Dosje javnega naročila 003050/2022
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN003050/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN003050/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN003050/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2022
JN003050/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN003050/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2023
JN003050/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2023
JN003050/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003050/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 091-249957
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
Cesta 4. maja 92
1380
SI
Cerknica
Slovenija
tajništvo
os.no-cerknica@os-cerknica.si
+386 17050520
+386 17096901

Internetni naslovi
https://www.os-cerknica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444052/RD_OSNO_Cerknica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13620
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
Referenčna številka dokumenta: JN-13620
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: GOVEDINA, SVINJINA TER IZDELKI IZ NJIH
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GOVEDINA, SVINJINA TER IZDELKI IZ NJIH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15119000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: RIBE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTO IN ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15895000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTO IN ZAMRZNJENI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, JAJCA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE, JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNI IZDELKI
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI SOKOVI IN SIRUPI, VODA
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI SOKOVI IN SIRUPI, VODA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SLANO IN SLADKO PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
SLANO IN SLADKO PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH, PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH, PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
15400000
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti20

Cena – Ponder:
80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI KRUH, PECIVO IN IZDELKI
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI KRUH, PECIVO IN IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKI MED
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKI MED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKA KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKA KOKOŠJA JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO MESO IN MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EKOLOŠKO SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 23
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA
Cesta 4. maja 92
1380
Cerknica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2022   08:05
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI,

10. sklop: SADNI SOKOVI IN SIRUPI, VODA

7. sok, breskev 0,7 l - 1 l- IZDELEK NE OBSTAJA; Lahko pa vam ponudimo nektar Breskev z min. 50 % sd breskve pakiran po 1 l ali pa sadno zelenjavni 100% sok iz Jabolk, breskev in korenja pakiran po 1 l. Prosim za popravek opisa artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.

8. sok, grozdje 1 l- IZLELKA NIMAMO V PONUDBI ali vam lahko ponudimo 100% sok iz Jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 l?

20. sok, eko, borovnica 0,75-3 L-IZDELEK NE OBSTAJA, PROSIM ZA IZBRIS

21. sok, eko, granatno jabolko 1,0-3 l - ali vam lahko ponudimo izdelek v sestavi sok iz Jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 L, saj samo granatno jabolko ne obstaja?

23. sok, eko, korenje 0,75-3 l- ali želite sok, ki je samo iz korenja ali je lahko z dodatkom sadja? V kolikor želita samo zelenjavni sok iz korenja prosim če lahko ponudimo 0,5 L pakiranje

Prosim tudi, če lahko prestavite spodaj navedene artikle v sklop sadni sokovi, saj boste tako dobili bistveno bolj ugodno ponudbo.
Prihranek pri razpisani količini cca 7.500 kosov, glede na poznavanje konkurence znaša med 400 in 500 EUR neto.

85. rezina, sadna, min. 88 % sadja, kvaliteta Frutabela ali enakovredno, 35 g 35 g 760 kos
86. rezina, sadno-žitna, min. 33 - 38 % sadja, okus gozdni ali jagoda ali višnja, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 30 g 3400 kos
87. rezina, sadno-žitna, min. 55 % sadja, okus pomaranča, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 25 g 500 kos
88. rezina, sadno-žitna, min. 61 % sadja, okus borovnica, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 44 g 2400 kos
89. rezina, sadno-žitna, min. 90 % sadja, okus malina ali enakovredno, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 35 g 450 kos
ODGOVOR

10. sklop: SADNI SOKOVI IN SIRUPI, VODA

7. sok, breskev 0,7 l - 1 l- IZDELEK NE OBSTAJA; Lahko pa vam ponudimo nektar Breskev z min. 50 % sd breskve pakiran po 1 l ali pa sadno zelenjavni 100% sok iz Jabolk, breskev in korenja pakiran po 1 l. Prosim za popravek opisa artikla, da bomo lahko oddali ponudbo.
Popravljamo opis:
7. Nektar breskev

8. sok, grozdje 1 l- IZLELKA NIMAMO V PONUDBI ali vam lahko ponudimo 100% sok iz Jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 l?
lahko

20. sok, eko, borovnica 0,75-3 L-IZDELEK NE OBSTAJA, PROSIM ZA IZBRIS
lahko je tudi izdelek iz jabolk, aronije, borovnice


21. sok, eko, granatno jabolko 1,0-3 l - ali vam lahko ponudimo izdelek v sestavi sok iz Jabolk, granatnih jabolk, ribeza in grozdja pakiran po 1 L, saj samo granatno jabolko ne obstaja?
lahko

23. sok, eko, korenje 0,75-3 l- ali želite sok, ki je samo iz korenja ali je lahko z dodatkom sadja? V kolikor želita samo zelenjavni sok iz korenja prosim če lahko ponudimo 0,5 L pakiranje
naj bo z dodatkom sadja


Prosim tudi, če lahko prestavite spodaj navedene artikle v sklop sadni sokovi, saj boste tako dobili bistveno bolj ugodno ponudbo.
Prihranek pri razpisani količini cca 7.500 kosov, glede na poznavanje konkurence znaša med 400 in 500 EUR neto.
85. rezina, sadna, min. 88 % sadja, kvaliteta Frutabela ali enakovredno, 35 g 35 g 760 kos
86. rezina, sadno-žitna, min. 33 - 38 % sadja, okus gozdni ali jagoda ali višnja, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 30 g 3400 kos
87. rezina, sadno-žitna, min. 55 % sadja, okus pomaranča, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 25 g 500 kos
88. rezina, sadno-žitna, min. 61 % sadja, okus borovnica, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 44 g 2400 kos
89. rezina, sadno-žitna, min. 90 % sadja, okus malina ali enakovredno, kvaliteta Frutabela ali enakovredno 35 g 450 kos

Izdelkov (rezin) ne bomo prestavili.


LP

Datum objave: 20.05.2022   08:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo ,da v sklopu 16. EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI iz naziva artiklov umaknete % maščobe in uporabite izraze kot so polnomastni, polposnet, posnet, ali omejite % maščobe od 1,5-3,5% in s tem ne omejujete konkurence.

Le tako boste prejeli ponudbe kakovostnih izdelkov slovenske proizvodnje.

Hvala

ODGOVOR
16. sklop: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Popravljamo opis:
4. mleko, eko, surovo, nehomogenizirano, min. 3,2 % m. m.
5. mleko, eko, kislo, min. 3,2 % m. m.
9. jogurt, eko, sadni, min 3,2 % m. m.

LpDatum objave: 24.05.2022   16:52
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Ker imamo različni proizvajalci različne gramature izdelkov in ker bi radi kot slovenski proizvajalec oddali našo ponudbo vas prosimo za odgovore na spodnja vprašanja :
11. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1. bulgur 0,25-1
Lahko ponudimo gramaturo 5kg ?
13. kus kus, polnozrnat 1
Lahko ponudimo gramaturo 250g?
28. polenta, polnozrnata 0,45-1
Artikel je ukinjen iz našega programa, vam lahko kot nadomestek ponudimo polenta 3 žita?
62. zdrob, ajdov 0,25-0,4
Prosimo za brisanje izdelka.


Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR

11. sklop: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE
1. bulgur 0,25-1
Lahko ponudimo gramaturo 5kg ?
lahko

13. kus kus, polnozrnat 1
Lahko ponudimo gramaturo 250g?
lahko

28. polenta, polnozrnata 0,45-1
Artikel je ukinjen iz našega programa, vam lahko kot nadomestek ponudimo polenta 3 žita?
lahko

62. zdrob, ajdov 0,25-0,4
Prosimo za brisanje izdelka.
artikel umikamo


LPDatum objave: 24.05.2022   16:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker bi radi oddali našo ponudbo vas prosimo, da iz sklopa 11. Žita in mlevski izdelki odstranite izdelke EKO in oblikujete nov sklop Eko Mlevski izdelki.

Najlepša vam hvala za razumevanje in lep pozdravODGOVOR

Predračuna ne bomo spreminjali v tem delu.

Lp


Datum objave: 24.05.2022   16:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v sklopu 19 naročnik povprašuje po eko suhi salami iz sheme kakovosti Izbrana kakovost Slovenije?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.

ODGOVOR

Pogoj je samo eko certifikat.


Datum objave: 24.05.2022   16:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali v sklopu 19: Ekološko meso in mesni izdelki naročnik povprašuje po mesu in mesnih izdelkih slovenskega porekla in iz sheme kakovosti Izbrana kakovost Slovenije?

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Pogoj je samo eko certifikat.

Datum objave: 24.05.2022   16:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 16: Ekološko mleko in mlečni izdelki povprašujete po sir, eko, poltrdi.
Ali bi naročnik želel v ponudbi poleg poltrdega sira tudi mocarelo?

S spoštovanjem.

ODGOVOR

ne


Datum objave: 24.05.2022   16:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 16. povprašujete po namaz, eko, skutni.
Ali želi naročnik poleg navadnega skutnega namaza tudi ekološki skutni namaz z zelišči/začimbami (drobnjak, kopriva, bazilika, sladka paprika, ...)?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.


ODGOVOR

Ne.


Datum objave: 24.05.2022   16:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 16 naročnik povprašuje po smoothie, eko, sadni.
Katere sadne okuse želi naročnik (jagoda banana vanilija, jagoda zeleno jabolko, marelica - bučka, ...)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudite tiste, ki jih imate na voljo - z okusi ne omejujemo konkurence.


Datum objave: 24.05.2022   16:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 16 naročnik povprašuje po smoothie, eko, sadni.
Ali naročnik povprašuje po artiklu iz sadja in/ali zelenjave z dodatkom tekočine (sirotka) in probiotičnih kultur (npr. Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium animalis)?

Prosimo za potrditev obrazložitve.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Povprašujemo po izdelku, ki vsebuje mleko, jogurtove kulture in minimalno 15% sadnega pripravka.

Datum objave: 24.05.2022   16:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 16 naročnik povprašuje po jogurt, eko, sadni, min 3,2 % m. m..
Katere okuse bi želel naročnik dodati na jedilnik, da bo sezonsko obarvan in bi imel čim širši nabor izdelkov: češnja, borovnica, hruška, jabolko, panna cotta, malina, gozdni sadeži, ?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ponudite tiste, ki jih imate na voljo - z okusi ne omejujemo konkurence.Datum objave: 24.05.2022   16:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 16 povprašujete po mleko, eko, kislo, do 3,6 % m. m..
Ali naročnik želi polnovredno ekološko kislo mleko z min 3,5%mm?

Hvala za pojasnilo. S spoštovanjem.


ODGOVOR

Ne. Omejujemo samo zgornjo mejo, torej do 3,6 % m. m.


Datum objave: 24.05.2022   16:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu 16: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po mleko, eko, , pasterizirano, z okusom, nehomogenizirano, min. 3,2 % m. m.
Katere sadne okuse želi naročnik (banana, vanilija-jagoda, zeleno jabolko, breskev, morda kakav, ...)?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.


ODGOVOR

Ponudite tiste okuse, ki jih imate na voljo - z okusi ne omejujemo konkurence. Ni pogoj, da so sadni.


Datum objave: 24.05.2022   16:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 16: EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI povprašujete po mleko, eko, , pasterizirano, z okusom, nehomogenizirano, min. 3,2 % m. m.
Koliko različnih sadnih okusov želi naročnik?

Hvala za odgovor. S spoštovanjem.


ODGOVOR


Ponudite tiste, ki jih imate na voljo - s številom okusov ne omejujemo konkurence.

Datum objave: 24.05.2022   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 16: Bio mleko povprašujete po mleko, eko, surovo, nehomogenizirano, min. 3,5 % m. m.
Ali naročnik želi ekološko surovo mleko, ki ni starejše od 24 ur od molže?

Hvala za pojasnilo.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Želimo ekološko surovo mleko, ki bo izpolnjevalo vse zakonske zahteve.

Lp

Datum objave: 24.05.2022   17:21
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

9. sklop: Dietni izdelki
1. diet, biskvit magdalenice, brez glutena in laktoze - izdelek je mogoče dobiti v 200g pakiranju. Prosimo popravite.
1. diet, biskvit magdalenice, brez glutena in laktoze - v kolikor boste obdržali razpon, prosimo popravite tudi enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
4. diet, džem, različni okusi, brez dodanega sladkorja - izdelek nima izpolnjenega stolpca 2a in 2b. Ali gre za napako?
Izdelek se dobi v 330g pakiranju.
7. diet, kruh, bagetka, brez glutena - izdelek se dobi v 150g pakiranju. Ali jo lahko ponudimo?
16. diet, mleko, brez laktoze, sterilizirano, 3,5 m. m. - izdelek brez laktoze in v 200ml smo našli le kot 1,5%mm. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
18. diet, namaz čokoladni, brez dodanih sladkorjev - izdelek čokoladno-lešnikov namaz primeren za diabetike - s stevijo se dobi v 380g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
23. diet, piškoti, brez glutena, oreščkov in jajc - lahko vam ponudimo izdelek v 130g? Prosimo za razumevanje.
41. diet, jogurt, kokosov, različni okusi, kvalitete Harvestmoon ali enakovredno - želite sadne okuse ali pa ponudimo recimo okus vanilija?
50. diet, namaz, kokosov - izdelek je ukinjen. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
57. diet, napitek, rižev - izdelek je mogoče dobiti v 200ml. Ali ga lahko ponudimo?
58. diet, napitek,sojin - izdelek je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le napitke sojine z okusi. Ali lahko ponudimo izdelek napite sojin z vanilijo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.
59. diet, napitek, ovseni - izdelek je bil ukinjen. Primernega nadomestka na trgu ni.
62. diet, sir vegan, poltrdi - rastlinski pripravek z okusom sira - ali želite izdelek v rezinah ali v kosu?
67. diet, seitan - izdelek je mogoče dobiti v 190g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?

10. sklop: Sadni sokovi in sirupi, voda
7. sok, breskev - izdelek je bil ukinjen. Prosim za izbris.
8. sok, grozdje- izdelek je bil ukinjen. Prosim za izbris.
11. sok, jabolko - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
15. sok, pomaranča- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?

11. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
13. kus kus, polnozrnat - ali lahko ponudimo izdelek v 5000g?
28. polenta, polnozrnata - izdelek je sedaj mogoče dobiti v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
35. riž, okroglozrnat, primeren za mlečne jedi, brušen, beli- ali lahko ponudimo izdelek v 5000g?
36. riž, srednjezrnati, brušen, beli, arborio, za rižote - riž arborio je dolgozrnati riž. Ali sedaj ponudimo srednjezrnati riž ali ponudimo arborio. Cenovno se izdelka močno razlikujeta.
51. test, rezanci, široki, jajčni - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
55. test, špageti, jajčni- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
57. test, svedri, jajčni- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg?

14. sklop: Ostalo prehrambeno blago
25. zač čebula, v prahu, 48 g - izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek grobo mleta čebula v 60g pakiranju. Izdelek v prahu namreč ne najdemo, našli smo samo granulat. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
42. zač zelena, suha, v embalaži - izdelek je sedaj mogoče dobiti samo še v 8g kozarčku. Postavka artikla bo izjemo visoka.
70. namaz, čokoladno-lešnikov, lešnik (13%), manj masten kakav v prahu (8,7%), posneto mlako v prahu (7,4%), enakovreno Nutella - pravilna navedba je manj masten kakav v prahu (7,4%), posneto mlako v prahu (8,7%). Ravno obratno v bistvu, kot je navedeno.
75. olje, oljčno, I. kvalitete, nerafinirano, hladno stiskano, ekstra deviško - ali lahko ponudimo izdelek v 1000ml?
95. sladkor, v prahu - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
96. sladkor, vanilijev, eko - v asortimanu imamo izdelek v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje, saj izdelka v 400g ne najdemo.
97. sladkor, vanilin - v asortimanu imamo izdelek v 10g ali pa v 1000g. Kaj od predlaganega ponudimo, saj izdelka v 100g nimamo. Prosimo spremenite opis izdelka.
102. tuna v koščkih, v oljčnem olju - izdelek v olivnem olju je samo tuna v kosih. Tuna v koščkih (drobirju) se dobi v sojinem olju. Prosimo popravite opis.
102. tuna v koščkih, v oljčnem olju - naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki. V nasprotnem primeru bo dobil ponudbo izdelka v vrečki, kar pa ni primerljive kvalitete.
106. čičerika, v slanici, brez dodanih aditivov - ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
125. kompot, solata, sadna, mešana - ali lahko ponudimo izdelek v 4200g? Trenutno je dobavljiv samo še v tej gramaturi. Prosimo za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR


9. sklop: Dietni izdelki
1. diet, biskvit magdalenice, brez glutena in laktoze - izdelek je mogoče dobiti v 200g pakiranju. Prosimo popravite.
1. diet, biskvit magdalenice, brez glutena in laktoze - v kolikor boste obdržali razpon, prosimo popravite tudi enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
Popravljamo zahtevano pakiranje:
1. diet, biskvit magdalenice, brez glutena in laktoze 200 g

4. diet, džem, različni okusi, brez dodanega sladkorja - izdelek nima izpolnjenega stolpca 2a in 2b. Ali gre za napako?
Izdelek se dobi v 330g pakiranju.
Popravljamo zahtevano pakiranje:
4. diet, džem, različni okusi, brez dodanega sladkorja 330 g

7. diet, kruh, bagetka, brez glutena - izdelek se dobi v 150g pakiranju. Ali jo lahko ponudimo?
da

16. diet, mleko, brez laktoze, sterilizirano, 3,5 m. m. - izdelek brez laktoze in v 200ml smo našli le kot 1,5%mm. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje.
da

18. diet, namaz čokoladni, brez dodanih sladkorjev - izdelek čokoladno-lešnikov namaz primeren za diabetike - s stevijo se dobi v 380g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
da

23. diet, piškoti, brez glutena, oreščkov in jajc - lahko vam ponudimo izdelek v 130g? Prosimo za razumevanje.
da

41. diet, jogurt, kokosov, različni okusi, kvalitete Harvestmoon ali enakovredno - želite sadne okuse ali pa ponudimo recimo okus vanilija?
Oboje je sprejemljivo.

50. diet, namaz, kokosov - izdelek je ukinjen. Prosimo za umik izdelka iz popisa. Hvala
artikel umikamo

57. diet, napitek, rižev - izdelek je mogoče dobiti v 200ml. Ali ga lahko ponudimo?
da

58. diet, napitek,sojin - izdelek je bil ukinjen. Sedaj je mogoče dobiti le napitke sojine z okusi. Ali lahko ponudimo izdelek napite sojin z vanilijo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.
artikel umikamo

59. diet, napitek, ovseni - izdelek je bil ukinjen. Primernega nadomestka na trgu ni.
artikel umikamo

62. diet, sir vegan, poltrdi - rastlinski pripravek z okusom sira - ali želite izdelek v rezinah ali v kosu?
V rezinah.

67. diet, seitan - izdelek je mogoče dobiti v 190g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
lahko


10. sklop: Sadni sokovi in sirupi, voda
7. sok, breskev - izdelek je bil ukinjen. Prosim za izbris.
Popravili smo opis:
7. Nektar breskev

8. sok, grozdje- izdelek je bil ukinjen. Prosim za izbris.
artikel umikamo

11. sok, jabolko - ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
da

15. sok, pomaranča- ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
da


11. sklop: Žita, mlevski izdelki in testenine
13. kus kus, polnozrnat - ali lahko ponudimo izdelek v 5000g?
ne

28. polenta, polnozrnata - izdelek je sedaj mogoče dobiti v 375g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ne

35. riž, okroglozrnat, primeren za mlečne jedi, brušen, beli- ali lahko ponudimo izdelek v 5000g?
ne

36. riž, srednjezrnati, brušen, beli, arborio, za rižote - riž arborio je dolgozrnati riž. Ali sedaj ponudimo srednjezrnati riž ali ponudimo arborio. Cenovno se izdelka močno razlikujeta.
Popravljamo opis:
36. riž, dolgozrnati, brušen, beli, arborio, za rižote

51. test, rezanci, široki, jajčni - razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 8kg?
ne

55. test, špageti, jajčni- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg?
da

57. test, svedri, jajčni- razpisano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 10kg?
ne


14. sklop: Ostalo prehrambeno blago
25. zač čebula, v prahu, 48 g - izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek grobo mleta čebula v 60g pakiranju. Izdelek v prahu namreč ne najdemo, našli smo samo granulat. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala
da

42. zač zelena, suha, v embalaži - izdelek je sedaj mogoče dobiti samo še v 8g kozarčku. Postavka artikla bo izjemo visoka.
Popravljamo zahtevano pakiranje:
42. zač zelena, suha, v embalaži 8 g

70. namaz, čokoladno-lešnikov, lešnik (13%), manj masten kakav v prahu (8,7%), posneto mlako v prahu (7,4%), enakovreno Nutella - pravilna navedba je manj masten kakav v prahu (7,4%), posneto mlako v prahu (8,7%). Ravno obratno v bistvu, kot je navedeno.
Popravljamo opis
70. namaz, čokoladno-lešnikov, lešnik (13%), manj masten kakav v prahu (7,4%), posneto mlako v prahu (8,7%), enakovreno Nutella

75. olje, oljčno, I. kvalitete, nerafinirano, hladno stiskano, ekstra deviško - ali lahko ponudimo izdelek v 1000ml?
da

95. sladkor, v prahu - ali lahko ponudimo izdelek v 1000g?
da

96. sladkor, vanilijev, eko - v asortimanu imamo izdelek v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Prosimo za razumevanje, saj izdelka v 400g ne najdemo.
da

97. sladkor, vanilin - v asortimanu imamo izdelek v 10g ali pa v 1000g. Kaj od predlaganega ponudimo, saj izdelka v 100g nimamo. Prosimo spremenite opis izdelka.
lahko 10g

102. tuna v koščkih, v oljčnem olju - izdelek v olivnem olju je samo tuna v kosih. Tuna v koščkih (drobirju) se dobi v sojinem olju. Prosimo popravite opis.
102. tuna v koščkih, v oljčnem olju - naročnika prosimo, da zahteva izdelek v pločevinki. V nasprotnem primeru bo dobil ponudbo izdelka v vrečki, kar pa ni primerljive kvalitete.
Popravljamo opis:
102. tuna v kosih, v oljčnem olju, v pločevinki

106. čičerika, v slanici, brez dodanih aditivov - ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju? Prosimo za razumevanje.
da

125. kompot, solata, sadna, mešana - ali lahko ponudimo izdelek v 4200g? Trenutno je dobavljiv samo še v tej gramaturi. Prosimo za razumevanje.
da

Objavili bomo popravek predračuna!

Lp


Datum objave: 30.05.2022   07:21

Pozdravljeni,

pri 10. sklop: SADNI SOKOVI IN SIRUPI, VODA smo pod zap. št. 17. voda, naravna mineralna voda, z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom, kvaliteta Radenska ali enakovredno, 1,5 L ugotovili, da imamo navedeno zahtevano pakiranje 1,5l, kar je pravilno. V stolpcu 2a - ZAHTEVANO PAKIRANJE, Masa/volumen pa imamo navedeno 1 l.

Ponudnikom dovolimo, da sami popravijo podatke stolpcu 2a - ZAHTEVANO PAKIRANJE na 1,5 l.

Pravilna navedba artikla je:
17. voda, naravna mineralna voda, z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom, kvaliteta Radenska ali enakovredno, 1,5 L 1,5 l 20 kos


Popravka predračuna ne bomo več objavljali, zato dovolimo, da ponudniki sami popravijo podatek iz 1 l na 1,5 l.

Lep pozdrav.