Dosje javnega naročila 002975/2022
Naročnik: VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL, Erjavčeva cesta 17, 1000 Ljubljana
Blago: tiskarske storitve ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002975/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2022
JN002975/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2022
JN002975/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2022
JN002975/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002975/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL
Erjavčeva cesta 17
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo
gp.protokol@gov.si
+386 14781111
+386 14781442

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/protokol/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444047/dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13673
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: tiskarske storitve ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: JN-13673
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
tiskarske storitve ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
22900000
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
tiskarske storitve ob protokolarnih dogodkih in za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2022   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker je v maksimalno 2 urah od potrditve naročila, praktično nemogoče izvesti postavitev, tisk kakor tudi dobavo vaših tiskovin, na vaš naslov, bi prosili da se ta čas podaljša vsaj za kakšno uro ali dve. Drugače bo udeležba na tem razpisu zelo slaba, saj je ta zahtevani pogoj iz predloga pogodbe, praktično neizvedljiv.

Najlepša vam hvala za ugodno rešitev.


ODGOVOR
Spoštovani,

Protokol skladno s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13, 35/15 in 57/20) opravlja protokolarne naloge za najvišje predstavnike Republike Slovenije. Pri organizaciji in izvajanju protokolarnih dogodkov zaposleni v Protokolu sodelujejo z zaposlenimi v uradih in kabinetih predstavnikov RS, ki so gostitelji protokolarnih dogodkov, v primeru obiskov najvišjih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji pa se usklajujejo še s predstavniki veleposlaništev v RS in predstavniki tujih gostov. Zaradi usklajevanj z gostitelji, gosti, izvajalci in ostalimi sodelujočimi pri izvedbi protokolarnih dogodkov včasih prihaja do dogovorov ali sprememb v zadnjem trenutku, tiskovine pa morajo biti vedno pravočasno pripravljene za pošiljanje ali predajo gostom (tudi če je prihod gosta na soboto, nedeljo ali državni praznik oziroma dela prost dan), zato je včasih potrebno tiskovine za protokolarne dogodke (tiskovine s tiskom teksta kot so vabila, jedilniki, programske knjižice, govori, itd.) natisniti v zelo kratkem roku. To vsekakor ne velja za redna naročila ampak samo v izjemnih primerih, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti in na kar v Protokolu žal nimamo vpliva.
V rok dobave do 3 ur v izjemnih primerih se ne šteje čas za postavitev tiskovine v obliko za tisk, rok začne teči po končni potrditvi tiskanja s strani Protokola.

Na vašo pobudo bomo podaljšali rok za dostavo tiskovin v izjemnih primerih in temu ustrezno tudi prilagodili razpisno dokumentacijo.

Tako se točka c. Rok dobave in način plačila Tehničnih specifikacij (stran 17 v obrazcih za tiskarske storitve) po novem glasi:

"c. Rok dobave in način naročanja
Izvajalec bo blago dobavljal sukcesivno. Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika blago dostavi v roku (čas od potrditve naročila do dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjeno dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.
Blago bodo naročali in prevzemali vsi zaposleni v Protokolu Vlade Republike Slovenije.
Dobava papirnega gradiva se bo izvajala na naslov: Protokol Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana."

Prav tako se spremeni 7. člen pogodbe (stran 21 v obrazcih za tiskarske storitve), ki se po novem glasi:

"7. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je rok dobave tiskovin za redna naročila za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije 3 (tri) dni od prejema pisnega naročila in v primeru tiska teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita). Za pisno naročilo se šteje naročilo, posredovano izvajalcu po elektronski pošti. V primeru tiska tiskovin za protokolarne dogodke je rok dobave 1 (en) dan od prejema pisnega naročila in v primeru tiska teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita).
Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika blago dostavi v roku (čas od naročila do dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjeno dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila."

Za lažjo pripravo ponudbene dokumentacije bomo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb. Ponudbe je potrebno oddati do 20.5.2022 do 10:00, odpiranje ponudb pa bo 20.5.2022 ob 11:00.

Na Portalu javnih naročil bo objavljen popravek obvestila o javnem naročilu.


Lep pozdrav,

Protokol Vlade Republike Slovenije
Datum objave: 13.05.2022   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

močno dvomim, da lahko v roku 2 ur opravi vse skupaj, torej pripravo, tisk ter dostavo na vaš naslov. To je namreč praktično neizvedljivo.

Še posebaj to velja za vse, kateri so nekoliko bolj oddaljeni iz Ljubljane.

Prosim, da se minimalni čas za dostavo, vsaj nekoliko podaljša.

Omenil bi tudi, da za vikende ter praznike, nikakor nebi smela veljati enaka cena kakor za tisk med delavnim tednom. V sloveniji "še posebaj zdaj po koroni", zelo verjetno ni nobene tiskarne, ki bi delala za vikende, zagotovo pa ne tudi za praznike. Sobote se dela, le ob povečanem obsegu dela, ki je pa v zadnjih 2 letih, vse manj, razen tistih 3 mesecev, pred koncem leta.

Te pogoji, so res nemogoči, tako bi prosili za spremembo pogojev, v bolj realne ter izvedljive.

Lp


ODGOVOR
Spoštovani,

Protokol skladno s Sklepom o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12, 44/13, 76/13, 35/15 in 57/20) opravlja protokolarne naloge za najvišje predstavnike Republike Slovenije. Pri organizaciji in izvajanju protokolarnih dogodkov zaposleni v Protokolu sodelujejo z zaposlenimi v uradih in kabinetih predstavnikov RS, ki so gostitelji protokolarnih dogodkov, v primeru obiskov najvišjih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji pa se usklajujejo še s predstavniki veleposlaništev v RS in predstavniki tujih gostov. Zaradi usklajevanj z gostitelji, gosti, izvajalci in ostalimi sodelujočimi pri izvedbi protokolarnih dogodkov včasih prihaja do dogovorov ali sprememb v zadnjem trenutku, tiskovine pa morajo biti vedno pravočasno pripravljene za pošiljanje ali predajo gostom (tudi če je prihod gosta na soboto, nedeljo ali državni praznik oziroma dela prost dan), zato je včasih potrebno tiskovine za protokolarne dogodke (tiskovine s tiskom teksta kot so vabila, jedilniki, programske knjižice, govori, itd.) natisniti v zelo kratkem roku. To vsekakor ne velja za redna naročila ampak samo v izjemnih primerih, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti in na kar v Protokolu žal nimamo vpliva.

V rok dobave do 3 ur v izjemnih primerih se ne šteje čas za postavitev tiskovine v obliko za tisk, rok začne teči po končni potrditvi tiskanja s strani Protokola. Do situacije, da bi bilo potrebno tiskanje izven rednega delovnega časa (med vikendi ali prazniki) pride izjemno redko, cca. dvakrat ali trikrat letno, kakšna leto pa sploh nimamo takšnih potreb. Tisk izven rednega delovnega časa je vedno vnaprej napovedan in dogovorjen, zato to ponudniki lahko vnaprej organizirajo in to naj pri oddaji ponudbe vkalkulirajo v svoje cene.

Na vašo pobudo bomo podaljšali rok za dostavo tiskovin v izjemnih primerih in temu ustrezno tudi prilagodili razpisno dokumentacijo.

Tako se točka c. Rok dobave in način plačila Tehničnih specifikacij (stran 17 v obrazcih za tiskarske storitve) po novem glasi:

"c. Rok dobave in način naročanja
Izvajalec bo blago dobavljal sukcesivno. Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika blago dostavi v roku (čas od potrditve naročila do dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjeno dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila.
Blago bodo naročali in prevzemali vsi zaposleni v Protokolu Vlade Republike Slovenije.
Dobava papirnega gradiva se bo izvajala na naslov: Protokol Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 17, Ljubljana."

Prav tako se spremeni 7. člen pogodbe (stran 21 v obrazcih za tiskarske storitve), ki se po novem glasi:

"7. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je rok dobave tiskovin za redna naročila za potrebe Protokola Vlade Republike Slovenije 3 (tri) dni od prejema pisnega naročila in v primeru tiska teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita). Za pisno naročilo se šteje naročilo, posredovano izvajalcu po elektronski pošti. V primeru tiska tiskovin za protokolarne dogodke je rok dobave 1 (en) dan od prejema pisnega naročila in v primeru tiska teksta tudi potrditve končne verzije teksta, pripravljenega za tisk (ozelita).
Izvajalec se obvezuje, da na poseben poziv naročnika blago dostavi v roku (čas od naročila do dostave blaga), ki ne bo daljši od 3 (treh) ur. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjeno dejavnost po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi zato zahteval posebna denarna nadomestila."

Za lažjo pripravo ponudbene dokumentacije bomo podaljšali tudi rok za oddajo ponudb. Ponudbe je potrebno oddati do 20.5.2022 do 10:00, odpiranje ponudb pa bo 20.5.2022 ob 11:00.

Na Portalu javnih naročil bo objavljen popravek obvestila o javnem naročilu.


Lep pozdrav,

Protokol Vlade Republike Slovenije