Dosje javnega naročila 001740/2022
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Storitve: Upravljanje in nadgradnja informacijskega sistema za avtomatske števce prometa - QLTCnet
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 148.010,40 EUR

JN001740/2022-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 21.03.2022
JN001740/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.03.2022
JN001740/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.04.2022
JN001740/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001740/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Služba za nabavo
javno.narocanje@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Upravljanje in nadgradnja informacijskega sistema za avtomatske števce prometa - QLTCnet
Referenčna številka dokumenta: 000024/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72514100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Upravljanje in nadgradnja informacijskega sistema za avtomatske števce prometa - QLTCnet.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 121.320,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72514100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Upravljanje in nadgradnja informacijskega sistema za avtomatske števce prometa - QLTCnet.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Na AC in HC v Republiki Sloveniji je trenutno nameščenih 248 avtomatskih števcev prometa, ki preko mobilnega omrežja posredujejo števne podatke in alarme v informacijski sistem za avtomatske števce prometa - QLTCnet.

Uporaba podatkov iz avtomatskih števcev prometa je v sodobnem mobilnem svetu ključnega pomena pri upravljanju in načrtovanju prometa tudi na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Podatki se uporabljajo za ugotavljanje trenutnega stanja prometa, za načrtovanje obnovitvenih in vzdrževalnih del, za poročanja, za statistične namene, za analize delovanja cestninskega sistema ter za alarmiranje vožnje v nepravilno smer.
Aktualni števni podatki se prikazujejo na spletni strani promet.si in aplikaciji Kažipot. V nadzorne centre se v primeru zaznane vožnje v nepravilno smer alarmi prenašajo iz 193 lokacij. Statistični podatki, dostopni preko spletne aplikacije, se vsakodnevno uporabljajo za analize prometa in pripravo različnih planov in poročil. Na voljo so vsi podatki od leta 2010, ko se je začelo z vzpostavljanjem sistema novejših števnih naprav. V sklopu izvedbe zadnje pogodbe za dobavo in montažo avtomatskih števcev prometa s klasifikacijo vozil na AC in HC v Republiki Sloveniji je bil informacijski sistem za pobiranje in arhiviranje podatkov ter upravljanje števnih naprav QLTCnet posodobljen in prilagojen specifičnim potrebam DARS.

Predmet naročila je storitev gostovanja, upravljanja in nadgradenj obstoječega informacijskega sistema avtomatskih števcev prometa- QLTCnet ter razvoj in implementacija novih funkcionalnosti v okviru že vzpostavljenega informacijskega sistema.

Podjetje MIKROBIT SENZORIKA d.o.o. je poznavalec obstoječe programske opreme in proizvajalec celotnega sistema, vključno s perifernimi napravami vgrajenimi na AC in HC v Republiki Sloveniji ter lastnik avtorskih pravic povezanih s programsko opremo na napravah (firmware) in s tem edini možni ponudnik za omenjeno storitev. Izvedba novih funkcionalnosti poleg nadgradnje informacijskega sistema zahteva tudi nadgradnjo programske opreme samih števnih naprav. To je potrebno zaradi zahtevane natančnosti delovanja števnih naprav, čim hitrejšega posredovanja alarmnih dogodkov, optimalne porabe električne energije števnih naprav in čim manjšega prenosa podatkov. Naročnik razpolaga z izvornimi kodami za celotno programsko opremo za pregled, obdelavo in kontrolo podatkov avtomatskih števcev prometa, ne razpolaga pa z avtorskimi pravicami na programski kodi samih naprav (strojna koda/firmware). Naročnik želi, da se sistem avtomatskih števcev razvija in izboljšuje, zaradi česar so potrebni tudi posegi v same naprave.

Na podlagi zgoraj navedenega gre za izključne pravice proizvajalca naprav/opreme, ki se nanaša na (nadaljnji) razvoj naprav in kar je tudi predmet tega naročila. Podlaga za izvedbo postopka s pogajanji brez predhodne objave je v tretji alineji c. točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3. V postopek oddaje naročila s pogajanji se vključi kandidat MIKROBIT SENZORIKA d.o.o.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001740/2022-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 21.03.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 000024/2022
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
20.04.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MIKROBIT SENZORIKA, inženiring prometne senzorike, d.o.o.
Ulica arhitekta Novaka 13
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 126.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 121.320,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2022