Dosje javnega naročila 002927/2022
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Gradnje: Ureditev Kajuhovega parka v Šoštanju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002927/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.05.2022
JN002927/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002927/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej, Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443830/JN_Kajuhov_park.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev Kajuhovega parka v Šoštanju
Referenčna številka dokumenta: JN-13607 430-7/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev Kajuhovega parka obsega:
- parkovno površino, gradbeni inženirski objekt, 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, manj zahteven objekt,
- parkirišče, gradbeni inženirski objekt, 21112 Regionalne ceste, nezahteven objekt,
- površino za pešce in kolesarje, gradbeni inženirski objekt, 21112 Regionalne ceste, nezahteven objekt ter
- most, gradbeni inženirski objekt, 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi, manj zahteven objekt.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45100000
45231000
45450000
77300000
77310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Parcelne št.: 1020/1, 1021, 1022/1, 1022/2, 1022/5, 1022/6, 1023, 1024,1134 in 1341 959 - k.o. Šoštanj
II.2.4 Opis javnega naročila
V sklopu ureditve območja obravnave je predvidena ohranitev večine dreves, odstranitev grmovne vegetacije, ki je prerasla prostorske danosti oziroma je bila stihijsko zasajena, ureditev osrednje poteze parka v smeri trškega jedra Šoštanja (nov tlak, na severni strani klop, na južni grede s cvetočimi trajnicami oziroma grmovnicami), novo tlakovanje mostu čez reko Pako, ureditev poti ob reki Paki na zahodni strani zasnove in njena navezava na obstoječi prehod čez Kajuhovo cest in pločnik na severu območja, ureditev manjše ploščadi ob postajališču za adkrajine d.o.o., kneza koclja ulica 59, 1000 ljubljana 0/10 Zbirno tehnično poročilo 3/7 kolesa Bicy, odstranitev parkirne površine v središču parka in nadomestitev s parkirnimi mesti ob Kajuhovi cesti, ureditev pločnika in zelenih površin ob Kajuhovi cesti, ureditev povezave s ploščadi pred glasbeno šolo do osrednje ploščadi ter proti Kajuhovi cesti, poenotenje urbane opreme, zamenjava ograje ob reki Paki ter zamenjava svetilk javne razsvetljave.
V načrtu krajinske arhitekture je obdelano območje parkovne površine in mostu. Ureditev parkirišča in površin za pešce in kolesarje je obdelana v načrtu s področja gradbeništva - načrt zunanje in prometne ureditve z odvodnjavanjem, ki ga je izdelalo podjetje KONO B d.o.o, št. načrta 1941/22, november 2021, v katerem je zajeta tudi prometna ureditev območja in odvodnjavanje celotnega območja gradnje. Razsvetljava je obdelana v načrtu električnih inštalacij in električne opreme, ki ga je izdelalo podjetje Adesco d.o.o., št. načrta E-8/2022, november 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2022
Konec: 31.08.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2022   10:10
Kraj: Preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2022