Dosje javnega naročila 002948/2022
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI, Ob rimski nekropoli 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini
Blago: Dobava gasilskega vozila TRV-D
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 369.050,00 EUR

JN002948/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
JN002948/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2022
JN002948/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.07.2022
JN002948/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002948/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 089-240182

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Ob rimski nekropoli 1
3311
SI
Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija
Dejan Lešer
dejan.leser@gmail.com
+386 41783060

Internetni naslovi
http://www.pgd-sempetervsd.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443520/SEMPETER_V_SD___RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13516
I.4 Vrsta javnega naročnika
prostovoljno gasilsko društvo
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava gasilskega vozila TRV-D
Referenčna številka dokumenta: JN-13516
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Dobava gasilskega vozila TRV-D. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila TRV-D , skladno s tipizacijo GZS v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo bo v nadgradnji izdelal pritrdišča). Podvozje, izdelana nadgradnja vozila in vgrajeno dvigalo morajo biti novi in nerabljeni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Dobava gasilskega vozila TRV-D. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo dobavil ustrezno podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila TRV-D , skladno s tipizacijo GZS v vozilo vgradil vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo bo v nadgradnji izdelal pritrdišča). Podvozje, izdelana nadgradnja vozila in vgrajeno dvigalo morajo biti novi in nerabljeni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Le v primeru višje sile.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2022   11:00
Kraj: spletna stran ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno dostopno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Ob rimski nekropoli 1
3311
Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2022