Dosje javnega naročila 003047/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
ZJN-3: Odprti postopek

JN003047/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN003047/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2022

Revizijski zahtevki
10.06.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
10.06.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
22.06.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
24.06.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
16.08.2022 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo sklep 018-73-2022-8.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN003047/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 091-249958
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443986/ODHP-3_2022_-_Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13119
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
Referenčna številka dokumenta: ODHP-3/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 1
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 3
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 4
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 5
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 7
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 8
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 9
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30100000
30120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.06.2022   13:00
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2022   12:00

Dodatne informacije:
Sezam naročnikov je priloga razpisne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.05.2022   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnik zahteva, da morajo biti ponujeni neoriginalni izdelki skladni tudi s standardi ISO/IEC 19752/2017 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798/2017 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711/2021 (kartuše), za kar naj ponudnik predloži dokazilo.

Ker se vsebina standarda ISO/IEC19752 in ISO/IEC 19798/2017 z leti ni nič spreminjala oz. v delu, ki se nanaša na testiranje oz. izdelavo testnih poročil ni sprememb glede na prejšnjo verzijo, naročnika naprošamo, da sprejme tudi starejšo verzijo navedenega standarda iz leta 2004 in 2007, torej da zahteva standard ISO/IEC 19752/2017 ali enakovredno in standard ISO/IEC 19798/2017 ali enakovredno.

Naročnik s tem, ko ne dopušča izkazovanja ponujenega neoriginalnega materiala za tiskanje po nobenem drugem standardu, kot le po standardu ISO/IEC 19752:2017 in ISO/IEC 19798/2017, krši 8. in 68. člen ZJN-3. Naročnik izključuje kakršnokoli drugo možnost enakovrednega izkazovanja ustreznosti ponujenih enakovrednih izdelkov oziroma poleg standarda ISO/IEC 19752:2017 in ISO/IEC 19798/2017 ne dopušča možnosti »ali enakovredno«, s tem krši točko b) petega odstavka 68. člena ZJN-3.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik dopušča, kot ustrezni tudi starejši različici standarda ISO/IEC 19752 in standard ISO/IEC 19798.


Datum objave: 19.05.2022   10:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik navaja:
Za namen tega naročila je proizvajalec oseba ali podjetje (gospodarska družba), ki z različnimi orodji, opremo in postopki samostojno proizvaja končne izdelke iz surovin, nato pa blago prodaja končnemu potrošniku.

Ali ta zahteva velja za proizvajalca HP? Ali npr. mora HP proizvesti svoj čip iz surovine, da se bo upoštevalo, da je proizvajalec?

V današnjem času skoraj ne moremo najti proizvajalca, ki ne bi kupoval posameznih delov svojega proizvoda od dobaviteljev in jih vgrajeval v svoj proizvod kot končni izdelek. Ali mora ta proizvajelec proizvesti med drugim tudi čip iz surovine?

Zahteva naročnika bi se morala glasiti:
Za namen tega naročila je proizvajalec oseba ali podjetje (gospodarska družba), ki z različnimi orodji, opremo in postopki samostojno proizvaja končne izdelke iz surovin in posameznih delov, to je polizdelkov, katere mu izdobavijo dobavitelji, nato pa blago prodaja končnemu potrošniku.

lep pozdrav

ODGOVOR
V dokumentu Tehnične specifikacije se spremeni 4. odstavek točke III Dodatne zahteve za ponujeno blago, tako da se glasi: »Za namen tega naročila je proizvajalec oseba ali podjetje (gospodarska družba), ki z različnimi orodji, opremo in postopki samostojno proizvaja končne izdelke iz surovin in posameznih delov, to je polizdelkov, katere mu izdobavijo dobavitelji, nato pa blago prodaja končnemu potrošniku.«

Datum objave: 19.05.2022   10:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji ni objavljenega obrazca ''Predračun'', objavljen je samo seznam artiklov.
Lahko posredujete, kje je objavljen obrazec ''Predračun'' (11.2.2. Obrazec »Predračun« iz navodil gosp.subjektom)

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Obrazec je objavljen v e-Dražbi v sistemu e-JN, ki je del dokumentacije in je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si
Dodatno glej točko 7. Navodil gospodarskim subjektom.Datum objave: 19.05.2022   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo, da iz ponudbenega predračuna odstrani ali pa zamenja z drugimi oznakami vse HP pogodbene tonerje (contract), ker nekateri ponudniki nimamo dostopa do njih oz. možnosti nakupa teh tonerjev.

Lepo pozdravljeni

ODGOVOR
Naročnik je preveril predmetne artikle po sklopih in ugotavlja, da so vsi prosto dobavljivi na trgu. Potencialni ponudnik, naj konkretno navede na katere postavke ter v katerem sklopu bi se naj nanašalo morebitno dejstvo, da bi naročnik lahko dodatno preveril navedeno dejstvo, (ne)dostopnosti na trgu.Datum objave: 19.05.2022   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Mnenje naročnika je, da je dokumentacija ustrezno pripravljena in da ponudniki že v danem trenutku lahko oddajo dopustno ponudbo. Naročnik bo kljub temu na zahtevo potencialnega ponudnika objavil spremembo dokumentacije in podaljšal rok za oddajo oz. prejem ponudbe za cca. en teden.Datum objave: 19.05.2022   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

dobavitelj mora v primeru, da dobavlja enakovreden material za tiskanje, zagotavljati enakovredno kvaliteto originalnemu proizvodu.

Ali prav razumemo, da morajo biti tonerji ponudnika, ki ponuja enakovredne tonerje, originalnim tonerjem enakovredni glede zanesljivosti delovanja tonerja, kakovosti slike IQ (zahteva se enaka kakovost slike od prve do zadnje izpisane strani) in obstojnosti tiska/slike, imeti pa morajo enako ali večjo zmogljivost natisnjenih strani?


Lep pozdrav

ODGOVOR
V izogib ponavljanju zahtev, ki so že zapisana v Tehničnih specifikacijah, naročnik poudarja, da velja kot so zapisano v točki 6 poglavja III. DODATNE ZAHTEVE ZA PONUJENO BLAGO, pri čemer kar zadeva zmogljivost natisnjenih strani enakovrednega tonerja, mora biti vsaj enaka ali večja zmogljivost kot original.Datum objave: 19.05.2022   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudnik izkazuje enakovredno blago originalnemu blagu s certifikatom oziroma testnim poročilom, s katerim dokazuje, da je ponujeno
neoriginalno blago enakovredno originalnemu blagu.

Ali prav razumemo, da morajo biti tonerji ponudnika, ki ponuja enakovredne tonerje, originalnim tonerjem enakovredni, imeti pa morajo enako ali večjo zmogljivost natisnjenih strani?

Lep pozdrav


ODGOVOR
Ponujeni nov enakovredni toner mora imeti vsaj enako ali večjo zmogljivost natisnjenih strani. V zvezi s tem glej tudi odgovor objavljen dne: 19.05.2022 ob 12:32 uri.Datum objave: 20.05.2022   16:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik si do izdaje odločitve pridrži pravico, da zahteva od ponudnikov, ki ponudijo enakovredne artikle originalom, predložitev vzorcev (pakiranje in sam artikel mora biti takšen, kot bo ob dobavi v primeru sklenitve pogodbe) ponujenih enakovrednih artiklov (vseh ali naključno izbranih). Naročnik si tudi pridrži pravico, da predložene vzorce na lastne stroške izroči strokovnemu izvedencu, ki ugotovi, ali so artikli po svojih zunanjih lastnostih enakovredni artikli originalom, kakor je zahtevano v dokumentaciji naročila.

Naše vprašanje:
kdo je za naročnika strokovni izvedenec, ki bo ugotavljal lastnosti enakovrednih artiklov? Ali je to neodvisna institucija kot npr. Zavod za varstvo pri delu d.o.o., ali je to Inštitut Jožef Štefan? Ali je to podjetje, ki se ukvarja z isto ali podobno dejavnostjo kot ponudnik enakovrednih tonerjev in mu predstavlja konkurenco na slovenskem trgu?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Strokovni izvedenec je neodvisna institucija oz. neodvisen strokovnjak, ki pozna predmet tega naročila, ki ni oddal ponudbe in ki ni v pogodbenem razmerju z naročnikom za isti predmet naročila.Datum objave: 20.05.2022   16:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v primeru, da ponudnik ponudi enakovredne tonerje, ali mora biti iz certifikata oziroma ustreznega testnega poročila razvidno, ali se le ta nanaša na testiranje novega kompatibilnega tonerja (New Brand Compatible Toner cartrige) ali na obnovljen (Remanufacturing/ Refurbished oziroma Rebuilt Compatible toner cartrige) toner? V kolikor iz certifikata oziroma ustreznega testnega poročila navedeno ni razvidno, ali mora ponudnik predložiti izjavo neodvisne mednarodne inštitucije, ki je izvedla testiranje, na kakšen toner se nanašajo testiranja (ali na New Brand Compatible Toner ali na Remanufacturing/ Refurbished oziroma Rebuilt Compatible toner cartridge)?

lep pozdrav

ODGOVOR
Predmet naročila ni obnovljen material za tiskanje t.i. refili. Na podlagi tega ponudniki, tudi ne pridobivajo certifikatov oz. testnih poročil izdanih s strani neodvisne mednarodne inštitucije za testiranja teh materialov v skladu z zahtevami.
V primeru dvoma, da je kljub temu ponudnik posredoval na testiranje neodvisni mednarodni inštituciji obnovljeni artikel in ga testiral po standardih za nov toner, si naročnik pridržuje pravico da od ponudnik zahteva, da navedeno izkaže, da priloži potrdilo strokovnjaka oziroma izvedenca, da gre za nov toner.
Datum objave: 20.05.2022   16:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je postavil zahtevo:

4. Tonerji in kartuše morajo ustrezati standardu ISO/IEC 19752:2017 (tonerji za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798:2007 (tonerji za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) ali enakovrednim standardom.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Očitek ponudnika:
Za ustreznost enakovrednih tonerjev z originali po standardu ISO/IEC 19752:2017 je možno pridobiti testno poročilo, praviloma nobenega certifikata, ker gre tu za standard za skladnost proizvoda.

Spodaj navaja ponudnik odstavek, katerega ponudnik ne razume oz. zaradi nelogičnosti predlaga naročniku, da ga črta iz te točke razpisne dokumentacije:
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik predmetne zahteve ne bo spreminjal. Uradno pooblaščena ustanova izda »Certificate of reliabiliity« za posamezen tip tonerja in zraven so tudi testi (Custom test report).Datum objave: 20.05.2022   16:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik navaja:

6. Dobavitelj mora v primeru, da dobavlja enakovreden material za tiskanje, zagotavljati enakovredno kvaliteto originalnemu proizvodu.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata in posamezne teste institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje.

Prosimo za popravek besedila:

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata ALI posamezne teste institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje.

lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal predmetne zahteve. Certifikat in testi ne predstavljajo identičnega dokazila, saj na certifikatu niso vidni rezultati testov, ki so merodajni za primerjavo z originalnimi artikli.Datum objave: 20.05.2022   16:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik v TEHNIČNIH SPECIFIKACIJAH, II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PONUJENO BLAGO navaja zahtevo:
V vseh sklopih ponudniki lahko ponudijo nov originalni ali nov enakovreden material za tiskanje.

Po lastnih navedbah proizvajalca HP 82 % originalnih HP-jevih kartuš s črnilom vsebuje 45-70 % obnovljene plastike. 100 % originalnih HP-jevih kartuš s tonerjem vsebuje 5-45 % popotrošniških ali poindustrijskih obnovljenih materialov.
Seznam tonerjev, izdelanih iz obnovljene vsebine v odstotkih:
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA5-4602ENW.pdf
Seznam kartuš, izdelanih iz obnovljene vsebine v odstotkih:
https://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4AA6-4523ENW.pdf

Zaradi navedenih dejstev naročnika pozivamo, da umakne oz. črta omenjeno zahtevo.
Lep pozdravODGOVOR
Naročnik v zvezi s tem pojasnjuje, da zahteva nov artikel kot produkt. Kje in v katerih točkah se zahteva enakovrednost novemu originalnemu artiklu je določena v dokumentaciji naročila. Naročnik nikjer ne zahteva kakšen delež obnovljene plastike mora imeti nov originalen artikel ali nov enakovreden material.

Tako kot vsi večji proizvajalci, ki skrbijo za okolje, se tudi plastika uporablja pri proizvodnji novih črnil in tonerjev kot surovin, ki nastajajo z mletjem stare plastike iz starih HP tonerjev in črnil, v proizvodnem procesu pa se topi in meša z novo plastiko, ker "stara" raztopljena plastika ni dovolj kakovostna, da bi se v celoti uporabljala za novo proizveden izdelek. V poslovnem svetu temu pravijo cikel recikliranja. In na tak način tudi HP proizvaja svoje izdelke, ki so novi izdelki.

Predmetna zahteva ostaja nespremenjena.
Datum objave: 20.05.2022   16:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na vprašanje in vaš odgovor z dne: Datum objave: 19.05.2022 10:47;
V seznamu artiklov in količin pravilno navajate oznake artiklov, medtem, ko ste v obrazcu "predračun" očitno pomotoma navedli "contract" oznake za naslednje tonerje:

Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X ČRN; OZNAKA: W2030XC (7500 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X CYAN; OZNAKA: W2031XC (6000 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X YELLOW; OZNAKA: W2032XC (6000 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X MAGENTA; OZNAKA: W2033XC (6000 strani)

Prosimo, da v obrazcu "Predračun" popravite oznake in pri navedenih artiklih brišite črko "C" kot npr. W2030XC = pravilno W2030X
Lep pozdrav,

ODGOVOR
V obrazcu »Predračun« v e-JN je napaka in imajo ti štirje tonerji zapisano napačno oznako. Pravilne oznake so W2030X, W2031X, W2032X in W2033X. Ponudniki ponudijo tonerje s temi oznakami.Datum objave: 20.05.2022   16:49
VPRAŠANJE
vezano na naše poslano vprašanje : Datum oddaje vprasanja: 19.05.2022 15:30
Pri ponovnem preverjanju smo ugotovili, da ste napačno zapisali "contract" tonerje tudi v seznamu artiklov.
Gre za naslednje artikle:
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X
ČRN; OZNAKA: W2030XC (7500 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X
CYAN; OZNAKA: W2031XC (6000 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X
YELLOW; OZNAKA: W2032XC (6000 strani)
Sklop 6 - Dobava potrošnega materiala za tiskanje blagovne znamke HP 6 TONER HP 415X
MAGENTA; OZNAKA: W2033XC (6000 strani)

Artiklom morate brisati oznako "C" npr. W2030X IN namesto W2030XC

ODGOVOR
V prilogi »Seznam artiklov in količin« so pri teh artiklih zapisane pravilne oznake, v obrazcu »Predračun« v e-JN pa so navedene oznake pri predmetnih artiklih napačne(oznako "C" se ne upošteva) in ponudniki ponudijo artikle z oznakami, kot so zapisane v prilogi dokumentacije.Datum objave: 20.05.2022   16:50
DODATNO POJASNILO K ODGOVOROMA, OBJAVLJENIMA DNE 19.5. OB 12.32 IN OB 12.39:

Ponudnik v okviru javnega naročila ponudi artikel z zahtevano zmogljivostjo izpisa strani samo enkrat. Navedeno pomeni, da če sta v predračunu (t.j. v okviru sklopa ali v okviru med posameznimi sklopi), zahtevana artikla z enako oznako, vendar z različno kapaciteto polnjenja (npr A in X), ponudnik ne more pri obeh postavkah ponuditi istega (npr. zmogljivejšega) artikla. Prav tako dopuščena enaka ali večja zmogljivost izpisa strani ponujenega enakovrednega artikla pomeni, da od originalnega lahko odstopa za največ 10%.


Datum objave: 20.05.2022   16:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je postavil zahtevo:

6. Dobavitelj mora v primeru, da dobavlja enakovreden material za tiskanje, zagotavljati enakovredno kvaliteto originalnemu proizvodu.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata in posamezne teste institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje. Ponudnik novega enakovrednega materiala za tiskanje mora zagotoviti, da ves ponujeni material ustreza originalu po karakteristikah: zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja, kakovost slike IQ (zahteva se enaka kakovost slike od prve do zadnje izpisane strani) in obstojnost tiska/slike. Testno poročilo za posamezen enakovreden material za tiskanje se mora nanašati na vsak posamezen model tiskalnika, na katerih se uporablja originalni proizvod, s čimer ponudnik izkazuje enakovrednost na vseh napravah, na katerih se posamezni originalni oz. enakovredni proizvodi uporabljajo in ki jih uporabljajo naročniki iz predmetnega naročila. Tiskalniki, na katerih se uporablja testirani toner ali kartuša, in na katerih morajo biti testirani enakovredni tonerji ali kartuše, so navedeni v prilogi dokumentacije.

Naročnika naprošamo, da si pogleda Sklep številka: 018-022/2021-6 odločitev Državne revizijske komisije z dne 4.3.21. Z omenjenim sklepom je Državna revizijska komisija med drugim ugodila vlagatelju revizije v delu, ki izpodbija zahtevo naročnika, da morajo tonerji, za katere je ponudnik pridobil testna poročila in zgoraj navedeni standard, testirani na napravah, katere naročnik uporablja. Zadostuje, da so testirani na poljubnih napravah, kot to predvideva omenjeni standard.

Torej to predmetno zahtevo naročnika je Državna revizijska komisija zavrnila. Pozivamo naročnika, da ponovno pristopi k celoviti presoji zakonitosti svojih zahtev in le-te oblikuje na način, da bodo skladna z veljavno zakonodajo.

Lep pozdrav


ODGOVOR
V navedenem sklepu Državne revizijske komisije je dejansko stanje drugačno in nikakor ni primerljivo z naročnikovim naročilom, niti zahtevami. Razlika je, da naročnik tukaj jasno in natančno z objektivnim razlogom (t.j. za vse tiste tiskalnike, ki so v uporabi pri naročniku) podaja zahteve, medtem ko v navedenem sklepu DKOM, kot ga navajate, temu ni bilo tako. Zahteve naročnika so tako oblikovane in so skladne z veljavno zakonodajo.Datum objave: 20.05.2022   16:51
VPRAŠANJE
Pozdrav,
Vezano na vprašanje in vaše pojasnilo z dne Datum objave: 19.05.2022 12:39 in z dne: 19.05.2022 ob 12:32 uri:
Zahteve, ki ste jih prvotno zapisali v tehničnih specifikacijah za ponudbo enakovrednih potrošnih materialov so bile pravilne in izpolnjevanje teh zahtev izkazuje enakovrednost z originalnimi materiali. V kolikor boste dovolili, da se namesto razpisanih kapacitet ponudijo večje kapacitete, materiali niso več primerljivi in enakovredni z originalnimi. Vsi razpisani originalni materiali, so bili razviti in testirani za delovanje na točno določenih tiskalnih napravah in prav tako kapacitete posameznih potrošnih materialov.
Različne kapacitete materialov imajo za uporabnika svoj namen in prepričani smo, da so potrebe po različnih kapacitetah izkazali ravno vaši naročniki. Naj opozorimo še, da večje kapacitete tonerjev v nekaterih modelih tiskalnikov ne delujejo. Npr. toner CC364A v sklopu 1, je obstajal tudi v kapaciteti CC364X vendar ni bil uporaben v vseh tiskalnikih npr. HP LaserJet P4014dn, ki ga navajate na seznamu tiskalnikov, ki jih imate v uporabi (verjetno kot enakovreden še vedno obstaja v večji kapaciteti).
Naj opozorimo še na to, da ste npr. razpisali toner C505A v sklopu 2, toner z večjo kapaciteto CE505X pa v sklopu 7, v primeru ponudbe enakovrednega (ali originalnega) tonerja večje kapacitete v sklopu 2, se lahko zgodi, da boste oddali sklopa 2 in 7 različnima ponudnikoma, v obeh sklopih pa je lahko ponujena večja kapaciteta po različnih cenah ?
Prosimo, da zaradi transparentnosti, enakopravnosti ponudnikov, primerljivosti ponudb ter dokazovanja enakovrednosti potrošnih materialov ne spreminjate prvotnih tehničnih specifikacij, saj boste v nasprotnem primeru na osnovi zgoraj navedenih dejstev primorani spreminjati in dodatno pojasnjevati tudi specifikacijo materialov in tehnično dokumentacijo, ki mora biti nedvoumna.
ODGOVOR
Naročnik je v zvezi z odgovorom, z dne 19.5.2022 ob 12:32 in ob 12:39 uri, objavil dodatno pojasnilo.Datum objave: 20.05.2022   16:52
VPRAŠANJE
vaš odgovor dne: 19.05.2022 12:39, da dopuščate vsaj enake ali večje kapacitete ni v skladu z tehničnimi zahtevami in razpisaimi materiali ter dokazovanjem enakovrednosti.
Prosimo, da prekličete ta odgovor, saj ni mogoče dokazovati enakovrednosti med razpisanimi potrošnimi materiali (kapacitetami) in ponujenimi drugimi (kapacitetami). v sklopu 3 imate npr. razpisan toner z manjšo kapaciteto in njegovo specifično oznako, ki je značilna za lastnosti in karakteristike potrošnega materiala ter uporabo na določenih tiskalnih napravah. Ta material (toner) je torej predmet javnega naročila v tem sklopu, ki se oddaja samostojno in ponujen enakovredni material mora biti enakovreden temu specifičnemu materialu, ki je predmet tega sklopa in ne enakovreden drugemu tonerju z drugo oznako in drugimi lastnostmi in drugo kapaciteto, ki ste ga mogoče razpisali v nekem drugem sklopu in ki predmet naročila v tem konkretnem 3. sklopu !!!???

In kot je razvidno iz dokumentacije so potrebe podali navedeni naročniki, ki so seznanjeni z s vojimi potrebami. kapaciteta tonerja lahko odstopa tudi za 100%, kar pomeni, da z manjšim tonerjem natisnete npr. 10.000 strani z večjim pa 20.000 strani, prepričani smo, da je kateri od vaših naročnikov podal potrebo le po enem tonerju za 10.000 strani in z vašim odgovorom ste temu naročniku preprečili, da bi ravnal gospodarno in samostojno in ga prisili v nakup večjega tonerja, ki ga taradi svojih potreb ne bo uspel porabiti in ga bo čez eno leto zavrgel skupaj z odpisnim zastarelim tiskalnikom....

Prosimo, da upoštevate vse dejavnike in ponovno preverite prvilnost, smiselnost in upravičenost vašega odgovora z vseh vidikov.
ODGOVOR
Naročnik je v zvezi z odgovorom, z dne 19.5.2022 ob 12:39 uri, objavil dodatno pojasnilo.Datum objave: 20.05.2022   16:53
DODATNO POJASNILO K ODGOVORU, OBJAVLJENEMU DNE 19.5. OB 10.24, IN NOV ODGOVOR:

Po preveritvi, naročnik podaja nov odgovor, s katerim nadomesti v celoti odgovor z dne 19.5.2022 ob 10.24 uri. V dokumentu Tehnične specifikacije se spremeni 4. odstavek točke III Dodatne zahteve za ponujeno blago, tako da se glasi: Za namen tega naročila je proizvajalec oseba ali podjetje (gospodarska družba), ki z različnimi orodji, opremo in postopki samostojno proizvaja končne izdelke iz surovin, nato pa blago prodaja končnemu potrošniku. Vsak artikel mora biti iz enega vira in je produkt enega proizvajalca.

Prav tako naročnik v zvezi s tem dodaja, da je pomembno, da vsa programska oprema tiskalnika deluje v skladu z originalnim čipom z namenom doseganja optimalnega ukrepanja, in da ustreza vsem varnostnim standardom in zaščiti uporabnika pred zlonamerno zlorabo. Ponujeni enakovredni tonerji morajo biti izdelani samo z uporabo novih komponent, nikakor pa se ne sme uporabiti dele že uporabljenih tonerjev in jih v procesu obnoviti. Kot polizdelek za namen tega naročila ne šteje rabljena kartuša, ki je bila nato obnovljena in kot nov izdelek posredovana na trg.


Datum objave: 24.05.2022   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Tehničnih specifikacijah, točka III. med drugim piše:

Nov ponujeni material mora biti obnovljiv (tretji odstavek točke II teh specifikacij), ne sme pa biti obnovljen (kot npr. ponovno napolnjeni ali predelani).

Zanima me kako boste preverjali ali je nadomestni material obnovljiv ali ne? S katerim dokumentom naj ponudnik izkaže potencialno obnovljivost?

Hvala za vaše pojasnilo.

ODGOVOR
Ali je ponujeni nov enakovreden material res obnovljiv bo naročnik preverjal v skladu z navedbami ter zahtevami v dokumentaciji naročila kot npr. točka 11.2.5 Navodil gospodarskim subjektom. Ponudnik ponudi nov material že »per se«, ki omogoča ponovno polnjenje (obnovljivost) in je npr. brez vidnih znakov obrabe, ali da ni že šel skozi proces obnavljanja,.. itd. Že s predložitvijo ponudbe in ESPD obrazca se ponudnik zaveže k temu, da ne ponuja obnovljen - refili material za tiskanje in hkrati, da ima ponujeni nov materiala možnost biti obnovljiv.


Datum objave: 24.05.2022   10:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


naročnik pod točko 5. zahteva:
5. Tonerji iz sklopov 1, 2 in 3 morajo ustrezati standardu ISO 11798:1999 ali SIST ISO 11798:2003.
DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):


Standard ISO11798 je vezan na točno določen papir oz. certifikat tega standarda izkazuje, na katerem papirju je bil izdelan standard in posledično lastnosti
glede trajnostnega zapisa izkazuje samo na točno določenem papirju, npr. Double A. Naročnik mora zato natančno navesti, kateri papir uporablja in ga bo uporabljal ves čas tekom pogodbe. Če naročnik ne bo uporabljal točno tega papirja, ki je bil testiran po tem standardu, potem certifikat ISO11798 ne bo veljaven.

Če hoče ponudnik naročiti izdelavo omenjenega certifikata, mora izvajalcu testiranja najprej sporočiti, kateri papir za tiskanje (točna oznaka proizvoda) naj izvajalec uporabi. Ta papir za tiskanje mora biti certificiran po ISO 9607. V kolikor ni, ga je potrebno najprej certificirati. To je predpogoi za izdelavo certifikata po ISO11798.

Po standardu ISO11798 mora potem naročnik uporabljati točno ta papir, ki je po standardu certificiran. V tem standardu gre prvenstveno za papir, kateri se pri tiskanju uporablja, ne pa testiranje tonerja. Standard sicer zahteva testiranje celotnega sistema (tiskalnik, papir, barva). Certifikat po standardu ISO11798 je časovno omejen. Naročnik mora zato navesti, ali zahteva, da ima certifikat veljavnost ob podpisu pogodbe ali mora veljati časovna veljavnost certifikata za ves čas trajanja pogodbe z naročnikom.


Lep pozdrav

ODGOVOR
Papir za tiskanje ni predmet tega javnega naročila in tudi ni pogoj za izpolnjevanje predmetnega standarda, zato naročniku ni potrebno podati informacije o tem, kakšen papir bo uporabljal. Predmetni certifikat mora biti veljaven ob podpisu pogodbe.
Vsekakor izven tega velja, da je za hrambo dokumentarnega gradiva arhivske vrednosti nujna uporaba trajnejših vrst papirja, katerih kakovost je določena z mednarodnimi standardi ISO 9706, ob upoštevanju sredstev za zapisovanje vsebine v skladu s standardom ISO 11798 ter še drugih zahteve, ki se dotikajo arhivskega gradiva. Predmetno pa ni predmet tega javnega naročila, ampak je predmet pravil in načina hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva naročnika.Datum objave: 24.05.2022   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede odgovora, datum objave: 20.05.2022 16:42, ponudnika enakovrednih tonerjev zanima, če bo smatral, da izbrani strokovni izvedenec ponudniku predstavlja konkurenco na majhnem slovenskem trgu, ali bo ponudnik imel možnost ugovora?
Ponudnik se sicer strinja s tem, da strokovni izvedenec ugotovi, ali so artikli po svojih zunanjih lastnostih enakovredni artikli originalom, kakor je zahtevano v dokumentaciji naročila. Boji se samo, da bo iz konkurenčnega podjetja in iz iste panoge, čeprav ne bo imel pogodbenega razmerja z naročnikom niti ne bo udeleženec predmetnega razpisa.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Dejstva in ugotovitve kot so npr. obraba, praske,.. itd, gre dejansko za ugotovitve, ki so vidne tudi povprečnemu uporabniku, potem ko jih strokovni izvedenec identificira oz. locira. Naročnik prav tako ne vidi od kje morebitna bojazen, saj v kolikor ponudnik ponudi vse v skladu z zahtevami naročnika pri novem neuporabljenem enakovrednem tonerju praktično ni moč ugotoviti nobenih odstopanj. Strokovnemu izvedencu bo v danem primeru toner predan brez možnosti identifikacije ponudnika in ponujenega toner, (zagotovljena anonimnost), kljub temu ponudnik ima možnost pravnega varstva.Datum objave: 24.05.2022   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
odgovor naročnika, datum objave: 20.05.2022 16:44, v primeru dvoma, da je kljub temu ponudnik posredoval na testiranje neodvisni mednarodni inštituciji obnovljeni artikel in ga testiral po standardih za nov toner, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnik zahteva, da navedeno izkaže, da priloži potrdilo strokovnjaka oziroma izvedenca, da gre za nov toner.

V primeru, da je ponudnik enakovrednih tonerjev izvedel testiranje pred več leti, s testnih poročil ni možno ugotoviti, ali je bil testiran nov toner, nas zanima, na kakšen način točno bo ponudnik izkazoval, da gre za nov toner.

lep pozdrav


ODGOVOR
Dejstvo je, da vsak ponudnik enakovrednega materiala opravi oz. je opravil neodvisna testiranja npr. po standardu ISO/IEC 19752 z določenim namenom in ne zgolj zaradi oprave testa samega po sebi.
Ponudnik v tem primeru izkaže na tak način, da bo iz dokumentacije jasno razvidno, da je šlo za nov toner.


Datum objave: 24.05.2022   14:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnik je postavil zahtevo:

5. Tonerji iz sklopov 1, 2 in 3 morajo ustrezati standardu ISO 11798:1999 ali SIST ISO 11798:2003.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Če naročnik ta standard zahteva od ponudnikov, ki so ponudili originalnemu enakovreden material za tiskanje, mora isti standard zahtevati tudi od ponudnikov originalnega materiala.

ODGOVOR
Standard je zahtevan za vse tonerje (enakovredne ali originalne). Dejstva, ki jih naročnik lahko sam preveri oz. so preverjena (v tem primeru pri originalnih tonerjih), jih ne zahteva od ponudnikov.
V okviru Sklopa 3 se zahteva spremeni, tako da se zahteva predmetni standard samo pri postavki za TONER HP 12A ČRN; OZNAKA: Q2612A (2000 strani). Ostalo ostaja enako kot je zapisano v točki 5. poglavja III. Dodatne zahteve za ponujeno blago v Tehničnih specifikacijah.


Datum objave: 24.05.2022   14:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


naročnik je podal nejasen odgovor, datum objave: 20.05.2022 16:53, ponudnik ga težko razume.
Naročnik je napisal: deluje v skladu z originalnim čipom. Ponudnika zanima, kaj je hotel naročnik s tem povedati. Ali to pomeni, da mora biti v enakovredni toner vgrajen originalen HP čip?

Toner(kartuša) all-in-one je sestavljena iz več sestavnih delov: bobna, pokrova, korone, valjčkov, kline, folije, prahu, vijakov, ohišja, čepka, posode za prah, čipa itd. Ponudnik in proizvajalec novih enakovrednih tonerkartuš kupuje nove sestavne dele in prah na prostem trgu odvisno od cene pri zagotovljeni kvaliteti pri različnih dobaviteljih na Kitajskem, v Južni Koreji, na Japonskem, v ZDA, na Poljskem, v Franciji, v Turčiji itd, torej iz različnih virov. V tem trenutku ne dobi sicer cenejših delov s Kitajske, torej jih mora kupiti drugje. To pomeni, da so ti novi sestavni deli visoko kvalitetni, ampak se razlikujejo glede kvalitete, so različnih barv itd. Iz vseh teh sestavnih delov proizvajalec sestavi tonerkartušo in nasuje prah.
Ali vse to naročnik sprejema?

Tudi HP ne proizvaja sestavnih delov tonerkartuš iz surovine, temveč jih kupuje pri svojih dobaviteljih. Na njegovih sestavnih delih ni HP logotipa, kar pomeni, da jih ne proizvaja, temveč jih kupi in vgradi v tonerkartušo.


ODGOVOR
Odgovor je jasen, vsa programska oprema tiskalnika deluje v skladu z »originalnim« čipom (t.j. čitalnik čipov) z namenom doseganja optimalnega ukrepanja. Čip tonerja je od proizvajalca le tega to je seveda lahko ali od enakovrednega ali originalnega proizvajalca, ki ga tiskalnik vedno zazna. Namreč prav pri enakovrednih tonerjih se občasno lahko pojavi problem pri pravilni zaznavi, novo vstavljene kartuše ali tonerja, ki ga tiskalnik ne zazna ali pa javi kakršno koli drugo napako. Pri originalnih HP produktih je artikel narejen kot ena blagovna znamka in naročnik sprejema le enakovredno temu.Datum objave: 24.05.2022   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

z izbranim dobaviteljem bo naročnik sklenil DVEletno pogodbo po kateri bodo v tem obdobju cene fiksne!?

Zanima me ali je naročnik v zadnjem letu kaj bral časopise, poslušal radio ali pa pogledal kakšen TV Dnevnik. Če je naročnik slučajno ujel kaj od naštetega, je mogoče opazil, da so se cene vseh artiklov med njimi papirja, potrošnih materialov, transporta in storitev precej dvignile! Glede na trenutne okoliščine ni pričakovati, da se bodo stvari umirile in se ne bodo naštete stvari dražile še naprej.

Razumem, da se naročniku zdi, da če si sedaj zagotovi fiksno ceno artiklov za dve leti, da bo s tem na varni strani, s predvidljivimi stroški! Na prvi pogled je takšno gledanje racionalno za naročnika in bistveno manj za dobavitelje. Noben dobavitelj NIMA zagotovljenih nabavnih cen za dve leti (še za dva meseca ne) in zato ne more avtomatsko zagotavljati fiksnih cen na prodajni strani za takšno obdobje. Zavedam se, da naročnik misli, da to ni njegov problem in naj ga rešijo dobavitelji sami. Naročniku zagotavljam, da se mu ne bo mogel izogniti
Naročnikov možni nasvet dobaviteljem, naj blago naročijo na zalogo sedaj, ne zdraži, saj so naročnikove navedene količine za naročnika neobvezujoče, lahko jih preseže v eno ali drugo stran. To pomeni, da bo dobavitelju del blaga ostal, drugega pa bi zmanjkalo.
Predvidevam, da se bo zgodilo naslednje: dobavitelji bomo prisiljeni v ponujeno ceno vkalkulirati, poleg stroškov in zaslužka, še pričakovane prihodnje dveletne podražitve na nabavni strani (ne samo inflacije)! Ali bo to 6%, 30%, 60% ali pa še več % je odvisno od špekulacije dobavitelja, ampak točno za toliko bo naročnik v začetku preplačevali nabavljeno blago! Če kdo od dobaviteljev tega ne bo upošteval in vkalkuliral, potem ne bo dočakal konca dveletne pogodbe, ker bo prej zaprl štacuno. To pa najprej za naročnika ni niti najbolj racionalno in gospodarno!

V izgib temu predlagam, da v prvem koraku naročnik najprej izbere usposobljene dobavitelje, potem pa te vsake pol leta pozove k odpiranju konkurence in uskladitvi cen artiklov. Na ta način si bo naročnik zagotovili optimalne cene v vsakem trenutku veljavnosti razpisa.

S spoštovanjem!

ODGOVOR
Naročnik je preučil predlog. Način izbire ostaja kot je določen v dokumentaciji naročila.
V vzorec krovne pogodbe se doda naslednji nov člen:
"Valorizacija denarnih obveznosti, za postavke v posameznem sklopu ponudbenega predračuna z DDV, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve krovne pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.
Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena, pri čemer se povišanje lahko izvede največ enkrat v tekočem letu.
V primeru spremembe cen iz tega člena izvajalec pošlje naročniku (skrbniku te pogodbe) pisni predlog za povišanje cen z utemeljitvami (uradno objavljeni podatki v Republiki Sloveniji), naročnik pa pripravi aneks k tej pogodbi."Datum objave: 25.05.2022   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnik je objavil:
DODATNO POJASNILO K ODGOVORU, OBJAVLJENEMU DNE 19.5. OB 10.24, IN NOV ODGOVOR:

Po preveritvi, naročnik podaja nov odgovor, s katerim nadomesti v celoti odgovor z dne 19.5.2022 ob 10.24 uri. V dokumentu Tehnične specifikacije se spremeni 4. odstavek točke III Dodatne zahteve za ponujeno blago, tako da se glasi: Za namen tega naročila je proizvajalec oseba ali podjetje (gospodarska družba), ki z različnimi orodji, opremo in postopki samostojno proizvaja končne izdelke iz surovin, nato pa blago prodaja končnemu potrošniku. Vsak artikel mora biti iz enega vira in je produkt enega proizvajalca.

Prav tako naročnik v zvezi s tem dodaja, da je pomembno, da vsa programska oprema tiskalnika deluje v skladu z originalnim čipom z namenom doseganja optimalnega ukrepanja, in da ustreza vsem varnostnim standardom in zaščiti uporabnika pred zlonamerno zlorabo. Ponujeni enakovredni tonerji morajo biti izdelani samo z uporabo novih komponent, nikakor pa se ne sme uporabiti dele že uporabljenih tonerjev in jih v procesu obnoviti. Kot polizdelek za namen tega naročila ne šteje rabljena kartuša, ki je bila nato obnovljena in kot nov izdelek posredovana na trg.

Vprašanje ponudnika:
Toner(kartuša) all-in-one je sestavljena iz več sestavnih delov: bobna, pokrova, korone, valjčkov, kline, folije, prahu, vijakov, ohišja, čepka, posode za prah, čipa itd. Proizvajalec novih enakovrednih tonerkartuš kupuje nove sestavne dele in prah na prostem trgu odvisno od cene pri zagotovljeni kvaliteti pri različnih dobaviteljih na Kitajskem, v Južni Koreji, na Japonskem, v ZDA, na Poljskem, v Franciji, v Turčiji itd, torej iz različnih virov. V tem trenutku proizvajalec ne dobi cenejših delov s Kitajske, ampak jih mora kupiti drugje. To pomeni, da so ti novi sestavni deli visoko kvalitetni, ampak se razlikujejo glede kvalitete, so različnih barv itd. Iz vseh teh novih sestavnih delov proizvajalec sestavi tonerkartušo in nasuje prah.
Ali naveden opis proizvodnje v celoti izpolnjuje gornje zahteve naročnika? Prosimo za jasen odgovor z da ali ne. Če je odgovor ne, prosimo za pojasnilo, zakaj oz. v katerem delu proizvajalec ne izpolnjuje naročnikovih zahtev.


ODGOVOR
Da, pod pogojem, da gre za uporabo novih komponent iz katerih nastane nov produkt, ki izpolnjuje vse zahteve naročnika iz Tehničnih specifikacij.


Datum objave: 25.05.2022   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

odgovor naročnika, datum objave: 20.05.2022 16:46.

Obstajajo certifikati npr. ISO9001, ISO14001, OHSAS 45001, ki jih pridobi podjetje za svoje poslovanje v skladu z njihovimi predpisi. Na podlagi vsakoletne izvedbe presoje pridobi certificirano podjetje omenjene certifikate.

Standarda ISO19752 in ISO19798 nista certifikata, temveč standarda, ki se nanašata na proizvod, tonerje in potrjujeta zmogljivost natisnjenih strani za črne in barvne tonerje. Za navedena standarda nobena neodvisna mednarodna institucija ne more izstaviti certifikata, če pa že, je le-ta brez vrednosti.

Neodvisne mednarodne institucije, ki jih zmotno navaja naročnik, German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic, tonerjev ne testirajo in zato tudi ne izdajajo testnih poročil za tonerje.

Buyers Lab (BLI) testira tonerje v skladu z ISO19752 in ISO19798 in izda testna poročila v skladu s tema standardoma. Torej samo za zmogljivost natisnjenih strani. Buyers Lab (BLI) ne testira kompatibilnih tonerjev in jih primerja z OEM tonerji glede zmogljivost, zanesljivosti delovanja, kakovosti slike in obstojnosti tiska, ker za to področje ne obstaja noben standard. Res je, da je v preteklosti taka testiranja izvajal. Tudi je res, da je izdal nekakšen certifikat »Certificate of reliabiliity«, ki je brez vrednosti. Kot rečeno teh testiranj ne izvaja več in tudi tak certifikat že nekaj časa noče več izdati.

Če naročnik poseduje ali je videl taka testna poročila in certifikat »Certificate of reliabiliity«, izdana od BLI, so bili izdani pred več leti. Ponudnik poseduje veliko testnih poročil za svoje tonerje od BLI, vendar je večina brez certifikatov.

Iz navedenioh razlogov ponudnik enakovrednega tonerja ne more predložiti nobenega certifikata za tonerje.


naročnik je postavil zahtevo:

4. Tonerji in kartuše morajo ustrezati standardu ISO/IEC 19752:2017 (tonerji za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798:2007 (tonerji za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711:2007 (kartuše) ali enakovrednim standardom.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Očitek ponudni:
Za ustreznost enakovrednih tonerjev z originali po standardu ISO/IEC 19752:2017 je možno pridobiti testno poročilo, praviloma nobenega certifikata, ker gre tu za standard za skladnost proizvoda.

Spodaj navaja ponudnik odstavek, katerega ponudnik ne razume oz. zaradi nelogičnosti predlaga naročniku, da ga črta iz te točke razpisne dokumentacije:
Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo(-e) certifikata(-ov), ki ga(-jih) je izdala uradna pooblaščena ustanova oziroma akreditirana organizacija, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetno zahtevo ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda za ponujeno blagovno znamko.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik predmetne zahteve ne bo spreminjal. Uradno pooblaščena ustanova izda »Certificate of reliabiliity« za posamezen tip tonerja in zraven so tudi testi (Custom test report).


ODGOVOR
Vse neodvisne institucije so naštete zgolj kot primeroma in ponudniki se lahko obrnejo tudi na druge neodvisne institucije, ki so akreditirane, da oz. ki opravljajo predmetne teste in poleg testnih poročil, izdajajo certifikate oz. izjave o skladnosti s predmetnim standardom.Datum objave: 27.05.2022   15:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik je postavil zahtevo, da morajo biti enakovredni tonerji testirani na vseh napravah, katere uporablja, obenem je objavil seznam tiskalnikov, katere uporablja.
Ponudnik navaja primer: nov kompatibilni toner enakovreden CF226X naj bi bil testiran na napravah: HP LaserJet Pro M402d, M402dn, MFP M426dw.
To ni potrebno, kajti če kompatibilni toner deluje v enem od navedenih strojev, deluje tudi v ostalih. Vsi navedeni tiskalniki imajo isti oz. enak tiskalniški stroj, razlikujejo se samo pri dodatni opremi, ki ne vpliva na delovanje tonerja.
Dokaz: v navedenih tiskalnikih deluje poleg tonerja CF226X tudi originalni HP toner CF226A, ki ima manjšo zmogljivost. Torej dva po zmogljivosti različna tonerja delujeta v istem tiskalniku. V zgoraj navedenih napravah brez problema delujejo tudi originalni Canon tonerji, ki so kompatibilni s HP-jevimi. Torej v vseh napravah, v katerih deluje originalni toner CF226X, deluje tudi originalni Canon toner, ki je kompatibilen s HP-jevim tonerjem.
Ravno tako so nekateri, ne vsi, HP in Samsung tonerji kompatibilni. Torej Samsung tonerji delujejo v HP napravah in obratno, HP tonerji delujejo v Samsung napravah. Vse to je možno, ker je tiskalniški stroj pri vseh teh napravah enak. Dodano je ohišje, oznaka modela naprave, mogoče dodatni predal, tiskalniški stroj je pa popolnoma enak.
Ponudnik je navedel samo primer s tonerjem CF226X. Obstaja veliko različnih modelov naprav, v katerih nemoteno delujejo HP in Canon tonerji. Enako velja za Samsung in HP naprave.

Zato naročnika ponovno pozivamo, da predmetno zahtevo umakne iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Ne gre za testiranje na splošno na vseh napravah (t.j. na tistih napravah, za katere je toner deklariran za uporabo), ali katerekoli naprave, ampak le za naprave, katere uporablja naročnik. Zahteva naročnika v tem delu ostaja nespremenjena.


Datum objave: 27.05.2022   15:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik navaja:
6. Dobavitelj mora v primeru, da dobavlja enakovreden material za tiskanje, zagotavljati enakovredno kvaliteto originalnemu proizvodu.

DOKAZILO (predloži ga samo ponudnik, ki je ponudil originalnemu enakovreden material za tiskanje):

Ponudnik mora k ponudbi predložiti kopijo certifikata in posamezne teste institucije za neodvisno testiranje, kot so: Buyers Lab (BLI), German Federal Institute for Materials Research and Testing, Rochester Institute of Tehnology (RIT), Spencer Lab, Quality Logic ali drug enakovreden certifikat neodvisne institucije, s katerim se dokazuje, da je ponujeni enakovredni material po kakovosti enak originalnemu materialu za tiskanje. Ponudnik novega enakovrednega materiala za tiskanje mora zagotoviti, da ves ponujeni material ustreza originalu po karakteristikah: zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja, kakovost slike IQ (zahteva se enaka kakovost slike od prve do zadnje izpisane strani) in obstojnost tiska/slike. Testno poročilo za posamezen enakovreden material za tiskanje se mora nanašati na vsak posamezen model tiskalnika, na katerih se uporablja originalni proizvod, s čimer ponudnik izkazuje enakovrednost na vseh napravah, na katerih se posamezni originalni oz. enakovredni proizvodi uporabljajo in ki jih uporabljajo naročniki iz predmetnega naročila. Tiskalniki, na katerih se uporablja testirani toner ali kartuša, in na katerih morajo biti testirani enakovredni tonerji ali kartuše, so navedeni v prilogi dokumentacije. Testna poročila so del specifikacij ponujenega blaga. Proizvajalec enakovrednega material za testiranje ne more sam opraviti primerjavo kvalitete enega artikla z drugim originalnim. Test hkratnega preverjanja obeh artiklov pod enakimi pogoji lahko opraviti neodvisna institucija.


Državna revizijska komisija je v zadevi št. 018-066/2020-4 z dne 3.6.2020 zapisala:
»Sedmi odstavek 68. člena ZJN-3 določa, da kadar naročnik uporabi možnost sklicevanja na tehnične specifikacije iz b) točke petega odstavka tega člena, ponudbe ne sme zavrniti z obrazložitvijo, da ponujene gradnje, blago ali storitve niso skladne z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, če ponudnik v svoji ponudbi na kakršen koli ustrezen način, vključno z načini dokazovanja iz 70. člena tega zakona, dokaže, da predlagane rešitve enako izpolnjujejo zahteve, določene v tehničnih specifikacijah. Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 70. člena ZJN-3 zahteva, da gospodarski subjekti kot dokazilo o skladnosti s tehničnimi specifikacijami, predložijo poročilo o preizkusu, ki ga pripravi organ za ugotavljanje skladnosti, ali potrdilo, ki ga izda tak organ. Skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZJN-3 mora naročnik sprejeti druga ustrezna dokazila, ki niso navedena v prvem odstavku 70. člena ZJN-3, na primer tehnično dokumentacijo proizvajalca, kadar določen gospodarski subjekt nima dostopa do potrdil ali poročil o preizkusih iz prvega odstavka tega člena ali jih ne more pridobiti v ustreznih rokih, pod pogojem, da ni odgovoren za to, da nima dostopa, ter pod pogojem, da gospodarski subjekt s tem dokaže, da gradnje, blago ali storitve, ki jih zagotavlja, izpolnjujejo tehnične specifikacije, merila za oddajo naročila ali pogoje za izvedbo naročila.
Iz navedenih določil ZJN-3 izhaja, da je naročnik upravičen od ponudnikov zahtevati dokazovanje zahtevanih značilnosti lastnosti blaga, na drugi strani pa morajo ponudniki v ponudbi izkazati izpolnjevanje zahtev, pri čemer pa niso omejeni na točno določena dokazna sredstva. Tudi če naročnik zahteva dokazovanje zahtevanih značilnosti blaga s predložitvijo certifikatov ali poročil o preizkusih, ki jih pripravijo oz. izdajo organi za ugotavljanje skladnosti, mora naročnik upoštevati možnost ponudnikovega dokazovanja z drugimi ustreznimi dokazili. Naročnik mora skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZJN-3 sprejeti druga ustrezna dokazila. Vendar pa dokazovanje po tretjem odstavku 70. člena ZJN-3 ni brezpogojno, saj tretji odstavek 70. člena ZJN-3 ponudniku nalaga določene obveznosti; ponudnik mora že v ponudbi izkazati obstoj okoliščin iz tretjega odstavka 70. člena ZJN-3, ki opravičujejo oz. utemeljujejo sprejem drugih ustreznih dokazil.«

Glede na navedeno naročnika pozivamo, da umakne spodnjo zahtevo:
Proizvajalec enakovrednega material za testiranje ne more sam opraviti primerjavo kvalitete enega artikla z drugim originalnim. Test hkratnega preverjanja obeh artiklov pod enakimi pogoji lahko opraviti neodvisna institucija.

Pozivamo naročnika, da ponovno pristopi k celoviti presoji zakonitosti svojih zahtev in le-te oblikuje na način, da bodo skladna z veljavno zakonodajo. V kolikor navedenemu predlogu ne bo sledil, bomo zaradi varovanja naših interesov primorani uveljavljati ustrezno pravno varstvo v obliki zahtevka za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
V točki 6. poglavja III. Dodatne zahteve za ponujeno blago v dokumentu Tehnične specifikacije se tretji odstavek spremni tako, da se na koncu tretjega odstavka briše besedilo: »Proizvajalec enakovrednega material za testiranje ne more sam opraviti primerjavo kvalitete enega artikla z drugim originalnim. Test hkratnega preverjanja obeh artiklov pod enakimi pogoji lahko opraviti neodvisna institucija.«Datum objave: 27.05.2022   15:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je postavil zahtevo, da morajo biti enakovredni tonerji testirani na vseh napravah, katere uporablja, obenem je objavil seznam tiskalnikov, katere uporablja.

Ponudnik poseduje mnenje direktorja Buyers Lab. Int., da se rezultati testiranj določenega tonerja na napravah z različno dodatno opremo ne bodo razlikovali. Tudi proizvajalec naprav Hawlett-Packard ima na svojih spletnih straneh objavljena testna poročila za standard ISO/IEC 19752, pri čemer ne navaja različnih modelov iste vrste svojih naprav oziroma ne navaja različne dodatne opreme, temveč navaja samo serijo naprav. Iz navedenega nesporno izhaja, da delovanje tonerja ni odvisno od različnih naprav (tj. modelov naprav) z različno dodatno opremo, temveč le od samega tonerja, ki v vsaki od naprav, za katero je deklariran, deluje enako. Naročnik si lahko ogleda tak primer za toner CF283X, katerega naročnik uporablja. HP nikjer ne razlikuje med posameznimi modeli naprav, omenja samo serijo ProM201, čeprav obstaja več modelov iz te serije. Naročnik bi moral dopustiti, da ponudnik za vsak posamezen toner predloži dokazilo neodvisne institucije, da je bil toner testiran na kateremkoli tiskalniku, za katerega je toner deklariran za uporabo, tako kot je to zahtevano s standardom ISO/IEC 19752. Tiskalne naprave imajo vse isto osnovo oziroma isti tiskalniški stroj, zato tudi tiskajo z istim modelom tonerja. Večina ima dodatno opremo, kar nima nikakršnega vpliva na samo delovanje tonerja. V teh primerih za gre isti stroj naprave, sicer toner v teh napravah ne bi deloval. Dodana je dodatna oprema kot je duplex, mrežna povezava, wi-fl ipd. Iz tega razloga tudi standard ISO/IEC 19752 nikjer ne zahteva, da bi moral biti standard narejen na različnih napravah. Na delovanje tonerja lahko vpliva sama naprava, če je stara, pokvarjena, zanemarjena ali dotrajana, ne pa dodatna oprema.
Zato naročnika ponovno pozivamo, da odstrani predmetno zahtevo iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
V zvezi s tem glej odgovor z dne objave: 27.05.2022, ob 15:26 uri. Zahteva naročnika v tem delu ostaja nespremenjena.