Dosje javnega naročila 900051/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.830,40 EUR

JN51/2022 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 05.05.2022
JN51/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.09.2022
JN51/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.09.2022
JN144/2022 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 26.10.2022
JN144/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2022
JN144/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 28.10.2022
Zahtevek za revizijo
    JN51/2022 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema

Datum objave: 5. 5. 2022
Številka objave: JN51/2022


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, Kontakt: Nina Breskvar Ogorevc, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14711516. Telefaks +386 14711730. E-pošta nina.breskvar.ogorevc@mors.si.
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP INŽENIRSKE OPREME IN SREDSTEV
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: MORS 355/2021-ON-PZPS_Nakup inženirske opreme in sredstev
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 35000000 (Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema)
35700000 (Vojaški elektronski sistemi)
35124000 (Detektorji kovin)
35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 120 (od oddaje naročila)
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nakup balističnih odej
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35800000 (Oprema posameznika in oprema za podporo)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nakup kompleta za daljinski vžig eksplozivnih polnitev
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35700000 (Vojaški elektronski sistemi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nakup kompleta naprav za daljinski vžig eksplozivnih polnitev za nasilni vstop
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35700000 (Vojaški elektronski sistemi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Nakup minoiskalca
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 35124000 (Detektorji kovin)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcemIII.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 3. 6. 2022
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 6. 6. 2022
Čas: 10:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
S pooblaščenim pisnim potrdilom s strani zakonitih zastopnikov (izjava priložena v razpisni dokumentaciji).
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2022/5/15211-8865740713598309941/R
D_MORS_355_2021-ON-PZPS.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 5. 2022
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 5. 2022
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN144/2022, Blago: Varnostna, gasilska, policijska in obrambna oprema; datum objave: 26. 10. 2022

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2022   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na sklop 4, str 29 razpisne dokumentacije točka 6.2.2 naročnik podaja zahtevo: "naprava ne sme presegati 1300g".
Naročnika naprošamo, da omenjeno zahtevo spremeni in kot ustrezno sprejme tudi napravo katere masa ne presega 2300g.

Glede na nam znane podatke, na trgu ne obstaja naprava, ki bi ustrezala zahtevani masi 1300g - morda je prišlo pri pisanju tehničnih zahtev do tipkarske napake.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR
Naročnik za SKLOP 4 spreminja zahtevo pod točko 6.2.2 tako, da se sedaj glasi:

6.2.2. Naprava ne sme presegati 2300 g z baterijskimi vložki