Dosje javnega naročila 002674/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: PRESTAVITEV GLAVNEGA IGRIŠČA IN ZAMENJAVA TRAVNE RUŠE NA MESTNEM STADIONU FAZANERIJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 299.609,76 EUR

JN002674/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.04.2022
JN002674/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2022
JN002674/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2022
JN002674/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2022
JN002674/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2022
JN002674/2022-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN002674/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002674/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek, Uroš Bencak
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/442860/dokumentacija_(2).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13325
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRESTAVITEV GLAVNEGA IGRIŠČA IN ZAMENJAVA TRAVNE RUŠE NA MESTNEM STADIONU FAZANERIJA
Referenčna številka dokumenta: JN-13325
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
PRESTAVITEV GLAVNEGA IGRIŠČA IN ZAMENJAVA TRAVNE RUŠE NA MESTNEM STADIONU FAZANERIJA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PRESTAVITEV GLAVNEGA IGRIŠČA IN ZAMENJAVA TRAVNE RUŠE NA MESTNEM STADIONU FAZANERIJA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z razpisno dokumentacijo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2022   11:30
Kraj: preko informacijskega sistema ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.05.2022   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2022   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ker želimo resno in konkurenčno pripraviti ponudbo, prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za teden dni.
Težava so prihajajoči prvomajski prazniki in posledično neodzivnost podizvajalcev.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek.Datum objave: 03.05.2022   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in podizvajalec predloži za vrednost svojih del svojo referenco, ponudnik pa za vrednost svojih del svojo referenco, skupna vrednost njunih referenc pa doseže vrednost ponudbe v vlogi, ali s tem vloga/ponudba zadosti vsem pogojem referenčnih del?

V kolikor je podizvajalec gospodarski subjekt, ki nima sedeža v RS ali izpolni obrazec ESPD oziroma ali je potrebno priložiti kakršno koli drugo potrdilo?

ODGOVOR
Spoštovani

referenca mora izkazovati en skupen posel, torej ponudnik in podizvajalec sta skupaj na enem projektu nastopala oz. da ima eden od gospod.subjektov celotno referenco kot jo zahteva naročnik.
ESPD obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v ponudbi. Ostala dokazila skladno s tretjim odstavkom, III. točke (izpolnjevanje pogojev.) razpisne dokumentacije.