Dosje javnega naročila 002963/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Blago: Dobava in montaža ultrazvočnega diagnostičnega aparata
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002963/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2022
JN002963/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002963/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica
Rejčeva ulica 4
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
info@zd-go.si
info@zd-go.si
+386 53383260
+386 53383357

Internetni naslovi
http://www.zd-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443989/za_objavo_UZ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13663
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža ultrazvočnega diagnostičnega aparata
Referenčna številka dokumenta: JN-13663
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža ultrazvočnega diagnostičnega aparata
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kot izhaja iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
tehnične prednosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2022   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2022   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.05.2022   09:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je v 3.3. točki navedeno, da je potrebno predložiti tudi predračun v Excelovi tabeli, ki pa ga v razpisni dokumentaciji ni.

Naročnika prosimo, da objavi format želenega Excelovega predračuna ali potrdi, da ga ponudniki poljubno pripravimo sami.
Hvala.

ODGOVOR: Spoštovani,

za predračun v Excelovi tabeli ni predpisana oblika, in ga pripravite sami.
Datum objave: 13.05.2022   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik zahteva tudi finančno zavarovanje za resnost ponudbe, kar ponudnikom povzroča dodatne stroške, zato vljudno prosimo, če lahko predložimo bianko menico?

V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Zaradi elektronske oddaje ponudbe smo predvideli bančno garancijo.
Lep pozdrav.
Datum objave: 16.05.2022   14:31
VPRAŠANJE
Točka 10.

Ali lahko ponudimo vertikalni pomika +/- 26cm?

Točka 2.

Ali lahko ponudimo 4 aktivna priključna mesta, brez neaktivnih, ker jih ne potrebujete.


Točka 5.

Ali lahko ponudimo 21.5'' LED monitor?ODGOVOR
Točka 10
Ali lahko ponudimo vertikalni pomika +/- 26cm?
ODGOVOR: NE, ker preveč odstopa od zapisanih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Točka 2.
Ali lahko ponudimo 4 aktivna priključna mesta, brez neaktivnih, ker jih ne potrebujete.
ODGOVOR: Zahtevamo vsaj 4 priključna mesta in 2 neaktivni, za morebitne kasnejše nadgradnje z dodatnimi sondami. Zahtva ostaja nespremenjena.

Točka 5.
Ali lahko ponudimo 21.5'' LED monitor?
ODGOVOR: NE, ker bistveno odstopa od zapisanih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 16.05.2022   14:33
VPRAŠANJE
Na upravljalni plošči mora biti vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za optimalno razporeditev želenih funkcij.

Ali lahko ponudimo UZ aparat, kateri omogoča poljubno programiranje več kot 10 izbirnih opcij na dotikalnem zaslonu in poljubno premikanje?

S to rešitvijo presegamo vaše zahteve.

ODGOVOR: Lahko ponudite UZ aparat, ki omogoča poljubno programiranje več kot 10 izbirnih opcij na dotikalnem zaslonu in poljubno premikanje, če aparat istočasno zadošča zahtevi, da ima na upravljalni plošči vsaj 10 gumbov, ki se lahko poljubno programira (kot zapisano v razpisni dokumentaciji).


Datum objave: 16.05.2022   14:34
VPRAŠANJE
Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi priključki ter dva neaktivna priključna mesta za sonde.

Ali lahko ponudimo UZ aparat s štirimi aktivnimi priključnimi mesti, kar zadostuje za priklop vseh zahtevanih UZ sond, brez neaktivnih priključkov?

ODGOVOR NE. Na vprašanje smo že odgovorili zgoraj.