Dosje javnega naročila 003051/2022
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica
Storitve: Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 313.609,92 EUR

JN003051/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN003051/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2022
JN003051/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2022
JN003051/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.08.2022
JN003051/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2023
JN003051/2022-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003051/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 091-250998
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Jasmina.Kalin@vik-ng.si
+386 53391108

Internetni naslovi
https://www.vik-ng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444057/3_RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13684
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
Referenčna številka dokumenta: 221/2022/25-IV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A: INFRASTRUKTURA
Številka sklopa: SKLOP A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Goriška regija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
SKLOP A: INFRASTRUKTURA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2022
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavne zakonodaje
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP B: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
Številka sklopa: SKLOP B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Goriška regija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
SKLOP B: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2022
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavne zakonodaje
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP C: DRUŽBA
Številka sklopa: SKLOP C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Goriška regija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
SKLOP C: DRUŽBA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2022
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavne zakonodaje
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP D: VOZILA
Številka sklopa: SKLOP D
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Goriška regija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Zavarovanja družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za obdobje treh let, od 0. ure dne 1.7.2022 do 24. ure dne 30.6.2025
SKLOP D: VOZILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2022
Konec: 30.06.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavne zakonodaje
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2022   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2022   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
Cesta 25. junija 1B
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2022   12:32
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da škode oz. zahtevki iz naslova kibernetskih tveganj oz. zahtevki, povezani z epidemijami, niso predmet zavarovanja.


ODGOVOR
Potrjujemo, da škode oz. zahtevki iz naslova kibernetskih tveganj oz. zahtevki, povezani z epidemijami, niso predmet zavarovanja.Datum objave: 23.05.2022   12:34
VPRAŠANJE
V datoteki Podatki ViK JN je List 1 s podatki. Prosimo za informacijo kateri so ti podatki in pod kateri sklop spodijo.

ODGOVOR
Podatki na delovnem listu "List1" so pojasnilne narave. To pomeni, da so ti podatki in informacije že vsebovani v drugih delovnih listih. V Excelovi datoteki lahko opazite t.i. hiperpovezave, ki vas s klikom nanje prestavijo na določeno celico ali obseg celic na delovnem listu "List1" in vam na ta način podrobneje pojasnijo osnovni oz. izvorni podatek ali informacijo, ki ste jo/ga pravkar kliknili.Datum objave: 24.05.2022   07:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

1. Ali so bila vozila, za katera se v JN zahteva zavarovanje strojeloma, tudi v preteklih zavarovalnih obdobjih strojelomno zavarovana?
2. V JN je navedeno »Zavarujejo se tudi oprema, pribor in material, ki se prevažajo in hranijo v vozilih, v času, ko se nahajajo v vozilih, kot po priloženi tabeli »Podatki ViK JN 2022-2025.xlsx«, delovni list »Vozila«. Zavarovanje se sklene na 1. riziko z zav. vsoto 3.000,00 in sicer proti nevarnostim kraje, naravnim in elementarnim nesrečam ter prometni nesreči. Oprema, pribor in material, ki se prevaža, so po svoji naravi malo orodje in instalacijski material (za vodovod in kanalizacijo).
Predlagamo bolj jasen zapis, da se navedeno zahteva v primeru nevarnosti kraje, naravnih in elementarnih nesreč ter ob prometni nesreči zavarovanega vozila, saj predvidevamo, da je bil to namen naročnika.
3. V JN je navedeno »Asistenca - nadomestno vozilo: najem do 5 dni (za delovna vozila se ne zahteva enake opremljenosti, le enako ali primerljivo kategorijo vozila)«. Za delovna vozila se nadomestnega vozila ne da zagotoviti.
Prosimo za dodatno pojasnilo, kaj je mišljeno pod opisom enaka ali primerljiva kategorija pri delovnih vozilih.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Podajamo pojasnila, ki sledijo vrstnemu redu zastavljenih vprašanj:
1. Da.
2. Vaše predvidevanje je pravilno; to je namen naročnika. Glede na to, da je ob tej priliki to razčiščeno, ne vidimo potrebe po temu, da bi sedaj zapis še popravljali oz. spreminjali.
3. Z dikcijo »za delovna vozila se ne zahteva enake opremljenosti, le enako ali primerljivo kategorijo vozila« se misli na naslednje: npr. v primeru potrebe po nadomestitvi vozila, ki je homologirano kot delavnica, je dovolj, da se zagotovi karoserijsko podobno vozilo, čeprav z drugačno homologacijo. Konkreten primer: za nadomestitev vozila-delavnice na platformi Volkswagen Transporter ali Caddy, bi bilo dovolj, da se zagotovi kritje stroškov najema vozila čim bolj podobne karoserijske izvedbe, četudi druge znamke in četudi ni registrirano kot delavnica.
Datum objave: 30.05.2022   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vprašanje se nanaša na Sklop D - zavarovanje vozil

Pri tovornih in delovnih vozilih je v razpisni dokumentaciji zahteva po kritju H kombinacije. Po pogojih zavarovalnice tega kritja ne moremo urediti za to vrsto vozil, zato prosimo za umik navedene zahteve. Pri delovnih vozilih je navedeno tudi kritje za asistenco katero tudi ne moremo skleniti glede na splošne pogoje in ravno tako prosimo za umik navedene zahteve.ODGOVOR

Vztrajamo pri zahtevi po kritju H kombinacije - to je kasko parkirišče.
Glede zahteve po kritju asistence smo v enem izmed predhodnih vprašanj že podali naslednje pojasnilo: »Z dikcijo »za delovna vozila se ne zahteva enake opremljenosti, le enako ali primerljivo kategorijo vozila« se misli na naslednje: npr. v primeru potrebe po nadomestitvi vozila, ki je homologirano kot delavnica, je dovolj, da se zagotovi karoserijsko podobno vozilo, čeprav z drugačno homologacijo. Konkreten primer: za nadomestitev vozila-delavnice na platformi Volkswagen Transporter ali Caddy, bi bilo dovolj, da se zagotovi kritje stroškov najema vozila čim bolj podobne karoserijske izvedbe, četudi druge znamke in četudi ni registrirano kot delavnica.«Datum objave: 30.05.2022   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Zavarovanje za resnost ponudbe
Prosimo za dodatno pojasnilo na kakšen način se predloži garancija za resnost ponudbe (menica in menična izjava).
Prosimo tudi za podatek ali se predloži ena menica v višini 5.000 eur in ena menična izjava ne glede na za kateri sklop se oddaja ponudba.

2. Zavarovanje vozil (sklop D)
1. V tabeli vozil je navedena višina odbitne franšize za posamezno vozilo. Ali podatek NE pomeni, da je zavarovanje sklenjeno brez odbitne franšize?
Ali se kasko kritje vključi v zavarovanje le za vozila z oznako DA v tabeli vozil.

2. V evidenci registra motornih vozil je za skupino vozil, ki je v razpisni dokumentaciji opredeljena kot delovno vozilo, v registru vozil opredeljena kot vrsta tovorno vozilo (podvrsta potujoča delavnica). Gre za vozila iz tabele seznama vozil od zap. št. 9 - 18 in od zap.št. 21 - 31. Prosimo za potrditev, da gre za vrsto vozil tovorna. Predmetna potrditev vpliva tudi na vključitev kritja avto asistence, ki za delovna vozila ni predvidena.ODGOVOR

1. Zavarovanje za resnost ponudbe
Bianco menico in menično izjavo ponudnik predloži fizično po pošti.
Predloži se ena menica in ena menična izjava za vse sklope.

2. Zavarovanje vozil (sklop D)
1. Podatek »NE« pomeni, da je kasko zavarovanje sklenjeno brez odbitne franšize. Kasko zavarovanje se sklene samo za vozila z oznako »DA« v tabeli vozil.

2. Dejansko gre za potujoče delavnice. V kolikor ste opravili poizvedbo v registru motornih vozil, potem potrjujemo informacije iz registra, saj privzemamo, da so te informacije najbolj ažurne, pravilne in zato tudi relevantne.Datum objave: 30.05.2022   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. Pri zavarovanju strojeloma v zavarovalnih pogojih navajate, da so kriti npr. stroški zemeljskih in gradbenih del pri iskanju kraja škode na kablih in cevovodihV tehnični specifikaciji pri strojelomu navajate, da omenjeno kritje velja pri zavarovanju mehanske opreme, potem pa ponekod med opombami ni nobenih navedb, ponekod pa je navedeno da se zavaruje višje stroške ipd. Glede na določila se dejansko ne ve kaj točno je zahtevano kritje pri katerem zavarovancu saj kritje ponekod velja za vse potem pa ga navajate med opombami, kar daje misliti da je krito samo tisto kar je navedeno med opombami. Prosimo za pojasnilo.
2. Pri zavarovanju računalnikov se zahteva kritje ponovnega vnosa podatkov. Za zahtevano kritje je običaj da se določi posebna zavarovalna vsota za takšen rizik.
3. V zavarovalnih pogojih se omenja tudi zavarovanje stekla, v podatkih pa ni nobenih podatkov o zavarovalnih vsotah, lokacijah,Ali je zavarovanje stekla predmet razpisa?
4. Pri zavarovanju odgovornosti je podoben problem kot pri zavarovanju strojeloma. V zavarovalnih pogojih zahtevate določena kritja, ki v tehnični specifikaciji niso opredeljena, tudi za rizike, ki niso smiselni glede na dejavnost podjetja; iz naslova organizacije prireditev, iz naslova garderob, iz naslova priprave hrane in pijače,... Prosimo za pojasnilo.
5. Prosimo za podatek o številu in vrsti delovnih strojev, ki nimajo sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti?
6. Kolikšen del prometa z vodo odpade na Italijo? Prosimo navedite vaših pet največjih kupcev (pravnih oseb) vode?
7. Za proizvajalčevo odgovornost prosimo za potrditev, da v nobenem primeru ni kritja za kakršnokoli opravljeno storitev kot je navedeno v zavarovalnih pogojih.
8. Ali so stroški čiščenja, rušenja, odpravljanja škode, omejeni z % od zavarovalne vsote zavarovanega predmeta?

Hvala.


ODGOVOR
1. Pri strojelomu se zavarujejo nevarnosti, ki so napisane v tehnični specifikaciji; torej kar je napisano v poglavju »SPLOŠNO« ter to, kar je napisano pri vsakokratnem podpoglavju »STROJELOMNO ZAVAROVANJE« vsakokratnega sklopa.
2. V razpisni dokumentaciji ni zahteve po računalniškem zavarovanju, zato se kritje, ki ga omenjate v vašem vprašanju, ne zahteva.
3. V razpisni dokumentaciji ni zahteve po zavarovanju stekla, zato se kritje, ki ga omenjate v vašem vprašanju, ne zahteva. Zavarovanje stekla ni predmet JN.
4. Podobno kot pri prvem vprašanju o strojelomu, velja tudi tukaj, da se zahteva to, kar je navedeno v tehnični specifikaciji.
5. Delovnih strojev, ki nimajo sklenjenega AO zavarovanja, ni. Vozila v seznamu vozil so dejansko vsa vozila naročnika.
6. Na Italijo odpade 12% prihodkov s področja vodooskrbe. Podatkov pravnih oseb zaradi varovanja poslovne skrivnosti in osebnih podatkov ne navajamo.
7. Potrjujemo, da se v okviru proizvajalčeve odgovornosti ne zahteva kritja za storitve, temveč za to, kar je navedeno v tehnični specifikaciji.
8. Niso; omenjeni stroški so vključeni v zavarovalno vsoto zavarovanega predmeta, kot je navedeno v zavarovalnih pogojih.
Datum objave: 31.05.2022   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za naslednja pojasnila:

1. GO*NS-608 - pri vozilu je navedeno, da gre za operativni leasing, ter vrednost vozila z DDV. Pri osebnih vozilih in operativnemu leasingu se za obračun navadno uporabi NNV brez DDV. Prosimo za pojasnilo.
2. GO*BB-379 - iz podatkov razumemo, da gre za napravo na kolesih, katere skupna NNV je 22.021, NNV za AK znaša 22.021, strojelomno se zavaruje celotno »vozilo« z ZV 22.000. Prosimo za potrditev.
3. GO*VIK8 - v tabeli je navedeno, da želi naročnik samo strojelom delovne naprave in ne tudi vozila. Pri traktorjih se strojelomno zavaruje celotno vozilo, vključno z delovno napravo, s skupno ZV (mulčer na roki). Prosimo za pojasnilo.

Hvala


ODGOVOR
1. Potrjujemo, da gre za osebno vozilo in da gre za operativni leasing ter da se uporabi vrednost SKUPAJ Z DDV.
2. Potrjujemo.
3. Strojelomno se zavaruje samo delovna naprava, to je mulčer in sicer v času, ko je spojena s traktorjem.
Datum objave: 31.05.2022   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri "ALL RISK" zavarovanju prosimo za opredelitev glede zavarovanja amortizirane vrednosti pri delnih škodah. Ali se amortizirana vrednost pri delnih škodah odkupi?


ODGOVOR
DA. Glej str. 4, točka 4.Datum objave: 31.05.2022   12:41
VPRAŠANJE
V zvezi z zapisi v tehnični specifikaciji prosimo za dodatna pojasnila oz. informacije:
1. oprema na prostem (str. 4) - kateri predmeti se hranijo na prostem? Predlagamo dopolnitev zapisa, da kritje ne velja za predmete zavarovanja, ki se zaradi svojih lastnosti ne morejo hraniti na prostem.
2. vrednost drobnega inventarja s strojelomnim rizikom ni zajeta v zavarovalno vsoto za strojelom: prosimo za pojasnilo zakaj ta vrednost ni zajeta, kakšne stvari so opredeljene kot drobni inventar in ocena vrednosti tega drobnega inventarja?
3. točka 8, str. 5: prosimo za pojasnilo zapisanega saj je zapis nerazumljiv; odstavek govori tudi o medletnih nabavah (max 20% na isti lokaciji) - kaj je opredeljeno kot lokacija v primeru kanalizacije in vodovodne napeljave? Predlagani % je zelo visok, zato predlagamo tudi absolutni znesek - 1 mio EUR.
4. pri računalniški opremi se zahteva All risk zavarovanje - prosimo za potrditev, da škoda zaradi navadne tatvine ni predmet zavarovanja.
5. odgovornost - str. 11: glede na zapis sozavarovani oseb prosimo za pojasnilo, e se zahteva nanaša na kritje navzkrižne odgovornosti?
6. druge odgovornosti - posredna posest nad stvarmi - prosimo za predstavitev primera v praksi, ki bi lahko rezultiral v zahtevku?
7. proizvajalčeva in razširjena proizvajalčeva odgovornost: prosimo za predstavitev primera, ki bi v konkretnem primeru tega zavarovanca lahko rezultiral v zahtevku?
8. Območje kritja - Italija: prosimo za pojasnilo zakaj se kot področje kritja zahteva tudi Italija?
ODGOVOR
1. Dopolnitev zapisa, kot jo predlagate, ni potrebna, saj se na prostem hranijo takšni predmeti, katerih lastnosti omogočajo hrambo na prostem, kot npr. zaloge vodovodnega in kanalizacijskega materiala (npr. cevi).
2. Drobni inventar s strojelomnim rizikom ni zajet v zavarovalni vsoti za strojelom zato, ker se ga ne želi zavarovati. Ker se ga ne želi zavarovati je brezpredmetno za katere predmete gre in kakšna je njihova vrednost.
3. Zahteva iz Točke 8. na 5. strani tehnične specifikacije se umakne, ker je določena že v zavarovalnih pogojih pri postavki: »Vključitev stvari v zavarovanje«. Posebne spremembe specifikacije ne bomo objavljali.
4. Potrjujemo.
5. Zavaruje se odgovornost naročnika za škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti naročniku, obenem pa mora biti podano enako kritje za sozavarovane osebe vendar samo za del, ko naročnik upravlja in vzdržuje premoženje katerih lastnice so sozavarovane osebe. Primer: izliv vode iz vodovodne infrastrukture in škoda 3. osebi. V temu primeru oškodovanec naslovi zahtevek na naročnika, ker je upravljavec in vzdrževalec infrastrukture, lahko pa ga naslovi tudi na sozavarovano osebo, ker je lastnica infrastrukture. Za obe odločitvi oškodovanca mora biti podano zavarovalno kritje. Kritje mora biti podano tudi v primeru, ko naročnik prejme zahtevek ene izmed sozavarovanih oseb zaradi povzročitve škode na premoženju sozavarovane osebe vendar z izjemo škod na tistem premoženju, ki ga ima naročnik v upravljanju. Primer: naročnik pri izvajanju svoje dejavnosti poškoduje zgradbo sozavarovane osebe, slednja pa naslovi zahtevek na naročnika - kritje mora biti podano tudi če je oškodovanec sozavarovana oseba.
6. Naročnik si izposodi stvar - npr. neko premično napravo oz. stroj. Naročnik izposojeno stvar na nepravilen način shrani, le-ta se prevrne in poškoduje mimoidočega.
7. Proizvajalčeva odgovornost: izdelek (voda) z napako (oporečnost) - končni odjemalci vode nekega naselja se zastrupijo z oporečno vodo, zato na naročnika naslovijo odškodninske zahtevke za nepremoženjsko škodo. Razširjena proizvajalčeva odgovornost: pri proizvodnji mozzarelle se uporablja voda; zaradi oporečnosti vode je serija mozzarelle neuporabna in jo je potrebno zavreči.
8. Ker naročnik zagotavlja vodooskrbo sosednji Gorici.
Datum objave: 01.06.2022   12:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe, vas prosimo za naslednje spremembe oz. dopolnitve v točki Likvidacijski postopek, 14. člen:

Dopolnitev 4 odstavka:
(4) Rok za izplačilo zavarovalnine/odškodnine je 10 (dni) DELOVNIH dni in teče od dneva, ko je zavarovalnici dostavljena potrebna dokumentacija in ugotovljen temelj za likvidacijo zavarovalnega primera.

Dopolnitev 5 odstavka, ter predlog spremembe višine velike škode :
(5) V primeru večjih škod, ob podanem temelju za izplačilo zavarovalnine, zavarovalnica izplača naročniku akontacijo v višini 50% od prvotne ocenjene škode s strani pristojne osebe zavarovalnice, v roku 14 DELOVNIH dni . V nasprotnem primeru ima naročnik poleg zamudnih obresti pravico do povračila stroškov (kreditov) za sanacijo škode. Za velike škode se štejejo škode ocenjene nad 30.0000,00 EUR (10.000,00 EUR).

Hvala.


ODGOVOR

Predlaganih sprememb oz. dopolnitev 4. in 5. odstavka 14. člena vzorca pogodbe ne sprejemamo.


Datum objave: 01.06.2022   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da se v vzorcu pogodbe , 16 člen ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov nadomesti z naslednjim besedilom:

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) in veljavna določila zakona o varstvu osebnih podatkov ter Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.
Pogodbeni stranki morata kot samostojna upravljavca osebnih podatkov za storitve iz te pogodbe, v skladu z GDPR, pri obdelavi osebnih podatkov vsak v svojih poslovnih procesih in sistemih poskrbeti za zakonitost obdelave osebnih podatkov, za ustrezno raven varnosti ter za izpolnjevanje vseh ostalih obveznosti po GDPR.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov tako, da se:
-Varujejo prostori, strojna in sistemska programska oprema,
-Varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
-Zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov,
-Onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki in do njihovih zbirk,
-Omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.
Pogodbeni stranki sta seznanjeni z okoliščino, da pri opravljanju storitev po tej pogodbi z vidika varstva osebnih podatkov štejeta za upravljavca in sta nasproti zavarovalcem/zavarovancem, katerih osebne podatke obdelujeta pri izvedbi te pogodbe, samostojno kazensko in civilno odgovorni, prav tako odgovarjata kot samostojni zavezanec v odnosu do nadzornega organa na področju varstva osebnih podatkov v inšpekcijskem in prekrškovnem postopku.
Pogodbeni stranki bosta zavarovalcem/zavarovancem, vsak iz svoje obdelave, omogočili izvajanje pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov po predpisih s področja varstva osebnih podatkov.
Naročnik bo sledil zavezi zaupnosti in varstvu osebnih podatkov zavarovalcev/zavarovancev ter bo zavarovalnici za potrebe izvajanja te pogodbe posredoval naslednje podatke: ime in priimek zavarovanca/zavarovalca, naslov, datum rojstva davčno št. ter e-naslov.

Pogodbeni stranki izjavljata, da imata vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih podatkov, ki jih predpisujeta ZVOP-1 in GDPR.


Hvala.


ODGOVOR

16. člena pogodbe naročnik ne bo spreminjal. Zahtev in predpisov na področju varovanja osebnih podatkov, ki jih določa veljavna zakonodaja, ni smiselno vnašati v pogodbo, saj se morajo veljavne zakonodaje vedno držati vse stranke pogodbe.
Datum objave: 01.06.2022   15:45
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za potrditev navedenih opredelitev vezano na določila uporabe zavarovalnih pogojev

1.Način zavarovanja na dogovorjeno novo vrednost
V zavarovalnih pogojih je opredeljen način zavarovanja na dogovorjeno novo vrednost. Prosimo za spremembo opredelitve in sicer:
»Na ta način se zavarujejo gradbeni objekti in oprema, katerih dejanska (trenutna) vrednost stvari ne znaša manj kot 50% nove vrednosti.

2.Vključitev stvari v zavarovanje
Prosimo za dopolnitev določila in sicer:
Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave, ki se realizirajo med zavarovalnim obdobjem, na znanih ali novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti zavarovanih stvari, vendar ne več kot 1 MIO EUR po posamezni lokaciji, tudi če naročnik tega ne sporoči zavarovalnici.

3.POŽARNO ZAVAROVANJE - POGOJI
Prosimo za dopolnitev določil pri posameznih zavarovalnih kritjih in sicer:
a) STRELA
Prosimo za izključitev naslednjega določila:
- »Vključena je tudi škoda, ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih vodih, na varovalkah katere koli vrste, zaščitnih stikalih, odvodnikih prenapetosti, strelovodih in podobnih napravah.

b) EKSPLOZIJA
- Zavarovanje ne krije škode zaradi podpritiska v posodi

c) POPLAVA
Zavarovanje ne krije škode:
- zaradi mehaničnega učinkovanja vode v notranjosti cevovodov, kanalov in predorov;
- zaradi posedanja tal kot posledice poplave;-
- zaradi delovanja podzemne vode v nadkopih, podkopih, podzemskih hodnikih in rudniških jamah;
- zaradi vode, ki je vdrla iz kanalizacijskega omrežja, razen če je prišlo do vdora zaradi poplave;
- na stvareh, ki so v živih ali mrtvih strugah potokov, rek ali na prostoru med strugo in nasipom (inundacijsko območje), razen če ni drugače dogovorjeno;
- na zalogah blaga, ki ni uskladiščeno po veljavnih predpisih oziroma, ki je občutljivo na vodo in ni dvignjeno od tal vsaj 12 cm.
- Zavarovanje ne krije škode na vodogradbenih objektih, ki nastane zaradi izpodjedanja z zunanje strani; na kanalih, predorih in cevovodih pa tudi ne škode zaradi pritiska, ki ga
povzroči poplava, če ni drugače dogovorjeno.

Zavarovanje ne krije škode na:
- na zalogah blaga, ki ni uskladiščeno po veljavnih predpisih oziroma, ki je občutljivo na vodo in ni dvignjeno od tal vsaj 12 cm;
- zaradi posedanja tal kot posledice izliva vode;

d) IZLIV VODE
Zavarovanje ne krije škode na:
- na zalogah blaga, ki ni uskladiščeno po veljavnih predpisih oziroma, ki je občutljivo na vodo in ni dvignjeno od tal vsaj 12 cm;
-
e) ZEMELJSKI PLAZ
- Zemeljski plaz je zdrs zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z jasno vidnimi razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije ali široke razpoke na zgradbah.
Zavarovanje ne krije škode:
- zaradi zemeljskega udora ali posedanja;
- zaradi počasnega geološkega drsenja tal, ki se kaže v manjših razpokah na zgradbah;

f) VDOR METEORNE VODE
Zavarovanje ne krije škode:
- če je do vdora meteorne vode prišlo skozi odprtine na zgradbi (zunanja okna in vrata), ki bi morale biti ustrezno zaprte;
- zaradi neustreznih konstrukcijskih rešitev balkonov,
- teras, vrat, oken, streh ipd.;
- zaradi neustrezne ali dotrajane hidroizolacije;
- zaradi vlažnosti temeljev ter kakršnihkoli drugih dolgotrajnih delovanj;
- zaradi slabega vzdrževanja zgradbe ali sistema za odvod meteornih voda ter pomanjkljive zaščite pred zamašitvijo;
- zaradi dotrajanosti, izrabljenosti in korozije;
- zaradi hišne gobe;
- na zalogah blaga, ki ni uskladiščeno po veljavnih predpisih oziroma, ki je občutljivo na vodo in ni dvignjeno od tal vsaj 12 cm;
- zaradi posedanja tal;
- na samih žlebovih in ceveh za odvod deževnice;
- na zunanji strani zavarovane zgradbe ter na zunanjih vratih in oknih;
- če je do vdora vode prišlo skozi zunanje stene;
- ki je posledica nedokončanih gradbenih, instalacijskih ali obrtniških del na objektih v gradnji;
- če je že prišlo do zavarovalnega primera zaradi vdora meteorne vode in zavarovanec ni izvedel ustreznih ukrepov, da do ponovnega vdora meteorne vode ne bi prišlo.

g) ŽLED
Zavarovanje ne krije:
- škode na plastičnih in platnenih nadstreških, razprostrtih tendah, markizah, folijah za zaščito rastlin, na steklu toplih gred, rastlinjakov ipd.;
- škode zaradi zamakanja, ki nastane zaradi taljenja žledu (krito po nevarnosti vdora meteornih vod), razen, če je do zamakanja prišlo skozi odprtine, ki jih je s svojo težo povzročil žled;
- škode zaradi dotrajanosti, slabega vzdrževanja zgradb in sistema za odvod meteornih voda ter pomanjkljive zaščite pred zamašitvijo;
- škode, ki je posledica nedokončanih gradbenih, instalacijskih ali obrtniških del;
- stroškov za odstranitev žledu.

h) TEŽA SNEGA
Zavarovanje ne krije:
- škode zaradi posrednega delovanja teže snega (npr. zaradi prekinitve dobave električne energije);
- škode na zgradbi, ki ni zgrajena v skladu s pravili gradbene stroke;
- škode zaradi zdrsa snega s streh, ki nimajo snegobranov;
- škode na plastičnih in platnenih nadstreških, razprostrtih tendah, markizah, folijah za zaščito rastlin,
na steklu toplih gred, rastlinjakov ipd.;
- škode zaradi zamakanja, ki nastane zaradi taljenja snega, razen, če je do zamakanja prišlo skozi odprtine, ki jih je s svojo težo povzročil sneg;
- škode, ki je posledica slabega vzdrževanja objektov;

i) VANDALIZEM
Zavarovanje ne krije škode:
- do katere je prišlo, ker so bile zavarovane stvari odnesene, uničene ali poškodovane pri vlomni tatvini,
ropu ali roparski tatvini oziroma pri poskusu teh dejanj;

4. RAČUNALNIKI
- Zavarovanje krije v obsegu, ki je določen s temi pogoji, vsako nenadno in nepričakovano poškodovanje, uničenje ali izginitev zavarovane stvari, razen zaradi navedenih stvari.
ODGOVORI:

1.Način zavarovanja na dogovorjeno novo vrednost
ODGOVOR: Strinjamo se s predlogom v vprašanju: V zavarovalnih pogojih se dikcija glede zavarovanja na dogovorjeno novo vrednost spremeni in velja spodnja dikcija:
Na ta način se zavarujejo gradbeni objekti in oprema, katerih dejanska (trenutna) vrednost stvari ne znaša manj kot 50% nove vrednosti. Dejanska vrednost stvari je nova vrednost, zmanjšana za znesek ocenjene izrabljenosti (amortizacije).
Pri stalno vzdrževanih in uporabljanih zgradbah, znaša dejanska (trenutna) vrednost minimalno 50% in za te stvari veljajo določila o zavarovalnini, kot da so zavarovane na novo vrednost.

2.Vključitev stvari v zavarovanje
ODGOVOR: Strinjamo se z navedbo v vprašanju. Pri vključivi stvari v zavarovanje se v prvem odstavku člena naročnikovih pogojev spremeni dikcija na način: »Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave, ki se realizirajo med zavarovalnim obdobjem, na znanih ali novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti zavarovanih stvari, vendar ne več kot 1 MIO EUR po posamezni lokaciji, tudi če naročnik tega ne sporoči zavarovalnici.«

3.POŽARNO ZAVAROVANJE - POGOJI
a) STRELA
ODGOVOR: strinjamo se z navedbo v vprašanju. Navedena zahteva se izključi.

b) EKSPLOZIJA
ODGOVOR: strinjamo se z navedbo v vprašanju. Navedena zahteva se izključi

c) POPLAVA
ODGOVOR: predlagane izključitve naročnik ne sprejema. Zahteve v pogojih naročnika ostajajo nespremenjene.

d) IZLIV VODE
ODGOVOR: predlagane izključitve naročnik ne sprejema. Zahteve v pogojih naročnika ostajajo nespremenjene.

e) ZEMELJSKI PLAZ
ODGOVOR: Tega kritja se ne zahteva, zato je vprašanje brezpredmetno.

f) VDOR METEORNE VODE
ODGOVOR: predlagane izključitve naročnik ne sprejema. Zahteve v pogojih naročnika ostajajo nespremenjene.

g) ŽLED
ODGOVOR: Tega kritja se ne zahteva, zato je vprašanje brezpredmetno.

h) TEŽA SNEGA
ODGOVOR: Tega kritja se ne zahteva, zato je vprašanje brezpredmetno.

i) VANDALIZEM
ODGOVOR: Tega kritja se ne zahteva, zato je vprašanje brezpredmetno.

4. RAČUNALNIKI
ODGOVOR: predlagane izključitve naročnik ne sprejema. Zahteve v pogojih naročnika ostajajo nespremenjene.Datum objave: 02.06.2022   20:24
VPRAŠANJE
Podatki o škodah so pridobljeni s strani treh različnih zavarovalnic, glede na sklope, ki so jih v predhodnem razpisu pridobile zavarovalnice. Ker je tudi ta razpis razdeljen na sklope, prosimo za informacijo kateri podatki se nanašajo na posamezen sklop v sedanjem razpisu.

ODGOVOR
Podatki o škodah se ne nanašajo na preteklo večletno JN, saj je naročnik v preteklosti imel vedno le letne police. Zaradi tega se je dogajalo, da je isti sklop eno leto zavarovala zavarovalnica »A«, naslednje leto pa zavarovalnica »B«, še naslednje leto pa celo zavarovalnica »C«. Povedano drugače, v preteklih zavarovalnih obdobjih so različne zavarovalnice zavarovale različne sklope. Razdelitve podatkov o škodah po sklopih, kot jo predlagate, naročnik ne poseduje; takšno razdelitev lahko pripravijo le dosedanje zavarovalnice, za kar smo jih zaprosili. Podatke najdete v datoteki »Škode - po sklopih.docx«, ki se kot dopolnitev pošlje posameznemu ponudniku, ki mu je bila na zahtevo poslana zavarovalno tehnična dokumentacija.Datum objave: 02.06.2022   20:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, vljudno vas prosimo za razdelitev podatkov o škodah in rezervah iz naslova zavarovanja premoženja ločeno po sklopih A, B in C.

Hvala.


ODGOVOR
Vsebinsko podobno vprašanje je že bilo zastavljeno in nanj že odgovorjeno; bistvo odgovora: razdelitve podatkov o škodah po sklopih naročnik ne poseduje; takšno razdelitev lahko pripravijo le dosedanje zavarovalnice, za kar smo jih zaprosili. Podatke so podani v datoteki »Škode - po sklopih.docx«, ki se pošlje posameznemu ponudniku, ki mu je bila na zahtevo poslana zavarovalno tehnična dokumentacija.

Datum objave: 02.06.2022   22:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne 5. obrazec izjave o obdelavi osebnih podatkov, saj zavarovalnica obdelavo osebnih podatkov za namen sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb izvaja kot samostojni upravljalec osebnih podatkov v skladu z določili 268. člena Zakona o zavarovalništvu, ki določa pravila obdelave osebnih podatkov (namene obdelave, vrste osebnih podatkov, roke hrambe idr.) in ne kot pogodbeni obdelovalec naročnika. Zavarovalnica je kot upravljalec osebnih podatkov tudi samostojno odgovorna za skladnost obdelave osebnih podatkov z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Hvala in lp

ODGOVOR
Obrazca naročnik ne umika.
Datum objave: 03.06.2022   14:01
OBVESTILO NAROČNIKA!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je na povezavi https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/447324/4_Popravek_K01.zip objavljena popravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.
____________________