Dosje javnega naročila 002872/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP RAZLIČNIH ŠOTOROV IN SISTEMA HVAC ZA PNEVMATSKE ŠOTORE
ZJN-3: Odprti postopek

JN002872/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.05.2022
JN002872/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2022
JN002872/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002872/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 086-232303
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Gregor Valentinčič
gregor.valentincic@mors.si
+386 14712589
+386 14711730

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442494/RD_8_2022_ODP_SOTORI_ZIP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13194
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP RAZLIČNIH ŠOTOROV IN SISTEMA HVAC ZA PNEVMATSKE ŠOTORE
Referenčna številka dokumenta: JN-13194 MORS 8/2022-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sklenitev pogodbe za dobavo različnih šotorov in sistema HVAC za pnevmatske šotore.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 259.754,09 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: TERENSKI ŠOTORNI SISTEM ZA WASH KOMPONENTO
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET NAROČILA - SKLOP 1: TERENSKI ŠOTORNI SISTEM ZA WASH KOMPONENTO
Dobava 1. kompleta terenskega šotornega sistema za WASH komponento za leto 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 20.491,80 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ŠOTORI-GADAFI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET NAROČILA - SKLOP 2 : ŠOTORI - GADAFI
Dobava 40. kompletov ŠOTORI - GADAFI za leto 2022
Dobava 30 kompletov ŠOTORI - GADAFI za leto 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 51.639,34 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ŠOTORI 5-ČLENARJI
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET NAROČILA - SKLOP 3 : ŠOTORI 5 - ČLENARJI
Dobava 10 kompletov ŠOTORI 5 - ČLENARJI za leto 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 90.163,93 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ŠOTORI NAPIHLJIVI-POVELJNIŠKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET NAROČILA - SKLOP 4 : ŠOTORI NAPIHLJIVI - POVELJNIŠKI
Dobava 5 kompletov ŠOTORI NAPIHLJIVI - POVELJNIŠKI za leto 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.360,65 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: HVAC SISTEM ZA PNEVMATSKE ŠOTORE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39522530
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
PREDMET NAROČILA - SKLOP 5: HVAC SISTEM ZA PNEVMATSKE ŠOTORE
Dobava 4 kompletov HVAC SISTEM ZA PNEVMATSKE ŠOTORE za leto 2022
Dobava 4 kompletov HVAC SISTEM ZA PNEVMATSKE ŠOTORE za leto 2023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 74.098,36 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določili razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.06.2022   10:00
Kraj: Skladno z določili razpisne dokumentacije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.05.2022   10:00

Dodatne informacije:
Skladno z določili razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2022   07:14
VPRAŠANJE

Spoštovani.
Vprašanje za sklop 4, ŠOTORI NAPIHLJIVI-POVELJNIŠKI
Ali bi bil šotor z uporabno površino okoli 14m2 sprejemljiv vendar bi imel samo 2 podporna loka?
Z dvema podpornima lokoma lahko zagotavljamo maximalne obremenitve vetra do 100km/h.
Hvala za vaš odgovor


ODGOVOR

Naročnik vztraja pri tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.

Datum objave: 26.05.2022   07:20
VPRAŠANJE
SKLOP 4 - točka 5.3
Zahteva: teža mora biti 750g/m²
Vprašanje: Ali je pri tej točki prišlo do napake in je zahtevana min. natezna trdnost?
Šotore opremljamo z materialom, ki ima težo 265g/m2 in natezno trdnostjo 1200 N/50mm, kar posledično precej zniža transportno težo šotora, natezna trdnost pa ostaja zelo visoka.
Predlagamo, da v tej točki naročnik spremeni zahtevo za min. težo materiala iz katerega je zgrajena streha in stranice od 265g/m2 do 750g/m².

SKLOP 4 - točka 5.9
Zahteva: teža materiala iz katerega so izdelani tubusi, mora biti 1100g/m²
Vprašanje: glede na dejstvo, da imajo povsem enako natezno trdnost tudi tubusi, ki so izdelani iz materiala s težo 650g/m² ter posledično nižjo skupno težo šotora, predlagamo, da naročnik spremeni zahtevo v tej točki in navede zahtevano težo materiala tubusov od 650g/m² do 1100g/m².

SKLOP 4 - točka 5.21
Zahteva: V kompletu morajo biti poleg ostale dodatne opreme, priložene tudi pregrade.
Vprašanje: na kakšno vrsto pregrad je naročnik mislil? So to pregradne stene - zavese? Kakšna je količina?

SKLOP 4 - točka 12
Zahteva: ponudbi je potrebno priložiti teh. dokumentacijo v slovenskem jeziku
Vprašanje: pri ostalih sklopih je zahteva za predložitev ponudbene teh. dokumentacije v slovenskem ali angleškem jeziku. Je naročnik pri tem sklopu naredil izjemo, ali pa vseeno lahko predložimo del teh. dokumentacije, načrte, skice, prospekte, tudi v angleškem jeziku?


ODGOVOR

SKLOP 4 - točka 5.3
V točki 5.3, Priloge 2/4 razpisne dokumentacije naročnik vztraja pri tehničnih specifikacijah. Teža mora biti 750 g/m² (dovoljeno odstopanje ± 5%).

SKLOP 4 - točka 5.9
Naročnik vztraja pri tehničnih specifikacijah in sicer mora biti teža 1100 g/m² ( odstopanje ± 5%).

SKLOP 4 - točka 5.21
V točki 5.21, Priloge 2/4 razpisne dokumentacije naročnik podaja dodatno obrazložitev:

»V tem primeru gre za 1 kos pregradne stene.«

SKLOP 4 - točka 12
V točki 12, Priloge 2/4 razpisne dokumentacije naročnik podaja dodatno obrazložitev:

»Skice in načrti so lahko v angleškem ali slovenskem jeziku. Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku. V kolikor se besedilo v slovenskem jeziku nanaša na besedilo v skicah in načrtih v angleškem jeziku, mora biti besedilo v slovenskem jeziku razumljivo in nedvoumno napisano.«Datum objave: 26.05.2022   07:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosim za odgovor na zastavljeno vprašanje, poslano dne 12.05.2022.

"Vprašanje za sklop 4. ŠOTORI NAPIHLJIVI-POVELJNIŠKI
Ali bi bil šotor z uporabno površino koli 14m2 sprejemljiv, vendar bi imel samo 2 podporna loka?
Z dvema podpornima lokoma lahko zagotavljamo maximalne obremenitve vetra do 100km/h.
Hvala za vaš odgovor"ODGOVOR

Naročnik vztraja pri tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije.Datum objave: 14.06.2022   11:52
VPRAŠANJE
Vprašanje:

Sklop 3: ŠOTORI 5-členarji

zap.št.5.3: Dim.šotora je najbrž 1000 X 560 X 280 cm ?

zap.št. 5.14: Podana je teža 8m šotora. Teža šotora s petimi členi je 144 kg.

ODGOVOR
Naročnik v 3. sklopu kupuje šotor 4-členar in ne 5-členar, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji. Vsa zapisana tehnična dokumentacija ustreza šotoru 4-členar in se ne spremeni. Prišlo je do tipkarske napake.