Dosje javnega naročila 002935/2022
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Kliping medijskega poročanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.938,60 EUR

JN002935/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.05.2022
JN002935/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2022
JN002935/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.06.2022
JN002935/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002935/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443883/RD_kliping.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13630
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kliping medijskega poročanja
Referenčna številka dokumenta: JN-3/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je spremljanje medijskih objav (kliping) v slovenskih medijih v obdobju od 20. 6. 2022 do 31. 12. 2025.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je spremljanje medijskih objav (kliping) v slovenskih medijih, kar obsega:
(a) spremljanje nacionalnih in lokalnih medijev, in sicer:
tiskanih (dnevniki, tedniki, štirinajstdnevniki, mesečniki, občasniki),
elektronskih (radijske postaje, televizijski programi),
relevantnih spletnih medijev,
(b) izdelava izbora objav na podlagi spremljanih gesel iz vseh spremljanih medijev v obliki:
preslikanega izrezka za objave iz tiskanih in spletnih medijev,
obdelanega magnetograma za objave iz elektronskih medijev,
(c) vodenje urejenega elektronskega arhiva objav, ki v času veljavnosti pogodbe naročniku omogoča časovno neomejen dostop preko spletne aplikacije izbranega ponudnika,
(d) izdelava letnega arhiva objav in posredovanje le-tega naročniku na elektronskem nosilcu podatkov 1x letno (lokalni arhiv naročnika).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 20.06.2022
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2022   13:00
Kraj: elektronsko odpiranje ponudb na e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2022