Dosje javnega naročila 002932/2022
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Storitve: Izvajanje kontinuiranih meritev hrupa na štirih lokacijah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 362.950,00 EUR

JN002932/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.05.2022
JN002932/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2022
JN002932/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN002932/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2022
JN002932/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.08.2022
JN002932/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002932/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Katarina Hrovat
katarina.hrovat@luka-kp.si
+386 56656597

Internetni naslovi
https://www.luka-kp.si/slo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443898/76-2022_rd_05052022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13636
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje kontinuiranih meritev hrupa na štirih lokacijah
Referenčna številka dokumenta: JN 76/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje kontinuiranih meritev hrupa na štirih lokacijah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90000000
90742000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper (oz. kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje kontinuiranih meritev hrupa na štirih lokacijah.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo oz. dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.05.2022   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.05.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.05.2022   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2022   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani, pogodba se sklepa za 5 let. OBR-1 zahteva navedbo ponudbene cene za 5 let. Glede na trenutno stopnjo inflacije (na letni ravni je cca 7,5%, verjetno pa bo do konca 2022 narasla na 10% ali več), je navajanje ponudbene cene za 5 let zelo negotovo. Predvidevanja so, da bo naslednja leta inflacija na letni ravni še večja. Predlagamo, da se ponudbeni obrazec spremeni in se poda le cena za prvo leto pogodbe. Za naslednja leta pa predlagamo, da se upošteva stopnja inflacije v Sloveniji.

V primeru podajanja cene za 5 let (fiksna cena) se lahko zgodi, da bo naročnik ali ponudnik nosil breme neustrezno upoštevane inflacije.

ODGOVOR
Vezano na izpostavljeno je naročnik objavil dopolnjeno verzijo razpisne dokumentacije (popravek v vzorcu pogodbe, spremembe označene z zeleno barvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444767/76-2022_rd_05052022_06052022_12052022.zip


Datum objave: 12.05.2022   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pod točko 3.1.2. Ekonomsko-finančna sposobnost je navedeno, da je S.BON-1 potrebno predložiti: »Gospodarski subjekt s sedežem v RS izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z bonitetno oceno AJPES s predložitvijo S.BON-1 obrazca, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudb«, kasneje pa je navedeno, da naročnik to lahko preveri »Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1, BON2 ali drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev«.
Prosim za informacijo, ali je BON potrebno predložiti ali naročnik to preveri kasneje. V kolikor je potrebno, prosim za informacijo, kateri BON je potrebno predložiti.
Poleg tega naj bi bilo dokazilo: »Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo«, katere v dokumentaciji nismo opazili. Prosim za informacijo, kje se dokument nahaja.
Hvala.


ODGOVOR
Predložitev bonitetnega obrazca ni zahtevana že ob oddaji ponudbe. Gospodarski subjekt zahteve glede bonitetne ocene potrdi s predložitvijo izjave o izpolnjevanju ekonomsko-finačnih pogojev (tj. obrazec OBR-3 oz. OBR-3a za podizvajalca).

Naročnik objavlja dopolnjen obrazec OBR-3 (popravek razpisne dokumentacije, spremembe označene z zeleno barvo).
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444767/76-2022_rd_05052022_06052022_12052022.zip