Dosje javnega naročila 003043/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnih spomenikov državnega pomena
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 292.434,00 EUR

JN003043/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN003043/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.08.2022
JN003043/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2022
JN003043/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2022
JN003043/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003043/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 091-250995
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Veronika Leskovšek
veronika.leskovsek@gov.si
+386 13695922

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443860/MK_Projektiranje_gradov_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/sl/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba projektantskih storitev za celovito obnovo kulturnih spomenikov državnega pomena
Referenčna številka dokumenta: 4300-1/2022-3340
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objektov Grad Negova s parkom, Grad Viltuš s parkom in Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 1
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Grad Negova s parkom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Negova
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta grad Negova z ureditvijo odprtih površin gradu Negova.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadra24
Število nagrad in priznanj24

Cena – Ponder:
52
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami 10. člena vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo je financirano iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer iz razvojnega področja: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Grad Viltuš s parkom
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Viltuš
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta Grad Viltuš s pripadajočim parkom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadra24
Število nagrad in priznanj24

Cena – Ponder:
52
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami 10. člena vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo je financirano iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer iz razvojnega področja: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grad Turjak
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije v fazah Idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora, za celovito obnovo objekta Grad Turjak s parkom in pripadajočimi pristavami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference kadra24
Število nagrad in priznanj24

Cena – Ponder:
52
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določbami 10. člena vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo je financirano iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer iz razvojnega področja: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, komponenta 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Imenovane osebe morajo izpolnjevati pogoje skladno z določili Gradbenega zakona, Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ter druge veljavne zakonodaje na tem področju.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.06.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2022   11:00
Kraj: www.eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KULTURO
Maistrova ulica 10
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2022   10:40
POJASNILO 1:
Naročnik je objavil projektne naloge za vse tri sklope na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/izvedba-projektantskih-storitev-za-celovito-obnovo-kulturnih-spomenikov-drzavnega-pomena-220510162003/.

Datum objave: 25.05.2022   10:54
VPRAŠANJE 1
Glede na dejstvo, da ponudnik lv izvedbo pridobi samo en sklop od treh predlagamo, da priloži tri bianco menice in ne bančnih garancij za resnost ponudbe. lep
ODGOVOR 1
Naročnik je finančna zavarovanja določil skladno z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), zato vztraja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije in jih ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE 2
Bo naročnik med merili M3 - nagrade in priznanja za enkraten dosežek štel za relevanteno tudi objavo referenčnega dela v mednarodno uveljavljenih publikaciji s področja arhitekturnih dosežkov prenove historičnih stavb s statusom kulturne dediščine, konkretneje v prepoznavnih strokovnih člankih in revijah evropskega in svetovnega merila s področja ohranjanja kulturne dediščine?
ODGOVOR 2
Naročnik bo kot ustrezno štel tudi nagrade in priznanja, ki jih podeljujejo strokovne revije. Samo objava referenčnega dela v člankih in revijah evropskega in svetovnega merila s področja ohranjanja kulturne dediščine se ne bo upoštevala v okviru predmetnega merila.


VPRAŠANJE 3
Naročnik z razpisno dolumentacijo ne zagotavlja ključnih specifikacij storitve. Osnovno pravilo je, da mora biti javno naročilo opredeljeno s specifikacijami obsega del. Specifikacija naročila je najpomembnejši del, ki vpliva na splošno kakovost in konkurenčnost postopka jevnega naročila. Kakršni koli pogoji ali pomanjkljivosti specifikaciji s strani naročnika do ponudnikov, ki se lahko razlagajo kot diskriminatorni, zlasti zoper ponudnike, ki niso sodelovali pri pripravi projektnih nalog, niso sprejemljivi !
Glede na pomanjkljivo pripravljene projektne naloge in podana programska izhodišča, z izjemo PN za sklop Grad Viltuš, ponudnuki ne moremo opredeliti obsega del, ki se nanaša na izdelavo projekta DGD in PZI.
Naročnika pozivamo k posredovanju naslednjih pojasnil:

1- ali so predmet PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi gradbeno tehnično sondiranje, ocene in laboratorijske analize obstoječega stanja konstrukcij? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.1:
Za sklop 1 ima naročnik izdelan načrt gradbenih konstrukcij z detajlnim opisom stanja posameznih elementov konstrukcije, karakteristik materialov in računskimi izhodišči, analizo 3D skeniranja objekta, geotehničnim mnenjem in geotehničnim sondiranjem. V kolikor projektant ugotovi, da je potrebno izvesti sondiranje in laboratorijske analize drugih konstrukcij, je to zajeto v obseg del PZI. Vpogled v izdelani načrt je omogočen na sedežu naročnika.
Za sklop 2 ima naročnik v izvedbi JN za geomehanske raziskave z izdelavo geomehanskega poročila s podatki o nosilnosti in drugih značilnosti terena ob temeljih objekta, o stanju obstoječih temeljev ter o možnosti ponikanja. V kolikor projektant ugotovi, da je potrebno izvesti sondiranje in laboratorijske analize drugih konstrukcij, je to zajeto v obseg del PZI.
Za sklop 3 ima naročnik v izvedbi JN za izvedbo sondažnih izkopov temeljev in temeljnih tal, sondiranje zidov in obokov zaradi ocene mehanskih lastnosti, preveritev stanja lesene strešne konstrukcije in že izvedenih rebričastih stropov, meritve vlažnosti zidov, statično analizo nosilnih konstrukcij in analizo potresne odpornosti objekta z izdelavo poročila in predlogom sanacije oz. ojačitve. V kolikor projektant ugotovi, da je potrebno izvesti dodatna sondiranja in laboratorijske analize, je to zajeto v obseg del PZI.

2- ali so predmet PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi meritve in posnetek obstoječega stanja v natančnosti, ki projektantu omogoča kvalitetno izdelavo PZI ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.2:
Ne, posnetek obstoječega stanja je izdelan (odgovor velja za vse tri sklope).

3- ali je predmet PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi izris obstoječega stanja v CAD ali podobni digitalni obliki, v formatu, ki bo projektantu omogočal kvalitetno izdelavo PZI ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.3:
Ne, posnetek obstoječega stanja je izdelan v CAD obliki (odgovor velja za vse tri sklope).

4- ali je predmet PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi izdelava geomehanskih raziskav in analiz glede na predvidene ukrepe sanacije in rekonstrukcije ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.4:
Glej odgovor Ad 3.1 (odgovor velja za vse tri sklope).

5- ali je predmet DGD in PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi izdelava geodetskega posnetka s certifikatom? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.5:
Za sklop 1 in 2 ima naročnik za območje urejanja, ki je navedeno v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Tehnične specifikacije«, izdelan geodetski posnetek s certifikatom. V primeru, da bo zaradi priključkov na GJI ali podobnega izven območja izdelanega geodetskega posnetka potrebno le-tega dopolniti, je dopolnitev že izdelanega geodetskega posnetka s certifikatom predmet JN, kot je navedeno v 4. členu osnutka pogodbe (obseg del). Vpogled v izdelan geodetski posnetek je možen na sedežu naročnika.
Za sklop 3 ima naročnik izdelan geodetski posnetek brez certifikata. Geodetski posnetek s certifikatom ni izdelan in je predmet naročila.

6- glede na pomanjkljiva programska izhodišča nas zanima ali se predmet DGD in PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi variantne rešitve in IZP ( idejna zasnova ) skladno s Prvilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.6:
Variantne rešitve idejne zasnove so že izdelane. Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je predmet naročila (odgovor velja za vse tri sklope).

7- ali namerava naročnik v sklopu projektnih nalog objaviti vsaj izvleček kvadratur prosotrov, bruto in neto površin stavb in okolja ter jasno in nedvoumno določen obseg investicije na osnovi katerih bo ponudnik lahko sploh ocenil vrednost osvoje storitve ? ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.7:
Okvirne površine objektov in parkovnih površin so objavljene v dokumentu »Tehnične specifikacije« oziroma v projektnih nalogah, ki so skladno z določili razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani naročnika. Obseg storitev je naročnik jasno in natančno navedel v 4. členu osnutka pogodbe, ki ga dopolnjuje oziroma pojasnjuje v okviru zastavljenih vprašanj (odgovor velja za vse tri sklope).

8- ali namerava naročnik v sklopu projektnih nalog objaviti tlorise obstoječega stanja v merilu in vsebinah po pravilih stroke ? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.8:
Vpogled v že izdelano dokumentacijo za posamezen sklop je omogočen na sedežu naročnika in le-ta ne bo objavljena (odgovor velja za vse tri sklope).

9- vljudno prosimo za pojasnilo v kateri fazi načrtovanja bo naročnik projektantu zagotovil konservatoski načrt, ki bo vseboval ključne elemente za načrtovanje predidenih posdegov ?
ODGOVOR Ad 3.9:
Izbrani izvajalec ob uvedbi v delo prejme izvod konservatorskega načrta, za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Vpogled v izdelane konservatorske načrte je omogočen na sedežu naročnika (odgovor velja za vse tri sklope).

10 - ali je predmet DGD in PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi izdelava načrta notranje pohištvene opreme? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.10:
Da (odgovor velja za vse tri sklope).

11- ali je predmet DGD in PZI dokumentacije in hkrati storitve po tem razpisu tudi izdelava načrta tehnološke opreme? Za sklop 1, 2 in 3, DA ali NE ?
ODGOVOR Ad 3.11:
Da (odgovor velja za vse tri sklope).VPRAŠANJE 4
Naročnik v projektnih nalogah zelo pomanjklivo opredeljuje programska izhodišča razen delno v sklopu 2 - GRAD VILTUŠ. V nobenem od izdelanih projektnih nalog ni priložene dokumentacije IZP skladno s pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. Ker tako IDZ kot tudi pogoji mnenjedajalcev niso prolženi k projektni nalogi, je obseg del v DGD in PZI nedoločljiv.
Naročnika pozivamo k posredovanji idejnih zasnov in pogojev nosilcev urejanja prosotra in upravljavcev javne komunalne infrastrukture na podlagi katerih bo ponudnik lahko ocenil vrednost in ovbseg storitve ali pa izdelavo IZP vključi v obseg dela razpisa.
Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila. Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo ponudnikov. Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
1. Ali namerava naročnik posredovati idejne zasnove in pogoje nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne komunalne infrastrukture?
2. Ali namerava naročnik izdelavo IZP vključti v obseg sel predmetnega razpisa?
ODGOVOR 4
Ad 1.) Variantne rešitve idejne zasnove so že izdelane. IZP je predmet javnega naročila. Pogoji nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne komunalne infrastrukture niso pridobljeni in so predmet javnega naročila. Vpogled v že izdelane idejne zasnove za posamezen sklop je omogočen na sedežu naročnika in le-te ne bodo objavljene (odgovor velja za vse tri sklope).
Ad 2.) Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je predmet naročila (odgovor velja za vse tri sklope).


VPRAŠANJE 5
Glede na določila Gradbenega zakona GZ-1 v po 1.juiju 2022. v deveti točki 39. člena navaja, da se mora projektna dokumentacija za objekte iz četrtega odstavka 9. člena istega zakona izdelati s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja (BIM orodja). Glede na zakonsko predpisano določilo bo izbran izvajalec dolžan izvajati storitev po predpisanih določbah.
Naročnika pozivamo da skladno s standardom ISO 19650 ter Navodili za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje poda izhodišča in vsebinske zahteve, kot je to običajna praksa sorodnih razpisov ministerstev v RS. Kot na primer: JN008611/2021-B01
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=429113.
ODGOVOR 5
Skladno z drugim odstavkom 156. člena GZ-1 se deveti odstavek 39. člena začne uporabljati tri leta po uveljavitvi zakona, zato izdelava dokumentacije s pomočjo informacijsko podprtega projektiranja BIM ni predmet tega javenga naročila.


VPRAŠANJE 6
Glede na vsebino in opis pogojev, ki se nanašajo na kadrovsko usposobljenost ponudnika ugotavljamo nasprotujoča merila znotraj katerih naročnik zahteva storitev izdelave referenčnega posla ki obsega DGD ( PDG ) in PZI, hkrati naročnik med drugim zahteva, da je gradnja izvedena pod nadzorom ZVKDS.
1. Uspešna izvedba rekonstrukcije stavbe je merilo, ki sa naša na izgradnjo stavbe in se kot storitev nanaša na uspešno izvedbo in ne na storitev uspešne izdelave projektne dokumentacije. Izvedeno stanje ni ustrezen pogoj za ponudnikovo storitev in ne izkazuje tehnične usposobljenosti projektanta, kajti izvedba stavbe ni projektantska storitev.
2. Ponudnik, ki je po pogojih naročnika uspešno izvedel samo DGD (PGD) in PZI, ni pa stavba izvedena, je kot merilo za vrsta posla po tem javnem naročilu nedopustno, saj DGD in PZI predstavljata pretežni del storitve, tudi če stavba še ni gradbeno izvedena in kot takšno nebi smelo biti izključitveno merilo tehnične usposobljenosti.
3. Gradnja pod nadzorom ZVKD je glede na pravila stroke in določila Zakona o varovanju kulturne dediščine izključna dolžnost ZVKD ter nimajo nobene povezave z potrebnimi človeške in tehnične viri ter izkušnjmi za izvajanje javnega naročila.
Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Omenjeno nvskrižje meril referenčnih pogojev pa nisa skladno z merili in določioli po ZJN-3.
Sprašujemo ali namerava naročnik spremeniti meril glede ustrezne tehnične in strokovne sposobnosti na način, da umakne zahtevo izvedeni gradnji referenčnega posla in da tudi sicer uredi merila po določilih ZJN-3 ?
ODGOVOR 6
Naročnik je pri oblikovanju pogojev in meril avtonomen, pri čemer je vezan na sorazmernost pogojev in meril s predmetom javnega naročila. Ker gre v konkretnem primeru za zahtevne projekte, katerih predmet so objekti kulturne dediščine, ki bodo ves čas pod strogim nadzorom ZVKDS, je naročnik prepričan, da so pogoji in merila oblikovani na način, da bo naročnik pred izdajo odločitve prepričan, da bo izbrani ponudnik usposobljen za izvedbo vseh storitev, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudnikovo zatrjevanje, da gradnja ni odvisna od projektantov ne drži. Predmet javnega naročila je tudi projektantski nadzor, ki traja ves čas gradnje in ki hkrati pomeni obvezno sodelovanje projektanta z naročnikom in gradbincem tudi v fazi gradnje. Skladno s pojasnilom je naročnik prepričan, da lahko tako referenčni pogoj kot tudi merilo veže na uspešno izvedeno gradnjo, zato vztraja pri zahtevah referenčnega pogoja kot tudi merila in ju ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE 7
Ali naročnik pod merili izponjevanja dodatnih referenc v poglavju 8. OCENJEVANJE PONUDB, pod točko 2. Reference kadra, pod alinejo pogoja: "na osnovi le-teh je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje" vstraja na podani zahtevi, tudi če je referenčno posel izveden za rokonstrukcijo stavbe s statusom kulturnega spomenika, pod pogoji ZVKD in spremljanjem rekonstrukcije ZVKD na podlagi PZI načrtov, gradbeno dovoljenje pa za izvedene posege zakonsko ni predpisano, torej v primeru, ko je investitor ravnal skladno z uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 - GZ-1).
Ali naročnik ocenjuje kot dopustno referenčno delo, ki je uspešno sprojektirano in izvedeno in skladno z vsemi ostalimi merili naročnika, pod nadzorom odgovornih konservatorjev ZVKD, tudi v primeru ko gradbeno dovoljenje za posege celovite obnove ni pridobljeno?
ODGOVOR 7
Naročnik bo kot uspešen referenčni posel štel le tisti posel, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Predmet postopka javnega naročila je namreč tudi izdelava dokumentacije DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da je referenčni pogoj sorazmeren s predmetom javnega naročila in hkrati za naročnika pomemben pokazatelj usposobljenosti ponudnika tudi v tem delu. Naročnik vztraja pri zahtevanemu referenčnemu pogoju in ga ne bo spreminjal.

Datum objave: 25.05.2022   12:46
VPRAŠANJE 8
Naročnika pozivamo, da odgovori na do sedaj zastavljena vprašanja ponudnikov še pred iztekom roka za postavljanje vprašanj oz. naj le tega podaljša minimalno 2 dni po oddaji odgovorov na odsedaj zastavljena vprašanja.
ODGOVOR 8
Naročnik na zastavljena vprašanja odgovarja pravočasno in v skladu z določili ZJN-3 ter razpisno dokumentacijo. Naročnik je prepričan, da je ponudnikom omogočil dovolj časa za pripravo kvalitetne ponudbe, zato rokov ne bo podaljševal.


VPRAŠANJE 9
Naročnika prosimo za dodatno pojasnilo in sicer iz priloženega ni povsem razvidno katere podatke mora ponudnik izpolniti v tabeli pod točko C v ESPD obrazcu Del IV: Pogoji za sodelovanje.
1. Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste
2. Izobrazba in strokovna usposobljenost
3. Delež podizvajanja
Vljudno prosimo za podrobnejša navodila v izogib morebitnim nesporazumom.
ODGOVOR 9
ESPD je standardni obrazec, ki ga je potrebno izpolniti skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani Portala javnih naročil (https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf). Na tem mestu naročnik dodatno pojasnjuje, da ponudnik lahko za točki 1. »Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste« in 2. »Izobrazba in strokovna usposobljenost« navede »kot izhaja iz obrazca ePRO - Reference, kadri, nagrade in priznanja« ali podobno. V točki 3. »Delež podizvajanja« ponudnik navede delež (%), ki ga oddaja v podizvajanje vsem podizvajalcem, in skladno s tem izpolni tabelo v 7. členu vzorca pogodbe. V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, ostane polje v ESPD oziroma tabela 7. členu vzorca pogodbe prazna.