Dosje javnega naročila 000094/2022
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in situ hibridizacije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 802.318,29 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000094/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.01.2022
JN000094/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000094/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.02.2022
JN000094/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2022
JN000094/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2022
JN000094/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000094/2022-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2022/S 089-241752

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Žagar
andreja.zagar@mf.uni-lj.si
+386 15437711
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in situ hibridizacije
Referenčna številka dokumenta: 091-1-1/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in in situ hibridizacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 708.327,34 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33696500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava reagentov in laboratorijskega potrošnega materiala za avtomatsko barvanje imunohistokemije in imunocitokemije in in situ hibridizacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000094/2022-B01
Številka obvestila v UL: 2022/S 005-006327
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 04.01.2022
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.05.2022
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 720.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 708.327,34 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.05.2022