanemu stališču ponudnika, da prevoznih podjetij ni treba priglašati kot podizvajalce, kar mu nenazadnje dopušča tudi osmi odstavek 94. člena, ki v primeru javnega naročila blaga zgolj dopušča možnost (ne pa dolžnost) naročnika uporabiti pravila o podizvajalcih.

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da v kolikor pri dobavi blaga dopusti nastopanje s podizvajalci, velja v celoti določba 94. člena ZJN-3, kar pomeni tudi nominacijo podizvajalcev. V zvezi z vozniki pa naročnik pojasnjuje, da ni potrebno za voznike prilagati dokazil, kot so pogodba o zaposlitvi ipd. V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci (npr. prevozno podjetje), priglasi navedeno podjetje kot podizvajalca in zanj ni potrebno prilagati dokazil, ki se nanašajo na voznike. Za podizvajalce, ki bi bili npr. prevozno podjetje, je potrebno predložiti ESPD, ostalih dokazil pa ne. Naročnik tudi umika zahtevo, da mora ekonomski pogoj iz točke 4.3. izkazovati podizvajalec.

2. Ponudnik je naročniku postavil številna vprašanja, odgovori pa še niso bili objavljeni. Ker gre za kompleksno javno naročilo, rok za vprašanja pa poteče jutri, lepo prosimo naročnika, da podaljša rok za postavljanje vprašanj in tudi rok za oddajo ponudb, in sicer na način, da bodo imeli ponudniki čas preučiti prejete odgovore in po potrebi razčistiti morebitne nejasnosti, ki se bodo pojavile ob objavi odgovorov. Le na ta način bodo ponudniki lahko pripravili kvalitetne ponudbe.

Najlepša hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo ravnal skladno z ZJN-3.

Datum prejema: 19.05.2022 10:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
smo eden izmed imetnikov dovoljenja za promet z zdravili na debelo v RS in izvajamo tudi storitev interventnega uvoza zdravil. Naročnik je predvidel sklop 35, na katerega ponudnik lahko poda ponudbo, naročnik pa bo z vsakim, ki se prijavi sklenil okvirni sporazum in odpiral konkurenco, ko se bo izkazala potreba po določenem zdravilu. Nadalje naročnik določa, da ko zdravilo, ki je predmet interventnega uvoza pridobi stalno dovoljenje, se to zdravilo razvrsti v ustrezno ATC skupino. Glede na to, da je javno naročilo oblikovano na način, da se mi kot ponudnik na sklope ATC skupine ne moremo prijaviti, saj ne izpolnjujemo pogojev, smo v takem primeru v slabšem položaju, saj imamo običajno zdravila, ki pridobijo stalno dovoljenje še vedno na zalogi, vendar ga kot kaže ne bomo mogli prodati naročniku. Menimo, da je s tem, ko se ponudnik ne more prijaviti na sklope ATC skupine (da bi imeli možnost prodati blago, ki ga imamo na zalogi zaradi interventnega uvoza), kršeno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in enake obravnave ponudnikov.ODGOVOR:
Naročnik si mora zagotovi nemoteno dostavo zdravil in si ne more privoščiti dobavo zdravil od enega ponudnika oziroma od preveč ponudnikov s čimer bo neekonomično posloval, zaradi tega je pogoj, da mora ponudnik zagotavljati vsa zdravila v ATC skupini. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 19.05.2022 10:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
smo eden izmed imetnikov dovoljenja za promet z zdravili na debelo v RS in trenutno nekaj zdravil, ki jih imamo na zalogi, dobavljamo v posamezne lekarne (pristopnice predmetnemu javnemu naročilu). Na predmetna javno naročilo bi želeli podati ponudbo, vendar ne izpolnjujemo pogojev, ki jih je določil naročnik, saj nimamo in nismo zmožni dostaviti VSEH zdravil, vendar bi pa želeli ohraniti dobavo zdravil, vsaj v približnem obsegu, kot ga imamo sedaj. Javno naročilo je oblikovano na način, da so sklopi preveliki oziroma je sklopov premalo, da bi lahko bili bolj razdrobljeni in oblikovani na način, da naročnik prejme več konkurenčnih ponudb. Poleg tega pomeni prijava na posamezni sklop zdravil zavezo dostaviti zdravilo v istem dnevu po celotni Sloveniji. Prav tako so zneski zavarovanj in pogodbenih kazni previsoki. Menimo, da naročnik krši zakonodajo na področju javnega naročanja, predvsem načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo enake obravnave ponudnikov in načelo transparentnosti in naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Naročnik si mora zagotovi nemoteno dostavo zdravil in si ne more privoščiti dobavo zdravil od enega ponudnika oziroma od preveč ponudnikov s čimer bo neekonomično posloval, zaradi tega je pogoj, da mora ponudnik zagotavljati vsa zdravila v ATC skupini. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 18.05.2022 15:16
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika dodatno opozarjamo, da je zahteva sposoben imeti vsa zdravila na zalogi za manjše ponudnike pomeni veliko kapitalsko udeležbo, poleg tega so tudi finančna zavarovanja postavljena na izredno visoko raven, da pogodbenih kazni niti ne omenjamo. Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo popravi, saj na način kot je razpisna dokumentacija sestavljena sedaj naročnik krši načelo sorazmernosti, zagotavljanja konkurence in enake obravnave ponudnikov

ODGOVOR:
Naročnik si mora zagotovi nemoteno dostavo zdravil in si ne more privoščiti dobavo zdravil od enega ponudnika oziroma od preveč ponudnikov s čimer bo neekonomično posloval, zaradi tega je pogoj, da mora ponudnik zagotavljati vsa zdravila v ATC skupini. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 18.05.2022 15:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik navaja: »Naročnik je sklope na ravni ATC skupin oblikoval glede na obseg količine dobave istega zdravila z namenom zasledovanja temeljne lekarniške dejavnosti po stalni in nemoteni preskrbi prebivalstva in zdravstvenih ustanov z zdravili. Ponudnik lahko odda ponudbo na en ali na vse sklope oziroma na toliko sklopov kolikor želi, mora pa ponuditi vsa zdravila v posameznem sklopu, ponudnik ne more oddati ponudbe za posamezna zdravila v sklopu . Ponudnik je za dobavo istih zdravil na ravni ATC skupine označene s črko in številko, lahko izbran zgolj na en sklop. Če odda ponudnik ponudbo za sklop št. 1 in sklop št. 15 (A1 in A2), se pravi dobavo istih zdravil samo v različnih količinah, je lahko izbran samo na en sklop na tej ravni ATC. Če bo ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo na oba sklopa, sklop št. 1 in sklop št. 15 (A1 in A2), bo izbran samo za dobavo zdravil po sklopu št. 1 (A1), iz sklopa št. 15 (A2) pa bo njegova ponudba izločena, enako velja za ostale sklope na ravni ATC skupine (sklopi od št. 1 do vključno sklop št. 28, A1 in A2, B1 in B2,).«
Potreba, da zagotovite nemoteno izdajo zdravil, je glede na področno zakonodajo popolnoma opravičljiva, vendar ne na način, da omejujete konkurenco določate predmetu naročila nesorazmerne, sklope. Namreč, v kolikor bi naročnik želel zasledovati, da ima na razpolago čim več dobaviteljev, ki lahko zadovoljijo potrebe naročnika, bi moral predmet naročila razdeliti na manjše sklope, kjer bi lahko pridobil več ponudnikov. Dejstvo je, da tako oblikovan predmet naročila, kot je sedaj ravno onemogoča oziroma zmanjšuje možnosti naročnika, da pridobi več ponudnikov, ki so sposobni zadovoljiti vse potrebe. Skrben naročnik bi moral predmet naročila oblikovati na način, da si zagotovi nabavno verigo, ki mu bo dejansko omogočala dobaviteljsko verigo z več ponudniki (60-40 za 12 mesecev), saj je na JAZMP trenutno registriranih 84 veletrgovcev z dovoljenjem za promet z zdravili na debelo, pri čemer dejansko lahko glede na oblikovane sklope ponudbo oddajo dva ali trije ponudniki. Kot je AVK zapisala za enak predmet naročila, kjer je naročnik razpisal še enkrat več sklopov kot sedaj (72 sklopov): » Trg je močno skoncentriran in oligopolen, kjer se majhno število trgovcev medsebojno pozna in utegne priti do nedovoljenega dogovarjanja. Večje število ponudnikov predstavlja večjo konkurenco in oddaja ponudb pod ugodnejšimi pogoji. Naročnik je razpisno dokumentacijo oblikoval na način......da lahko pogoje izpolnijo le obstoječi veletrgovci z zdravili, ki razpolagajo s celotnim asortimanom zdravil. Poleg tega je naročnik vključil dodatno zahtevo, ki oligopolni značaj trga še dodatno krepi, saj je določil, da bo lahko posamezni ponudnik na ravni skupine izbran le v enem sklopu oznake A. Obstoj oligopolne strukture sam po sebi ni problematičen, problematično pa je zmanjšanje konkurence med udeleženci, kar lahko vodi v monopolne cene.«.
Ugotovitev DKOM v zadevi 018-195/2019 » Tako je mogoče utemeljeno sklepati, da bi lahko naročnik z večjo dostopnostjo naročila gospodarskim subjektom preko oblikovanja manjših sklopov prejel višje število ponudb specializiranih ponudnikov, ki bi z nižjimi ponudbenimi cenami vplivali na večjo konkurenčnost in s tem na večjo gospodarnost izvedbe javnega naročila.«
Menimo, da dodatni argumenti niso potrebni in naročnika pozivamo, da predmet naročila razdeli na manjše zaključene celote, kjer bomo imeli ostali veletrgovci dejansko možnost konkuriranja.
Tako oblikovan predmet naročila kliče po intervenciji tudi drugih nadzornih organov, poleg DKOM, in sicer AVK, Računsko sodišče, JAZMP.

ODGOVOR:
Naročnik si mora zagotovi nemoteno dostavo zdravil in si ne more privoščiti dobavo zdravil od enega ponudnika oziroma od preveč ponudnikov s čimer bo neekonomično posloval, zaradi tega je pogoj, da mora ponudnik zagotavljati vsa zdravila v ATC skupini. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 17.05.2022 13:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, naročniku predlagamo, da preveri ali je glede na vrednost javnega naročila pravilno določil višino takse v višini 2.000 Eur.

ODGOVOR:
Naročnik razpisno dokumentacijo v točki 2.15 v petem odstavku spremeni tako, da je višina takse za vložitev revizije zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave 4.000,00 EUR.

Datum prejema: 17.05.2022 13:16
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Izpostavljamo manjkajoče in bistvene elemente, na podlagi katerih bi ponudnik sploh lahko oblikoval in podal ponudbo:

1. Naročnik je navedel, da seznama zdravil ne bo prilagal. Predmet javnega naročila so zdravila, kar pomeni, da manjka predmet javnega naročila. Za ponudnika je seznam zdravil s količinami bistven element za pripravo ponudbe. Ponudnik pri oblikovanju ponudbe mora imeti seznam zdravil in vsaj okvirne količine, da lahko izračuna povprečno ceno, ki pa je osnova za pripravo in podajo popustov za posamezni sklop. Glede na to, da je naročnik podal ocenjeno vrednost za leto 2021, ki jo je verjetno pridobil iz izračuna, torej pri naročniku obstaja nek seznam zdravil s količinami. Nenazadnje so ti podatki tudi informacije javnega značaja in jih naročnik ne sme prikrivati. Naročnik krši temeljne določbe ZJN-3 in načelo transparentnosti javnega naročila.

ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.
2. Naročnik je podal kriterije za izbiro ponudnika in navedel, da bo javno naročilo oddano tistemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba bo tista ponudba pri kateri bo ponudnik ponudil najvišji popust na skupno dobavo zdravil (cena zdravila v CBZ, popust na obseg dobav in popust na predčasna plačila). Menimo, da je razpisna dokumentacija pomanjkljiva, saj ni navedena niti enačba, po kateri bo najugodnejši ponudnik izbran. Ponudnik ne more pripraviti ponudbe, če nima niti osnovne informacije kako se izbere najugodnejša ponudba. Naročnik krši temeljne določbe ZJN-3 in načelo transparentnosti javnega naročila.

ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

3. Nejasne in v nasprotju so si tudi urniki dostav. Naročnik je določil za vsako lekarno po TRI dostave (čeprav so ATC sklopi razdeljeni na 2 skupini sklopov (60/40)). Zakaj ima naročnik določene 3 dostave v enem dnevu? Na več mestih se dobava 2 in dobava 3 celo izvajata istočasno (npr. Lekarna Mirna 14-15). Nadalje je določeno, da mora biti ponudnik v terminu med 12-14h na DVANAJSTIH lokacijah, kar je fizično nemogoče in na DESETIH lokacijah 2x prisoten v enem dnevu.
Ker so urniki dobav nejasni in se na večih lokacijah termini dostave pokrivajo, naročniku predlagamo, da urnike popravi in določi termine dobave od 7.00 - 14.00.

ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

4. Glede novih zdravil naročnik določa, da jih mora biti ponudnik sposoben dostaviti in da bo v primeru potrebe po nakupu novih zdravil t.j. zdravil, ki niso bili v prodaji in niso imeli dovoljenja za prodajo v trenutku oddaje (prve) ponudbe v okviru tega postopka javnega naročila, posamezni naročnik novo zdravilo naročil pri izbranem ponudniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo o sukcesivni dobavi blaga. Naročnik glede novih zdravil ne navaja ničesar več (niti v okvirnem sporazumu), kar vnaša nejasnost v poslovanju. Ni jasno kako se bo nabava novih zdravil izvajala. Če veljajo nova zdravila kot pogodbena obveznost, je potrebno določiti način izvedbe. Ali se bo odpirala konkurenca med podpisnikoma pogodbe, se bodo naročala nova zdravila pri enem izbranem ponudniku ali pri dveh, ali se bo za ta zdravila upoštevalo razmerje 60/40, ali se štejejo nova zdravila v razmerje 60/40?
Naročniku predlagamo, da razpisno dokumentacijo popravi skladno z določbami ZJN-3 odpravi nezakonitosti javnega naročila.

ODGOVOR:
Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

Datum prejema: 17.05.2022 09:33
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani, ob upoštevanju trenutnih razmer na slovenskem in svetovnem trgu in negotovih prihodnjih razmerah (zelo visoka inflacija in veletrgovska marža, ki je pretežno fiksna in nespremenjena od leta 2010) , naročnika pozivamo, da obdobje trajanja javnega naročanja skrajša iz 48 mesecev na 12 mesecev oziroma dopustite možnost (brez unovčenja zavarovanja), da ima ponudnik možnost ne oddati ponudbe v postopku odpiranja konkurence.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 16.05.2022 17:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
V točki 2. 10. razpisne dokumentacije je naročnik zapisal: »Naročnik bo z največ petimi (5) ponudniki sklenil okvirni sporazum za dobavo zdravil za obdobje 48 mesecev«. Naročnika pozivamo, naj pojasni, na kakšen način bo opravil navedel t.i. shortlisting v primeru, da bo pridobil več kot 5 ponudb. Prav tako naj naročnik pojasni, po kakšnih kriterijih bo sklenil okvirni sporazum s ponudniki, kot tudi, po katerih kriterijih bo sklenil pogodbo za prvih 12 mesecev.

ODGOVOR:
Naročnik bo skladno z merili iz razpisne dokumentacije izbral najugodnejšega ponudnika. V primeru več kot pet ponudkov bo izbral pet najugodnejših ponudnikov in ostale izločil. Ostalo je naročnik pojasnil v razpisni dokumentaciji in v odgovorih na vprašanja.

Datum prejema: 16.05.2022 17:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je v 3. odstavku točke 2. 10. razpisne dokumentacije določil:
»V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.«

Naročnika opozarjamo, da je določilo, po katerem »lahko naročnik od ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika« in določilo, po katerem »si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.« povsem arbitrarno in omogoča diskriminatorno obravnavo različnih ponudnikov v odvisnosti od vprašanja, za katerega ponudnika gre in ali bo to tedaj naročniku v interesu ali ne. Takšno določilo je tudi sicer povsem netransparentno, saj so ponudniki, ki jim je znano, da zoper njih naročnik takšnih zahtevkov ne bo uveljavljal, v privilegiranem položaju v razmerju do drugih ponudnikov, ki jim to ni znano.

Predvsem pa opozarjamo, da je določilo, po katerem si naročnik »pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu« nezakonito, saj pravna podlaga za dosego podpisa pogodbe z intervencijo sodišča ni podana. Četudi pa bi slednja bila podana (pa ni) in bi naročnik jasno določil, da bo navedeno zahteval v vsakem primeru (pa ni), opozarjamo, da bi se na pravnomočno sodbo čakalo od 3-5 let.

Iztožiti pogodbo je toliko manj razumljivo ob dejstvu, da naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da izbrani ponudnik razpolaga tudi z zdravili, ki še niso v prodaji in nimajo dovoljenja za prodajo v trenutku oddaje ponudbe v okviru tega postopka javnega naročila. Ker teh zdravil še ni in tudi njihova cena ni znana, naj naročnik pojasni, kako bo iztožil pogodbo za predmet, ki ne obstaja, ki ga ponudnik ne ponuja in za katerega ponudnik ni podal cene.

Glede na vse navedeno naročnika pozivamo, naj določilo 3. odstavka točke 2. 10. razpisne dokumentacije črta, sploh ob dejstvu, da zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.

ODGOVOR:
Gre za splošno določbo, ki jo naročnik uporablja v svojih javnih naročilih. Naročnik v tem postopku finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva, tako da je to določilo za ponudnike brezpredmetno.

Datum prejema: 16.05.2022 17:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je podal zahtevo: »Ponudnik, ki bo oddal ponudbo na sklope od št. 1 do 28 mora ponuditi vsa zdravila katera imajo dovoljenje za promet v RS na dan oddaje ponudbe, prav tako pa bo moral ponudnik biti sposoben dostaviti tudi vsa nova zdravila, ki bojo v času trajanja okvirnega sporazuma pridobila dovoljenje za promet v RS.«. Naročnik zahteva od dobavitelja, da sprejeme zavezo po prodaji zdravila, za katere sploh ne ve, ali že obstaja, bo obstajal, ali bo z njim sploh razpolagal? Nadalje naročnik na tem delu določa možnost naročanja tudi drugega blaga iz popisa, kar pomeni, da bi moral to opcijo vključiti v ocenjeno vrednost in določiti jasna in nedvoumna pravila, kdaj se to ta opcija izkoristila in predvsem na kakšen način, kot se to zahteva z 24. in 95. členom ZJN-3.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 16.05.2022 17:10
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnika opozarjamo na določilo 68. člena ZJN-3, ki naročniku ne dopušča, da določi tehnične specifikacije, ne da bi pri tem dopustil enakovredno obravnavo.
Kot ponudnik se zavedamo, da mora imeti lekarna skladno s področno zakonodajo na razpolago vsa zdravila, ki so lahko na receptu. Vendar pa ta dolžnost lekarnam ne daje legitimne pravice, da od ponudnikov zahteva, da ponudi prav vsa zdravila, ki se nahajajo v CBZ po posamezni ATC klasifikaciji.
Namreč, naročnik bi moral, upoštevajoč temeljna načela javnega naročanja in omejitve iz 68. člena ZJN-3 oblikovati predmet naročila in tehniko naročanja tako, da bi lahko ponudniki ponudili različna zdravila glede na posamezno učinkovino. Ob tem že vnaprej zavračamo možnost enačenja z bolnišničnimi lekarnami v smislu izvedbe javnega naročila. Kot ponudnik, ki nam tako oblikovan predmet naročila v sklopu, kjer so navedena vsa zdravila po ATC klasifikaciji onemogočajo oddajo ponudbe, ker ne razpolagamo in ne moremo zagotoviti vseh zdravil, ki so vključena v sklop. Zgolj kadar predmet naročila onemogoča, da bi naročnik dopustil enakovredno blago, lahko naročnik podaja omejitev, kot jo je v predmetnem naročilu.
Vendar pa bi naročnik imel na razpolago vsa zdravila, ki so v CBZ tudi v primeru, da bi npr. za posamezno učinkovino v klasifikaciji sklenil razmerje z več ponudniki, ki bi ponujali različna zdravila glede na učinkovino. In kadar bi naročnik potreboval določeno zdravilo, bi le-tega naročil od ponudnika, ki ga dobavlja. Naročnika gre opozoriti tudi na tehnike javnega naročanja, kot sta npr. dinamični nabavni sistem ali elektronska dražba, ki naročniku omogoča, da naroča blago glede na dejanske potrebe od ponudnikov, ki so to možni zagotoviti, hkrati pa bi se v primeru, ko bi naročnik za posamično učinkovino dopustil več različnih zdravil (ne gre pozabiti, da naročnik v resnici potrebuje različna zdravila- tista, ki bodo na receptu navedena!) omogočila resnična konkurenca med ponudniki. Tako bi se omogočilo konkuriranje tudi dobaviteljem, ki niso zmožni dobaviti vseh zdravil v CBZ. Kot ponudnik že vnaprej zavračamo argument, da se naročnik sam odloči, kakšen postopek ali tehniko bo izbral, saj je pravo javnih naročil namenjeno varovanju konkurence na trgu in naročnik ima na voljo (v celoti brezplačno!) uporabo aplikacij, ki bi omogočila dejansko konkurenco med več ponudniki. Tako pa naročnik z namenom čimvečjega obsega dobav - predvsem z namenom pridobivanja bonusov- ugodnosti na obseg dobav kumulira predmet naročila in oblikuje diskriminatorne in nezakonite sklope in njihovo vsebino. Naročnik je dolžan izvajati postopek oddaje javnega naročila na način, da glede na predmet naročila zagotovi čim večjo konkurenco, in lahko zahteva točno določeno blago samo in zgolj v primeru, da predmet naročila in z njim povezane okoliščine to opravičujejo. Ker je predmet naročila nedvomno mogoče izvesti na način, da naročnik določi učinkovino ter potem oblikuje predmet in merila na način, da pridobi čim več zdravil glede na učinkovino (npr. naročnik bi lahko v tem primeru kot dodatno merilo določil točke za tiste ponudnike, ki lahko ponudili več zdravil glede na zahtevo), gre naročniku očitati kršitev določila 68. člena ZJN-3. Naročnik se poziva, da oblikuje predmet naročila na način, da spoštuje določilo 68. člena ZJN-3 in tako omogoči konkurenco med ponudniki.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, naročnik je ravnal skladno z ZJN-3.

Datum prejema: 16.05.2022 12:32
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
ob preučevanju razpisne dokumentacije Sukcesivna dobava zdravila za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let imamo se nam je pojavilo nekaj vprašanj, ki jih postavljamo v nadaljevanju, in prosimo za čimprejšnji odgovor. Vprašanja/predloge za spremembo razpisne dokumentacije smo pripravili po vrstnem redu glede na vsebino razpisne dokumentacije.

1.
Naročnik je zapisal, da ne bo prilagal seznama zdravil po sklopih, ker bi takšen seznam predstavljal zgolj okvirni seznam, saj naročnik ne more vplivati na to, kakšna zdravila bo izdajal v svoji lekarni in posledično tudi nabavljal od ponudnika.
Naročnika pozivamo, da kljub zapisanemu predloži seznam zdravil po sklopih, in sicer seznam nabav zdravil v letu 2021. Brez tega podatka namreč ponudnik ne more oblikovati popusta in oddati ponudbe.
Dejstvo je, da naročnik zahteva, da ponudnik odda popust na sklop in ne na posamezen artikel. V posamezni ATC skupini so vključena tako zdravila, ki stanejo nekaj eurov, kot tudi zdravila, ki stanejo nekaj tisoč eurov. Formula za izračun veletrgovske marže je znana, prav tako je znano, da je veletrgovec omejen v maksimalni višini marže, ki znaša 27,5 EUR, pa tudi če bi po siceršnji formuli izračunani znesek bil višji. S tega vidika je ključno, da imamo podatek o strukturi sklopov. Če nimamo podatka o strukturi sklopov, pa tudi če je samo informativen, ne moremo izračunati povprečno dosežene veletrgovske marže po pravilniku po sklopu in po naročniku. Ta podatek je namreč ključen za ponudnika, če želi pripraviti ponudbo. Ponudnik kalkulacije ne pripravi iz ocenjene vrednosti posameznega sklopa, ampak je pomembna struktura zdravil v posameznem sklopu.
Poleg tega naročnik tudi pojasnjuje, da posamezni sklop (po ATC skupini) ne vsebuje zdravil, ki imajo izključno pravico. Brez popisa zdravil zato tudi ni jasno, katera zdravila so vključena v posamezni sklop, saj ponudnik ne more vedeti, katera naj bi imela "ekskluzivno pravico".

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal in dopolnjeval. Naročnik je glede ekskluzivne pravice zadeve že pojasnil.

2.
Naročnik je v točki 1.1. razpisne dokumentacije določil, da bo ponudnik lahko izbran le v enem izmed obeh sklopov na ravni ATC skupine. S takšno omejitvijo naročnik omejuje ponudnika, kar ima lahko za končno posledico dejstvo, da je ponudnik kljub temu, da je bil izbran v obeh sklopih kot najugodnejši, na koncu izločen iz obeh sklopov. Npr. ponudnik je v obeh sklopih najugodnejši, pri čemer je zaradi pravil naročnika v sklopu skupine 2 avtomatično izločen. Drugo izbrani ponudnik v sklopu skupine 1 vloži zahtevek za revizijo in ponudnik je izločen. Na drugi strani v sklopu skupine 2 nima pravice vložiti zahtevka za revizijo (ker je izločen na podlagi pravil razpisne dokumentacije) oz. je rok že zamujen, ker postopki tečejo vzporedno. Pozivamo naročnika, da se v razpisni dokumentaciji zaveže k uporabi šestega odstavka 90. člena ZJN-3, ki mu omogoča, da pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila v drugem sklopu na ravni skupine sklopov to odločitev na lastno pobudo razveljavi (oz. spremeni in sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila). Alternativno, predlagamo naročniku, da se zaveže, da bo najprej oddal javno naročilo v sklopih skupine 1, šele ko bodo ti postopki zaključeni, pa bo oddal javno naročilo v sklopih skupine 2. Na ta način bo naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov ter tudi omogočil zagotavljanje konkurence med ponudniki.

ODGOVOR:
Naročniku je v interesu izbrati najugodnejšo ponudbo zanj. Naročnik vedno ko je to potrebno ravna skladno z 6. odstavkom 90. člena ZJN-3.

3.
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, ste dobavo istih zdravil razdelili na dva sklopa, v razmerju 60/40, prosimo, da temu razmerju sledite v času izvedbe javnega naročila. Odstopanje +/- 10 % je previsoko, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so minimalni popusti v sklopih skupine 2 zahtevani v nižjih zneskih kot v sklopih skupine 1, pri čemer pa lahko dejansko v praksi pride do izvedbe javnega naročila v razmerju 50/50. Takšno ravnanje vodi v neenakopravno obravnavo ponudnikov in dobaviteljev v fazi izvedbe javnega naročila. Prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo, in umaknete del glede dopustnega odstopanja, ter se dejansko zavežete spoštovati razmerje 60/40.
Dodatno vas pozivamo, da predložite strukturo sklopov, hkrati pa se na ravni iste ATC skupine zavežete slediti strukturi sklopov (npr. A1 (sklop št. 1) in A2 (sklop št. 2)).
Sledenje razmerju glede na vrednost namreč (ob pomanjkanju pravil glede izvedbe javnega naročila in ob pomanjkanju informacije o strukturi sklopov) namreč dopušča popolno arbitrarno odločanje naročnika o tem, katera zdravila bo naročal pri katerem izmed izbranih ponudnikov na ravni ATC skupine. Tako trenutna vsebina razpisne dokumentacije dopušča, da naročnik pri enem ponudniku kupuje le draga zdravila, pri drugem pa le cenejša, s tem lahko še zmeraj ohranja strukturo sklopov po vrednosti. Vendar pa z vidika izbranega ponudnika to nikakor ni sprejemljivo (in je tudi netransparentno), saj daje ponudbo na cel sklop, ki ga sestavljajo vrednostno zelo različna zdravila.

ODGOVOR:
Naročnik se zaveže slediti razmerju 60 / 40. Namen odstopanja je bil pojasnjen v predhodnih vprašanjih.

4.
Naročnik je v predmetnem javnem naročilu oblikoval 35 sklopov, pri čemer je sklope 1 - 28 delil na ATC skupine, znotraj posamezne ATC skupine pa je oblikoval 2 sklopa, ki sta oblikovana za dobave različnih količin istih zdravil. Naročnik se hkrati ni zavezal, da bo pri naročanju zdravil (torej pri izvedbi javnega naročila) pri obeh izbranih ponudnikih sledil stru, kturi sklopov, le da bo ohranjal (vrednostno?) razmerje med sklopoma znotraj ATC skupine, pa še to z 10 % odstopanjem. Hkrati naročnik zahteva od ponudnika, da popuste ponudi v enakem znesku za cel sklop ne glede na ceno artikla znotraj posameznega sklopa.

Naročnika opozarjamo, da je delitev na sklope po ATC skupinah, ob tem, da se hkrati naročnik ne zaveže ohranjati strukture sklopov pri izvedbi samega javnega naročila, neustrezna in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov v povezavi z načelom transparentnosti. Znotraj posameznega sklopa so vključena zdravila, ki stanejo nekaj evrov, do tistih, ki stanejo več deset, sto ali celo več tisoč eurov. Ponudnikov del cene zdravila je hkrati omejen na višino veletrgovske marže, ki znaša 0,5 + 1,1 (oz. maksimalno 27,5 EUR) in iz tega svojega dela mora veletrgovec naročniku ponuditi popust za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu. Neustrezno je, da so sklopi oblikovani po ATC-jih, saj ATC sam po sebi nima nobenega pomena za določanje popusta, ki ga mora ponudnik ponuditi, relevantna je cena posameznega zdravila ne pa terapevtske indikacije zdravil. Trenutna razdelitev sklopov ob hkratnem dejstvu, da naročnik predvideva sklenitev dveh okvirnih sporazumov z dvema ponudnikoma brez določitve natančnih pravil/pogojev izvedbe posameznih dobav v času trajanja javnega naročila, omogoča številne zlorabe, ponudnika pa postavlja v popolnoma negotov položaj.

Naročnik bo za isto blago imel sklenjena dva okvirna sporazuma (kar je enako, če bi imel sklenjen en sporazum z dvema ponudnikoma) in način izvedbe javnega naročila mora biti ponudnikom znan vnaprej. Razpisna dokumentacija v vsebini, kot je trenutno zastavljena, naročniku daje popolno svobodo in arbitrarno ravnanje v izvedbeni fazi.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Naročnik se bo razmerja 60 / 40 držal kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

5.
V konkretnem primeru gre za javno naročilo blaga (točka II.1.3 objave na portalu javnih naročil), kjer skladno z ZJN-3, osmi odstavek 94. člena, nominacija podizvajalcev v ponudbi ni obvezna, če naročnik tega ne zahteva. Ali pravilno razumemo, da ne zahtevate od ponudnikov, da nominirajo podizvajalce, če tega ne želijo?

ODGOVOR:
Naročnik na podlagi osmega odstavka 94. člena ZJN-3 dovoljuje nastopanje s podizvajalci, zaradi česar so dolžni ponudniki priglasiti podizvajalce, s katerimi nastopajo

6.
Prosimo, da umaknete zapis v točki 2.10 razpisne dokumentacije, kjer ste zapisali, da imate pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi vam to bilo v interesu. Ponudnik odda v tej fazi odda ponudbo, pri čemer se običajno zahteva zavarovanje za resnost ponudbe. Namen zavarovanja za resnost ponudbe je ravno v tem, da je naročnik odškodovan v primeru, če ponudnik ponudbo umakne ali pa če izbrani ponudnik ne želi skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Predpisi naročniku ne dajejo pravice sodno iztoževati sklenitev pogodbe, to pa je tudi stališče, ki je potrjeno v sodni praksi.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

7.
V točki 2.10. razpisne dokumentacije ste zapisali, da v primeru, da na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi zdravil ne boste mogli kupiti zdravila pri nobenem od obeh dobaviteljev, ga boste naročili prosto na trgu. Kako bo to potekalo v praksi?

ODGOVOR:
Naročnik bo izpeljal postopek po ZJN.

8.
Prosimo za pojasnilo, kako bo naročnik obravnaval nova zdravila. V točki 2.10 razpisne dokumentacije je napisano, da v primeru potrebe po nakupu novih zdravil bo posamezni (tukaj verjetno napaka, saj gre samo za enega naročnika) naročnik zdravilo naročil pri izbranem ponudniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo o sukcesivni dobavi. Zanima nas sledeče:
- Pod kakšnimi pogoji bo naročnik naročal nova zdravila?
- Glede na to, da ima naročnik razpisanih 35 sklopov, nas zanima, pri katerem izbranem ponudniku (za kateri sklop) bo naročnik naročal nova zdravila.
- V primeru, da bo naročnik nova zdravila naročal pri izbranem ponudniku, glede na ATC skupino, v katero bo novo zdravilo sodilo, nas zanima, pri katerem izmed dveh ponudnikov bo naročnik naročal nova zdravila, saj bo imel za isto blago sklenjeni dve pogodbi hkrati.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

9.
Naročnik v točki 2.10. razpisne dokumentacije citira 95. člen ZJN-3, ki ureja spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo. Pozivamo naročnika, da natančno preveri in zapiše možnosti, v katerih je v konkretnem javnem naročilu možna sprememba pogodbe (zlasti upoštevaje 1. točko prvega odstavka 95. člena ZNJ-3, ki izrecno zahteva, da razpisna dokumentacija vnaprej predvidi primere sprememb pogodbe). Na drugi strani po naši oceni precej točk, ki so zapisane, za konkreten primer sploh ne pride v poštev (npr. tudi tista o zvišanju cene, saj v tem javnem naročilu na ponudbi ne bomo podali nikakršnih cen, ampak popuste), zato bi v primeru morebitne potrebe po spremembi pogodbe v fazi izvajanja javnega naročila lahko prišlo do nepotrebnih nejasnosti med strankami. Iz navedenega razloga je zato res pomembno, da so v razpisni dokumentaciji dejansko predvidena in določena pravila, kdaj je tekom javnega naročila možna sprememba pogodbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

10.
Prosimo za pojasnilo glede točke 2.14. razpisne dokumentacije, in sicer vašega zapisa: "Ponudnik lahko ponudi tudi nižjo ceno zdravila, kot je določena s prej navedenim pravilnikom (op. Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini). Cene morajo biti določene v EUR." V predmetnem javnem naročilu se zahteva predložitev popustov, in to za celoten posamični sklop, ne pa cen, zato nam ni jasno, pod katerimi pogoji bi to sploh prišlo v poštev.

ODGOVOR:
Naročnik navedeno umika iz razpisne dokumentacije.

11.
Vezano na popust na predčasna plačila prosimo za pojasnilo, kako bo naročnik obračunaval popust po posameznih sklopih, če bo ponudnik izbran v več sklopih. Ker ponudnik ponudbo oddaja za vsak sklop posebej, so višine popusta na predčasna plačila lahko različne od sklopa do sklopa. Ali bo v takem primeru naročnik naročal blago iz posameznih sklopov ločeno na ločenih naročilnicah, da bo tudi ponudnik izdajal račune po sklopih, da bo sploh mogoče izvesti izračun popusta na predčasno plačilo, v kolikor bo naročnik plačilo izvedel prej kot v 15 dnevih pred zapadlostjo računa?.

ODGOVOR:
Naročila e bodo izvajala elektronsko, ponudnik in naročnik bosta morala zagotoviti elektronski sistem, ki bo obračunavanja popustov omogoča in da bo naročanje možno po sklopih.
12.
V točki 3 razpisne dokumentacije je določeno: »Javno naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba bo tista ponudba pri kateri bo ponudnik ponudil najvišji popust na skupno dobavo zdravil (cena zdravila v CBZ, popust na obseg dobav in popust na predčasna plačila)."
Kako bo naročnik razvrščal ponudbe, upoštevaje vsa tri merila? Manjka formula za razpored prejetih ponudb. Kako bo npr. razporedil ponudnike znotraj posameznega merila, če bodo ponudili vsak drugačen popust na isto merilo (npr. pri predčasnih plačilih)? Kaj pomeni 85 %, 10 % oz. 5 %? Se ti popusti med seboj seštevajo ali se vrednoti vsak posebej, potem pa se skupaj seštejejo pridobljene točke? Prosimo, razložite uporabo meril, zlasti formulo za izbiro ponudnika, in v tem delu ustrezno dopolnite razpisno dokumentacijo. Trenutna vsebina je v delu meril netransparentna in tudi v nasprotju s sedmim odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da mora naročnik vsakemu merilu določiti relativno utež.
Dodatno nas zanima, ali lahko pri popustu na predčasna plačila in popustu na ceno zdravil v CBZ damo 0,00% saj nismo zasledili minimalnih popustov.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

13.
Vezano na pogoj 8 glede poklicne sposobnosti, naročnik zahteva, da morajo pogoj izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. Kot dokazilo naročnik zahteva dovoljenje za promet z zdravili na debelo. Ali pravilno razumemo, da mora to dovoljenje imeti tudi podizvajalec? Torej kot podizvajalca lahko priglasimo (ne pa nujno) le nekoga, ki je registriran veletrgovec?

ODGOVOR:
Naročnik umika pogoj 8 za podizvajalce.

14.
V pogoju 10 naročnik zahteva, da se ponudnik zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS. Ta zaveza ni izvršljiva. Ponudnik ne more dostavljati zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravili v RS, saj promet s takšnim zdravilom ni dovoljen. Prosimo, da se ta zaveza izbriše.

ODGOVOR:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

15.
Naročnik v točki 5 razpisne dokumentacije zapiše: "Ko ponudnik ponudi popust na ceno zdravila v CBZ v posameznem sklopu, ponudni popust na vsa zdravila v tem sklopu in ne samo na posamezno zdravilo. Naročnik bo JAZMP obvestil o popustu na ceno zdravila v CBZ. Izbrani ponudnik bo ob dobavi zdravil na dobavnico navedel ceno zdravila v CBZ in popust na to ceno, ki bo cena, ki jo naročnik obračunal ZZZS. Naročnik bo cene zdravil ZZZS zračunaval skladno z Zakonom o zdravilih (vsakokrat najvišja dovoljena cena)."
Prosimo za pojasnilo, v skladu s katerim pravilnikom bo naročnik obvestil JAZMP o popustu na ceno zdravila v CBZ in kaj bo to pomenilo tako za naročnika kot za ponudnika? Bo to postala nova veljavna cena? In v primeru, da bo to postala nova veljavna cena, ali mora ponudnik v tem primeru še vedno obračunavati ponujeni popust na ceno CBZ? V dosedanjih razpisih, ki so bili objavljeni za enak predmet, so naročniki določili, da v tem primeru popusta ni več treba obračunavati. Predlagamo, da bi isti sistem veljal tudi v konkretnem primeru.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

16.
Minimalni popust na obseg dobav, ki ga naročnik zahteva, je zelo visok če ne kar previsok in vodi v to, da ponudnik že z zgolj z minimalno ponujenim popustom (pri čemer naročnik sploh ni predložil podatka o strukturi posameznih sklopov) lahko posluje negativno, saj mora skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, poleg zahtevanih popustov pokrivati tudi svoje stroške, ki nastajajo pri poslovanju. Dodatno naročnik določa še dva popusta: na predčasna plačila in na ceno zdravila, določeno v CBZ.

Poleg tega ponudnik sploh ne more pripraviti ponudbe, dokler ne vidi vsaj nekih konkretnih podatkov o sestavi posameznih sklopov (kot je bilo to napravljeno v vseh dosedanjih razpisih), saj ne razpolaga z nobenim podatkom, ki bi omogočal kakršenkoli preračun. V konkretnem primeru se ponudba oddaja za sklop, ki je sestavljen iz cenovno različnih artiklov, in je nemogoče predvideti, kakšen popust lahko ponudnik še ponudi, da bo preživel na trgu. Predlagamo, da najprej objavite seznam blaga (četudi samo informativen), pa tudi ustrezno znižate minimalne popuste.

Dodatno opozarjamo, da če ponudnik določenega merila ne izpolni, bi to moralo vplivati na razporeditev ponudnika, ne pa na izločitev njegove ponudbe. Merilo ne more biti razlog za izločitev, saj je namen merila oddaja naročila ponudniku z ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ne pa izločitev ponudnikov.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

17.
Ali pravilno razumemo, da ni potrebno predložiti zavarovanja za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
DA, zavarovanja za resnost ponudbe naročnik ne zahteva.

18.
Prosimo naročnika, da pojasni, kakšna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del mora predložiti ponudnik. Naročnik v točki 6.1 razpisne dokumentacije najprej določa, da je mora ponudnik predložiti 5 bianco menic, pri čemer je višina zavarovanja za sklope 1-28 10 % vrednosti sklopa brez DDV, v ostalih pa 50,000 EUR po sklopu. Hkrati v nadaljevanju pravi, da bo moral izbrani ponudnik najkasneje 10 dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 % od skupne pogodbene vrednosti. Iz navedenega sklepamo, da naročnik zahteva dve zavarovanji za resnost ponudbe, kar pa ni logično niti ni sorazmerno predmetu javnega naročila. Prosimo naročnika, da besedilo spremeni na način in zahteva le eno zavarovanje, ter da naj pogoje zavarovanja jasno določi. V zvezi z višino zavarovanja opozarjamo, da je višina zavarovanja previsoka (10 %) in bi bila bolj primerna 2 % od vrednosti posameznega sklopa, saj gre za dobavo velikih količin blaga, ki se dobavlja na dnevni osnovi, ne pa zgolj za enkraten nakup blaga/gradnje, kjer bi tako visoko zavarovanje bilo bolj smiselno, saj bi tudi naročnik bil lahko izpostavljen večjemu tveganju.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

19.
Med pogoji za unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je določeno tudi, da naročnik lahko zavarovanje unovči, če dobavitelj ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja. Glede na to, da je treba dati zavarovanje za 49 mesecev, javno naročilo pa traja 48 mesecev, ni nobene potrebe po podaljševanju zavarovanja in predlagamo, da se ta določba briše.

ODGOVOR:
Naročnik bo to določbo brisal.

20.
Prosimo pripravite seznam zdravil, ki so vključena v posamezne sklope 29-34, saj ponudniki ne morejo vedeti, za katera zdravila naj bi posamezni dobavitelji imeli "ekskluzivno pravico" in so torej izvzeta iz sklopov, oblikovanih po ATC, in vključena v samostojne sklope. Posledično ponudniki tudi ne morejo vedeti, katera zdravila z "ekskluzivno pravico" so izvzeta iz sklopov A do V. V nasprotnem primeru predmet javnega naročila ni določljiv, kar je razlog za zahtevek za revizijo.
V kolikor iz dovoljenja za promet z zdravili za ponudnika izhaja, da je veletrgovec tipa »full linerja oz. da ima dovoljenje z opravljanje dejavnosti za polni obseg, potem mora razpolagati s vsemi zdravili, ki so lahko v prometu na podlagi ZZdr-2, in t.i. "ekskluzivna pravica" ne obstaja. Noben veletrgovec nima ekskluzivne pravice dobavljati posameznih zdravil in tudi ne more predložiti izjave proizvajalca, da ima ekskluzivno pravico. Predlagamo, da preoblikujete sklope 29-34, saj je ponudbo v teh sklopih nemogoče oddati. Veletrgovec je tudi s skladno z Zakonom o zdravilih in pridobljenim dovoljenjem za veletrgovino dolžan dobavljati vsa zdravila iz nabora in zato tudi iz tega razloga ekskluziva ne obstaja.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

21.
Obrazec št. 1 je pripravljen na način, da se za vse sklope izpolni samo en obrazec. Kako ponudnik izpolni obrazec v sklopih, kjer ne bo oddajal ponudbe. Ali pusti podatek o popustih prazen, ali uporabi poševnico (/)? Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Polja pri sklopih, na katera se ne nameravate prijaviti označite z znakom (/ ali *,..), v primeru, da bo v polju znak oziroma številka 0, bomo smatrali, da ste se na sklop prijavili vendar ste dali nič popusta.

Kako izpolni ponudnik obrazec št. 1, če bi npr. v določenih sklopih oddajal skupno ponudbo, v določenih pa bi nastopal samostojno?

ODGOVOR:
Oddajte več obrazcev.

22.
Obrazec št. 2
Vezano na točko "gospodarski subjekt sodi med MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES, nas zanima, zakaj je ta podatek sploh pomemben za predmetno javno naročilo. Predlagamo izbris.
Kako naj se določi vrednost del, ki se daje v podizvajanje, če pa ponudniki oddajajo samo popuste, pri čemer pa obseg dejanskega javnega naročila sploh ni znan? Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Podatek MSP je potrebno predložiti na portal javnih naročil. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Obseg, ki ga bo izvedel podizvajalec se določi v %.

23.
Vezano na obrazec št. 6 - menična izjava, prosimo, da se besedilo menične izjave, kjer je določeno, da lahko naročnik vpiše poljuben datum dospelosti, spremeni na način, da se dospelost omeji na čas veljavnosti zavarovanja. Ker to zavarovanje velja še en mesec po izteku okvirnega sporazuma, ni nobenega razloga, da dospelost ni omejena.

ODGOVOR:
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal menične izjave. Menična izjava velja 49 mesecev, kar je navedeno na sami menični izjavi, poljubni datum dospelosti, ki ga navajate pa je omejen z veljavnostjo menične izjave, kar pomeni, da lahko naročnik menico izpolni s poljubnim datumom v okviru 49 mesecev veljavnosti menične izjave.

24.
Vezano na zadnji odstavek 4. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, prosimo za pojasnilo, kaj pomeni da se ponudniki in naročnik izrecno dogovorijo, da ponudnik naročniku nima pravice zaračunavati kakršnihkoli drugih storitev, blaga ali drugih uslug, ki niso določene v tem sporazumu. Zlasti nas zanima, kaj to pomeni z vidika dobave blaga, ki ni predmet tega javnega naročila (npr. kozmetika, zdravila, ki niso na recept). Ali to pomeni, da ponudnik ne bo več smel zaračunavati (in dobavljati) tega blaga naročniku npr. na podlagi kakšnega drugega pogodbenega odnosa?
Ali to tudi pomeni, da npr. ponudnik, ki nima sklenjenega okvirnega sporazuma v vseh sklopih, naročniku (v primeru, da slednji blaga ne more naročiti od obeh izbranih ponudnikov) ne sme prodati blaga prosto na trgu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji?
Prosimo, da se vsebina jasno zapiše, da bo nedvomno, kakšna zaveza velja, ali pa naj se izbriše.

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da se določba, da ponudnik nima pravice zaračunavati kakršnih koli drugih storitev ne nanaša na dobave drugih zdravil ampak na izvajanje drugih storitev, kot npr. izvajanje izobraževanj, izdajanje glasil,

25.
Prosimo za pojasnilo, na kaj se nanaša zadnji odstavek 5. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni predložil nikakršnih količin.

ODGOVOR:
Naročnik je ta odstavek črtal iz okvirnega sporazuma.

26.
V točki 2.10. razpisne dokumentacije je določeno, da mora izbrani ponudnik pogodbo oz. sporazum skleniti v 8 delovnih dneh od poziva, medtem ko je v 9. členu vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 ta rok določen drugače (5 dni po pozivu). Prosimo za uskladitev.

ODGOVOR:
Naročnik je 9. člen okvirnega sporazuma uskladil s točko 2.10.

27.
Naročnik v četrtem odstavku 7. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 zahteva, da ponudnik na račun/dobavnico vnese med drugim podatek "cena na enoto iz CBZ v xml. obliki, ki je veljal v trenutku oddaje ponudbe, popust, ki ga prizna ponudnik na ceno zdravila iz CBZ". Cena, določena v CBZ, se spreminja skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Prosimo za pojasnilo, ali naročnik pričakuje, da bo ponudnik zdravila ves čas trajanja posameznega naročila (to je 12 mesecev) zdravila dobavljal po ceni, ki je veljala v trenutku oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

28.
Drugi odstavek 9. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 določa: "V kolikor izbrani dobavitelj ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izbrani dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in naročniku povrniti vso škodo, ki je posledica ne sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, v kolikor bi le-ta presegala višino pogodbene kazni." Ali je v tem zapisu prišlo do pomote, ko naročnik navaja, da mora ponudnik plačati pogodbeno kazen v višini zavarovanja za dobro izvedbo del? Zavarovanje za dobro izvedbo del se izroči šele potem, ko je pogodba že sklenjena, njegov namen pa je, kar pove že ime samo, da zavaruje dobro izvedbo del, ne pa dejstva, da ne sklene pogodbe oz. ne predloži ravno zavarovanja za dobro izvedbo del. Prosimo za pojasnilo oz. popravek.

ODGOVOR:
Naročnik je drugi odstavek 9. člena okvirnega sporazuma spremenil na način, da se ta sedaj glasi:
»V kolikor izbrani dobavitelj ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izbrani dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 2 % vrednosti z DDV, glede na vrednosti dobav v letu 2021 in naročniku povrniti vso škodo, ki je posledica ne sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, v kolikor bi le-ta presegala višino pogodbene kazni.«

29.
Odpovedni rok 30 dni, ki ga je naročnik predvidel v 13. členu vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, je prekratek. Naročniku predlagamo, da odpovedni rok določi na 90 dni.

ODGOVOR:
Naročnik je upošteval pripombo ponudnika in je v tem delu spremenil okvirni sporazum.
30.
Vezano na 4. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklop 35 je naročnik zapisal, da se kandidat na naročnikovo povabilo odzove na način, da mu sporoči ceno zdravila in odstotek popusta na skupno dobavo zdravil. Prosimo za pojasnilo, kakšno skupno dobavo ima naročnik v mislih.

ODGOVOR:
Enako kot po ATC skupinah lahko ponudnik ponudi popust na obsega dobav zdravil iz sklopa 35. popust na ceno zdravila v CBZ, ter popust na obseg dobav na posamezno zdravilo. Naročnik bo izbral ponudnika ki bo ponudil najvišji popust na posamezno zdravilo v tem sklopu.

31.
Prosimo, da spremenite 6. člen vzorca okvirnega sporazuma za sklop 35, saj ne more biti merilo za oddajo ponudbe časovno, torej, kdo je prej oddal ponudbo. To je v nasprotju s pravili javnega naročanja.

ODGOVOR:
Merilo ni prej oddana ponudba, temveč ekonomsko najugodnejša ponudba. V primeru, da bi naročnik prejel več ekonomsko enakih ponudb bi pač izvedel žreb. V tem primeru pa se je naročnik odločil za poenostavitev celotnega postopka. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

32.
Glede vzorca okvirnega sporazuma za sklop št. 35 ter oddaje ponudbe za sklop 35 nas zanima sledeče oz. predlagamo naslednje spremembe:
a) Kako naj ponudnik sploh odda ponudbo za sklop 35, če sploh ne ve, kaj je predmet naročila oz. predmeta ni možno opredeliti?

ODGOVOR:
Ponudnik v javnem naročilu se samo prijavi na sklop 35. Naročnik bo z vsemi prijavitelji sklenil okvirni sporazum. Po sklenitvi okvirnega sporazuma bo naročnik odpiral konkurenco za vsako zdravilo posebej z vsemi ponudniki za ta sklop.

b) Prosimo, da podate vrednostno oceno sklopa 35, saj sicer ne moremo preveriti, če je višina zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo del skladna z omejitvami iz Uredbe o finančnih zavarovanjih.

ODGOVOR:
Naročnik je zavarovanje za ta sklop umaknil.

c) Glede na to, da se bo konkurenca odpirala za vsako zdravilo posebej, ponudniki pa morajo ponujati popust na ceno zdravila v CBZ, prosimo, da določite datum, na katerega se bo upoštevala cena zdravila v CBZ, da bodo vsi ponudniki oddajali ponudbo pod enakimi pogoji (na isto ceno zdravila, določeno v CBZ).

ODGOVOR:
Ponudnik ravna skladno s 4. odstavkom 7. člena okvirnega sporazuma za sklop 35.

d) Člen 4: Prosimo pojasnite, ali se je ponudnik dolžan odzvati na poziv, če zdravilo, ki ga naročnik potrebuje, ima na zalogi? Kaj, če zdravila nima na zalogi?

ODGOVOR:
Naročnik ravna skladno s 1. odstavkom 4. člena.

33.
Vezano na 3. člen vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil prosimo za pojasnilo, katero razmerje med sklopoma bo ohranjal naročnik (morda vrednostno?). Naročniku predlagamo, da to ustrezno opredeli v pogodbi. Prav tako naročnika pozivamo, da umakne določbo glede odstopanja +/- 10 % med obema sklopoma na ravni ATC (kjerkoli se to razmerje omenja, npr. člena 3 in 4), saj dejansko to pomeni, da bi lahko naročnik kupoval blago v razmerju 50/50, pri čemer pa so vstopni popusti za oba sklopa različni, to pa je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Tudi sicer pa je takšno odstopanje v nasprotju z načelom transparentnosti.
Prosimo tudi za pojasnilo, kako bo lahko dobavitelj/ponudnik preveril, da je naročnik spoštoval razmerje med sklopoma. Predlagamo, da naročnik v pogodbo in okvirni sporazum vključi ustrezne določbe, ki bodo določile način nadzora dobavitelja nad naročnikom glede ohranitve razmerja med sklopoma.

ODGOVOR:
Naročnik bo spoštovanje razmerja 60:40 izvajalo na ravni posameznega naročnika in posledično na ravni celotnega javnega naročila. Naročnik si bo prizadeval naročati blago v razmerju 60:40, in sicer glede na strukturo zdravil, ki jih v obdobju odpiranja konkurence naroča. V kolikor zaradi objektivnih razlogov (posamezna naročila so namreč odvisna od potreb pacientov in ne posameznega naročnika) ne bo mogoče pri določenih zdravil spoštovati razmerja 60:40, posamezni naročnik odgovornosti ne prevzema. Naročnik bo zagotovil elektronski sistem, ki mu bo omogočal spremljanje in spoštovanje razmerja 60:40 pri naročilih zdravil, ki so predmet tega javnega naročila.

Namen odstopanja je bil pojasnjen.

34.
Prosimo za spremembo 6. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, v delu, kjer naročnik določa, da bo ponudnik blago dobavljal po veljavni ceni iz CBZ v trenutku oddaje ponudbe, saj se cene v CBZ spreminjajo skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Ponudnik je dolžan upoštevati trenutno ceno v CBZ, ne pa "držati" cene na višini cene, ki je veljala v trenutku oddaje ponudbe. Tudi sicer ponudnik v tem razpisu ne tekmuje s ceno ampak s popusti.
Dodatno je problem te določbe v tem, da obstaja možnost, da ponudniki ne ponudijo popusta pod enakimi pogoji, saj se popust obračunava na ceno, ki velja v trenutku oddaje ponudbe. Npr. na dan A je cena zdravila v CBZ x, ponudbo odda ponudnik A, na dan B je cena zdravila v CBZ y, ponudbo odda ponudnik B. Dejansko to pomeni, da osnova za obračun popusta za ponudnika A in B ni enaka, kar pa ne more biti dopustno.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

35.
Vezano na 17. člen vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, kjer je določeno, da mora ponudnik zagotavljati blago, ki ima najmanj šestmesečne roke uporabe, nas zanima, ali je za naročnika sprejemljivo, da kadar ponudnik ne more dobaviti zdravil z rokom uporabe vsaj 6 mesecev, naročnika o tem obvesti. Ponudnik namreč ne more vplivati na rok uporabe, saj zdravila kupuje pri proizvajalcih, ki imajo kontrolo nad tem. Če je za naročnika to sprejemljivo, prosimo, da se prilagodi besedilo 17. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

36.
Prosimo za spremembo 24. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, saj so pogoji za odstop od pogodbe prestrogi. V konkretnem primeru gre za količinsko veliko število dobav na dnevni bazi, kar življenjsko gledano, prav tako povečuje možnost napak, do katerih lahko pride tekom dobav. Prosimo razmislite o spremembi besedila tega člena, zlasti predlagamo izbris oz. omilitev 1. in 2. alineje prvega odstavka. Enako predlagamo izbris ali spremembo 6. alineje, saj je presplošna. Prosimo tudi za izbris zapisa v 14. alineji v delu, ki pravi "ali povečanje cen blaga v nasprotju z določili te pogodbe in dokumentacije v zvezi z naročilom". Ponudnik oddaja le popuste, torej praktično ne more priti do situacije povečanja cen blaga, saj sploh ne tekmuje s cenami.
Prosimo za pojasnilo, kaj zajema alineja "drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov".
Dodatno predlagamo naročniku, da izbriše določbo glede pogodbene kazni, saj naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, ki pokriva med drugim tudi prekinitev pogodbe po krivdi dobavitelja. Dodatno, v nasprotju z namenom pogodbene kazni je, da naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen tudi v primerih, ko odstopi od pogodbe iz razlogov, ki ne nastanejo v sferi ponudnika (npr. 11. alineja prvega odstavka).

ODGOVOR:
Naročnik bo v pogodbi v 24. členu črtal alinejo »drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov«, v ostalem pogodbe ne bo spreminjal.

37.
V razpisni dokumentaciji ste določili minimalne popuste za obseg dobav tako visoko, da ponudnik lahko ponudbo odda le, če ponudi »dumpinške cene«. Kot ste nedvomno seznanjeni (izpostavljali smo tudi v dosedanjih postopkih), je veletrgovski del cene določen s predpisi (in znaša 0,5 + 1,1 % * PEC oz. maksimalno 27,5 EUR). Minimalni popusti, ki jih zahtevate, so vezani na sklop, pri čemer so v posameznem sklopu tako zdravila, katerih cena znaša nekaj evrov, kot zdravila, katerih cena znaša več tisoč evrov. Prosimo naročnika, da ponovno preuči in na novo zastavi in objavi višino zahtevanih minimalnih popustov.
Na koliko decimalnih mest se vnašajo ponudbeni popusti?

ODGOVOR:
Pri minimalnih popustih ni omejitev glede števila decimalnih mest. Ostalo je naročnik že pojasnil.

38.
Ali je dopustno v sklopih, kjer ni določenega minimalnega popusta (29-35), ponuditi 0% popusta, in kako se v tem primeru izpolni obrazec ponudbeni predračun (se prečrta podatek ali se napiše 0,00%)? Glejte tudi predhodno vprašanje, kako se izpolni obrazec za sklope, kjer ponudnik ne bo oddajal ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že pojasnil kako se izpolnjuje obrazec. Tam kjer minimalni popusti niso določeni lahko ponudnik ponudi popust 0%, pri čemer mora v obrazec vpisati številko 0.

39.
Glede na to, da bo naročnik za isto zdravilo imel hkrati sklenjeni dve pogodbi z dvema različnima ponudnikoma in različnim popustom, nas zanima sledeče:
 Kako bo naročnik sporočal ceno zdravil na JAZMP, kadar bo zdravilo naročal od drugega izbranega ponudnika (ki bo glede na logiko meril lahko ponudil le višjo ceno, ki jo je ponudil prvoizbrani ponudnik)?
 Kako bo naročnik upošteval pravilo iz šestega odstavka 163. člena ZZDr-2, da poslovni subjekt, ki izdaja zdravila, uporablja tisto veljavno ceno zdravila, ki je za poslovni subjekt stroškovno najugodnejša, kadar bo blago naročal od drugega ponudnika?

Prosimo za natančne odgovore, ker so bistveni za razumevanje izvedbe javnega naročila in posledično pripravo ponudbe.

ODGOVOR:
Pri poročanju bomo spoštovali Zakon o zdravilih, ki podrobneje ne določa načina poročanja. Svojo dolžnost poročanja JAZMP bo posamezni naročnik izpolnil. Pojasnjujemo pa, da predmetno javno naročilo ne bo vplivalo na dogovorno ceno, ampak le na veljavno ceno.

40.
Vezano na objavo na portalu javnih naročil JN002569/2022-B01, smo zasledili, da je trajanje posameznih javnih naročil po sklopih različno, od 48 do celo samo 33 mesecev (npr. sklop 10). Prosimo za pojasnilo, zakaj prihaja do razlik pri trajanju javnega naročila, saj iz razpisne dokumentacije izhaja, da je za vse sklope trajanje 48 mesecev (4 leta).

ODGOVOR:
Prišlo je do napake na portalu javnih naročil, naročnik je napako že odpravil.

41.
Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Kot je naročnik nedvomno seznanjen, je trenutno na področju javnega naročanja zdravil na recept za potrebe lekarniških zavodov v teku kar nekaj postopkov. V luči navedenega smo ponudniki zelo obremenjeni in težko v tako kratkih rokih pripravljamo kvalitetne ponudbe. Zato bi prosili, če lahko rok za oddajo ponudb (in tudi rok za postavitev vprašanj) podaljšate vsaj že za 14 dni. Nedvomno je tudi vam v interesu, da so ponudbe pripravljene natančno in da zaradi hitenja ne prihaja do nenamernih napak, ki nenazadnje lahko vodijo tudi v izločitev ponudbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik rokov več ne bo podaljševal.

Datum prejema: 16.05.2022 12:31
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
ob preučevanju razpisne dokumentacije Sukcesivna dobava zdravila za izdajo na recept za obdobje štirih (4) let imamo se nam je pojavilo nekaj vprašanj, ki jih postavljamo v nadaljevanju, in prosimo za čimprejšnji odgovor. Vprašanja/predloge za spremembo razpisne dokumentacije smo pripravili po vrstnem redu glede na vsebino razpisne dokumentacije.

1.
Naročnik je zapisal, da ne bo prilagal seznama zdravil po sklopih, ker bi takšen seznam predstavljal zgolj okvirni seznam, saj naročnik ne more vplivati na to, kakšna zdravila bo izdajal v svoji lekarni in posledično tudi nabavljal od ponudnika.
Naročnika pozivamo, da kljub zapisanemu predloži seznam zdravil po sklopih, in sicer seznam nabav zdravil v letu 2021. Brez tega podatka namreč ponudnik ne more oblikovati popusta in oddati ponudbe.
Dejstvo je, da naročnik zahteva, da ponudnik odda popust na sklop in ne na posamezen artikel. V posamezni ATC skupini so vključena tako zdravila, ki stanejo nekaj eurov, kot tudi zdravila, ki stanejo nekaj tisoč eurov. Formula za izračun veletrgovske marže je znana, prav tako je znano, da je veletrgovec omejen v maksimalni višini marže, ki znaša 27,5 EUR, pa tudi če bi po siceršnji formuli izračunani znesek bil višji. S tega vidika je ključno, da imamo podatek o strukturi sklopov. Če nimamo podatka o strukturi sklopov, pa tudi če je samo informativen, ne moremo izračunati povprečno dosežene veletrgovske marže po pravilniku po sklopu in po naročniku. Ta podatek je namreč ključen za ponudnika, če želi pripraviti ponudbo. Ponudnik kalkulacije ne pripravi iz ocenjene vrednosti posameznega sklopa, ampak je pomembna struktura zdravil v posameznem sklopu.
Poleg tega naročnik tudi pojasnjuje, da posamezni sklop (po ATC skupini) ne vsebuje zdravil, ki imajo izključno pravico. Brez popisa zdravil zato tudi ni jasno, katera zdravila so vključena v posamezni sklop, saj ponudnik ne more vedeti, katera naj bi imela "ekskluzivno pravico".

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

2.
Naročnik je v točki 1.1. razpisne dokumentacije določil, da bo ponudnik lahko izbran le v enem izmed obeh sklopov na ravni ATC skupine. S takšno omejitvijo naročnik omejuje ponudnika, kar ima lahko za končno posledico dejstvo, da je ponudnik kljub temu, da je bil izbran v obeh sklopih kot najugodnejši, na koncu izločen iz obeh sklopov. Npr. ponudnik je v obeh sklopih najugodnejši, pri čemer je zaradi pravil naročnika v sklopu skupine 2 avtomatično izločen. Drugo izbrani ponudnik v sklopu skupine 1 vloži zahtevek za revizijo in ponudnik je izločen. Na drugi strani v sklopu skupine 2 nima pravice vložiti zahtevka za revizijo (ker je izločen na podlagi pravil razpisne dokumentacije) oz. je rok že zamujen, ker postopki tečejo vzporedno. Pozivamo naročnika, da se v razpisni dokumentaciji zaveže k uporabi šestega odstavka 90. člena ZJN-3, ki mu omogoča, da pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila v drugem sklopu na ravni skupine sklopov to odločitev na lastno pobudo razveljavi (oz. spremeni in sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila). Alternativno, predlagamo naročniku, da se zaveže, da bo najprej oddal javno naročilo v sklopih skupine 1, šele ko bodo ti postopki zaključeni, pa bo oddal javno naročilo v sklopih skupine 2. Na ta način bo naročnik zagotovil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov ter tudi omogočil zagotavljanje konkurence med ponudniki.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

3.
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, ste dobavo istih zdravil razdelili na dva sklopa, v razmerju 60/40, prosimo, da temu razmerju sledite v času izvedbe javnega naročila. Odstopanje +/- 10 % je previsoko, zlasti ob upoštevanju dejstva, da so minimalni popusti v sklopih skupine 2 zahtevani v nižjih zneskih kot v sklopih skupine 1, pri čemer pa lahko dejansko v praksi pride do izvedbe javnega naročila v razmerju 50/50. Takšno ravnanje vodi v neenakopravno obravnavo ponudnikov in dobaviteljev v fazi izvedbe javnega naročila. Prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo, in umaknete del glede dopustnega odstopanja, ter se dejansko zavežete spoštovati razmerje 60/40.
Dodatno vas pozivamo, da predložite strukturo sklopov, hkrati pa se na ravni iste ATC skupine zavežete slediti strukturi sklopov (npr. A1 (sklop št. 1) in A2 (sklop št. 2)).
Sledenje razmerju glede na vrednost namreč (ob pomanjkanju pravil glede izvedbe javnega naročila in ob pomanjkanju informacije o strukturi sklopov) namreč dopušča popolno arbitrarno odločanje naročnika o tem, katera zdravila bo naročal pri katerem izmed izbranih ponudnikov na ravni ATC skupine. Tako trenutna vsebina razpisne dokumentacije dopušča, da naročnik pri enem ponudniku kupuje le draga zdravila, pri drugem pa le cenejša, s tem lahko še zmeraj ohranja strukturo sklopov po vrednosti. Vendar pa z vidika izbranega ponudnika to nikakor ni sprejemljivo (in je tudi netransparentno), saj daje ponudbo na cel sklop, ki ga sestavljajo vrednostno zelo različna zdravila.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

4.
Naročnik je v predmetnem javnem naročilu oblikoval 35 sklopov, pri čemer je sklope 1 - 28 delil na ATC skupine, znotraj posamezne ATC skupine pa je oblikoval 2 sklopa, ki sta oblikovana za dobave različnih količin istih zdravil. Naročnik se hkrati ni zavezal, da bo pri naročanju zdravil (torej pri izvedbi javnega naročila) pri obeh izbranih ponudnikih sledil strukturi sklopov, le da bo ohranjal (vrednostno?) razmerje med sklopoma znotraj ATC skupine, pa še to z 10 % odstopanjem. Hkrati naročnik zahteva od ponudnika, da popuste ponudi v enakem znesku za cel sklop ne glede na ceno artikla znotraj posameznega sklopa.

Naročnika opozarjamo, da je delitev na sklope po ATC skupinah, ob tem, da se hkrati naročnik ne zaveže ohranjati strukture sklopov pri izvedbi samega javnega naročila, neustrezna in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov v povezavi z načelom transparentnosti. Znotraj posameznega sklopa so vključena zdravila, ki stanejo nekaj evrov, do tistih, ki stanejo več deset, sto ali celo več tisoč eurov. Ponudnikov del cene zdravila je hkrati omejen na višino veletrgovske marže, ki znaša 0,5 + 1,1 (oz. maksimalno 27,5 EUR) in iz tega svojega dela mora veletrgovec naročniku ponuditi popust za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu. Neustrezno je, da so sklopi oblikovani po ATC-jih, saj ATC sam po sebi nima nobenega pomena za določanje popusta, ki ga mora ponudnik ponuditi, relevantna je cena posameznega zdravila ne pa terapevtske indikacije zdravil. Trenutna razdelitev sklopov ob hkratnem dejstvu, da naročnik predvideva sklenitev dveh okvirnih sporazumov z dvema ponudnikoma brez določitve natančnih pravil/pogojev izvedbe posameznih dobav v času trajanja javnega naročila, omogoča številne zlorabe, ponudnika pa postavlja v popolnoma negotov položaj.

Naročnik bo za isto blago imel sklenjena dva okvirna sporazuma (kar je enako, če bi imel sklenjen en sporazum z dvema ponudnikoma) in način izvedbe javnega naročila mora biti ponudnikom znan vnaprej. Razpisna dokumentacija v vsebini, kot je trenutno zastavljena, naročniku daje popolno svobodo in arbitrarno ravnanje v izvedbeni fazi.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

5.
V konkretnem primeru gre za javno naročilo blaga (točka II.1.3 objave na portalu javnih naročil), kjer skladno z ZJN-3, osmi odstavek 94. člena, nominacija podizvajalcev v ponudbi ni obvezna, če naročnik tega ne zahteva. Ali pravilno razumemo, da ne zahtevate od ponudnikov, da nominirajo podizvajalce, če tega ne želijo?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

6.
Prosimo, da umaknete zapis v točki 2.10 razpisne dokumentacije, kjer ste zapisali, da imate pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi vam to bilo v interesu. Ponudnik odda v tej fazi odda ponudbo, pri čemer se običajno zahteva zavarovanje za resnost ponudbe. Namen zavarovanja za resnost ponudbe je ravno v tem, da je naročnik odškodovan v primeru, če ponudnik ponudbo umakne ali pa če izbrani ponudnik ne želi skleniti pogodbe o izvedbi javnega naročila. Predpisi naročniku ne dajejo pravice sodno iztoževati sklenitev pogodbe, to pa je tudi stališče, ki je potrjeno v sodni praksi.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

7.
V točki 2.10. razpisne dokumentacije ste zapisali, da v primeru, da na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi zdravil ne boste mogli kupiti zdravila pri nobenem od obeh dobaviteljev, ga boste naročili prosto na trgu. Kako bo to potekalo v praksi?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

8.
Prosimo za pojasnilo, kako bo naročnik obravnaval nova zdravila. V točki 2.10 razpisne dokumentacije je napisano, da v primeru potrebe po nakupu novih zdravil bo posamezni (tukaj verjetno napaka, saj gre samo za enega naročnika) naročnik zdravilo naročil pri izbranem ponudniku, s katerim ima sklenjeno pogodbo o sukcesivni dobavi. Zanima nas sledeče:
- Pod kakšnimi pogoji bo naročnik naročal nova zdravila?
- Glede na to, da ima naročnik razpisanih 35 sklopov, nas zanima, pri katerem izbranem ponudniku (za kateri sklop) bo naročnik naročal nova zdravila.
- V primeru, da bo naročnik nova zdravila naročal pri izbranem ponudniku, glede na ATC skupino, v katero bo novo zdravilo sodilo, nas zanima, pri katerem izmed dveh ponudnikov bo naročnik naročal nova zdravila, saj bo imel za isto blago sklenjeni dve pogodbi hkrati.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

9.
Naročnik v točki 2.10. razpisne dokumentacije citira 95. člen ZJN-3, ki ureja spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo. Pozivamo naročnika, da natančno preveri in zapiše možnosti, v katerih je v konkretnem javnem naročilu možna sprememba pogodbe (zlasti upoštevaje 1. točko prvega odstavka 95. člena ZNJ-3, ki izrecno zahteva, da razpisna dokumentacija vnaprej predvidi primere sprememb pogodbe). Na drugi strani po naši oceni precej točk, ki so zapisane, za konkreten primer sploh ne pride v poštev (npr. tudi tista o zvišanju cene, saj v tem javnem naročilu na ponudbi ne bomo podali nikakršnih cen, ampak popuste), zato bi v primeru morebitne potrebe po spremembi pogodbe v fazi izvajanja javnega naročila lahko prišlo do nepotrebnih nejasnosti med strankami. Iz navedenega razloga je zato res pomembno, da so v razpisni dokumentaciji dejansko predvidena in določena pravila, kdaj je tekom javnega naročila možna sprememba pogodbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

10.
Prosimo za pojasnilo glede točke 2.14. razpisne dokumentacije, in sicer vašega zapisa: "Ponudnik lahko ponudi tudi nižjo ceno zdravila, kot je določena s prej navedenim pravilnikom (op. Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini). Cene morajo biti določene v EUR." V predmetnem javnem naročilu se zahteva predložitev popustov, in to za celoten posamični sklop, ne pa cen, zato nam ni jasno, pod katerimi pogoji bi to sploh prišlo v poštev.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

11.
Vezano na popust na predčasna plačila prosimo za pojasnilo, kako bo naročnik obračunaval popust po posameznih sklopih, če bo ponudnik izbran v več sklopih. Ker ponudnik ponudbo oddaja za vsak sklop posebej, so višine popusta na predčasna plačila lahko različne od sklopa do sklopa. Ali bo v takem primeru naročnik naročal blago iz posameznih sklopov ločeno na ločenih naročilnicah, da bo tudi ponudnik izdajal račune po sklopih, da bo sploh mogoče izvesti izračun popusta na predčasno plačilo, v kolikor bo naročnik plačilo izvedel prej kot v 15 dnevih pred zapadlostjo računa?.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

12.
V točki 3 razpisne dokumentacije je določeno: »Javno naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba bo tista ponudba pri kateri bo ponudnik ponudil najvišji popust na skupno dobavo zdravil (cena zdravila v CBZ, popust na obseg dobav in popust na predčasna plačila)."
Kako bo naročnik razvrščal ponudbe, upoštevaje vsa tri merila? Manjka formula za razpored prejetih ponudb. Kako bo npr. razporedil ponudnike znotraj posameznega merila, če bodo ponudili vsak drugačen popust na isto merilo (npr. pri predčasnih plačilih)? Kaj pomeni 85 %, 10 % oz. 5 %? Se ti popusti med seboj seštevajo ali se vrednoti vsak posebej, potem pa se skupaj seštejejo pridobljene točke? Prosimo, razložite uporabo meril, zlasti formulo za izbiro ponudnika, in v tem delu ustrezno dopolnite razpisno dokumentacijo. Trenutna vsebina je v delu meril netransparentna in tudi v nasprotju s sedmim odstavkom 84. člena ZJN-3, ki določa, da mora naročnik vsakemu merilu določiti relativno utež.
Dodatno nas zanima, ali lahko pri popustu na predčasna plačila in popustu na ceno zdravil v CBZ damo 0,00% saj nismo zasledili minimalnih popustov.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

13.
Vezano na pogoj 8 glede poklicne sposobnosti, naročnik zahteva, da morajo pogoj izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo. Kot dokazilo naročnik zahteva dovoljenje za promet z zdravili na debelo. Ali pravilno razumemo, da mora to dovoljenje imeti tudi podizvajalec? Torej kot podizvajalca lahko priglasimo (ne pa nujno) le nekoga, ki je registriran veletrgovec?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

14.
V pogoju 10 naročnik zahteva, da se ponudnik zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS. Ta zaveza ni izvršljiva. Ponudnik ne more dostavljati zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravili v RS, saj promet s takšnim zdravilom ni dovoljen. Prosimo, da se ta zaveza izbriše.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

15.
Naročnik v točki 5 razpisne dokumentacije zapiše: "Ko ponudnik ponudi popust na ceno zdravila v CBZ v posameznem sklopu, ponudni popust na vsa zdravila v tem sklopu in ne samo na posamezno zdravilo. Naročnik bo JAZMP obvestil o popustu na ceno zdravila v CBZ. Izbrani ponudnik bo ob dobavi zdravil na dobavnico navedel ceno zdravila v CBZ in popust na to ceno, ki bo cena, ki jo naročnik obračunal ZZZS. Naročnik bo cene zdravil ZZZS zračunaval skladno z Zakonom o zdravilih (vsakokrat najvišja dovoljena cena)."
Prosimo za pojasnilo, v skladu s katerim pravilnikom bo naročnik obvestil JAZMP o popustu na ceno zdravila v CBZ in kaj bo to pomenilo tako za naročnika kot za ponudnika? Bo to postala nova veljavna cena? In v primeru, da bo to postala nova veljavna cena, ali mora ponudnik v tem primeru še vedno obračunavati ponujeni popust na ceno CBZ? V dosedanjih razpisih, ki so bili objavljeni za enak predmet, so naročniki določili, da v tem primeru popusta ni več treba obračunavati. Predlagamo, da bi isti sistem veljal tudi v konkretnem primeru.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

16.
Minimalni popust na obseg dobav, ki ga naročnik zahteva, je zelo visok če ne kar previsok in vodi v to, da ponudnik že z zgolj z minimalno ponujenim popustom (pri čemer naročnik sploh ni predložil podatka o strukturi posameznih sklopov) lahko posluje negativno, saj mora skladno s Pravilnikom o oblikovanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, poleg zahtevanih popustov pokrivati tudi svoje stroške, ki nastajajo pri poslovanju. Dodatno naročnik določa še dva popusta: na predčasna plačila in na ceno zdravila, določeno v CBZ.

Poleg tega ponudnik sploh ne more pripraviti ponudbe, dokler ne vidi vsaj nekih konkretnih podatkov o sestavi posameznih sklopov (kot je bilo to napravljeno v vseh dosedanjih razpisih), saj ne razpolaga z nobenim podatkom, ki bi omogočal kakršenkoli preračun. V konkretnem primeru se ponudba oddaja za sklop, ki je sestavljen iz cenovno različnih artiklov, in je nemogoče predvideti, kakšen popust lahko ponudnik še ponudi, da bo preživel na trgu. Predlagamo, da najprej objavite seznam blaga (četudi samo informativen), pa tudi ustrezno znižate minimalne popuste.

Dodatno opozarjamo, da če ponudnik določenega merila ne izpolni, bi to moralo vplivati na razporeditev ponudnika, ne pa na izločitev njegove ponudbe. Merilo ne more biti razlog za izločitev, saj je namen merila oddaja naročila ponudniku z ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ne pa izločitev ponudnikov.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

17.
Ali pravilno razumemo, da ni potrebno predložiti zavarovanja za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

18.
Prosimo naročnika, da pojasni, kakšna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del mora predložiti ponudnik. Naročnik v točki 6.1 razpisne dokumentacije najprej določa, da je mora ponudnik predložiti 5 bianco menic, pri čemer je višina zavarovanja za sklope 1-28 10 % vrednosti sklopa brez DDV, v ostalih pa 50,000 EUR po sklopu. Hkrati v nadaljevanju pravi, da bo moral izbrani ponudnik najkasneje 10 dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 % od skupne pogodbene vrednosti. Iz navedenega sklepamo, da naročnik zahteva dve zavarovanji za resnost ponudbe, kar pa ni logično niti ni sorazmerno predmetu javnega naročila. Prosimo naročnika, da besedilo spremeni na način in zahteva le eno zavarovanje, ter da naj pogoje zavarovanja jasno določi. V zvezi z višino zavarovanja opozarjamo, da je višina zavarovanja previsoka (10 %) in bi bila bolj primerna 2 % od vrednosti posameznega sklopa, saj gre za dobavo velikih količin blaga, ki se dobavlja na dnevni osnovi, ne pa zgolj za enkraten nakup blaga/gradnje, kjer bi tako visoko zavarovanje bilo bolj smiselno, saj bi tudi naročnik bil lahko izpostavljen večjemu tveganju.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

19.
Med pogoji za unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je določeno tudi, da naročnik lahko zavarovanje unovči, če dobavitelj ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja. Glede na to, da je treba dati zavarovanje za 49 mesecev, javno naročilo pa traja 48 mesecev, ni nobene potrebe po podaljševanju zavarovanja in predlagamo, da se ta določba briše.

ODGOVOR:
Naročnik ne predvideva, da se bo predmetno naročilo podaljšalo dlje od 48 mesecev. Obstaja pa možnost, da se v izjemnih primerih, zaradi višje sile javno naročilo podaljša do zaključka novega. Glede na navedeno bo naročnik od ponudnikov zahteval podaljšanje finančnega zavarovanja. Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

20.
Prosimo pripravite seznam zdravil, ki so vključena v posamezne sklope 29-34, saj ponudniki ne morejo vedeti, za katera zdravila naj bi posamezni dobavitelji imeli "ekskluzivno pravico" in so torej izvzeta iz sklopov, oblikovanih po ATC, in vključena v samostojne sklope. Posledično ponudniki tudi ne morejo vedeti, katera zdravila z "ekskluzivno pravico" so izvzeta iz sklopov A do V. V nasprotnem primeru predmet javnega naročila ni določljiv, kar je razlog za zahtevek za revizijo.
V kolikor iz dovoljenja za promet z zdravili za ponudnika izhaja, da je veletrgovec tipa »full linerja oz. da ima dovoljenje z opravljanje dejavnosti za polni obseg, potem mora razpolagati s vsemi zdravili, ki so lahko v prometu na podlagi ZZdr-2, in t.i. "ekskluzivna pravica" ne obstaja. Noben veletrgovec nima ekskluzivne pravice dobavljati posameznih zdravil in tudi ne more predložiti izjave proizvajalca, da ima ekskluzivno pravico. Predlagamo, da preoblikujete sklope 29-34, saj je ponudbo v teh sklopih nemogoče oddati. Veletrgovec je tudi s skladno z Zakonom o zdravilih in pridobljenim dovoljenjem za veletrgovino dolžan dobavljati vsa zdravila iz nabora in zato tudi iz tega razloga ekskluziva ne obstaja.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

21.
Obrazec št. 1 je pripravljen na način, da se za vse sklope izpolni samo en obrazec. Kako ponudnik izpolni obrazec v sklopih, kjer ne bo oddajal ponudbe. Ali pusti podatek o popustih prazen, ali uporabi poševnico (/)? Prosimo za pojasnilo.
Kako izpolni ponudnik obrazec št. 1, če bi npr. v določenih sklopih oddajal skupno ponudbo, v določenih pa bi nastopal samostojno?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

22.
Obrazec št. 2
Vezano na točko "gospodarski subjekt sodi med MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES, nas zanima, zakaj je ta podatek sploh pomemben za predmetno javno naročilo. Predlagamo izbris.
Kako naj se določi vrednost del, ki se daje v podizvajanje, če pa ponudniki oddajajo samo popuste, pri čemer pa obseg dejanskega javnega naročila sploh ni znan? Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

23.
Vezano na obrazec št. 6 - menična izjava, prosimo, da se besedilo menične izjave, kjer je določeno, da lahko naročnik vpiše poljuben datum dospelosti, spremeni na način, da se dospelost omeji na čas veljavnosti zavarovanja. Ker to zavarovanje velja še en mesec po izteku okvirnega sporazuma, ni nobenega razloga, da dospelost ni omejena.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

24.
Vezano na zadnji odstavek 4. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, prosimo za pojasnilo, kaj pomeni da se ponudniki in naročnik izrecno dogovorijo, da ponudnik naročniku nima pravice zaračunavati kakršnihkoli drugih storitev, blaga ali drugih uslug, ki niso določene v tem sporazumu. Zlasti nas zanima, kaj to pomeni z vidika dobave blaga, ki ni predmet tega javnega naročila (npr. kozmetika, zdravila, ki niso na recept). Ali to pomeni, da ponudnik ne bo več smel zaračunavati (in dobavljati) tega blaga naročniku npr. na podlagi kakšnega drugega pogodbenega odnosa?
Ali to tudi pomeni, da npr. ponudnik, ki nima sklenjenega okvirnega sporazuma v vseh sklopih, naročniku (v primeru, da slednji blaga ne more naročiti od obeh izbranih ponudnikov) ne sme prodati blaga prosto na trgu, kot je določeno v razpisni dokumentaciji?
Prosimo, da se vsebina jasno zapiše, da bo nedvomno, kakšna zaveza velja, ali pa naj se izbriše.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

25.
Prosimo za pojasnilo, na kaj se nanaša zadnji odstavek 5. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni predložil nikakršnih količin.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

26.
V točki 2.10. razpisne dokumentacije je določeno, da mora izbrani ponudnik pogodbo oz. sporazum skleniti v 8 delovnih dneh od poziva, medtem ko je v 9. členu vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 ta rok določen drugače (5 dni po pozivu). Prosimo za uskladitev.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

27.
Naročnik v četrtem odstavku 7. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 zahteva, da ponudnik na račun/dobavnico vnese med drugim podatek "cena na enoto iz CBZ v xml. obliki, ki je veljal v trenutku oddaje ponudbe, popust, ki ga prizna ponudnik na ceno zdravila iz CBZ". Cena, določena v CBZ, se spreminja skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Prosimo za pojasnilo, ali naročnik pričakuje, da bo ponudnik zdravila ves čas trajanja posameznega naročila (to je 12 mesecev) zdravila dobavljal po ceni, ki je veljala v trenutku oddaje ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

28.
Drugi odstavek 9. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34 določa: "V kolikor izbrani dobavitelj ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izbrani dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji in naročniku povrniti vso škodo, ki je posledica ne sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, v kolikor bi le-ta presegala višino pogodbene kazni." Ali je v tem zapisu prišlo do pomote, ko naročnik navaja, da mora ponudnik plačati pogodbeno kazen v višini zavarovanja za dobro izvedbo del? Zavarovanje za dobro izvedbo del se izroči šele potem, ko je pogodba že sklenjena, njegov namen pa je, kar pove že ime samo, da zavaruje dobro izvedbo del, ne pa dejstva, da ne sklene pogodbe oz. ne predloži ravno zavarovanja za dobro izvedbo del. Prosimo za pojasnilo oz. popravek.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

29.
Odpovedni rok 30 dni, ki ga je naročnik predvidel v 13. členu vzorca okvirnega sporazuma za sklope 1-34, je prekratek. Naročniku predlagamo, da odpovedni rok določi na 90 dni.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

30.
Vezano na 4. člena vzorca okvirnega sporazuma za sklop 35 je naročnik zapisal, da se kandidat na naročnikovo povabilo odzove na način, da mu sporoči ceno zdravila in odstotek popusta na skupno dobavo zdravil. Prosimo za pojasnilo, kakšno skupno dobavo ima naročnik v mislih.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

31.
Prosimo, da spremenite 6. člen vzorca okvirnega sporazuma za sklop 35, saj ne more biti merilo za oddajo ponudbe časovno, torej, kdo je prej oddal ponudbo. To je v nasprotju s pravili javnega naročanja.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

32.
Glede vzorca okvirnega sporazuma za sklop št. 35 ter oddaje ponudbe za sklop 35 nas zanima sledeče oz. predlagamo naslednje spremembe:
a) Kako naj ponudnik sploh odda ponudbo za sklop 35, če sploh ne ve, kaj je predmet naročila oz. predmeta ni možno opredeliti?

b) Prosimo, da podate vrednostno oceno sklopa 35, saj sicer ne moremo preveriti, če je višina zavarovanja za resnost ponudbe in dobro izvedbo del skladna z omejitvami iz Uredbe o finančnih zavarovanjih.

c) Glede na to, da se bo konkurenca odpirala za vsako zdravilo posebej, ponudniki pa morajo ponujati popust na ceno zdravila v CBZ, prosimo, da določite datum, na katerega se bo upoštevala cena zdravila v CBZ, da bodo vsi ponudniki oddajali ponudbo pod enakimi pogoji (na isto ceno zdravila, določeno v CBZ).

d) Člen 4: Prosimo pojasnite, ali se je ponudnik dolžan odzvati na poziv, če zdravilo, ki ga naročnik potrebuje, ima na zalogi? Kaj, če zdravila nima na zalogi?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

33.
Vezano na 3. člen vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil prosimo za pojasnilo, katero razmerje med sklopoma bo ohranjal naročnik (morda vrednostno?). Naročniku predlagamo, da to ustrezno opredeli v pogodbi. Prav tako naročnika pozivamo, da umakne določbo glede odstopanja +/- 10 % med obema sklopoma na ravni ATC (kjerkoli se to razmerje omenja, npr. člena 3 in 4), saj dejansko to pomeni, da bi lahko naročnik kupoval blago v razmerju 50/50, pri čemer pa so vstopni popusti za oba sklopa različni, to pa je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov. Tudi sicer pa je takšno odstopanje v nasprotju z načelom transparentnosti.
Prosimo tudi za pojasnilo, kako bo lahko dobavitelj/ponudnik preveril, da je naročnik spoštoval razmerje med sklopoma. Predlagamo, da naročnik v pogodbo in okvirni sporazum vključi ustrezne določbe, ki bodo določile način nadzora dobavitelja nad naročnikom glede ohranitve razmerja med sklopoma.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

34.
Prosimo za spremembo 6. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, v delu, kjer naročnik določa, da bo ponudnik blago dobavljal po veljavni ceni iz CBZ v trenutku oddaje ponudbe, saj se cene v CBZ spreminjajo skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini. Ponudnik je dolžan upoštevati trenutno ceno v CBZ, ne pa "držati" cene na višini cene, ki je veljala v trenutku oddaje ponudbe. Tudi sicer ponudnik v tem razpisu ne tekmuje s ceno ampak s popusti.
Dodatno je problem te določbe v tem, da obstaja možnost, da ponudniki ne ponudijo popusta pod enakimi pogoji, saj se popust obračunava na ceno, ki velja v trenutku oddaje ponudbe. Npr. na dan A je cena zdravila v CBZ x, ponudbo odda ponudnik A, na dan B je cena zdravila v CBZ y, ponudbo odda ponudnik B. Dejansko to pomeni, da osnova za obračun popusta za ponudnika A in B ni enaka, kar pa ne more biti dopustno.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

35.
Vezano na 17. člen vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, kjer je določeno, da mora ponudnik zagotavljati blago, ki ima najmanj šestmesečne roke uporabe, nas zanima, ali je za naročnika sprejemljivo, da kadar ponudnik ne more dobaviti zdravil z rokom uporabe vsaj 6 mesecev, naročnika o tem obvesti. Ponudnik namreč ne more vplivati na rok uporabe, saj zdravila kupuje pri proizvajalcih, ki imajo kontrolo nad tem. Če je za naročnika to sprejemljivo, prosimo, da se prilagodi besedilo 17. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

36.
Prosimo za spremembo 24. člena vzorca pogodbe o sukcesivni dobavi zdravil, saj so pogoji za odstop od pogodbe prestrogi. V konkretnem primeru gre za količinsko veliko število dobav na dnevni bazi, kar življenjsko gledano, prav tako povečuje možnost napak, do katerih lahko pride tekom dobav. Prosimo razmislite o spremembi besedila tega člena, zlasti predlagamo izbris oz. omilitev 1. in 2. alineje prvega odstavka. Enako predlagamo izbris ali spremembo 6. alineje, saj je presplošna. Prosimo tudi za izbris zapisa v 14. alineji v delu, ki pravi "ali povečanje cen blaga v nasprotju z določili te pogodbe in dokumentacije v zvezi z naročilom". Ponudnik oddaja le popuste, torej praktično ne more priti do situacije povečanja cen blaga, saj sploh ne tekmuje s cenami.
Prosimo za pojasnilo, kaj zajema alineja "drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov".
Dodatno predlagamo naročniku, da izbriše določbo glede pogodbene kazni, saj naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del, ki pokriva med drugim tudi prekinitev pogodbe po krivdi dobavitelja. Dodatno, v nasprotju z namenom pogodbene kazni je, da naročnik lahko zahteva pogodbeno kazen tudi v primerih, ko odstopi od pogodbe iz razlogov, ki ne nastanejo v sferi ponudnika (npr. 11. alineja prvega odstavka).

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

37.
V razpisni dokumentaciji ste določili minimalne popuste za obseg dobav tako visoko, da ponudnik lahko ponudbo odda le, če ponudi »dumpinške cene«. Kot ste nedvomno seznanjeni (izpostavljali smo tudi v dosedanjih postopkih), je veletrgovski del cene določen s predpisi (in znaša 0,5 + 1,1 % * PEC oz. maksimalno 27,5 EUR). Minimalni popusti, ki jih zahtevate, so vezani na sklop, pri čemer so v posameznem sklopu tako zdravila, katerih cena znaša nekaj evrov, kot zdravila, katerih cena znaša več tisoč evrov. Prosimo naročnika, da ponovno preuči in na novo zastavi in objavi višino zahtevanih minimalnih popustov.
Na koliko decimalnih mest se vnašajo ponudbeni popusti?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

38.
Ali je dopustno v sklopih, kjer ni določenega minimalnega popusta (29-35), ponuditi 0% popusta, in kako se v tem primeru izpolni obrazec ponudbeni predračun (se prečrta podatek ali se napiše 0,00%)? Glejte tudi predhodno vprašanje, kako se izpolni obrazec za sklope, kjer ponudnik ne bo oddajal ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

39.
Glede na to, da bo naročnik za isto zdravilo imel hkrati sklenjeni dve pogodbi z dvema različnima ponudnikoma in različnim popustom, nas zanima sledeče:
 Kako bo naročnik sporočal ceno zdravil na JAZMP, kadar bo zdravilo naročal od drugega izbranega ponudnika (ki bo glede na logiko meril lahko ponudil le višjo ceno, ki jo je ponudil prvoizbrani ponudnik)?
 Kako bo naročnik upošteval pravilo iz šestega odstavka 163. člena ZZDr-2, da poslovni subjekt, ki izdaja zdravila, uporablja tisto veljavno ceno zdravila, ki je za poslovni subjekt stroškovno najugodnejša, kadar bo blago naročal od drugega ponudnika?

Prosimo za natančne odgovore, ker so bistveni za razumevanje izvedbe javnega naročila in posledično pripravo ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

40.
Vezano na objavo na portalu javnih naročil JN002569/2022-B01, smo zasledili, da je trajanje posameznih javnih naročil po sklopih različno, od 48 do celo samo 33 mesecev (npr. sklop 10). Prosimo za pojasnilo, zakaj prihaja do razlik pri trajanju javnega naročila, saj iz razpisne dokumentacije izhaja, da je za vse sklope trajanje 48 mesecev (4 leta).

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

41.
Naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Kot je naročnik nedvomno seznanjen, je trenutno na področju javnega naročanja zdravil na recept za potrebe lekarniških zavodov v teku kar nekaj postopkov. V luči navedenega smo ponudniki zelo obremenjeni in težko v tako kratkih rokih pripravljamo kvalitetne ponudbe. Zato bi prosili, če lahko rok za oddajo ponudb (in tudi rok za postavitev vprašanj) podaljšate vsaj že za 14 dni. Nedvomno je tudi vam v interesu, da so ponudbe pripravljene natančno in da zaradi hitenja ne prihaja do nenamernih napak, ki nenazadnje lahko vodijo tudi v izločitev ponudbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 16.05.2022 12:30
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani.
V konkretnem primeru gre za javno naročilo blaga (točka II.1.3 objave na portalu javnih naročil), kjer skladno z ZJN-3, osmi odstavek 94. člena, nominacija podizvajalcev v ponudbi ni obvezna, če naročnik tega ne zahteva.
Ali pravilno razumemo, da ne zahtevate od ponudnikov, da nominirajo podizvajalce, če tega ne želijo?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 16.05.2022 11:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji določa, da mora biti ponudnik sposoben dostaviti tudi nova zdravila. Nadalje naročnik možnosti nabave novih zdravil nikjer ne opredeli, kaj, kako, na kakšen način se bo izvajala dobava novih zdravil. Z navedenim naročnik krši 6. člen ZJN-3 (načelo transparentnosti). Predlagamo, da naročnik dopolni razpisno dokumentacijo skladno z določbami ZJN-3, in sicer, da se za nova zdravila odpira konkurenca med podpisnikoma pogodbe in se tako zagotovi načelo enake obravnave in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 16.05.2022 11:52
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja: »Naročnik se ne obvezuje naročiti zdravila v celotni vrednosti.« Prosimo za podrobnejšo obrazložitev navedenega. Ali to pomeni, da se naročnik ne zavezuje na strukturo nabav, ali lahko vrednost presega npr. 10%? Glede na navedbe naročnika, da bo naročal količine zdravil, ki jih bo potreboval, zakaj naročnik ne poda okvirnih količin in popisa zdravil, kar bi ponudniku omogočalo pripravo ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje. Naročnik je okvirne količine za leto 2021 podal.

Datum prejema: 16.05.2022 10:52
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Prosimo in pozivamo vas, da pripravite razpis na način, da nam bo omogočal oddajo dopustne in tudi konkurenčne ponudbe. Ugotavljamo, da na vprašanja ponudnikov ne odgovarjate, številna določila razpisa pa so nejasna, pomanjkljiva in nasprotujoča, vse zapisano pa nam preprečuje dostop do javnega naročila.

Glede na navedeno vas pozivamo, da vse nejasnosti odpravite, čimprej odgovorite na spodaj navedena vprašanja, saj bomo primorani v nasprotnem primeru vložiti zahtevek za revizijo.

1. Ker so sklopi ATC skupine razdeljeni v razmerju 60/40, vas pozivamo, da natančno opredelite, kaj to razmerje predstavlja (vrednost sklopov ali na količino zdravil v sklopu ali vsakega zdravila v sklopu ali strukturo nabav, kjer se upošteva tako vrednost kot količina, ali kaj drugega?) ter kako se bodo naročila oddajala. Pri tem opozarjamo, da tega naročnik ne sme določiti kasneje. Kakršna koli kasnejša razlaga bi bila namreč arbitrarna oziroma samovoljna, ponudniki pa bodo takšno morebitno razpisno dokumentacijo, pri kateri se lahko v fazi po poteku roka za oddajo ponudb le še sklepa, kakšna je bila prava volja naročnika, upravičeno razložili na način, za katerega bodo ocenili, da je glede na okoliščine konkretnega primera najbolj ustrezen. Naročnika pozivamo, naj v skladu z n. transparentnosti navede vse elemente, ki opredeljujejo razmerje 60/40.
2. Sklop predstavlja (manjši) del javnega naročila, ki znotraj naročila tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno (npr. sklep DKOM št. 018-094/2018-7). Naročnik lahko torej v posameznih sklopih določi različne predmete naročila in različne zahteve, izbere lahko različne ponudnike in z njimi sklene različne pogodbe z različnimi izvedbenimi pogoji. Iz zapisanega je razvidno, da naročnik od ponudnikov ne sme zahtevati oddaje ponudbe za različne sklope, saj je prav sam naročnik javno naročilo oblikoval z ločitvijo na več različnih sklopov.

DKOM je prav v zadevi 018-096/2021-91 poudarila, da razdelitev javnega naročila na manjše sklope lahko zagotovi večjo konkurenco, saj lahko ponudbe za te manjše dele predmeta javnega naročila odda večje število gospodarskih subjektov, ki drugače niso zmožni oddati ponudbe za celoten predmet javnega naročila.

V nasprotju z določili ZJN-3 in prakso DKOM pa ste v predmetnem razpisu določili, da je ponudnik lahko izbran zgolj v enem sklopu izmed dveh sklopov, ki sta oblikovana za dobave enakih zdravil (zdravil znotraj posamezne ATC skupine), a v različnih deležih glede na celotno nabavo zdravil, v kolikor pa bi ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop izmed dveh sklopov na ravni posamezne ATC skupine z enako oznako (z enako črkovno oznako), se njegova ponudba izloči iz drugega sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako (z enako črkovno oznako), v kolikor je oddal ponudbo za oba sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako.

Pozivamo vas, da razpis popravite na način, ki je skladen s pravili javnega naročanja.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

3. Prav tako opozarjamo, da so določila razpisne dokumentacije, po katerih je ponudnik lahko izbran zgolj v enem sklopu izmed dveh sklopov, ki sta oblikovana za dobave enakih zdravil (zdravil znotraj posamezne ATC skupine), a v različnih deležih glede na celotno nabavo zdravil, v kolikor pa bi ponudnik oddal najugodnejšo dopustno ponudbo za en sklop izmed dveh sklopov na ravni posamezne ATC skupine z enako oznako (z enako črkovno oznako), se njegova ponudba izloči iz drugega sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako (z enako črkovno oznako), v kolikor je oddal ponudbo za oba sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako, v nasprotju z vsemi pravili javnega naročanja.

Po eni strani bo namreč naročnik izločil ponudnika, čeprav je ta najugodnejši (in to zato, ker je oddal ponudbo v drugem sklopu, kar je njegova pravica in prav namen oddaje ponudbe v sklopih), po drugi strani pa bo tak režim pripeljal do situacije, ko ponudnik, ki je podal najugodnejšo ponudbo za npr. A2, ne bo izbran v tem sklopu, saj bo oddal najugodnejšo ponudbo tudi v sklopu A1. Naročnik je namreč določil: »V kolikor bo ponudnik oddal dopustno najugodnejšo ponudbo v obeh sklopih, ki sta oblikovana za dobave različnih količin enakih zdravil (zdravil znotraj posamezne ATC skupine), bo izbran v sklopu, ki ima nižjo numerično oznako, ki sledi črki, ki označuje ATC skupino, torej v sklopu, ki ima numerično oznako 1.«

Prav tako ni jasno, ali bo naročnik spremenil že sprejeto odločitev o oddaji naročila v sklopu A2, ko bo predhodno izločil ponudbo ponudnik v tem sklopu z »argumentom«, da je oddal istemu ponudniku tudi naročilo za sklop A1, vendar pa bo kasneje odločitev za sklop A1 razveljavljena na podlagi vloženega zahtevka za revizijo.

Dodatno opozarjamo, da kar lahko poda ponudnik ponudbo samo za sklop A2, bo lahko ta ponudba cenejša od ponudbe izbranega ponudnika za sklop A1, kljub temu pa bo pri njemu naročnik naročal kar 60% zdravil.

V vseh primerih bo naročnikova razpisna dokumentacija imela za nujno posledico dejstvo, da bo naročnik lahko naročal kar 60% zdravil po ceni, ki ni ekonomsko najugodnejša, kar je v popolnem nasprotju z ustrojem javnega naročanja, zato naročnika pozivamo, naj pripravi razpis, ki bo transparenten, do vseh gospodarskih subjektov enakopraven in bo naročniku omogočal, da izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Pri tem naročnika ponovno opozarjamo, da mora v primeru, če je mogoče ponudbo oddati po sklopih, zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom, naročnik pa jo v konkretnem primeru onemogoča in preprečuje.

4. Naročnik glede t.i. novih zdravil navaja, da čeprav ponudnik za ta zdravila ni oddal ponudbe v okviru tega postopka javnega naročila, mora biti sposoben dostaviti tudi vsa nova zdravila.

Opozarjamo vas, da predmet pogodbe ne morejo biti zdravila, za katere ni bila oddana ponudba, saj izjava volje za bistvene sestavine tega zdravila s strani ponudnika ni bila podana, naročnik pa izvajalca k dobavi zdravila, ki ga ni ponujal, ne more zavezati. Neobstoj izjave volje za predmet, ki v trenutku oddaje ponudbe ne obstaja, po ceni, ki ni določena, ni dopusten, naročnik pa ne more določati komercialnih pogojev za tak neobstoječ predmet, ki ni niti predmet razpisa, niti ponudbe.

Pri tem dodatno opozarjamo, da naročnik netransparentno in v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov dopušča, da bodo cene za takšno »novo zdravilo« pri vsakem posameznem naročniku drugačne (naročnik je namreč določil, da bo posamezni naročnik novo zdravilo naročil pri izbranem ponudniku), tudi sicer pa bi zgolj odprtje konkurence za tedaj znano zdravilo lahko bilo skladno s pravili javnega naročanja, na kar naročnika posebej opozarjamo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 16.05.2022 10:50
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Nezakonita je zahteva naročnika iz razpisne dokumentacije:
»Ponudnik mora biti sposoben dobaviti vse zdravila v sklopu, za katerega oddaja ponudbo. Ponudnik se zavezuje dostaviti tudi zdravila, ki še nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma zdravila, ki bodo na trg RS prispela tekom izvajanja okvirnega sporazuma oziroma pogodbe.«

Ponudnik v fazi oddaje ponudbe ne more vlagati napora v priprave za izpolnjevanje javnega naročila na točki, ko ponudnik še sploh ne ve, ali bo izbran, zato si v fazi oddaje ponudbe nikakor ne more »prizadevati«, da bo imel na zalogi vse artikle, ki sodijo v sklop, za katerega bo ponudnik oddal ponudbo in bi jih naročnik potreboval in bodo v času povpraševanja naročnika dobavljivi na trgu. Postopek javnega naročanja, katerega namen je sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila in kasneje izvajanje te pogodbe, ni namenjen prizadevanjem ponudnika v stipulacijski fazi javnega naročanja (fazi oddaje ponudbe), ki tangirajo solucijsko (izvedbeno) fazo. Če se bo naročnik postavil na stališče, da gre zgolj za nekakšno programsko določilo, ki nima nobene sankcije, potem navedeno pomeni potrditev, da je takšno določilo nepotrebno in ni povezano s predmetom javnega naročanja. Po drugi strani pa ni mogoče prezreti, da se bo lahko naročnik v izvedbeni fazi skliceval na opustitev zadostnega prizadevanja, h kateremu se je bil ponudnik (!) zavezal.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 13.05.2022 13:41
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik v pogodbi določa, da lahko odstopi od pogodbe v primeru, da naročnik dobav po sklenjeni pogodbi zaradi spremembe področne pravne podlage zdravil ne bo več potreboval na podlagi te pogodbe. Nadalje naročnik določa, da v primeru če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov navedenih v tem členu, je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR in vso škodo, ki naročniku zaradi tega nastane. Torej naj bi ponudnik plačal kazen in stroške za odstop, ki je v sferi naročnika?! Predlagamo, da zahtevo brišete.

ODGOVOR:
Glede na predvideno vrednost javnega naročila (vrednost nabav v letu 2021) je pogodbena kazen v višini 10.000 EUR sorazmerna, gre pa za odstop od pogodbe s strani naročnika zaradi dejanj ponudnika. Zato je tudi predvidena pogodbena kazen. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v tem delu.
Datum prejema: 13.05.2022 13:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik v okvirnem sporazumu za 35.sklop določa: »Posamezno naročilo se PRAVILOMA odda kandidatu ki je ponudil najvišji skupni odstotek popusta na dobavo zdravil.«. Prosimo za obrazložitev. Kaj pomeni praviloma? Naročnika pozivamo, da poda jasne kriterije za izbiro ponudnika.

ODGOVOR:
Naročnik je besedo »praviloma« iz 6. člena okvirnega sporazuma za sklop 35 črtal.
Datum prejema: 13.05.2022 13:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik navaja: »Naročnik bo povabilo k oddaji ponudb poslal kandidatom praviloma preko elektronskega sistema za naročanje zdravil oziroma telefonsko na tel. št.____ ali na drug način, ki zagotavlja naročniku hitro izvedbo naročila.« in »Naročnik v vsakem posameznem povabilu k oddaji ponudb določi, na kakšen način morajo kandidati oddati svojo ponudbo. Odpiranje prispelih ponudb ni javno. Naročnik bo po poteku roka za oddajo ponudbe na enak način, kot je posredoval povpraševanje/povabilo, potrdil naročilo najugodnejšega izvajalca.« Ali navedeno pomeni, da se odpiranje konkurence ne bo izvajalo preko portala eJN in zakaj ne? Zakaj odpiranje ponudb ni javno oziroma zakaj ni predvidena prisotnost ponudnikov pri odpiranju ponudb?

ODGOVOR:
Odpiranje konkurence se bo izvajalo preko sistema eJN. Odpiranje ponudb ne bo javno, kar pomeni, da javnost ne bo seznanjena s ponudbami. Bodo pa v okviru odpiranja ponudb ponudniki, ki so oddali ponudbo, v sistemu eJN seznanjeni z odpiranjem ponudb.

Datum prejema: 13.05.2022 13:22
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil, da lahko unovči zavarovanje, če dobavitelj več kot trikrat v okviru odpiranja konkurence ne odda ponudbe, jo odda v nasprotju z zahtevami iz povabila oz. razpisne dokumentacije in / ali ne sklene pogodbe o sukcesivni dobavi blaga, ko je k temu pozvan. Navedba je sporna z več vidikov:
- Naročnik se do tega trenutka ni nikjer opredelil oziroma zavezal, da bo odgovarjal za naročanje zdravil v deležu 60/40, po drugi strani pa ponudnika sili, da se odziva na povabila in poda ponudbo pod minimalno postavljenimi pogoji (tj. minimalni popusti), ki jih je postavil naročnik, ki pa so absolutno previsoki in močno posegajo v veletrgovsko maržo, poleg tega pa so definirani kot obvezni za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma, tj. 48 mesecev, pri čemer ni upoštevana niti visoka inflacija, niti podražitve in niti dejstvo, da na trg prihajajo vedno nova in dražja zdravila, kar za veletrgovca pomeni (ob determiniranih popustih) poslovno škodo.
- Naročnik je določil, da lahko unovči zavarovanje in navaja kršitve, ne opredeli pa možnosti nastanka kršitev zaradi ravnanj na strani naročnika ali višje sile.
- Naročnik odgovornost za oddajo ponudbe prevali na ponudnika, čeprav se lahko zgodi, da ponudnik ne prejme ali ne prejme pravočasno povabila k oddaji ponudbe.
- Naročnik ne navede kako bo vabil ponudnike, čeprav je ob upoštevanju posledic neoddaje ponudbe pravočasno in pravilno dostavljeno vabilo bistven element.

Predlagamo, da zgoraj izpostavljeno možnost unovčitve zavarovanja brišete.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 13.05.2022 12:43
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil: »Popusti na obseg dobav se obračunavajo kvartalno, popusti na predčasna plačila pa mesečno.« V izogib dvomu prosimo za obrazložitev terminologije »obseg dobav«.

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da so merila »popust na obseg dobav«, »popust na predčasna plačila« in »popust na ceno zdravil v CBZ«. Naročnik glede na ponujene popuste le-te obračuna skladno z razpisno dokumentacijo. Popust na obseg dobav je popust na količino dobavljenega blaga oziroma vrednost dobavljenega blaga. Okvirna vrednost je razvidna glede na obseg nabav v letu 2021 in je priložena razpisni dokumentaciji.
Datum prejema: 13.05.2022 12:34
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil, da morajo ponudniki izkazati pogoj iz 75. člena ZJN-3 s potrdilom oz. dokazilom pristojnega organa, ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudb. Predlagamo, da zahtevo popravite v skladu s 77. členom ZJN-3, ki določa: » (3) Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona, naročnik sprejme naslednja dokazila: »v zvezi s prvim odstavkom 75. člena tega zakona izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;«.

ODGOVOR:
Naročnik bo sprejel priložena dokazila skladno z 77. členom ZJN-3.
Datum prejema: 13.05.2022 12:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil: »Naročnik bo z največ petimi (5) ponudniki sklenil okvirni sporazum za dobavo zdravil za obdobje 48 mesecev.«. Prosimo za obrazložitev, s katerimi 5imi bo naročnik sklepal okvirni sporazum, po katerem ključu bo izbral 5 ponudnikov?

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 13.05.2022 09:02
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za navodilo, katere vrednosti se vnesejo v sistem eJN pri oddaji ponudbe.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 21:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je navedel »Izbrani ponudnik bo ob dobavi zdravil na dobavnico navedel ceno zdravila v CBZ in popust na to ceno, ki bo cena, ki jo naročnik obračunal ZZZS. Naročnik bo cene zdravil ZZZS zračunaval skladno z Zakonom o zdravilih (vsakokrat najvišja dovoljena cena).«
Naročnika opozarjamo, da se na podlagi 159. člena ZZdr cena zdravila znižala zaradi veljavnega popusta na ceno zdravila po tem javnem naročilu. Ali to pomeni, da se bo popust obračunal na vsakokrat veljavno ceno zdravila, kar dejansko pomeni, da se bo cena zdravila stalno nižala? Namreč, navajamo primeri: če ima zdravilo v času oddaje ponudbe v CBZ ceno 100 enot in ponudnik ponudbi po tem javnem naročilu npr. 5% popust, bo postala veljavna cena v CBZ 95 enot. Ali navedena zahteva obračun popusta na ceno iz CBZ pomeni, da se bo vsakokrat obračunal popust? Če je odgovor pritrdilen naročnika pozivamo, da je takšna zahteva neprimerna, saj lahko stalno nižanje cen povzroči velik umik zdravil iz slovenskega trga, saj proizvajalci/dobavitelji ne bodo imeli interesa ponujati zdravila na trgu, ki vpliva na cene zdravil ostalih tržišč. Cena zdravil v Sloveniji referira 14 držav EU (npr. Turčija, Srbija, BiH, Portugalska) Uporablja se povprečje cen referiranih držav, kar pomeni, da bi stalno nižanje cen zdravil povzročilo umik zdravil iz slovenskega trga, kar bi nam, kot ponudniku povzročilo veliko ekonomsko škodo, saj bi se znižal asortiman podajanih zdravil. Naročnika pozivamo k premisleku in ustrezni implementaciji določila 159. in 163. člena ZZdr-2 v določila razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 17:00
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Prosimo, da naročnik začne odgovarjati na postavljena vprašanja.

ODGOVOR:
Naročnik bo na vprašanja odgovoril skladno z ZJN-3.
Datum prejema: 12.05.2022 16:58
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, menimo, da naročnik z določitvijo minimalno zahtevanih popustov na obseg dobav močno posega v veletrgovsko maržo in v ustavno zagotovljeno pravico ponudnika do svobodne gospodarske pobude, ki daje ponudniku pravico, da samostojno oblikujejo svoje poslovanje. Poleg tega zahteve po minimalnih popustih, kršijo načelo sorazmernosti v postopkih javnega naročanja in jih ni mogoče objektivno opravičiti. Določeni ponudniki niti ne bodo mogli oddati ponudbe pod takšnimi pogoji, zato se posega tudi v domnevni namen naročnika zagotoviti zdravila. Predlagamo, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 16:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji navajate, da bo naročnik z največ petimi (5) ponudniki sklenil okvirni sporazum za dobavo zdravil za obdobje 48 mesecev. Naročnik bo vsakih 12 mesecev odpiral konkurenco med ponudniki. Za obdobje 12 mesecev bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo o sukcesivni dobavi zdravil. Za naročila v sklopih št. 29 do 34 bo naročnik s ponudniki sklenil pogodbo o sukcesivni dobavi blaga za obdobje 48 mesecev. Kako bo ravnal naročnik, če v sklopih 29-34 ne prejme ponudb?

ODGOVOR:
V primeru, da ponudb za sklope 29 - 34 ne bo prejel bo izpeljal druge postopke po ZJN za pridobitev ponudb.
Datum prejema: 12.05.2022 16:44
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji določa: »Ponudniki bo popust, ki ga je v ponudbi predvidel na ceno zdravila v CBZ obračunal na način, da bo iz računa in dokumentov razvidno, kolikšna je cena zdravila v CBZ brez popusta in kakšen popust na ceno zdravila v CZB ponudnik priznava naročniku.«
V izogib dvoma naročnika prosimo za potrditev, da ponudnik na dobavnico navede vsakokrat veljavno ceno iz CBZ na dan dobave zdravil.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 12.05.2022 16:43
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik v razpisni dokumentaciji določa, da bo predložil excelovo tabelo v kateri bo navedeno vrednost skupnega naročila po ATC skupnih v letu 2021. Nadalje naročnik določa, da bo ponudnik zdravila dobavljal cenah iz CBZ, pri čemer bo obračunal popust, ki ga je predvidel. Glede na predmet javnega naročila menimo, da je ocenjena vrednost v EUR neprimeren način ocenitve potreb po zdravilih, saj se cene zdravil spreminjajo. Predlagamo, da naročnik oceni vrednost glede na količine zdravil, ki jih posamezni zavod potrebuje oziroma naroča.
Namreč tako oblikovana ocenjena vrednost ni primerna, saj se bo vrednost zdravil spreminjala. Naročnik mora v skladu z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti določiti obseg predmeta naročila na način, da se zagotovi jasna in vnaprej določena pravila in proces dobav. Zato naročnika pozivamo, da ne določi ocenjene vrednosti pač pa predvideno količino zdravil, ki jih naročnik potrebuje.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 16:42
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Vsi sklopi predvidevajo popust na CBZ ceno, se bo v praksi zgodilo, da bo imelo isto zdravilo 2 različni ceni (za 10.000 zdravil to pomeni 20.000 cen), pri čemer je lahko razlika med cenama za isto zdravilo bistvena, saj je odvisno koliko skupnega popusta bo posamezni ponudnik ponudil. Tako določeno merilo ni jasno in transparentno, saj ponudniki ne vemo, kako naj oblikujemo merilo za izbor in kako se bodo dobave dejansko izvrševale v praksi, po kateri ceni se bo posamezno zdravilo oblikovalo.
Naročnika opozarjamo, da nova zdravila ne morejo biti predmet javnega naročila, saj je preveč nedoločljivih elementov, kot npr. vrsta zdravila (cenejša ali dražja), cena zdravila. Enako velja za zdravila, ki so predmet interventnega uvoza. Predlagamo, da nova zdravila izločite iz postopka tega javnega naročila in ob prihodu novih zdravil izvedete postopke, ki jih predvideva ZJN-3 kot tudi naročnikova dokumentacija v zvezi z obdobji in interventnim uvozom, tj. odpiranje konkurence. Naročnik ima možnost hitro in enostavno odpirati konkurenco za vsako novo zdravilo, ki pride na trg, kot to izvajajo tudi bolnišnice. V kolikor naročnik v tem delu ne spremeni zahtev, izpostavljamo, da deluje v nasprotju z določbami ZJN-3 in načelom transparentnosti.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 14:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Glede na to, da okvirni sporazum predvideva pogodbeno kazen v primeru, da dobavitelj 2x zapored ne dobavi naročenega blaga, prosimo za potrditev, da zamuda zaradi višje sile ni predvidena kot razlog na strani dobavitelja. Dobavitelj ne more biti odgovoren za zamudo, na katero ni imel vpliva. Takšna zahteva nas postavlja v nemogoč položaj in je ne sledi enakosti strank. Pozivamo vas k spremembi, ker je določba nezakonita.

ODGOVOR:
V primeru višje sile se uporabljajo določila OZ.
Datum prejema: 12.05.2022 14:24
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Smo eden izmed ponudnikov, ki ga navajate tudi v sklopih 29-34 in želimo opozoriti, da izjave o izključnih pravicah ne moremo podpisati, saj nam naš dobavitelj oziroma proizvajalec ni podelil takšne pravice. V kolikor se je dobavitelj/proizvajalec odločil, da bo v Sloveniji zaenkrat imel enega kupca, to ne pomeni izključnih pravic in za dobavitelja/proizvajalca ne pomeni nobene omejitve, če bi se odločil za isto blago skleniti pogodbe tudi z drugimi kupci. Takšno določilo onemogoča oddajo ponudniku, ker izjave o izključnih pravicah ne more pridobiti, četudi blago dobavlja. Naročnika se poziva, da spremeni to zahtevo, saj ponudnik iz objektivnih razlogov te izjave ne more predložiti, je pa predmet naročila sposoben izvesti. Namreč, izjave o izključnih pravicah se ne uporabljajo v poslovanju med proizvajalcem in dobaviteljem na določeno krajevno omejenem trgu. Navedeni poziv predstavlja očitek po 16. členu ZPVPJN.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje in ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 12.05.2022 14:22
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnika opozarjamo, da mora določiti predmet naročila jasno in nedvoumno tako, da bo vsak razumem ponudnik bil seznanjen kaj naj predmet ponudbe sploh obsega. Naročnik je oblikoval predmet naročila po sklopih (60%-40%) v skupini ter je navedel, zgolj, da so vanj vključena zdravila iz CBZ, ki spadajo v posamezno ATC klasifikacijo ter skupna vrednost sklopa. Naročnik sploh ne podaja podatka o tem, v kakšni količini so posamezna zdravila vključena in kateri izmed naročnikov naroča določena zdravila in v kakšni predvideni količini. Ponudniki tako sploh ne vemo, kaj je predmet naročila, niti ne razpolagamo z dovolj podatki, da bi si lahko naredili kalkulacijo ponudbe. Kajti na podlagi tako pomanjkljivih podatkov ne moremo izračunati niti poprečne cene zdravila, ki bi lahko bila eventualno osnova za izračun popusta. Naročnika pozivamo, da objavi popise zdravil po posameznem naročniku in predvideni količini, saj je to osnova, da se ponudnik sploh seznani s predmetom naročila in odloči, ali bo sodeloval.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 12.05.2022 12:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Ali naročnik odgovarja ponudniku v primeru nedoseganja razmerja 60/40 oziroma kakšne so posledice v tem primeru?

ODGOVOR:
Naročnik ponudniku ne odgovarja, saj dejansko nima vpliva na to kakšna zdravila bo potreboval.
Datum prejema: 12.05.2022 12:07
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik v 6. alineji 1.člena pogodbe navaja: »da je naročnik dne ___ izvedel odpiranje konkurence, na podlagi katerega je naročnik dne ___ za dobavitelja blaga izbral predmetnega dobavitelja (op. velja za sklop 35);«. Prosimo za obrazložitev. Ali bo naročnik po vsakem odpiranju konkurence v sklopu 35 podpisoval pogodbo z izbranim ponudnikom?

ODGOVOR:
NE. Naročnik je v okvirnem sporazumu za sklop 35 v tretji alineji 1. člena besedo »ponudbe« nadomestil z besedo »prijave«.
Datum prejema: 12.05.2022 11:44
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Minimalni popusti so določeni previsoko. Glede na to, da naročnik določa, da bo ekonomsko najugodnejša ponudba tista ponudba pri kateri bo ponudnik ponudil najvišji popust na skupno dobavo zdravil (cena zdravila v CBZ, popust na obseg dobav in popust na predčasna plačila), predlagamo, razpisno dokumentacijo popravite in določite da so minimalni popusti v višini kot so navedeni v razpisni dokumentaciji določeni kot skupni popusti (torej pri A1 minimalni popust 3% zajema popust na obseg dobav, popust na predčasna plačila in popust na CBZ ceno in NE zgolj na obseg dobav).

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.
Datum prejema: 12.05.2022 10:03
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
V pogodbi naročnik navaja: »V kolikor dobavitelj naročniku ne bi izplačal vrednosti iz tega člena, ima naročnik pravico dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen v enaki višini, kot znaša vrednost ugodnosti na obseg dobav iz tega člena...
Če prav razumemo določilo, je naročnik kot pogodbeno kazen določil vrednost kar nominalno vrednost bonusov? Pogodbena kazen je civilna sankcija za primer neizpolnitve, zamude ali nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti in predstavlja dogovor med upnikom in dolžnikom, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z njeno izpolnitvijo (247. člen OZ). Pogodbena kazen je torej namenjena zavarovanju izpolnitve in varuje izgubo stranke pred pogodbeno nezvestobo druge stranke s tem, da dobi stranka pravico zahtevati določene koristi, če pogodba sploh ne bo izpolnjena ali ne bo izpolnjena pravilno. Pogodbena kazen je torej namenjena pogodbeni disciplini in ne nadomestilu v celotni vrednosti neizvršene obveznosti.
Takšna vsebina pogodbene kazni presega institut pogodbene kazni per se, saj gre dejansko za brez pogojno garancijo do plačila celotnega zneska vrednosti bonusov. Dejansko je zahtevana pogodbena kazen garancija za neizvršitev obveznosti- glavno obveznost, plačilo bonusa.
Opozarjamo, da pogodbena kazen ne more obstajati samostojno, ampak je vezana na glavno obveznost. (249. člen OZ). v tem primeru, da se pogodbena kazen prelevi v samo glavno obveznosti, kar je seveda nezakonito in v eklatantnem nasprotju s pravili OZ
Pogodbena kazen je z vidika pravil ZJN-3 nesorazmerna (glej npr. DKOM v zadevi 018-122/2009). Naročnik tudi ni določil protokola ugotavljanja ugodnosti na obseg dobav. Niso določena niti pravila glede izračuna (še posebej je to sporno ob dejstvo, da se sploh ne ve, kakšna je struktura zdravil v sklopu), kakšen je postopek notifikacije dobavitelja z izračunom, dejanja dobavitelja glede izračuna.
Nadalje gre dodati, da naročnik zahteva zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% , kar je v povprečju 3x višje kot je višina povprečja minimalnih popustov na obseg dobav. Torej je naročnik že zavarovan za primer kršitve pogodbenih določil v finančnim zavarovanjem, ki je za razliko od pogodbene kazni, katere namen je disciplina nezveste stranke, namenjen dejanskemu povračilu škode iz naslova nespoštovanja pogodbenih določb. Ob tem gre dodati, da naročnik dejansko kumulira zavarovanja.
Zahtevamo, da naročnik spremeni določbo o pogodbeni kazni v višini glavne obveznosti, ker je nesorazmerna in nezakonita ter ponudniku dejansko onemogoča oddajo ponudbe, ker takšnih nezakonitih pogojev ni mogoče sprejeti.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 10:02
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik si je pridržal pravico, da naroči tudi nova zdravila, pri čemer ni določil prav nobenih pravil in kriterijev, kako bo nova zdravila naročal, na kakšen način bo zagotovil ustrezno dobavo glede na razdelitev deleža sklopov. Kot jasno izhaja iz določila 018-096/2021 morajo biti (tako kot v primeru sklenitve okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti brez odpiranja konkurence) tudi v predmetni zadevi, ko bo naročnik za isti predmet (tj. za ista zdravila) sklenil vsaj dva okvirna sporazuma z različnima gospodarskima subjektoma, jasno in natančno opredeljena pravila bodočega poslovanja med naročnikom ter ponudniki (tj. podpisniki okvirnega sporazuma) oz. pravila o tem, na kakšen način se bodo v času trajanja okvirnega sporazuma oddajala posamezna naročila. Navedeno nenazadnje tudi izhaja iz načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), v skladu s katerima morajo biti pravila v konkretnih postopkih oddaje javnih naročil za vse zainteresirane ponudnike vnaprej in enako določena, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). S pravili postopka oddaje javnega naročila, s katerimi se ponudniki seznanijo pravočasno (npr. pred oddajo ponudbe), se želi preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ravnanje v kasnejših fazah postopka ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Umanjkanje pogojev oz. pravil za izbiro podpisnika okvirnega sporazuma, kateremu bo oddano posamezno javno naročilo, lahko vodi v arbitrarno ravnanje naročnika, ko bi bilo le-temu omogočeno, da samovoljno odloča, kateremu podpisniku bo oddal posamezno javno naročilo, na drugi strani pa ponudniki niso seznanjeni z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo posameznega javnega naročila.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 12.05.2022 10:01
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je določil: »V sklop št. 35 sodijo zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma imajo zgolj začasno dovoljenje za promet, takoj ko takšno zdravilo dobi dovoljenje za promet, se ga uvrsti v enega izmed ACT sklopov.«
Naročnik si je pridržal pravico, da bo tekom izvajanja predmeta naročila »ugasnil« sklop in napovedal dodatne dobave v sklopih 1 do 28. Naročnika opozarjamo, da je v nasprotju s predpisi ZJN-3, da se posamezni sklop tekom izvajanja pogodbe prenese v izvedbo preostalih sklopov kot dodatna dobava. Glede vnaprej predvidene dodatne dobave, pa ZJN-3 določa jasna in nedvoumna določila o tem, kdaj in kako bo naročnik morebitno opcijo iz prve točke prvega odstavka 95. člena vključil v določila razpisne dokumentacije in v ocenjeno vrednost, kar iz objavljene dokumentacije ne izhaja.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 09:58
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Oblikovanje razpisa na način, da je lahko ponudnik izbran zgolj v enem sklopu izmed dveh sklopov, ki sta oblikovana za dobave enakih zdravil (torej npr. zgolj na sklopu A1 ali A2, ne pa na obeh) in zapis, da se ponudba ponudnika izloči iz drugega sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako (z enako črkovno oznako), v kolikor je oddal ponudbo za oba sklopa posamezne ATC skupine z enako oznako, je v popolnem nasprotju s pravili javnega naročanja.

Posamezna ponudba namreč ne more biti izločena kot nedopustna (gl. 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3) samo zato, ker je ponudnik oddal ponudbo za dva sklopa, pri čemer je oba sklopa v popolnosti (po vsebini itd.) enostransko oblikoval naročnik. Pri tem opozarjamo, da me gre za primer, ko sme naročnik omejiti število sklopov, ki se oddajo enemu ponudniku, prav tako pa naročnik tudi ni določil objektivnih in nediskriminatornih meril ali pravil, ki jih bo uporabil pri odločanju, katere sklope bo oddal, če bi se ob uporabi meril za oddajo javnega naročila enemu ponudniku oddalo več sklopov, kot je največje možno število.

Edini razlikovalni element pri naročnikovi odločitvi o izločitvi posamezne ponudbe v posameznem sklopu je, da je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo v paralelnem sklopu. Zapisano drugače - namesto, da bi naročnik, tako kot to določajo pravila javnega naročanja, ponudnika nagradil z oddajo naročila, če je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo v posameznem sklopu, se je naročnik nasprotno odločil, da bo takšnega ponudnika kaznoval (izločil), kar je evidentno v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli in pravili javnega naročanja.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 08:23
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil: »Višina zavarovanja: za sklope od št. 1 do 28 je 10 % vrednosti sklopa brez DDV, glede na letni promet za leto 2021, ki je v prilogi te razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje za sklope od št. 29 do 35 znaša 50.000 EUR za posamezen sklop.« Nadalje naročnik določa: »Izbrani ponudnik bo moral najkasneje deset (10) dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.«
Kateri podatek je pravilen? 2% ali 10%?
Na podlagi česa je naročnik določil višino zavarovanja za sklope 29-35, če ni podal ocenjene vrednosti za te sklope?

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 12.05.2022 08:21
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Naročnik je poleg sklopov ATC skupin oblikoval še sklope z »izključno« pravico. Zdravila v sklopih z »izključno pravico« so verjetno zajeta tudi v ATC skupini. V kolikor naročnik prejme za posamezno ATC skupino bolj ugodno ponudbo od sklopa z »izključno pravico«, torej za isto zdravilo, po kateri ponudbi bo naročal blago, po ponudbi za npr. C1 ali po ponudbi za »izključno pravico« za zdravilo, ki spada v C skupino?

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 12.05.2022 08:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Sklopi oblikovani glede na ATC skupino (28 sklopov) in »izključne pravice« (6 sklopov) ter zdravila z začasnim dovoljenjem (drugje v RD interventni uvoz). Katera zdravila spadajo v »izključne pravice« in na kakšen način jih je naročnik določil? Naročnik sicer v RD ne določa, da so ta zdravila izločena iz ATC skupin. Ali so torej zdravila v sklopih 29-34 izključena iz ATC skupin? Kje ponudnik pridobi podatek, katera zdravila so »izključna pravica« in katera »interventni uvoz«? Da ponudnik lahko oblikuje ponudbo, mora vedeti za katera zdravila oddaja ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 22:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
V zvezi z deležem dobav v posameznem »sklopu« skupine naročnika opozarjamo, da si je dopustil pravico, da dobavi (+/- 10 %), kar pomeni, da bo lahko dobavljal tudi v razmerju 50:50. Torej potemtakem ob takšnem pridržku niti ne bo nobene distinkcije med ponudnikoma, pač pa bo enak obseg zdravil naročal pri obeh ponudnikih, čeprav bo npr. ponudnik v sklopu 60% po merilu bolj ugoden? Naročnika opozarjamo na preučitev Revizijskega poročila Računskega sodišča Nabava zdravil v Mestnih lekarnah in ga pozivamo, da oblikuje predmet naročila na manjše zaključene celote, kjer bo zdravilo dejansko naročal od najbolj ugodnega ponudnika - torej mora uporabiti določilo 73. člena ZJN-3 na način, da omogoči konkurenco manjšim veletrgovcem in uporabi tehniko, ki mu bo za zdravilo dejansko omogočila najugodnejši izbor.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 22:09
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
glede na dejstvo, da je predmet javnega naročila dobava blaga, vas pozivamo, da dopustite opcijo, kot izhaja iz določila 94. člena ZJN-3 in sicer, da ne zahtevate obvezne nominacije podizvajalca. Namreč, predmet naročila je dobava zdravil, torej blago, zato obvezna nominacija podizvajalca ni primerna.
Pozivamo vas, da skladno s temeljnimi načeli javnega naročanja, predvsem z načelom sorazmernosti in povezanosti s predmetom naročila, ob dejstvu, da je predmet naročila dobava blaga, dopustite, da je nominacija podizvajalca pravica ponudnika, kot se to predvideva v določilu osmega odstavka 94. člena ZJN-3.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 22:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je v razpisu enostransko določil minimalne popuste za obseg dobav v %, obenem pa predvidel še popust na predčasna plačila in popust na ceno v CBZ. Izrecno opozarjamo, da pri veletrgovcih marža na ceno vseh razpisanih zdravil nikakor ne dosega 2,6% (kar je povprečje minimalno določenih popustov - samo za obseg dobav), zato ker pavšalni popusti v višini kot so določeni v nekaterih sklopih niso mogoči. Slednji so toliko manj mogoči zato, ker izvajalec ne ve, v kakšni količini bo naročnik (naročniki) posamezne izdelke naročal. Iz razpisne dokumentacije in pogodbe namreč jasno izhaja, da bo naročnik v obdobju trajanja te pogodbe nabavljal le tisto vrsto in količine blaga, ki jih bo dejansko potreboval.
Vlagatelj naročnika tudi posebej opozarja, da od ponudnikov zahteva, da ravnajo negospodarno, kar je v nasprotju s 3. členom ZGD-1. Poleg tega, da resen in skrben gospodarski subjekt ponudbe na tako oblikovan razpis ne more oddati, saj bi ob nejasnih količinah in nujnosti oddaje ponudbe s pavšalnimi popusti na vsa zdravila to pomenilo poslovanje z očitno izgubo, naročnika dodatno opozarjamo, da takšen ponudnik pogodbe 48. mesecev nikakor ne bo mogel izvrševati, saj takšnih rezerv ponudniki nimajo, za njih pa tudi ni nobenega razloga, saj so cene zdravil regulirane z zakonom, naročnik pa za določanje tako ekstremnih popustov nima zakonske podlage.
Naročnik torej očitno zahteva samo, da se mu ponudi povprečno 2,6% popusta na vsa zdravila, pri tem pa ne razlikuje niti med zdravili znotraj ATC sklopa, ki bi takšen popust lahko opravičevala in zdravili, za katere je naročniku znano, da takšnega popusta ekonomsko ne prenesejo, tudi sicer pa ponudnikom niso znane niti količine zdravil, ki jih bo naročnik naročal, niti delež, ki odpade na posamezne lokacije, kamor bo izvajalec moral ta zdravila dobavljati.
Nadalje naročnika opozarjamo, da ob dejstvu, da sploh ni znana struktura popisov - koliko je katerih zdravil v sklopu ponudnik in ponudnik sploh ne more preveriti in izračunati, ali ob določanju minimalnega deleža bonusov - ugodnost na obseg dobav, sploh lahko odda ponudbo glede na pravilnik o določanju cen. Samo podatek, da bo v posamezni sklop uvrščena zdravila, ki spadajo v posamezno skupino ATC, ne da bi bila znana struktura tega sklopa (koliko kateri zdravil (cenejši/dražji), niti katera zdravila so iz teh sklopov izločena (ekskluzivne pravice) ni mogoče preveriti vzdržnosti zahtev, hkrati pa ponudniki sploh ne vemo, na kaj (katera zdravila) se ponudba oddaja. Ko bo naročnik objavil potrebne podatke, bo lahko ponudnik preveril vzdržnost zahtev ob upoštevanju podzakonskega predpisa.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 17:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik je v točki 5.5. določil: »Naročnik si pridržuje pravico do spremembe urnika dobave, in sicer da naročnik poleg obstoječih terminov dobave, v kolikor bi se navedeno izkazalo za potrebno, doda nov termin dobave (lahko tudi v soboto). Naročnik si pridržuje pravico do spremembe lokacij dobave oziroma do dodatnih lokacij dobave, v kolikor se naročniku pojavi nova enota, pri čemer to ne vpliva na ponujeni skupen popust na dobavo zdravil. Navedeno velja za lokacije na območju Republike Slovenije.«

Naročnika opozarjamo, da enostransko spreminjanje pogodbe ni dopustno, prav tako pa v konkretnem primeru ne gre za v razpisni dokumentaciji predvideno spreminjanje pogodbe v smislu 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3, saj navedeno ni določeno v obliki jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V tem primeru bilo potrebno določiti najmanj tudi vpliv takšne spremembe na ceno (npr. prevoza v primeru spremembe lokacije glede na izjemno povišane cene energentov in tudi ceno delovne sile v primeru dobav, ki bi bile potrebne na dela prosti dan (npr. soboto).

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 17:19
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
35. Višina zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v deležu 10% ocenjene vrednosti sklopa) je pretirana in nesorazmerna predmetu naročila. Hkrati gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da ima znesek finančnega zavarovanja naravo pogodbene kazni:
- če pride do prekinitve pogodbe po krivdi dobavitelja;
- če dobavitelj naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če dobavitelj več kot trikrat v okviru odpiranja konkurence ne odda ponudbe, jo odda v nasprotju z zahtevami iz povabila oz. razpisne dokumentacije in / ali ne sklene pogodbe o sukcesivni dobavi blaga, ko je k temu pozvan;
- če dobavitelj ne upošteva ponujenega skupnega popusta na dobavo zdravil in zahtev v zvezi z obračunavanjem le-tega;
- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice ali
- če svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali roku ali v skladu s to razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Naročnika najprej opozarjamo, da pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti (3. odstavek 247. člena OZ), naročnika pa v točki d. »če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika« zahteva prav povračilo denarne obveznosti.

Dodatno naročnika opozarjamo, da je določitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za primere, kot jih je določil naročnik, neprimerna. Ponudnik ima lahko razloge, zaradi katerih (tretja alinea) več kot trikrat v okviru odpiranja konkurence ne odda ponudbe. Sam naročnik je namreč v razpisu na več mestih večkrat določil:
- »Naročnik si pridržuje pravico do spremembe urnika dobave, in sicer da naročnik poleg obstoječih terminov dobave, v kolikor bi se navedeno izkazalo za potrebno, doda nov termin dobave (lahko tudi v soboto). Naročnik si pridržuje pravico do spremembe lokacij dobave oziroma do dodatnih lokacij dobave, v kolikor se naročniku pojavi nova enota, pri čemer to ne vpliva na ponujeni skupen popust na dobavo zdravil. Navedeno velja za lokacije na območju Republike Slovenije.«
- »Ponudnik mora biti sposoben dostaviti vsa zdravila v sklopu za katerega oddaja ponudbo.«, četudi blago ni bilo definirano v popisu zdravil (z izjemo novih zdravil).

Naročnik je torej določil, da bo kaznoval ponudnika in unovčil izjemno visoko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ne bo oddal ponudbe na povpraševanja naročnika, v katerem ponudbe objektivno ni mogoče oddati!

Prav tako je naročnik določil, da bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če bo izvajalec naročniku podal zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice. Prav v primeru, da se ponudnik v ponudbi in zatem v pogodbi zaveže, da bo dobavil vsa zdravila iz posameznega sklopa, ki jih bo naročnik pri njem naročal v času trajanja pogodbe, četudi blago ni bilo definirano v popisu zdravil (k temu se ni mogoče zavezati, če se ne ve, kaj sploh je predmet dobave in po kakšni ceni !), bo v primeru, da tega kasneje ne bo mogoče izpolniti (če izvajalec ne ve, kaj mora izpolniti in kakšna bo renumeracija za to izpolnitev, tega ni mogoče izpolniti), bo naročnik izvajalca kaznoval z unovčitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi do višine 1 mio EUR.

Povsem enako velja za alinejo 5 »če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika«. Poleg tega, da gre v tem primeru za denarno obveznost, glede katere pogodbena kazen sploh ne sme biti določena, je potrebno izpostaviti, da »škoda« ni nekaj, kar določi naročnik, povsem enako pa velja za višino škode. Pravila obligacijskega prava določajo, kaj so pravno priznane oblike škode, slednje pa ne more enostransko določiti ena pogodbena stranka, še manj pa z grožnjo možnosti nastanka neznane škode v neznani višini, ki jo samostojno in povsem arbitrarno določi naročnik, groziti z unovčitvijo finančnega zavarovanja v res izjemno visokem znesku. Navedeno določilo torej naročniku omogoča, da dejansko določi poljubno višino škode (ne glede na to, ali mu je sploh nastala ali ne) in s tem oddaljuje ponudnike oda oddaje ponudbe ter jim dejansko onemogoča pridobitev javnega naročila, saj razumen ponudnik ponudbe v tem primeru seveda ne bo oddal.

Smiselno povsem enako je potrebno ugotoviti za alinejo 1 »če pride do prekinitve pogodbe po krivdi dobavitelja«. Naročnik bo torej enostransko odstopil od pogodbe (domnevno iz razlogov v sferi dobavitelja, ali pa celo zaradi nedobave predmeta, ki v pogodbi sploh ni bil dogovorjen - gl. zgoraj), izvajalec pa se bo zoper ta izvajanja lahko učinkovito branil šele, ko bo v sfero naročnika prešlo v skrajnem primeru tudi do višine 1 milijona EUR. Navedeno dokazuje popolno nemoč izvajalca v razmerju do naročnika, čeprav je pogodba o izvedbi javnega naročila pogodba civilnega prava, v katerem bi morali biti obe stranki enakopravni.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 17:18
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
34. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil: »Naročnik bo v sklopih št. 1 do vključno št. 14 nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 60 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %, v sklopih št. 15 do vključno 28 pa bo naročnik nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 40 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %.«

Navedeno določilo je nerazumljivo, saj ni jasno, ali naročnik v primeru 60%+10% naroča 70% ali 66%, enako pa velja v primeru, kjer naročnik naroča 40%+10%, saj ni jasno, ali navedeno pomeni 50% ali 44%. Že na tem mestu pa opozarjamo, da ne glede na očitno nejasnost razpisa tako 70% iz sklopa skupine 1 skupaj s 50% iz sklopa skupine 2 presega 100%, enako pa 100% presega 66% iz sklopa skupine 1 skupaj s 44% iz sklopa skupine 2.

Posebej izpostavljamo, da takšno določilo (+/- 10 %) pomeni, da se naročnik kasneje povsem arbitrarno in samovoljno odloča za naročanje večjega ali manjšega deleža, brez da bi bila za to vzpostavljeni transparentni in nediskriminatorni kriteriji, kar je v nasprotju z vsemi temeljnimi načeli javnega naročanja, na pravila javnega naročanja (tukaj na lastno nejasno in nezakonito razpisno dokumentacijo) pa se sklicuje le tedaj, ko to ustreza njegovi tedanji presoji.

DKOM je v zadevi 018-096/2021 jasno in nedvoumno navedla, da »Zato morajo biti (tako kot v primeru sklenitve okvirnega sporazuma z več gospodarskimi subjekti brez odpiranja konkurence) tudi v predmetni zadevi, ko bo naročnik za isti predmet (tj. za ista zdravila) sklenil vsaj dva okvirna sporazuma z različnima gospodarskima subjektoma, jasno in natančno opredeljena pravila bodočega poslovanja med naročnikom ter ponudniki (tj. podpisniki okvirnega sporazuma) oz. pravila o tem, na kakšen način se bodo v času trajanja okvirnega sporazuma oddajala posamezna naročila. Navedeno nenazadnje tudi izhaja iz načela transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), v skladu s katerima morajo biti pravila v konkretnih postopkih oddaje javnih naročil za vse zainteresirane ponudnike vnaprej in enako določena, s čimer se zagotavlja spoštovanje načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). S pravili postopka oddaje javnega naročila, s katerimi se ponudniki seznanijo pravočasno (npr. pred oddajo ponudbe), se želi preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ravnanje v kasnejših fazah postopka ter zagotoviti, da se ponudniki že vnaprej seznanijo z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo javnega naročila. Umanjkanje pogojev oz. pravil za izbiro podpisnika okvirnega sporazuma, kateremu bo oddano posamezno javno naročilo, lahko vodi v arbitrarno ravnanje naročnika, ko bi bilo le-temu omogočeno, da samovoljno odloča, kateremu podpisniku bo oddal posamezno javno naročilo, na drugi strani pa ponudniki niso seznanjeni z okoliščinami, ki bodo vplivale na oddajo posameznega javnega naročila.«.

Ugotoviti gre, da naročnik ni določil jasnih, nedvoumnih in preverljivih pravil, na kakšen način do zagotavljal določeno razmerje v okviru dobav. Pri tem že vnaprej zavračamo kot neutemeljeno navedbo naročnika, ki bi neenakost dejanskega stanja opravičevala na podlagi sklenitve pogodbe in ne okvirnega sporazuma, saj upoštevajoč veljavno prakso Računskega sodišča in mnenja MJU se sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom, v vsebini, kot izhaja iz predmetnega javnega naročila enako pogodbi.

Nadalje se naročnika poziva, da natančno določi protokol dobav za posamezni sklop.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Spoštovani,
Naročnik ni določil strukture popisov in pravil, kako bo naročal zdravila v posameznem sklopu. Zgolj navedba razmerja (60%-40%, +/-10%) ne zadošča, saj je za ponudnike ključna struktura popisa. Veletrgovci imajo skladno s Pravilnikom o določanju cen zdravil definiran fiksen del veletrgovske marže in sicer fiksen del, to je 0,5 EUR + 1,1, % PEC, vendar največ 27,5 EUR na škatlico zdravil.
Z vidika enakopravne obravnava ponudnikov in transparentnega poslovanja mora naročnik sprva sploh opredeliti in objaviti podroben popis zdravil v posameznem sklopu. Razlikovanje med posameznimi sklopi je mogoče samo v razlikovanju števila škatlic posameznega zdravila in se mora treba za isto zdravilo redno in kontrolirano vzdrževati razmerje 60-40% količine istega zdravila. Pojasniti namreč gre, da je razlika v veletrgovski marži odvisna od same vrednosti zdravila. Če je pri cenejših zdravilih delež veletrgovca na VPC višji, pa se le-ta naglo spreminja glede na ceno zdravila in je pri dražjih zdravilih maksimalno 27,5 EUR (kar pomeni, da je na dragih zdravilih delež veletrgovin ena VPC zanemarljiv). Torej mora naročnik, v kolikor sploh izkaže, da je tovrstno razlikovanje med sklopi sploh primerno, določiti jasna pravila, ki sklopov ne bodo razlikovala vrednostno, pač pa po številu naročenih kosov istega zdravila v obeh sklopih. Namreč, v kolikor naročnik ne določi protokola nabav na način, da bo vzdrževal razlikovanje glede na število škatlic istega zdravila v sklopu, lahko pride do položaja, ko bo manj ugoden ponudnik (ponudnik izbran v sklopu 40%) zaradi dejstva, ker bi naročnik pri njem naročal več cenejših zdravil bolj ugodno posloval. Tako bi se izničilo merilo za izbor, saj je bolj ugoden ponudnik tisti ponudnik, ki glede na dane zakonske in podzakonske omejitve (pravilnik o določanju cen) poda bolj ugodno ponudbo. Če pa bi naročnik porušil razmerje v dobavi zdravil istega zdravila, glede na količino naročenih škatlic v sklopu, pa bi se že pri spremembi naročila ene dražje škatlice zdravila več v posameznem sklopu in cenejšega zdravila manj, kot je bilo določeno v popisu (ki v času priprave tega vprašanja niti še ni objavljen) v sklopu porušilo razmerje in bi se v zaradi neenakopravnega in netransparentnega poslovanja v bolj ugoden položaj postavilo ponudnika, ki je bil sicer po merilih manj ugoden.

ODGOVOR:
Naročnik bo priložil količino nabavljenih zdravil po ATC skupinah v letu 2021.

Datum prejema: 11.05.2022 11:08
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
DKOM je navedel (odločitev 018-96/2021-89) : »Pri tem gre dodati, da niti iz naročnikovih navedb v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni razvidno, na kakšen način bo posamezni lekarniški zavod izvajal okvirna sporazuma, sklenjena za ista zdravila, oz. njegove navedbe kvečjemu, kot to opozarja tudi vlagatelj, vnašajo še večjo nejasnost, saj na eni strani navaja, da bo kupoval od podpisnika okvirnega sporazuma, ki je podal večji popust na ceno (ker je ta cena stroškovno najugodnejša cena), na drugi strani pa zatrjuje, da bo tekom izvajanja okvirnih sporazumov sledil naročanju blaga v obsegu, vrsti in vrednosti, ki so determinirale posamezni sklop. Glede naročnikovih navedb, da bo naročal v skladu z ustaljeno prakso, pa gre še pojasniti, da naročnik navedene prakse ni predstavil, poleg tega pa zgolj sklicevanje na ustaljeno prakso ne more predstavljati objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.
Ob navedenem je potrebno ugotoviti, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo izkazal, da je naročnik kršil načelo transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3) in načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) s tem, ko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni navedel objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega
subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.« Menimo, da naročnik v konkretnem javnem naročilu ni sledil napotkom DKOM, saj ponudnik še vedno na kakšen način se bo objektivno izvajalo naročanje v deležu 60/40 oziroma deleži 70/30 ali 50/50 (ob upoštevanju naročnikove pravice do odstopanja). Naročnik krši načelo transparentnosti in enake obravnave ponudnikov, zato predlagamo, da razpisno dokumentacijo spremeni, skladno z napotilom DKOM.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 10:10
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnik v okvirnem sporazumu navaja, da morajo k računu biti priloženi dokument dobavnica in drugi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega blaga s strani naročnika in so podlaga za izstavitev e-računa. Iz računa/dobavnice morajo biti razvidni vsaj naslednji podatki: podatki o proizvajalcu, naziv artikla, rok uporabe, enota mere, količina, cena na enoto iz CBZ v xml. obliki, ki je veljal v trenutku oddaje ponudbe, popust, ki ga prizna ponudnik na ceno zdravila iz CBZ, skupna vrednost, stopnja in vrednost DDV (če se obračunava), številka dobavnice, datum dobave, serijska številka dobavljenega blaga.
Naročnik je določil zahtevo, da ponudnik podaja popust na neveljavno ceno zdravila, saj se je veljavna cena zdravila spremenila v CBZ že iz razloga oddaje popusta na zdravilo ob prvi oddaji ponudbe po tem naročilu, skladno z določilo 159. člena ZZdr-2. Kako se lahko od ponudnika zahteva, da navaja neveljavno ceno in popust na neveljavno ceno? Kakšna bi bila potemtakem z ZZZS pravilna vrednost zdravila, če vemo, da popust obračuna ZZZS. Naročnika pozivamo k določitvi pogodbenih obveznosti, ki bo skladna s področno zakonodajo in ponudnika ne bo silila v kršitve predpisov in navajanja neveljavnih cen zdravil v CZB v času izdaje dobavnice na dobavnici!

Poleg tega gre izpostaviti, da se cena zdravil spreminja, zato bi se moralo določilo glasiti »cena v trenutku dobave zdravila«.
Namreč, obstoječi informacijski sistem na JAZMP sploh ne omogoča ne omogoča preverbe starih (nekoč veljavnih) cen, vsled česar ne bo mogoče preveriti, kdaj in v kakšni vrednosti je veljavna cena dosegla ceno na dan oddaje ponudbe, upoštevajoč dan popust. Navedeno pomeni, da naročnik od ponudnikov pričakuje nemogoče in neizvršljiva dejanja, saj ob obstoječem informacijske sistemu ni mogoče razpolagati s podatki o nekoč veljavnih cena za 10.000 zdravil. Posledično je nezakonita in nesorazmerno pogodbeno določilo za kršitev te neizvršljive obveznosti, ki predvideva možnost odstopa od pogodbe in pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR.

Naročnika se poziva, da črta nemogočo in objektivno opravičljivo neizvršljivo pogodbeno določilo, saj nezakonito ponudnike postavlja v nemogoč položaj.

ODGOVOR:
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. V kolikor bi se upoštevala cena v trenutku dobave zdravil, bi to pomenilo, da bi bila ob vsaki dobavi cena zdravil nižja. Naročnik je ob upoštevanju vseh zakonskih zahtev oblikoval določbo, ki se nanaša na ceno, merila za izbor in način obračunavanja.

Datum prejema: 11.05.2022 09:30
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik je določil: »Naročnik je oblikoval 35 sklopov pri čemer je sklope razdelil po ATC skupinah, ekskluzivne pravice in na sklop za zdravila z začasnim dovoljenjem za promet v RS. Glede na ATC skupino je naročnik oblikoval dva sklopa, glede na obseg količine dobave istega zdravila, kar označuje z oznakami A1, A2, B1, B2, in tako naprej. Naročnik bo v sklopih št. 1 do vključno št. 14 nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 60 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %, v sklopih št. 15 do vključno 28 pa bo naročnik nabavljal vsa zdravila v posameznem obdobju odpiranja konkurence v deležu 40 % z možnimi odstopanji + ali - 10 %.«
Naročnik je določil predmet naročila in nakup v nasprotju z določilom 84. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik odda javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročnik je za ISTI predmet naročila dopustil možnost, da izvaja nakup od manj ugodnega ponudnika, kar se izraža skozi omejitev, da isti ponudnik ne more biti izbran v dveh sklopih v skupini, četudi je ekonomsko bolj ugoden. Takšno ravnanje nasprotuje pravici ponudnika, da je izbran kot najugodnejši ponudnik po merilu.
V osnovi je naročnik določil kaskadni sistem, kjer je določil, da bo v skupini ATC 60% naročal od enega ponudnika, 40% od drugega ponudnika, pri čemer bo le-ta lahko manj ugoden od ponudnika, ki bo bil že izbran v sklopu 60%. Torej ni to prav nič drugega, kot prepovedani kaskadni sistem. Kot je DKOM v zadevi 018-304/2014, Kraške lekarne Ilirska Bistrica že ugotovila, je neskladno s pravili o javnem naročanju zahteva, v kateri je naročnik razdelil delež dobav med ponudnike, s katerim bo podpisal okvirni sporazum in sicer: »zaradi zagotavljanja stalnih in nemotenih dobav pogodbe o dobavi sklenil z vsemi udeleženci okvirnega sporazuma (v konkretnem javnem naročilu je to sklenitev okvirnega sporazuma v »sklopu« skupine ATC), pri čemer bo glede na vrstni red ponudb glede na postavljeno merilo, izvrševal:
- približno 60 % vseh dobav pri najugodnejšem ponudniku in približno 35 % vseh dobav pri ponudniku, uvrščenem na 2. mesto.
DKOM navede: »[] V konkretnem primeru pa bi se naročnik (vsaj kot izhaja iz povabila k oddaji ponudb ter vzorca okvirnega sporazuma) že vnaprej zavezal določen delež zdravil naročati pri ponudnikih, ki niso najugodnejši glede na postavljena merila, ne glede na to, ali bi najugodnejši ponudnik enaka zdravila lahko dobavil po nižji ceni oziroma z višjim popustom.«.
Ob navedenem ni mogoče najti protiargumenta v pravici naročnika, da omeji število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku. V zvezi z omejitvijo sklopov se določilo tretjega odstavka 73. člena ZJN-3 glasi: »Tudi če se lahko ponudbe oddajo za več sklopov ali vse sklope, lahko naročnik omeji število sklopov, k se lahko oddajo enemu ponudniku, če v obvestilu, ki ga uporabi za objavo povabila k sodelovanju, povabilu k potrditvi interesa ali povabilu k predložitvi ponudb ali k pogajanjem navede največje možno število sklopov na ponudnika. V tem primeru mora v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila navesti objektivna in nediskriminatorna merila ali pravila, ki jih namerava uporabiti pri odločanju, katere sklope bo oddal, če bi se ob uporabi meril za oddajo javnega naročila enemu ponudniku oddalo več sklopov, kot je največje možno število.«.
Vendar pa je omenjeno pravico naročnika treba razumeti v obsegu pravil ZJN-3 in sicer, da se mora kljub pravici omejitve sklopov, ki se oddajo enemu ponudniku spoštovati obvezo iz 86. člena ZJN-3 (oddaja na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe) in temeljnih načel javnega naročanja, med drugim načela gospodarnosti, smotrnosti in učinkovitosti.
Ob tem gre še poudariti, da je veljavna cena na podlagi 163. člena ZZdr-2, med drugim določena na podlagi dogovora iz prvega odstavka 159. ZZdr-2 ali cena iz drugega odstavka 159. ZZdr-2. Skladno z določilom 159. člena ZZdr-2 so lahko cene zdravil nižje od njihovih najvišjih dovoljenih cen oziroma izrednih višjih dovoljenih cen na podlagi sklenjenega dogovora med imetniki dovoljenja ali veletrgovci ter izvajalci lekarniške dejavnosti, financirane iz javnih sredstev, v postopkih javnega naročanja.
Torej, če naročnik zavestno dopušča, da se naroča tudi od ponudnika, ki je manj ugoden od drugega ponudnika (v drugem sklopu za enako zdravilo!) se seveda s tem omogoča, da so cene zdravil posledično višje. Tako se pride v položaj, na katerega je AVK že opozorila in ji je DKOM jasno pritrdila. Naročnika pozivamo, da predmet naročila razdeli na manjše zaključene celote, kjer bo lahko konkuriralo več ponudnikov in tako tudi zagotovi nižje veljavno ceno ter ima na razpolago več dobaviteljev, ki bodo sposobni zadovoljiti vsem potrebam naročnika.

ODGOVOR:
Naročnik je navedeno že pojasnil in razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

Datum prejema: 11.05.2022 09:20
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Naročnika prosimo za obrazložitev. Zakaj z določitvijo sklopov 29-34 omejuje konkurenco med ponudniki in krši načela javnega naročanja? Tudi v primeru, da ima nekdo ekskluzivne pravice, ne pomeni, da drug ponudnik ne bi mogel dostaviti blaga oziroma ga ponuditi. Namreč, na trgu nas obstoji več dobaviteljev, ki lahko posamezno zdravilo nudijo. To, da nekdo nima posebne izjave o izključni pravici (ki se sicer sploh ne uporablja/izdaja), pa vseeno lahko dobavi zdravilo, ob danih nezakonitih pogojih neutemeljeno onemogoča oddajo ponudbe usposobljenemu dobavitelju.

ODGOVOR:
Naročnik je navedeno že pojasnil. Ne gre za omejevanje konkurence s strani naročnika. Naročnik zdravila potrebuje, če se je dobavitelj z proizvajalcem dogovoril za ekskluzivno pravico prodaje in tega zdravila naročnik od drugega ponudnika ne more pridobiti, potem naročnik nima izbire. Zdravila, ki jih pa vi navajate pa sodijo v druge sklope.
Datum prejema: 11.05.2022 08:25
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani,
Kako naročnik upravičuje izvedbo načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, če bo ena lekarna isto zdravilo kupovala po 2 različnih cenah oziroma bo zavarovalnica za isto zdravilo plačevala 2 različni ceni? Poleg tega prosimo za pojasnilo kako se bo v primeru zdravili z doplačili, bo pacient za 2 škatlici istega zdravila lahko plača dve različni doplačili.

Pri tem dodajmo in opozarjamo, da v javnem naročilu ni vključenih preostalih 25 javnih zavodov (lekarn) in 87 zasebnih lekarn, ki prav tako kupujejo in prodajajo ista zdravila. Vsako zdravilo bo torej na slovenskem trgu imel 3 različne cene. Javno naročilo je tako oblikovano v nasprotju z določiti ZJN-3 in načeli javnega naročanja, predvsem načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zato predlagamo, da razpisno dokumentacijo spremenite.

ODGOVOR:
Naročnik ravna skladno z ZJN-3.


Datum prejema: 11.05.2022 08:05
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani, Naročnik zahteva, da mora biti ponudnik sposoben dobaviti vse artikle, navedene v sklopu, za katerega oddaja ponudbo. Prosimo za obrazložitev na kakšen način bo naročnik te zahteve preverjal. Kako bo naročnik pri preverjanju dopustnosti oddanih ponudb ugotavljal, da je ponudnik sposoben dobaviti vse artikle? Kako ravna naročnik v primeru, da naknadno (po odločitvi) ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje te zahteve?
Naročnik mora določit vnaprej znana pravila in protokole izvajanja pogodbe/sporazuma, zato se naročnika poziva, da v duhu transparentnosti določil pogodbena pravila, da bo ponudnik sploh vedel, kakšne zaveza sprejema. Navedeni poziv predstavlja očitek po 16. členu ZPVPJN.

ODGOVOR:
Naročnik je v razpisno dokumentacijo vključil tudi osnutke oziroma vzorce sporazumov in pogodbe v katerih je jasno navedel kako bo naročnik ravnal, če ponudnik svojih obveznosti ne bo izpolnjeval.

Datum prejema: 11.05.2022 07:33
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani, Naročnik vodi postopek dobave blaga, zato prosimo, da potrdite, da nominacija podizvajalcev, skladno z določbo 94.člena ZJN-3 ni potrebna.
Poleg tega, v kolikor ponudnik nominira podizvajalce v izvedbeni fazi, slednji ne morejo izpolniti zahtevanega pogoja naročnika, saj niso veletrgovci in posledično ne morejo predložiti dovoljenja za promet z zdravili na debelo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 11.05.2022 07:31
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Spoštovani, Smo eden izmed ponudnikov, ki ga navajate tudi v sklopih 29-34 in želimo opozoriti, da izjave o izključnih pravicah ne moremo podpisati, saj nam naš dobavitelj oziroma proizvajalec ni podelil takšne pravice. V kolikor se je dobavitelj/proizvajalec odločil, da bo v Sloveniji zaenkrat imel enega kupca, to ne pomeni izključnih pravic in za dobavitelja/proizvajalca ne pomeni nobene omejitve, če bi se odločil za isto blago skleniti pogodbe tudi z drugimi kupci.

ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti dokazilo, s katerim izkazuje, da ima ponudnik pravico prodajati zdravila z ekskluzivnimi pravicami. Navedeno je pogoj, ki se nanaša na strokovno sposobnost. Ponudba ponudnika, ki bo izkazal imetništvo ekskluzivnih pravic oz. dovoljenje imetnika ekskluzivnh pravic za prodajo na slovenskem trgu bo lahko oddal dopustno ponudbo (ob izpolnjevanju ostalih elementov dopustnosti ponudbe). Naročnik v zvezi z dokazilom pojasnjuje, da je dokazilo lahko npr. izjava proizvajalca, izjava ponudnika podana pod kazensko in materialno odgovornostjo ali drugo dokazilo, s katerim se izkazuje imetništvo ekskluzivnih pravic oz. soglasje imetnika ekskluzivnih pravic.

Datum prejema: 10.05.2022 13:50
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je navedel: »Ko ponudnik ponudi popust na ceno zdravila v CBZ v posameznem sklopu, ponudni popust na vsa zdravila v tem sklopu in ne samo na posamezno zdravilo. Naročnik bo JAZMP obvestil o popustu na ceno zdravila v CBZ. Izbrani ponudnik bo ob dobavi zdravil na dobavnico navedel ceno zdravila v CBZ in popust na to ceno, ki bo cena, ki jo naročnik obračunal ZZZS. Naročnik bo cene zdravil ZZZS zračunaval skladno z Zakonom o zdravilih (vsakokrat najvišja dovoljena cena).« Navedeno je kontradiktorno. Naročnik zaračuna ZZZS ceno v CBZ s popustom, ki mu ga je ponudil ponudnik. Ne razumemo, kaj in zakaj bo naročnik zračunal z vsakokrat najvišjo dovoljeno ceno. Prosimo za jasno obrazložitev.

ODGOVOR:
Naročnik z zadnjim stavkom pojasnjuje, da bo upošteval Zakon o zdravilih in določilo najvišje cene in le te ne bo presegal.

Datum prejema: 10.05.2022 13:07
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil, da seznama zdravil ne bo prilagal. Izpostavljamo, da je seznam zdravil po vseh sklopih bistvena in ključna sestavina predmetnega javnega naročila oziroma predmet javnega naročila. V kolikor naročnik ne priloži vseh seznamov, to pomeni kršitev temeljnih določb ZJN-3 in načel javnega naročanja.

ODGOVOR:
Naročnik bo priložil seznam zdravil in količine po posameznih sklopih.
Datum prejema: 10.05.2022 13:06
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je določil: »V sklop št. 35 sodijo zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v RS oziroma imajo zgolj začasno dovoljenje za promet, takoj ko takšno zdravilo dobi dovoljenje za promet, se ga uvrsti v enega izmed ACT sklopov.«
Naročnika sprašujemo KDO bo dobavljal zdravilo, ki je predmet začasnega dovoljenja in naknadno pridobi redno dovoljenje? Ponudnik iz sklopa 35 ali ponudnika, ki sta izbrana v posameznih sklopih ATC? Razpisno dokumentacijo tolmačimo v smeri, da bo zdravilo, ki je trenutno predmet začasnega dovoljenja in neregistrirano, po registraciji le-tega morala dobavljati ponudnika sklopa 1 in 2 glede na ATC skupino, v katero se »novo« registrirano zdravilo uvrsti. Navedeno pomeni, da se mora ponudnik, ki podaja ponudbo v sklopih ATC zavezati k dobavi zdravila, ki ga ne pozna in ki je zanj vnaprej nedoločljivo (sploh če se z uvozom neregistriranih zdravil ne ukvarja), predvsem pa je nedoločljiva cena takega zdravila. Slednje je nezakonito, saj ponudnik ne ve kaj je predmet javnega naročila in na podlagi katerih podatkov naj sploh oblikuje svojo ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 12:58
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je v razpisni dokumentaciji za sklop 35 predvidel, da sklene okvirni sporazum z vsemi ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo. V zvezi s sklopom 35 bo naročnik povabil k oddaji ponudbe ponudnike preko elektronskega sistema za naročanju ali telefonske številke. Ponudnik bo podal ceno in popust, odpiranje prispelih ponudb ni javno. Če pravilno razumemo, bo ponudnik (glede na kratek rok) podal ponudbo po elektronski pošti, odpiranje pa ni javno. Kako je tu zagotovljeno načelo transparentnosti oziroma kako se zagotavlja načelo transparentnosti, pri podaji ponudb preko telefona?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 12:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Prosimo za pojasnilo glede veljavnosti JN. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje 48 mesecev in stopi v veljavo s podpisom zadnjega podpisnika. Kako torej ponudnik, ki je podpisal prvi, ve, od katerega datuma dalje mora izdati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti? Poleg trga bo trajalo nekaj časa, da posamezni naročniki sklenejo pogodbe s ponudniki (npr. tudi 10 dni zamika). Ali to pomeni, da bo ponudnik v prvih 12 mesecev ali ponudnik v zadnjih 12 mesecih na slabšem za teh npr. 10 dni?

ODGOVOR:
Naročnik pojasnjuje, da bo 10 dnevni rok za predložitev finančnega zavarovanja začel teči z dnem obvestila, da je okvirni sporazum sklenjen z vsemi strankami. Pogodbe s posameznimi naročniki bodo veljale v prvem obdobju odpiranja konkurence 12 mesecev, saj bo celotno obdobje javnega naročila trajalo 48 mesecev
Datum prejema: 10.05.2022 12:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s 5 ponudniki, pri čemer bosta v obdobju 12 mesecev dobavljala blago zgolj 2. Zakaj morajo predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi ponudniki, ki v tem obdobju ne bodo dostavljali? Navedeno je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov!

ODGOVOR:
S finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je zavarovana tudi terjatev iz naslova kršitve okvirnega sporazuma.
Datum prejema: 10.05.2022 12:55
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Predmet javnega naročila so zdravila, katerih cena je določena s Pravilnikom, pri čemer je veletrgovec upravičen do vnaprej določene veletrgovske marže. Naročnik za izbor najugodnejše ponudbe določa več meril, ki so vezani na popuste, pri čemer že sam navede minimalne popuste na obseg dobav, ki jih pričakuje oziroma prag in določa, da v kolikor ponudnik ne bo ponudil popusta vsaj v višini, ki ga je naročnik določil, bo njegova ponudba izločena kot nedopustna. Nadalje mora ponudnik upoštevati vse elemente, ki vplivajo na kakovostno izvedbo dobav (stroški dela, potni stroški, ipd.). Poleg tega pa ima ponudnik pravico/možnost podati popust na predčasna plačila in popust na ceno v CBZ.
Naročnik s postavljenimi merili bistveno posega v veletrgovsko maržo, ki skladno z veljavno zakonodajo pripade veletrgovcu in s tem onemogoča veletrgovca/ponudnika, da prosto in samostojno oblikuje popuste, ki bi jih namenil oziroma razporedil po posameznem kriteriju merila. Naročniku predlagamo, da v izogib revizijskim postopkom, preoblikuje kriterije merila za izbor najugodnejše ponudbe in določi minimalno pričakovane popuste na realno raven, saj trenutno postavljeni brez zavez naročnika po naročanju celotne strukture zdravil posameznega sklopa pomenijo za ponudnika poslovno škodo, poleg tega pa v primeru, da ponudnik ne bi zmogel dobave zaradi nastajanja poslovne škode, je znesek finančnega zavarovanja enormen.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 11:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Predmet javnega naročila so zdravila, katerih cena je določena s Pravilnikom, pri čemer je veletrgovec upravičen do vnaprej določene veletrgovske marže. Naročnik za izbor najugodnejše ponudbe določa več meril, ki so vezani na popuste, pri čemer že sam navede minimalne popuste na obseg dobav, ki jih pričakuje oziroma prag in določa, da v kolikor ponudnik ne bo ponudil popusta vsaj v višini, ki ga je naročnik določil, bo njegova ponudba izločena kot nedopustna. Nadalje mora ponudnik upoštevati vse elemente, ki vplivajo na kakovostno izvedbo dobav (stroški dela, potni stroški, ipd.). Poleg tega pa ima ponudnik pravico/možnost podati popust na predčasna plačila in popust na ceno v CBZ.
Naročnik s postavljenimi merili bistveno posega v veletrgovsko maržo, ki skladno z veljavno zakonodajo pripade veletrgovcu in s tem onemogoča veletrgovca/ponudnika, da prosto in samostojno oblikuje popuste, ki bi jih namenil oziroma razporedil po posameznem kriteriju merila. Naročniku predlagamo, da v izogib revizijskim postopkom, preoblikuje kriterije merila za izbor najugodnejše ponudbe in določi minimalno pričakovane popuste na realno raven, saj trenutno postavljeni brez zavez naročnika po naročanju celotne strukture zdravil posameznega sklopa pomenijo za ponudnika poslovno škodo, poleg tega pa v primeru, da ponudnik ne bi zmogel dobave zaradi nastajanja poslovne škode, je znesek finančnega zavarovanja enormen.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 11:45
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Kako ponudnik obračuna popust na ceno v CBZ, če se ta v času trajanja okvirnega sporazuma/pogodbe spremeni? Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR:
Naročnik ponudi popust v % glede na ceno v CBZ.O tem ali je popust za ponudnika ekonomičen pa naročnik ne bo razpravljal, zato naročnik tudi ni zahteval minimalnega popusta.
Datum prejema: 10.05.2022 11:44
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnika opozarjamo, da bo glede na to, kako je oblikovano JN prihajalo do napak tako pri naročniku kot dobavitelju. Naročnik je oblikoval sklope po ATC skupini znotraj teh pa jih je razdelil še na dva dela. Ker vsi sklopi predvidevajo popust na CBZ ceno, se bo v praksi zgodilo, da bo imelo isto zdravilo 2 različni ceni (za 10.000 zdravil to pomeni 20.000 cen), pri čemer je lahko razlika med cenama za isto zdravilo bistvena in zelo različna, saj je odvisno v kolikšni višini ga bo posamezni ponudnik ponudil. Menimo, da predmetna določba ni transparentna in krši načela javnega naročanja. Predlagamo popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 10.05.2022 10:10
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Prosimo, da se naročnik zaveže, da bo iz posamezne skupine ATC naročal 60% vsakega zdravila (in ne 60% sklopa).

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 10:09
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Prosimo za potrditev ali prav razumemo način izbire ponudnika v npr. sklopih A. V kolikor je npr. Ponudnik 1 za sklop A1 najugodnejši in je njegova ponudba dopustna ter je izbran v tem sklopu, se njegova ponudba v sklopu A2 izloči, naročnik pa za A2 izbere Ponudnika 2, kljub temu, da je bila tudi v sklopu A2 ponudba Ponudnika 1 najugodnejša.

Kako bo naročnik postopal v primeru, da se naknadno ugotovi, da Ponudnik 1 ni izpolnjeval zahtev in bi morala biti njegova ponudba izločena kot nedopustna ter bo ponudbo v tem delu razveljavil? Ali to pomeni, da bo razveljavil vse sklope A, glede na to da je bila ponudba Ponudnika 2 dopustna in bi bila njegova ponudba že v trenutku odločitve najugodnejša v sklopu A1?

ODGOVOR:
Naročnik je že podal odgovor na to vprašanje.

Datum prejema: 10.05.2022 10:07
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, V zvezi z postavljenimi merili za izbiro ponudnikov vas pozivamo k celotnemu preoblikovanju (tako meril kot sklopov), saj so v nasprotju v veljano zakonodajo, načeli v postopkih javnega naročanja, predvsem pa posegajo v že regulirane cene s strani organa.
Za izbiro najugodnejšega ponudnika - v skupini sklopov - ste določili merilo, ki se obračuna v 3 delih, in sicer popust na ceno CBZ, ugodnost na obseg in popust na predčasno plačilo, pri čemer naročnik določa minimalni popust na obseg dobav. Z določitvijo minimalnih popustov naročnik posega v regulirane cene oziroma v vnaprej (s Pravilnikom) določeno veletrgovsko maržo, s tem pa ponudnikom grozi nastanek hude poslovne škode. Poleg tega pa naročnik krši tudi določila veljavne zakonodaje na področju konkurenčnega prava.
Naročnik določa okvirni obseg nabav, vendar se za nabavo ne zavezuje. V posameznih ATC sklopih pa se nahajajo tako draga kot tudi cenejša zdravila.
Pravilnik določa enačbo za izračun cene zdravila in delež veletrgovca za to zdravilo. Pri cenejših zdravilih je delež veletrgovca določen procentualno na višino 1,1% na proizvajalcev element cene in fiksno v višini 0,50 EUR, pri dražjih zdravilih od 2.454,55 dalje pa je delež veletrgovca določen na skupno višino 27,5 EUR.
Če prikažemo na hipotetičnem primeru za zdravilo, katerega vrednost v CBZ je 2.500 EUR, in podanih minimalnih popustih za obseg dobav v posameznem sklopu, npr. A1:
Cena zdravila v sklopu A1 je 12.153 EUR (zdravilo: Galafold), Minimalni popust na obseg dobav: 3%, v kolikor želi ponudnik konkurirati je primoran podati, še dodatne popuste na predčasna plačila in popuste na ceno v CBZ (torej najmanj 364,60 EUR).
Veletrgovec je po Pravilniku za zdravilo po ceni 12.153 EUR upravičen do 27,5 EUR veletrgovske marže, naročnik pa mu določa, da mora njemu nameniti najmanj 364 EUR.
Tudi pri nižjih cenah zdravil, npr. Liptoza 74,54 EUR, kjer je veletrgovska marža določena v višini 1,1%+0,5 EUR. Ponudnikova marža pri ceni zdravila 74,54 EUR je 1,31 EUR, če poda najmanj minimalni popust na obseg dobav v višini 3%, ponudnik naročniku odstopi najmanj 2,23 EUR, kar pomeni, da je ponudnik pri takem zdravilu na izgubi. Naročnik s postavitvijo minimalnega popusta in kriteriji merila na raven, da je ponudnik primoran podati še 2 popusta ponudnike ogroža z nastankom poslovne škode.
Tak sistem obračuna popustov je smiseln zgolj in le, če se naročnik zaveže nabaviti določeno količino blaga, pri čemer se popusti spreminjajo sorazmerno s povprečno vrednostjo med vrednostjo in količino nabave.

a.) Naročnika pozivamo, da spremeni višine minimalnih popustov oziroma trenutno postavljene določi kot skupne popuste (ne samo na obseg dobav!).
b.) Naročnik je razdelil sklope, ki vsebujejo ista zdravila, pri čemer se razlikujejo po deležu naročanja (60/40). Na kakšen način naročnik zagotavlja, da bo naročal ista zdravila pri dveh ponudnikih in ne samo pri enem? Ali bo vrednost nabave zdravil premo sorazmerna s predvideno količino in kako ponudniku zagotavljate, da naročnik ne bo ponudniku povzročal poslovne škode s selekcijo naročanja (dražjih) zdravil? Ali bo povprečna cena zdravila taka kot izhaja iz sestavljenih sklopov?
Navedeno predstavlja očitek po 16. členu ZPVPJN, saj nam zaradi prerekanih določb ne omogoča oddajo konkurenčne ponudbe, ne da bi s tem prekršili veljavno področno zakonodajo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum prejema: 09.05.2022 16:15
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik navaja: »Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: - če dobavitelj naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;«.
Določba je v nasprotju z zakonodajo in prakso na področju javnih naročil. Rok veljavnosti finančnega zavarovanja je določen, in sicer 49 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. V kolikor želi naročnik podaljšanje zanj lahko zaprosi, vendar ni dolžnost ponudnika se s tem strinjati. V kolikor se ponudnik ne strinja s podaljšanjem ima pravico podaljšanje zavrniti in ga naročnik ne more zavezati z grožnjo po unovčenju zavarovanja. Predlagamo, da zahtevo brišete.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 09.05.2022 16:14
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Glede sklopa 35 prosimo za obrazložitev. Če naročnik ne bo sklepal pogodbe o dobavi, pač pa bo odpiral konkurenco, ko bo nastala potreba po zdravilu, kako naj ponudnik zdaj odda ponudbo? Pri merilih je za sklop 35 določeno, da je popust BREZ. Torej ga ponudnik poda ali ne? Če poda popust 0%, je to dopustna ponudba?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 09.05.2022 16:13
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnik je določil: »Za naročila v sklopih št. 29 do 34 bo naročnik s ponudniki sklenil pogodbo o sukcesivni dobavi blaga za obdobje 48 mesecev.« Kako bo naročnik ravnal v primeru, da posamezni dobavitelj izgubi »ekskluzivne pravice« v času trajanja pogodbe?

ODGOVOR:
V primeru da posamezni ponudnik izgubi ekskluzivno pravico, okvirni sporazum preneha veljati v razmerju do navedenega ponudnika in še naprej velja z ostalim(i) ponudniki. V kolikor je okvirni sporazum sklenjen le z enim ponudnikom in ta izgubi ekskluzivno pravico, okvirni sporazum preneha veljati, naročnik pa izvede nov postopek javnega naročila.
Datum prejema: 09.05.2022 16:12
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Ali mora ponudnik podati ponudbo za A1 in A2, ali lahko poda npr. zgolj za A2? V kolikor lahko poda zgolj za A2, kako bo naročnik ravnal, če bo ponudba A2 bolj ugodna od A1? Bo naročal 60% blaga pri »dražjem« ponudniku?

ODGOVOR:
Naročnik bo ravnal z razpisno dokumentacijo. Naročnik bo nabavljal blago od ponudnika, ki bo izbran za določeni sklop. Če ponudnik na kakšnega izmed sklopov ne bo oddal ponudbe, na ta sklop ne bo izbran. V primeru da ponudnik podaja ponudbo na sklope ATC skupin (sklop od 1 do 28) mora oddati ponudbo na oba sklopa za celotno ATC skupino. Npr. Če ponudnik odda ponudbo na sklop 1 (A1) mora oddati tudi ponudbo na sklop 15 (A2).
Datum prejema: 09.05.2022 16:11
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, ugotavljamo, da je naročnik oblikoval sklope in pogoje za udeležbo na JN v nasprotju z načeli javnega naročanja. Kar nekaj zahtev, določenih v RD, je za ponudnika vnaprej nedoločljivih in v nasprotju z načelom transparentnosti in enake obravnave ponudnikov. Menimo, da naročnik ni upošteval napotilo DKOM v Odločitvi 018-96/2021-89, ki je glede naročanja istega zdravila pri več ponudnikih odločilo, da velja, da morajo biti pogoji objektivni in vnaprej določeni, morajo biti jasno in natančno določeni elementi JN in pravila bodočega poslovanja oz. pravila, na kakšen način se bodo v času trajanja okvirnega sporazuma oddajala posamezna naročila, s tem pa se prepreči naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ravnanje (torej mora biti opredeljen način izbire).
Menimo, da je naročnik v sedanjem JN le pavšalno navedel, da bo naročal pri dveh ponudnikih 60/40, vendar nikjer ni jasno opredeljeno na kakšen način se bodo oddajala naročila, način kako je opisano naročanje kažejo na to, da bo naročnik sproti in subjektivno ocenjeval pri katerem ponudniku naročiti. Prosimo, da nam podate jasne elemente, na kakšen način bo naročnik objektivno razdelil naročila. Mu računalniški sistem dopušča naročanje po procentih istega zdravila oziroma ali bo naročnik izvedel nadgradnjo računalniškega sistema oziroma ima naročnik drugo rešitev? Prosimo, da pojasnite način naročanja, ki bo ponudniku jasen.

ODGOVOR:
Naročnik je razpisno dokumentacijo oblikoval skladno s pravili ZJN-3 in je ne bo spreminjal.

Datum prejema: 09.05.2022 16:10
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Naročnika pozivamo, da objavi seznam zdravil, ki so predmet javnega naročila, vključno s seznami zdravil, ki spadajo v ekskluzivne pravice, saj v nasprotnem primeru ponudnik nima niti osnovne informacije kaj je predmet javnega naročila oziroma katera zdravila so zajeta v ATC sklope in katera ne, s tem pa naročnik krši določbe ZJN-3.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na zastavljeno vprašanje.
Datum prejema: 09.05.2022 11:57
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je objavil javno naročilo, pri čemer navaja bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo za posamezen sklop. Če pravilno razumemo dokumentacijo, naročnik dopušča podajo ponudbe za sklope 1 IN/ALI 2 v posamezni ATC skupini? Za lažje razumevanje bomo uporabili skupino A v ATC skupini. Ponudnik lahko torej poda ponudbo samo za sklop A2? V kolikor je odgovor pritrdilen, potem se lahko zgodi, da bo imel ponudno za A2 bolj ekonomsko ugodna kot za A1, kar pa je v nasprotju z načeli javnega naročanja. Bi v takem primeru naročnik naročal 60%v zdravil pri izbranem ponudniku, kljub temu, da njegova ponudba ni bila ekonomsko najbolj ugodna? Če ne, bi naročnik ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije in določili ZJN-3 in načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik popravi razpisno dokumentacijo in določi, da mora ponudnik, v kolikor podaja ponudno za posamezno ATC skupino podati ponudbo za cel sklop, torej za A1 in A2.

ODGOVOR:
Naročnik bo v tem delu popravil dokumentacijo. V primeru da ponudnik podaja ponudbo na sklope ATC skupin (sklop od 1 do 28) mora oddati ponudbo na oba sklopa za celotno ATC skupino. Npr. Če ponudnik odda ponudbo na sklop 1 (A1) mora oddati tudi ponudbo na sklop 15 (A2).

Datum prejema: 09.05.2022 11:56
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik navaja: »Naročnik bo naročal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem izbranem ponudniku, ki bo za posamezno obdobje, za katerega bo naročnik odprl konkurenco, ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merilom iz povabila k oddaji ponudbe, ob upoštevanju, da ima za zdravila iz iste ATC skupine sklenjeni dve pogodbi in jih bo izvajal v razmerju 60: 40.
Naročnik bo blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, od dobavitelja naročal le v obsegu, kot ga bo dejansko potreboval. Za posamezno ATC skupino z enako črkovno oznako ima namreč naročnik sklenjeno pogodbo o dobavi zdravil z dvema dobaviteljema.
Naročnik bo med tema dvema dobaviteljema posamezne ATC skupine z enako črkovno oznako naročila izvajal na način, da bo sledil ohranjanju razmerja med sklopoma (in sicer razmerje med sklopoma skupine v strukturi 60:40). Razmerje med sklopoma do konca obdobja posameznega leta izvajanja okvirnega sporazuma ne sme odstopati za +/- 10%. Naročnik bo zdravila naročal skladno s svojimi potrebami, tako da bo uspel zagotoviti rok izdaje pacientu, ki ga določa Zakon o zdravilih.« Prosimo za obrazložitev:
a.) na kakšen način bo naročnik izvajal delitev/naročanje 60/40 v praksi?
b.) Kakšno zagotovilo ima ponudnik, da bo prejel 60% naročil oziroma na kakšen način bo ponudnik vedel, da je naročnik upravičen do popusta, ki ga je ponudnik podal za 60% blaga (+/- 10%)?
c.) Ali naročnik odgovarja ponudniku v primeru nedoseganja razmerja 60/40 oziroma kakšne so posledice v tem primeru?
d.) Kaj pomeni »ohranjanje razmerja«?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 09.05.2022 11:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Kakšne so posledice in postopki v primeru, da dobavitelj med trajanjem pogodbe nima več »ekskluzivnih pravic« za zdravila?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.
Datum prejema: 09.05.2022 11:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni,
Kaj je predmet javnega naročila? Zdravila je preveč splošen pojem, saj seznama zdravil ni, poleg tega pa so iz ATC skupin izločena zdravila z izključnimi pravicami, kar pomeni, da ponudniki ne vemo, za katera zdravila naj bi oddali ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 06.05.2022 13:59
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, ugotavljamo, da je naročnik oblikoval sklope in pogoje za udeležbo na JN v nasprotju z načeli javnega naročanja. Kar nekaj zahtev, določenih v RD, je za ponudnika vnaprej nedoločljivih in v nasprotju z načelom transparentnosti in enake obravnave ponudnikov. V kolikor naročnik zasleduje način, da se ponudbe podajo za sklope 1 ALI sklope 2 (torej A1 ali A2) v posamezni ATC skupini, lahko to privede do situacije, ko ponudnik, ki je podal najugodnejšo ponudbo za A1 ni najugodnejši, ker bi drug potencialni ponudnik podal ugodnejšo ponudno za A2. Opozarjamo, da je za naročnika taka situacija neugodna, ker je v nasprotju z določili RD in načelom transparentnosti, saj bi naročnik dobavljal 60% zdravil po manj ugodni ponudbi. Za ponudnika, ki je bil izbran v A1 pa je taka situacija neugodna, ker vnaša dvom ali bo naročnik sledil določbam iz lastne RD in naročal 60% zdravil. Prosimo za obrazložitev oziroma popravek RD.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 06.05.2022 13:54
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnik je sklope ATC skupine razdelil 60/40. Prosimo za obrazložitev deležev 60/40. Ali je delitev deležev določena glede na vrednost sklopov ali na količino zdravil v sklopu ali vsakega zdravila v sklopu ali strukturo nabav, kjer se upošteva tako vrednost kot količina? Kaj torej pomeni navedba naročnika, da pogodbi izvajal v razmerju 60:40?

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 06.05.2022 13:53
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnika opozarjamo, da nova zdravila ne morejo biti predmet javnega naročila, saj je preveč nedoločljivih elementov, kot npr. vrsta zdravila (cenejša ali dražja), cena zdravila. Predlagamo, da nova zdravila izločite iz postopka tega javnega naročila in ob prihodu novih zdravil izvedete postopke, ki jih predvideva ZJN-3 kot tudi naročnikova dokumentacija v zvezi z obdobji in interventnim uvozom, tj. odpiranje konkurence.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.

Datum prejema: 06.05.2022 13:51
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, Naročnika prosimo za definicijo in obrazložitev »ekskluzivne pravice«?

ODGOVOR:
Ekskluzivna pravica je tista pravica s katero razpolaga posamezni ponudnik za posamezno zdravilo, da je edini zastopnik tega zdravila v RS. Ekskluzivno pravico podeli proizvajalec zdravila.
Datum prejema: 06.05.2022 13:49
neodgovorjeno označi kot odgovorjeno
Pozdravljeni, naročnik v razpisni dokumentaciji določa, da ne bo prilagal seznama zdravil, bo pa podal vrednosti nabav za sklope 1-28. Po drugi strani pa naročnik objavlja javno naročilo za 35 sklopov. Glede na to, da sklopi 29-34 vsebuje zdravila, ki so po ATC skupini zajeta v sklopih 1-28, predmet javnega naročila ni določen, niti določljiv.
Tudi v kolikor bi potencialni ponudnik vedel, katera zdravila so zajeta v ATC skupinah, pa nima niti najmanjše informacije, kaj je zajeto v sklopih 29-34, niti ni naročnik za te sklope opredelil vrednosti. Za oblikovanje ekonomsko sprejemljive ponudbe, potrebujejo ponudniki podatke oziroma predmet javnega naročila, saj v nasprotnem primeru naročnik krši določbe ZJN-3 in temeljna načela javnega naročanja, predvsem načelo transparentnosti.

ODGOVOR:
Naročnik je že odgovoril na to vprašanje.