Dosje javnega naročila 002678/2022
Naročnik: Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik - Aerodrom
Blago: Sistem za varnostno pregledovanje oseb - varnostni skener
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002678/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2022
JN002678/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002678/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Fraport Slovenija, upravljanje letališč, d.o.o.
Zgornji Brnik 130A
4210
SI042
Brnik - Aerodrom
Slovenija
Služba za nabavo, Renata Zaletelj
renata.zaletelj@fraport-slovenija.si
+386 42061408
+386 42022409

Internetni naslovi
http://www.fraport-slovenija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442798/RD-JN-2022-B2-SAS_2_DS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13219
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Letališke dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sistem za varnostno pregledovanje oseb - varnostni skener
Referenčna številka dokumenta: JN-13219
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava novega ali obnovljenega sistema za pregled oseb - Varnostnega skenerja (SSc) brez sevanja, z vso dodatno opremo, montažo, zagonom, usposabljanjem, vzdrževanjem in popravili v garancijskem roku za obdobje najmanj 24 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava novega ali obnovljenega sistema za pregled oseb - Varnostnega skenerja (SSc) brez sevanja, z vso dodatno opremo, montažo, zagonom, usposabljanjem, vzdrževanjem in popravili v garancijskem roku za obdobje najmanj 24 mesecev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 29
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.05.2022   07:20
VPRAŠANJE
Tehnična in strokovna sposobnost - pogoj.5:
Kot dokazilo za omenjeni pogoj je zahtevano: Ponudnik izpolni in priloži seznam z navedenimi opravljenimi novega ali obnovljenega Sistema za varnostno pregledovanje oseb - varnostni skener v obdobju od 16. 5. 2019 do roka za oddajo ponudb, navedbo proizvajalca sistema, datumom in nazivom končnega naročnika. Zaželjeno je, da ponudnik izpolni in priloži dokazilo v obliki potrdila - izjave, žigosane in podpisane s strani končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti, (Seznam se nahaja na listu "E.03.3", obrazec izjave končnega naročnika, ki ga ponudnik ustrezno razmnoži, pa na listu "E.03.4" in "E.03.5" te dokumentacije.)

Vprašanje:
Ali se lahko ponudnik, ki ni proizvajalec ponujene opreme, sklicuje na proizvajalčeve in/ali partnerjeve reference (vključno s pisnim potrdilom končnega naročnika). Ponudnik je pooblaščen s strani proizvajalca opreme za prodajo, montažo, vzdrževanje in servis opreme.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 09.05.2022   11:02
V1: Obstajajo neskladja med pogoji iz razpisne dokumentacije in priloženo predlagano pogodbo:
V tehničnih zahtevah pod Storitve popravil med garancijo omenjate pod klavzulo 5.3. a) 15-minutni odzivni čas telefona, b) 2 uri odzivnega časa. medtem je v osnutku pogodbe pod klavzulo 13. Omenjen je le 4-urni odzivni čas. Ali lahko navedete odzivne čase, ki jih zahtevate v garancijskem roku?
O1: Naročnik bo v garancijskem roku zahteval izpolnjevanje pogodbenih določil navedenih v 13. členu - popravilo okvar in motenj v delovanju opreme, kar zajema: organizacijo osebja, opreme, rezervnih delov in dokumentacije potrebne za izvedbo del - 24h/7/365, z odzivnim časom 4 (štiri) ure od prijave napake.

V2: Naročnik je v delu D razpisne dokumentacije pod točko 1.2 zahteval, da: »...(Oprema, vključno s programsko, strojno opremo in algoritmom za odkrivanje, mora ustrezati standardu delovanja ECAC 2.1, oprema varnostnega skenerja (potrebno je priložiti dokument izdal ECAC glede konfiguracije opreme, ocenjene v skladu z izpolnjevanjem standarda zmogljivosti 2.1, tip delovanja A, kot tudi koncept delovanja - CONOPS, na katerem temelji proces ocenjevanja, dokumentacija je lahko v angleškem ali slovenskem jeziku).
V skladu z novo Uredbo EU 2020/111 o žigu EU za varnostno opremo je določena zahteva, da mora imeti vsa ustrezna varnostna oprema žig EU. Ali se strinjate, da vam namesto pisma ECAC, ki v tem primeru ni več pomembno, zagotovimo povezavo do uradne spletne strani žiga EU, ki prikazuje konfiguracijo in določa pridobljeni standard 2.1 za varnostne skenerje (SSc)?
O2: Se strinjamo.

V3: V zvezi s sklepanjem pogodb, ali bo naročnik na podlagi razpisa izdal dve ločeni pogodbi? Ena za dobavo, namestitev in zagon opreme in druga pogodba za garancijsko vzdrževanje?
O3: Ne, naročnik bo sklenil eno pogodbo, kot je sestavljena in del razpisne dokumentacije.

V4: V delu E razpisne dokumentacije pod »POGOJI ZA SODELOVANJE«, EKONOMSKI IN FINANČNI POLŽAJ; naročnik zahteva pod 2. Pogoj naslednje: Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazuje, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih v povprečju znašali najmanj 250.000,00 EUR letno. V primeru skupne ponudbe se letni prihodki posameznih partnerjev seštevajo, da se ugotovi izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik se pri izpolnjevanju tega pogoja ne more sklicevati na "zmogljivosti" oz. poslovne prihodke drugih subjektov, ki ne sodelujejo v skupni ponudbi. V kolikor je ponudnik (oz. partner v skupni ponudbi) kot gospodarski subjekt na trgu prisoten krajši čas, se izpolnjevanje tega pogoja za čas ustanovitve do zaključka prvega poslovnega leta ugotavlja sorazmerno glede na čas poslovanja v prvem poslovnem letu.
Ali je med »poslovnimi prihodki« vključen tudi DDV?
O4: Ne.

V5: Ali je dopustna toleranca zahtevane višine povprečja poslovnih prihodkov +/- 10% ?
Letno povprečje bi znašalo 225.000 ali skupaj v zadnjih treh letih nekaj več kot 675.000.
Menimo, da slednje ne bi spremenilo ekonomskega položaja ponudnika, sploh če večino prometa ustvarja kot storitev in ne le s preprodajo blaga z majhno razliko v ceni.
O5: Spremeni se 2. pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na ekonomski in finančni položaj, in sicer se prvi stavek po novem glasi: Ponudnik mora (samostojno, brez podizvajalcev) izkazati, da so njegovi poslovni prihodki v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih znašali povprečno vsaj 225.000,00 EUR letno.

V6: Naročnik je v delu D razpisne dokumentacije pod točko 3.2 zahteval naslednje: "Popolno 360° skeniranje brez potrebe po ponovnem prestavljanju/pozicijoniranju osebe". Predlagamo, da naročnik navedbo preoblikuje na naslednji način: "Popolno skeniranje telesa brez potrebe po ponovnem prestavljanju/pozicioniranju osebe v skladu z zahtevami v:
- Uredba (EU) 1998/2015 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov o varnosti v letalstvu, kakor je bila spremenjena;
- Sklep (EU) št. 8005/2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov o varnosti letalstva, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, brez potrebe po ponovnem prestavljanju/pozicioniranju osebe;
O6: Se strinjamo s predlogom. Zahteva se po novem glasi: Popolno skeniranje telesa brez potrebe po ponovnem prestavljanju/pozicioniranju osebe v skladu z zahtevami v:
- Uredba (EU) 1998/2015 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov o varnosti v letalstvu, kakor je bila spremenjena;
- Sklep (EU) št. 8005/2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov o varnosti letalstva, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, brez potrebe po ponovnem prestavljanju/pozicioniranju osebe.

Datum objave: 09.05.2022   11:04
VPRAŠANJE
V zvezi z vašim postopkom javnega naročanja: JN-2022-B2-SAS/2/DS - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno 22. aprila 2022 na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec= 442798, vas prosimo za preložitev roka za oddajo ponudb za dodatnih 14 dni. Nov predlagani datum bi bil 30. maj 2022 ob 12.00 uri.
Svojo zahtevo utemeljujemo zaradi zahtevnosti objavljenega razpisa in datuma objave. Razpis je bil objavljen 22. aprila 2022, v petek in zaradi velike noči in državnih praznikov v Sloveniji (27. april in 1.-2. maj 2022) je bil naš odzivni čas močno prizadet. Poleg tega, ker razpis zahteva, da določene dokumente, na primer dokazilo o referenci, podpiše končni uporabnik, to zahteva dodaten čas zaradi zelo zapletenih zakonov GDPR, ki trenutno veljajo v EU. Običajno traja vsaj 2 tedna, da pridobimo specifično referenčno pismo, ki ga podpiše končni uporabnik. V našem primeru je končni uporabnik v Romuniji, ki je prav tako imela/ima veliko počitnic v tem obdobju (24. april, 25. april, 1. maj, 6. maj) in nam naš končni uporabnik zaradi praznikov ne more pravočasno posredovati zahtevanega dokumenta. in povezani listi odgovornih oseb.
Zelo bi bili hvaležni, če bi ugodili naši zahtevi, saj menimo, da ta razširitev ne bi imela pomembnega vpliva na končni rok dobave zahtevane opreme.


ODGOVOR
Se strinjamo s predlogom. Rok za oddajo ponudb se podaljša za dodatnih 14 dni. Novi datum za oddajo ponudb je 30. maj 2022, ob 12.00 uri.